Dodávka vinárskej technológie

Dodávka vinárskej technológie

Predmetom zákazky je dodávka vinárskej technológie pozostávajúca z nerezových nádob a mikrooxidačných nádob (logický celok č. 1), vinárskej technológie (logický celok č. 2), laboratória (logický celok č. 3) vrátane súvisiacich služieb.

Dodávka vinárskej technológie

Dodávka vinárskej technológie

Predmetom zákazky je dodávka vinárskej technológie pozostávajúca z nerezových nádob a mikrooxidačných nádob (logický celok č. 1), vinárskej technológie (logický celok č. 2), laboratória (logický celok č. 3) vrátane súvisiacich služieb.

Technológia na výrobu ovocného alkoholického nápoja

Technológia na výrobu ovocného alkoholického nápoja

Predmetom zákazky je nákup, dodávka, inštalácia, skúšobná prevádzka a zaškolenie obsluhy technológie na výrobu ovocného alkoholického nápoja. Technológia bude pozostávať z nasledovných zariadení: Nerezová nádrž stojatá - 8 ks Čerpadlo na víno pojazdné - 2 ks Vákuový filter - 1 ks Jednovretenové čerpadlo - 1 ks Tangenciálny filter - 1 ...

Poptáváme dodavatele nádrží pro chemický průmysl

Poptáváme dodavatele nádrží pro chemický průmysl

Hľadáme dodávateľov nádrži od 0,5 - 250 m3 pre chemický a petrochemický priemysel, čerpacie stanice pohonných hmôt, bitúmenové hospodárstvo, naftové a olejové hospodárstvo, technické plyny, priemyslové čističky odpadových vôd, tlakové nádoby z povrchovú úpravu pre arabskú spoločnosť v Bahrajne . Jednania formou B2B. Kontrakt Formou Bankova ...

Poptávám nerezovou nádrž s vodoznakem na líh

Poptávám nerezovou nádrž s vodoznakem na líh

Poptávám nerezovou nádrž s vodoznakem na líh.

Dodávky technologií v rámci projektu inovace BOHEMIA HEALING MARIENBAD WATERS a.s.

Dodávky technologií v rámci projektu inovace BOHEMIA HEALING MARIENBAD WATERS a.s.

Předmětem plnění veřejné zakázky je: Strojní vybavení a zařízení představující požadavky na výrobní operace, které jsou nezbytné pro doplnění plynulého toku materiálů výrobní linkou. Jedná se o: 1) jednotku reverzní osmózy 2) nerezové nádoby pro akumulaci 3) ÚV zářič pro ošetření vstupní vody 4) jímací vrty 5) komplexní řešení výroby ...

Poptávám výrobu nádrže na pitnou vodu

Poptávám výrobu nádrže na pitnou vodu

Poptávám výrobu nádrže na pitnou vodu o objemu 25 m3 – 2 ks, dále obslužný modul. Děkuji.

Nákup technologie BRALEP s. r.o.: Rozšíření výrobny suchých stavebních směsí

Nákup technologie BRALEP s. r.o.: Rozšíření výrobny suchých stavebních směsí

Předmětem této zakázky je dodávka technologie - rozšíření výrobny suchých stavebních směsí v areálu zadavatele o dalších 6 ks zásobníků vstupních komponent a doplnění druhé linky pro míchání a balení stavebních směsí s frakcí do 4 mm a další činnosti popsané zadávací dokumentaci.

Zásobníky krmiva - 2.etapa

Zásobníky krmiva - 2.etapa

Projekt řeší nákup a montáž šesti zásobníků krmiva o objemu 20 m3 a tonáži 12 t. Součástí jsou i zemní práce - úpravy komunikace, bourání betonového základu, stavba nových základových desek, demontáž stávajících sil vč. likvidace.

Přetlačné tanky a CIP stanice do Pivovaru Svijany, a.s.

Přetlačné tanky a CIP stanice do Pivovaru Svijany, a.s.

Předmětem zakázky je dodávka technologie 2 přetlačných tanků, CIP stanice, cisternového hospodářství a příslušenství.

Dodávka zařízení tankovny

Dodávka zařízení tankovny

Předmětem zakázky je: • dodávka zařízení tankovny (6 cylidrokónických tanků) • doprava do místa plnění • veškeré montážní práce související s uvedením do plného provozu • zaškolení obsluhy • veškerá dokumentace (prohlášení o shodě ES, veškeré revize nutné k provozu zařízení a splňující požadavky české legislativy) nezbytná k obsluze a údržbě ...

Obstaranie inovatívnej technológie - MEDEX SLOVAKIA s.r.o.

Obstaranie inovatívnej technológie - MEDEX SLOVAKIA s.r.o.

Predmetom zákazky je obstaranie inovatínych technológií pre projekt s názvom Podpora začínajúceho podniku MEDEX SLOVAKIA s.r.o, ktoré sa skladá z nasledovných logických celkov: 1. Homogenizátor - 1 ks 2. Vákuová sušička - 1 ks 3. Vákuové kotle na výrobu Džemu - 3 ks 4. Nerezové atmosferické nádrže - 2 ks 5. Blistrový baliaci stroj na balenie ...

Oprava nádrže 230/02 ve skladu ČEPRO, a.s., Hněvice

Oprava nádrže 230/02 ve skladu ČEPRO, a.s., Hněvice

Oprava skladovací ocelové nádrže. Přetlakem byla poškozena část střechy a pláště nádrže, kterou je třeba opravit. Kapacita nádrže je 10 000 m3. Střecha nádrže je poškozena ze 40% a plášť nádrže po první výstužný prstenec. Dále bude provedena oprava pochozích lávek a roštů na střeše nádrže, kompenzátory technologických potrubí v meziprostoru nádrže.

