Rámcová dohoda - strojní opravy a úpravy nádrží a technologie
Strojní opravy a úpravy jednotlivých skladovacích nádrží na pohonné hmoty vč. technologie ve skladech zadavatele, které se nachází na území České republiky. Strojními opravami se rozumí veškeré v úvahu připadající opravy nádrží nebo jejich částí (zejména opravy poškozených částí nádrží) včetně opravy vlastního strojního zařízení, které je součástí ...
Modernizace systému likvidace při úniku chloru - realizace
Předmětem veřejné zakázky je výstavba ocelové nosné konstrukce se základy, stavební úpravy stávající záchytné jímky na vodu, dodávka a montáž nové chladicí věže s podzemní záchytnou jímkou, dodávka a montáž likvidační kolony včetně příslušenství, připojení na stávající systémy a provedení předepsaných zkoušek a revizí a provedení funkčních zkoušek ...
Hospodářství pevného zbytku
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku součástek a komponent, které budou sloužit pro realizaci hospodářství pevného zbytku při řešení a realizaci projektu. Jedná se o dodávky, které budou následně sloužit k jímání, chlazení a dočasnému deponování pevného uhlíkatého zbytku, který bývá někdy nazýván ...
Dodávka technologie kontejnerové ČS PHM - Servisní centrum Hluboká n.V.
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka samoobslužné kontejnerové čerpací stanice s nadzemní nádrží pohonných hmot, charakteru certifikovaného výrobku ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., směrnice EU č. 2014/34/EC a platných norem ČSN 650202 a ČSN 736060, s kapacitou nádrže 2x10 m3, jednostranným výdejním stojanem na benzín a naftu s hadicemi ...
Výstavba zásobníků na obilí ve Škrovádu
Předmětem zakázky je dodávka a montáž 6 zásobních sil a malé posklizňové linky do areálu rostlinné výroby Národního hřebčína ve Slatiňanech - Škrovádu.
Skladovacia nadrz na hnojovicu
Predmetom zadavania zakazky je dodanie Skladovacej nadrze na hnojovicu, ktora pozostava primarne z technologickej casti FLEXOBAZENA s montazou pozostavajucou z elektroinstalacnych prac, stavebnej pripravy a obsluznej nadrze hnojovicoveho hospodarstva a Bubnoveho separatora technologicka cast a montaz pozostavajuca z pripravnych stavebnych prac a ...
Strojní opravy skladovacích nádrží
Strojní opravy jednotlivých skladovacích nádrží na pohonné hmoty vč. technologie ve skladech zadavatele, které se nachází na území České republiky. Strojními opravami se rozumí veškeré v úvahu připadající opravy nádrží nebo jejich částí (zejména opravy poškozených částí nádrží) včetně opravy vlastního strojního zařízení, které je součástí nádrže
Centrum hydraulického výzkumu – nádrže
Předmět plnění veřejné zakázky je rozdělen v souladu s § 35 Zákona na dvě části, přičemž dodavatel může podat svou nabídku na kteroukoli část veřejné zakázky, nebo může podat svou nabídku i na obě části. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nádrží v následujícím rozdělení na jednotlivé části veřejné zakázky: 1. část veřejné zakázky – ...
Nová nádrž M3
Předmětem ZAKÁZKY je realizace akce – „Nová nádrž M3“ zahrnující zejména: • Výroba a dodávka ZAŘÍZENÍ • Montáž ZAŘÍZENÍ • Dodávky a montáže příslušenství • Stavební práce • Zpracování DOKUMENTACE • Potřebné úpravy/připojení na stávajících zařízení ZADAVATELE • Komplexní vyzkoušení celého zařízení • Uvedení zařízení do provozu A to vše v ...
Poptávám podzemní nádrže na odchyt dešťové vody
Poptávám podzemní nádrže na odchyt dešťové vody, 2 m3 , Královehradecký kraj, v souvislostí se státní akci DEŠŤOVKA.
Sudy a palety kovové
Predmetom zákazky je dodávka sudov s odnímateľným vekom v celkovom predpokladanom množstve 6 484 kusov a dodávka paliet so záchytnou vaňou v celkovom predpokladanom množstve 58 kusov určených na uskladnenie a prepravu sudov s rádioaktívnym materiálom. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu
Predmetom zákazky je dodávka a montáž bioseparátora, nádrže s drtiacim čerpadlom a hygienizačnej linky pre zabezpečenie oddelenia neorganickej zložky od organickej zložky k zhodnoteniu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu.
