Nádoby a kontejnery na BIO odpad 2023
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nádob a kontejnerů na BIO odpad. Termín zahájení dodávek: od nabytí účinnosti smlouvy na veřejnou zakázku, termín ukončení dodávek: 31. 8. 2023. Předpokládaný termín nabytí účinnosti smlouvy: 19. 05. 2023. Zadavatel si vyhrazuje právo odebrat v době do 31. 12. 2023 další druhy nádob a kontejnerů podle ...
8192 - Rekonstrukce zásobních nádrží TVD1-3 v HVB1 a HVB2
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace a následná realizace díla s názvem „8192 - Rekonstrukce zásobních nádrží TVD1-3 v HVB1 a HVB2“ v JE Dukovany formou vyšší kompletované dodávky souboru strojů a zařízení a provedení všech nutně vyvolaných a požadovaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech. V rámci ...
Nákup zariadenia na helikoptéru - GPS + dávkovač
Nákup komplexného automatického systému pre leteckú aplikáciu biocídnej látky vo forme granulátu, ktorý je možné inštalovať na helikoptéru. Opis prílohy tvorí samostatná príloha č.1 Špecifikácia predmetu Zmluvy.
Nádrž na naftu - 2 500 litrov
Predmetom zákazky je dodanie stacionárnej dvojplášťovej nádrže na naftu o objeme 2500 litrov. Bližšie informácie sú uvedené vo výzve na predkladanie ponúk - súťažné podklady.
7250 Rekonstrukce nádrží demivody 1000 m3 HVB1, HVB2
Předmětem veřejné zakázky nazvané „7250_Rekonstrukce nádrží demivody 1000 m3 HVB1, HVB2“ je zpracování dokumentační části, dodávka a následná realizace díla v JE Dukovany formou dodávky „na klíč“ a provedení všech nutně vyvolaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech v souladu s požadavky a garantovanými parametry dle ...
Doplnění sběru separovaných odpadů v obcích mikroregionu Bystřička III.etapa
Předmětem zadávacího řízení je dodávka odpadových nádob, kompostérů a kovových kontejnerů pro separaci a kompostování biologicky rozložitelného odpadu dále pak dodávka štěpkovače a domovních štěpkovačů. Zakázka je rozdělena na 2 dílčí plnění, které tvoří samostatné celky:
Obnova skladovacích kapacit PH skladu ČEPRO - Hněvice
Zhotovení stavby skladovacích kapacit 6 ks nadzemních ocelových nádrží o kapacitě 10 000 m3 pro skladování benzínu (BA) a motorové nafty (MN) včetně úpravy plochy pro výstavbu nádrží a úpravy stávající čerpadlovny, a napojení produktových rozvodů na stávající potrubní systémy obj. 230, dle zpracované projektové dokumentace a provedení veškerých ...
Nádoby a kontejnery na odpad 2023
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nádob a kontejnerů na odpad formou dílčích dodávek. Termín zahájení dodávek: od nabytí účinnosti smlouvy na veřejnou zakázku, termín ukončení dodávek: 31. 12. 2023. Předpokládaný termín nabytí účinnosti smlouvy: 01. 02. 2023. Předmět veřejné zakázky je blíže vymezen v těchto zadávacích podmínkách a jejich ...
Výměna vyrovnávacích nádrží
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka a montáž vyrovnávacích nádrží a jedné nádrže na úkapy a odstřiky paliva stáčiště pohonných hmot, a to na základě projektové dokumentace.
Zberný dvor Ludanice - stavebné práce II
Predmetom zákazky je vybudovanie zberného dvora v obci Ludanice. Zberný dvor pozostáva z následných objektov: SO 01 Komunikačné dopravné trasy, SO 02 Sanitárne a skladové kontajnery, SO 03 Oceľový prístrešok pre techniku, SO 04 Oceľový prístrešok pre kontajnery, SO 05 Spevnené plochy vr.podnoží veľkokap.kont. a nekrytých žľabov, SO 06 Prípojka ...
Nákup technického a strojového vybavenia pre Strednú odbornú školu hotelových služieb a dopravy
Predmetom zákazky je nákup technického a strojového vybavenia pre Strednú odbornú školu hotelových služieb a dopravy v Lučenci v rámci projektu s názvom Modernizácia odborného vzdelávania. Predmet zákazky je rozdelený na osemnásť samostatných častí: Časť predmetu zákazky č. 1 Zariadenia pre chov koní Časť predmetu zákazky č. 2 Včelárske ...
Nákup zařízení pro míchání solných roztoků včetně nádrží
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 5 ks míchacích zařízení a 16 ks nádrží pro výrobu a skladování solných roztoků (dodávka včetně případné úpravy původního připojení vody, instalace a propojení s míchacím zařízením, předvedení funkčnosti a zaškolení obsluhy).
Vybavení pro projekt zvýšení materiálového využití odpadů v zúčastněných obcích Jihomoravského kraje
Předmětem veřejné zakázky je pořízení odpadních nádob a velkoobjemových kontejnerů pro separaci plastu, papíru, skla, BRKO, kartonů, jedlých olejů a tuků a velkoobjemového odpadu pro navýšení separace odpadu v zapojených obcích v Jihomoravském kraji.
