Výstavba zásobníků na obilí ve Škrovádu
Předmětem zakázky je dodávka a montáž 6 zásobních sil a malé posklizňové linky do areálu rostlinné výroby Národního hřebčína ve Slatiňanech - Škrovádu.
Skladovacia nadrz na hnojovicu
Predmetom zadavania zakazky je dodanie Skladovacej nadrze na hnojovicu, ktora pozostava primarne z technologickej casti FLEXOBAZENA s montazou pozostavajucou z elektroinstalacnych prac, stavebnej pripravy a obsluznej nadrze hnojovicoveho hospodarstva a Bubnoveho separatora technologicka cast a montaz pozostavajuca z pripravnych stavebnych prac a ...
Poptávám nerezové nádrže na víno
Poptávám nerezové nádrže na víno, tloušťka plechu 0,8mm, objem 200l.
Rekonstrukce venkovního koupaliště
Předmětem VZ jsou st. práce-Rekonstrukce venkovního koupaliště v Trutnově, a to zejména:zvednutí úrovně ochozů bazénů a na ně navazující přelivné žlábky, vyvložkování původních bazénů nerez. plechem, vytvoření nové vodotěsné vany atd. Plavecký bazén - téměř beze změny (dílčí st.úpravy), rekreační bazény - doplněny o atrakce a poloostrov, tvarově ...
Strojní opravy skladovacích nádrží
Strojní opravy jednotlivých skladovacích nádrží na pohonné hmoty vč. technologie ve skladech zadavatele, které se nachází na území České republiky. Strojními opravami se rozumí veškeré v úvahu připadající opravy nádrží nebo jejich částí (zejména opravy poškozených částí nádrží) včetně opravy vlastního strojního zařízení, které je součástí nádrže
Centrum hydraulického výzkumu – nádrže
Předmět plnění veřejné zakázky je rozdělen v souladu s § 35 Zákona na dvě části, přičemž dodavatel může podat svou nabídku na kteroukoli část veřejné zakázky, nebo může podat svou nabídku i na obě části. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nádrží v následujícím rozdělení na jednotlivé části veřejné zakázky: 1. část veřejné zakázky – ...
Nová nádrž M3
Předmětem ZAKÁZKY je realizace akce – „Nová nádrž M3“ zahrnující zejména: • Výroba a dodávka ZAŘÍZENÍ • Montáž ZAŘÍZENÍ • Dodávky a montáže příslušenství • Stavební práce • Zpracování DOKUMENTACE • Potřebné úpravy/připojení na stávajících zařízení ZADAVATELE • Komplexní vyzkoušení celého zařízení • Uvedení zařízení do provozu A to vše v ...
Poptávám podzemní nádrže na odchyt dešťové vody
Poptávám podzemní nádrže na odchyt dešťové vody, 2 m3 , Královehradecký kraj, v souvislostí se státní akci DEŠŤOVKA.
Zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu
Predmetom zákazky je dodávka a montáž bioseparátora, nádrže s drtiacim čerpadlom a hygienizačnej linky pre zabezpečenie oddelenia neorganickej zložky od organickej zložky k zhodnoteniu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu.
Generální dodavatel technického řešení pro zpracování tepla z mrazících boxů
Předmětem výběrového řízení je dodávka technického vybavení pro využití odpadního tepla z mrazících a chladících zařízení. Získané teplo bude sloužit pro vytápění a přípravu teplé vody. Součástí dodávky dále bude: • Připojení na chladící systém • Dodávka akumulačních nádrží z materiálu vysokolegovaný nerez AISI 316L nebo Ti • Dodávka ...
Dodávka vinárskej technológie
Predmetom zákazky je dodávka vinárskej technológie pozostávajúca z nerezových nádob a mikrooxidačných nádob (logický celok č. 1), vinárskej technológie (logický celok č. 2), laboratória (logický celok č. 3) vrátane súvisiacich služieb.
Dodávka vinárskej technológie
Predmetom zákazky je dodávka vinárskej technológie pozostávajúca z nerezových nádob a mikrooxidačných nádob (logický celok č. 1), vinárskej technológie (logický celok č. 2), laboratória (logický celok č. 3) vrátane súvisiacich služieb.
Technológia na výrobu ovocného alkoholického nápoja
Predmetom zákazky je nákup, dodávka, inštalácia, skúšobná prevádzka a zaškolenie obsluhy technológie na výrobu ovocného alkoholického nápoja. Technológia bude pozostávať z nasledovných zariadení: Nerezová nádrž stojatá - 8 ks Čerpadlo na víno pojazdné - 2 ks Vákuový filter - 1 ks Jednovretenové čerpadlo - 1 ks Tangenciálny filter - 1 ...