Poptávám popelnici
Poptávám cenovou nabídku na popelnici 120L. Děkuji M.Eichler
Hydraulická nádrž, Švýcarsko
Dobry den chcela by som vas poprosit o cenu na tento diel Cenu pre prototyp 1.ks A cenu pre seriovu vyrobu objednavku na 35 Kusov EXW Pre tento diel je dolezity certifikat ktory je uvedeny vo vykrese Freundliche Grüsse / Best regards MICHAELA SVABYOVA PURCHASEMANAGER
Poptáváme dodavatele nádrží pro chemický průmysl
Hľadáme dodávateľov nádrži od 0,5 - 250 m3 pre chemický a petrochemický priemysel, čerpacie stanice pohonných hmôt, bitúmenové hospodárstvo, naftové a olejové hospodárstvo, technické plyny, priemyslové čističky odpadových vôd, tlakové nádoby z povrchovú úpravu pre arabskú spoločnosť v Bahrajne . Jednania formou B2B. Kontrakt Formou Bankova ...
Kontejner chemický
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks kontejneru chemického (dále jen „zboží“) podle požadavků zadavatele a technických podmínek, které jsou Přílohou č. 1 zadávacích podmínek a které tvoří Přílohu č. 1 návrhu smlouvy.
Nádrže na pískový kal
Ocelkové nádrže vybavení míchadly pro homogenní uskladnění pískových kalů.
Poptávám výrobu nádrže na pitnou vodu
Poptávám výrobu nádrže na pitnou vodu o objemu 25 m3 – 2 ks, dále obslužný modul. Děkuji.
Nákup technologie BRALEP s. r.o.: Rozšíření výrobny suchých stavebních směsí
Předmětem této zakázky je dodávka technologie - rozšíření výrobny suchých stavebních směsí v areálu zadavatele o dalších 6 ks zásobníků vstupních komponent a doplnění druhé linky pro míchání a balení stavebních směsí s frakcí do 4 mm a další činnosti popsané zadávací dokumentaci.
Zásobníky krmiva - 2.etapa
Projekt řeší nákup a montáž šesti zásobníků krmiva o objemu 20 m3 a tonáži 12 t. Součástí jsou i zemní práce - úpravy komunikace, bourání betonového základu, stavba nových základových desek, demontáž stávajících sil vč. likvidace.
Rámcová smlouva na rekonstrukci nádrží a modernizaci SHZ
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s 1 - 3 dodavateli dle § 131 ZZVZ na rekonstrukci a inspekci nádrží na skladování ropy a dále modernizaci stabilního hasicího zařízení nádrží na skladování ropy, které budou prováděné v době odstávek a vyprázdnění nádrží na Centrálním tankovišti ropy v Nelahozevsi. Nádrže na skladování ...
Rekonstrukce a intenzifikace ÚV Mokošín
Předmětem zakázky je provedení rekonstrukce stávajícího přivaděče Brloh, Janovice vyvložkováním stávajícího potrubí, včetně výměny technologie na vrtech V2 a V3, výstavba nových zahušťovacích nádrží, demolice části stávajících kalových polí a oprava zbylých, včetně uprav příjezdové komunikace. Blíže viz. zadávací dokumentace a její přílohy.
Pořízení bencaloru
Předmětem zakázky je pořízení bencaloru. Veškeré informace k zakázce (podmínky, technické parametry stroje, hodnotící kritéria, požadavky na splnění kvalifikace) jsou uvedeny v zadávací dokumentaci na profilu zadavatele: http://spro.profilzadavatele.cz/. Nejedná se o zadávací řízení v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných ...
Lesní retenční nádrže v povodí Okrouhlického potoka – RN1, RN2, RN 3
Předmětem veřejné zakázky je realizace 3 retenčních nádrží se spodní výpustí, bezpečnostním přelivem s odpadní stokou od přelivu. Je navrženo: • RN1 s hrází a dalšími souvisejícími objekty o celkové ploše cca 0,7 ha při normální hladině 433,00 m n.m. (plocha hladiny 0,46 ha). • RN2 s hrází a dalšími souvisejícími objekty o celkové ploše cca 0,7 ...
Inovácia výroby v spoločnosti Duslo, a.s.
Predmetom zákazky je inovácia výroby v spoločnosti Duslo, a.s., ktorá pozostáva z nákupu nových zariadení, podrobne špecifikovaných v Opise predmetu zákazky, ktorý je súčasťou Súťažných podkladov.