Dodávky technologií a stavebních prací v rámci projektu inovace BOHEMIA HEALING MARIENBAD WATERS a.s.

Dodávky technologií a stavebních prací v rámci projektu inovace BOHEMIA HEALING MARIENBAD WATERS ...

Předmětem plnění veřejné zakázky je: Strojní vybavení a zařízení představující požadavky na výrobní operace, které jsou nezbytné pro doplnění plynulého toku materiálů výrobní linkou. Jedná se o: 1) jednotku reverzní osmózy 2) regálové vybavení skladu 3) nerezové nádoby pro akumulaci 4) ÚV zářič pro ošetření vstupní vody 5) jímací vrty 6) ...

Lesní retenční nádrže v povodí Okrouhlického potoka – RN1, RN2, RN 3

Lesní retenční nádrže v povodí Okrouhlického potoka – RN1, RN2, RN 3

Předmětem veřejné zakázky je realizace 3 retenčních nádrží se spodní výpustí, bezpečnostním přelivem s odpadní stokou od přelivu. Je navrženo: • RN1 s hrází a dalšími souvisejícími objekty o celkové ploše cca 0,7 ha při normální hladině 433,00 m n.m. (plocha hladiny 0,46 ha). • RN2 s hrází a dalšími souvisejícími objekty o celkové ploše cca 0,7 ...

Inovácia výroby v spoločnosti Duslo, a.s.

Inovácia výroby v spoločnosti Duslo, a.s.

Predmetom zákazky je inovácia výroby v spoločnosti Duslo, a.s., ktorá pozostáva z nákupu nových zariadení, podrobne špecifikovaných v Opise predmetu zákazky, ktorý je súčasťou Súťažných podkladov.

Dodávka nerezového reaktoru  20 - 50 litrů

Dodávka nerezového reaktoru 20 - 50 litrů

Předmětem zakázky je nákup duplikovaného, míchaného nerezového laboratorního reaktoru o pracovním objemu 20 až 50 litrů s příslušenstvím dle technické specifikace, jeho instalace, zprovoznění a nezbytná dokumentace v minimálním rozsahu dle Zadávací dokumentace.

Realizace zasakovací nádrže na dešťovou vodu pro projekt OPPIK nemovitosti

Realizace zasakovací nádrže na dešťovou vodu pro projekt OPPIK nemovitosti

Předmětem zakázky je: 1. Realizace zasakovací nádrže na dešťovou vodu v souladu s předmětným územním rozhodnutím, s předmětným povolením k nakládání s povrchovými vodami a v souladu s příslušnou projektovou dokumentací, a to v areálu společnosti DYNEX TECHNOLOGIES spol. s r.o., Lidická 977 v obci Buštěhrad. 2. Kompletní zajištění vydání ...

Nákup techniky pre obec Liptovská Teplička

Nákup techniky pre obec Liptovská Teplička

Traktor 1 ks Čelný nakladač 1 ks Nesený prekopávač kompostu 1 ks Štiepkovač 1 ks Traktorový príves 1 ks Čerpadlo s dieselagregátom 1 ks Oceľová váha 1 ks Nádrž na vodu 1 ks

Nákup technológie - Ekodvor a kompostáreň v obci Bodíky

Nákup technológie - Ekodvor a kompostáreň v obci Bodíky

Predmetom zákazky je dodávka: trakrora; drviča biologického odpadu; nosiča kontajnerov; vaňových kontajnerov - k reťazovému nosiču kontajnerov (6x); traktorového návesu; radlice pred traktor; dvojplášťovej nádrže na použitý olej; prekopávača kompostu.

realizace linky Reaktivní flokulace kaolinu v Kaznějově

realizace linky Reaktivní flokulace kaolinu v Kaznějově

jedná se o realizaci celé linky Reaktivní flokulace kaolinu v Kaznějově. Obsahuje stavební práce, technologie dodávka a montáž, elektro část a ASŘTP celé linky dodávka a montáž

Obec Bodíky

Obec Bodíky

Predmetom zákazky je dodávka: trakrora; drviča biologického odpadu; nosiča kontajnerov; vaňových kontajnerov - k reťazovému nosiču kontajnerov (6x); traktorového návesu; radlice pred traktor; dvojplášťovej nádrže na použitý olej; prekopávača kompostu.

Poptávám nádrž na vodu

Poptávám nádrž na vodu

Poptávám nádrž na vodu na 20m3(popř.2x10m3). Nádrž by měla být samonosná a měla by mít uzamykatelný vstup, včetně strojovny(délka 2m,šířka 2m,výška 1,5m). Děkuji.

Náhrada napájecí nádrže NN1 a NN2 včetně odplynění

Náhrada napájecí nádrže NN1 a NN2 včetně odplynění

Demoliční a demontážní práce související s odstraněním původních nádrží, odplyňováků nádrží a příslušných potrubních tras a vybavení včetně izolací. Dodávka a montáž 2 ks nových nádrží napájecí vody včetně odplynění napájecích nádrží. Dodávky a montáže potřebných potrubních rozvodů, armatur, izolací apod.

Náhrada napájecí nádrže NN1 a NN2 včetně odplynění

Náhrada napájecí nádrže NN1 a NN2 včetně odplynění

Demoliční a demontážní práce související s odstraněním původních nádrží, odplyňováků nádrží a příslušných potrubních tras a vybavení včetně izolací. Dodávka a montáž 2 ks nových nádrží napájecí vody včetně odplynění napájecích nádrží. Dodávky a montáže potřebných potrubních rozvodů, armatur, izolací apod.

(záznamy 1/25 z 60)  strana 1 / 3