Poptáváme dodavatele nádrží pro chemický průmysl
Hľadáme dodávateľov nádrži od 0,5 - 250 m3 pre chemický a petrochemický priemysel, čerpacie stanice pohonných hmôt, bitúmenové hospodárstvo, naftové a olejové hospodárstvo, technické plyny, priemyslové čističky odpadových vôd, tlakové nádoby z povrchovú úpravu pre arabskú spoločnosť v Bahrajne . Jednania formou B2B. Kontrakt Formou Bankova ...
Poptávám nerezovou nádrž s vodoznakem na líh
Poptávám nerezovou nádrž s vodoznakem na líh.
Dodávky technologií v rámci projektu inovace BOHEMIA HEALING MARIENBAD WATERS a.s.
Předmětem plnění veřejné zakázky je: Strojní vybavení a zařízení představující požadavky na výrobní operace, které jsou nezbytné pro doplnění plynulého toku materiálů výrobní linkou. Jedná se o: 1) jednotku reverzní osmózy 2) nerezové nádoby pro akumulaci 3) ÚV zářič pro ošetření vstupní vody 4) jímací vrty 5) komplexní řešení výroby ...
Poptávám výrobu nádrže na pitnou vodu
Poptávám výrobu nádrže na pitnou vodu o objemu 25 m3 – 2 ks, dále obslužný modul. Děkuji.
Nákup technologie BRALEP s. r.o.: Rozšíření výrobny suchých stavebních směsí
Předmětem této zakázky je dodávka technologie - rozšíření výrobny suchých stavebních směsí v areálu zadavatele o dalších 6 ks zásobníků vstupních komponent a doplnění druhé linky pro míchání a balení stavebních směsí s frakcí do 4 mm a další činnosti popsané zadávací dokumentaci.
Zásobníky krmiva - 2.etapa
Projekt řeší nákup a montáž šesti zásobníků krmiva o objemu 20 m3 a tonáži 12 t. Součástí jsou i zemní práce - úpravy komunikace, bourání betonového základu, stavba nových základových desek, demontáž stávajících sil vč. likvidace.
Přetlačné tanky a CIP stanice do Pivovaru Svijany, a.s.
Předmětem zakázky je dodávka technologie 2 přetlačných tanků, CIP stanice, cisternového hospodářství a příslušenství.
Dodávka zařízení tankovny
Předmětem zakázky je: • dodávka zařízení tankovny (6 cylidrokónických tanků) • doprava do místa plnění • veškeré montážní práce související s uvedením do plného provozu • zaškolení obsluhy • veškerá dokumentace (prohlášení o shodě ES, veškeré revize nutné k provozu zařízení a splňující požadavky české legislativy) nezbytná k obsluze a údržbě ...
Obstaranie inovatívnej technológie - MEDEX SLOVAKIA s.r.o.
Predmetom zákazky je obstaranie inovatínych technológií pre projekt s názvom Podpora začínajúceho podniku MEDEX SLOVAKIA s.r.o, ktoré sa skladá z nasledovných logických celkov: 1. Homogenizátor - 1 ks 2. Vákuová sušička - 1 ks 3. Vákuové kotle na výrobu Džemu - 3 ks 4. Nerezové atmosferické nádrže - 2 ks 5. Blistrový baliaci stroj na balenie ...
Oprava nádrže 230/02 ve skladu ČEPRO, a.s., Hněvice
Oprava skladovací ocelové nádrže. Přetlakem byla poškozena část střechy a pláště nádrže, kterou je třeba opravit. Kapacita nádrže je 10 000 m3. Střecha nádrže je poškozena ze 40% a plášť nádrže po první výstužný prstenec. Dále bude provedena oprava pochozích lávek a roštů na střeše nádrže, kompenzátory technologických potrubí v meziprostoru nádrže.
Dodávky technologií a stavebních prací v rámci projektu inovace BOHEMIA HEALING MARIENBAD WATERS a.s.
Předmětem plnění veřejné zakázky je: Strojní vybavení a zařízení představující požadavky na výrobní operace, které jsou nezbytné pro doplnění plynulého toku materiálů výrobní linkou. Jedná se o: 1) jednotku reverzní osmózy 2) regálové vybavení skladu 3) nerezové nádoby pro akumulaci 4) ÚV zářič pro ošetření vstupní vody 5) jímací vrty 6) ...
Lesní retenční nádrže v povodí Okrouhlického potoka – RN1, RN2, RN 3
Předmětem veřejné zakázky je realizace 3 retenčních nádrží se spodní výpustí, bezpečnostním přelivem s odpadní stokou od přelivu. Je navrženo: • RN1 s hrází a dalšími souvisejícími objekty o celkové ploše cca 0,7 ha při normální hladině 433,00 m n.m. (plocha hladiny 0,46 ha). • RN2 s hrází a dalšími souvisejícími objekty o celkové ploše cca 0,7 ...