Vybavení pro projekt Zvýšení materiálového využití odpadů v obcích Zlínského kraje IV
Předmětem veřejné zakázky je pořízení odpadních nádob a velkoobjemových kontejnerů pro separaci plastu, papíru, skla, BRKO, jedlých olejů a tuků, kovů a velkoobjemového odpadu pro navýšení separace odpadu v zapojených obcích ve Zlínském kraji.
Nové nádrže na odmrazovací kapalinu
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka a instalace nových nádrží na odmrazovací kapalinu včetně řídicího systému, a to na základě projektové dokumentace. Součástí plnění je také záruční a nezáruční servis instalovaných zařízení po dobu 4 let od dokončení díla.
Pořízení nádob na komunální odpad
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka celkem 2 275 ks nových nádob na komunální odpad, včetně již instalovaných čipů v místě běžném (užívaném) pro jejich identifikaci. Konkrétněji se jedná o dodávku: - 1 393 ks nádob na směsný komunální odpad o objemu 120 l, vč. již instalovaného čipu technologie RFID, druhu HDX, - 348 ks nádob na směsný ...
Nádoby a vrecia na odpad
Predmetom zákazky je dodávka nádob a vriec na odpad pre verejného obstarávateľa na základe rámcovej zmluvy na dva roky. Verejný obstarávateľ požaduje dodávku vrátane dopravy do sídla verejného obstarávateľa. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Retenční nádrže, závlahový systém a úpravy okolí
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavebních objektů: SO 411 Automatický závlahový systém, SO 412 Vedení NN AZS a SO 413 Akumulační nádrže, a SO 501.2. HTÚ parku. Automatický závlahový systém řeší zavlažování sadově upravené části náměstí a parku. Vedení NN AZS je dopojení kabeláže pro řízení závlahy pro sadové úpravy náměstí a parku. ...
Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad v meste Hlohovec - 3. etapa
Predmet zákazky pozostáva z dodávky a realizácie 5 stojísk polopodzemných kontajnerov na komunálny a triedený odpad. Verejný obstarávateľ obstaráva stojiská: č. 15+16, Nitrianska 9 - štvorcové č. 17, Nitrianska 21 - kruhové č. 18, Nitrianska 33 - kruhové č. 19, Nitrianska 37 - kruhové č. 20, Nitrianska 45 - kruhové. Bližší popis zákazky sa ...
Komunitné dvojkomorové kompostéry
Stručný opis predmetu zákazky: Technická špecifikácia zhotovenia dvojkomorového komunitného kompostéra Základom požadovaného dvojkomorového komunitného kompostéra sú 2 identicky vyrobené zberové kompostovacie komory rovnakej kvality. Rozmery jednej zberovej kompostovacej komory: 1200 mm (d) x 1110 mm 1200 mm (š) x 1040 mm - 1250 mm (v). 1250 ...
Pořízení závlahových nádrží a závlahové technologie skleníku na farmě Tušimice
Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba 3 (slovy: tří) nadzemních nádrží, každá o kapacitě 1.500 m3 pro skladování a směšování dešťové vody z venkovní nádrže, vody již prošlé systémem a závlahové vody z vodního toku. Nádrže budou montované, zhotovené z ocelových panelů s pozinkovou povrchovou úpravou. Tloušťka panelů bude 6 - 8 mm. Vnitřní ...
Navýšení separace odpadů ve městě Kutná Hora
Předmětem veřejné zakázky je dodání popelnic v objemu 240 l pro separaci plastu (1500 ks) a papíru (1500 ks) pro navýšení separace odpadů a dodání evidenčního systému třídění odpadů vč. potřebného IT příslušenství pro zvýšení motivace pro separaci producentů odpadů ve městě Kutná Hora.
Rozšíření separace odpadů města Štětí
Předmětem plnění veřejné zakázky „Rozšíření separace odpadů města Štětí“ je vybudování stání a následná dodávka polopodzemních kontejnerů na separaci papíru, plastu, skla, kovů, biologicky rozložitelného odpadu a směsného komunálního odpadu (včetně provedení příslušných nutných stavebních prací), a pořízení velkoobjemových kontejnerů (dále jen ...
Zkvalitnění nakládání s odpadem na území DSO Židlochovicko - III.etapa
Předmětem smlouvy je dodávka 6000 ks nádob na tříděné odpady o objemu 240 l, 68 ks nádob na tříděné odpady o objemu 1100 l plastová, 23 ks nádob na tříděné odpady o objemu 1100 l kovová, 5 ks kontejneru na textil o objemu 2,5 m3, 2 ks velkoobjemových kontejnerů o objemu 5 m3, 2 ks velkoobjemových kontejnerů o objemu 13 m3 otevřené, 1 ks ...
Skladovací nadzemní nádrže PHM
Pořízení 5 ks nadzemních nádrží pro skladování pohonných hmot - motorové nafty