Poptáváme dodávku technologie vodou chlazeného víka pece EOP
Výběrového řízení na dodávku technologie vodou chlazeného víka (klenby elektrické obloukové pece) v rámci intenzifikace EOP3 elektroocelárny v Hrádku u Rokycan. V příloze je orientační nákres zde poptávaného vodou chlazeného víka pece EOP. Kompletní dokumentací obdrží zájemce jako odpověď na žádost o zařazení do výběrového řízení.
Nitridační pec
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nitridační pece pro podtlakovou nitridaci s příslušenstvím v souladu se zadávacími podmínkami.
Vývoj průběžné pájecí pece s kombinovaným posuvem zboží a integrovaným energetickým centrem
Předmětem plnění je dodávka zařízení pro výrobu ochranné atmosféry, které bude složeno z jednotlivých technologií podrobně popsaných v příloze č. 1 zadávací dokumentace „Příloha č. 1 tabulka Technická specifikace předmětu plnění“.
Výběr generálního dodavatele tavícího sf zařízení 2x6t, stavby, druhování a odprašování
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace elektrického indukčního tavícího středofrekvenčního zařízení včetně zařízení pro zavážení vsázky, druhování a vzduchotechniky odprašování. Cílem projektu je provést ve stávajícím provozu slévárny technologicko-organizační opatření ve výrobě, včetně instalace nových technologických zařízení a ...
Poptávám kalibraci vytvrzovací a popouštěcí pece
Poptávám kalibraci vytvrzovací a popouštěcí pece
Indukční pec s ochrannou atmosférou
Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka indukční pece s ochranou atmosférou, která je schopna vytvořit ochrannou atmosféru nad taveninou, a tím zabránit oxidaci kovu, vstřebávání plynu náhradou atmosférického kyslíku a vodní páry suchou inertní argonovou nebo dusíkovou atmosférou (dále jen „Indukční pec“). Indukční pec je primárně určena pro ...
PřF/KEF - oblouková pec
Předmětem veřejné zakázky je dodávka obloukové pece. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz odst. 2.2 Zadávací dokumentace. Součástí dodávky musí být veškeré nezbytné zařízení, umožňující úplnou instalaci kompletního požadovaného zařízení, a to ...
Výběrové řízení na šachtovou žíhací pec
Předmětem zakázky je dodávka žíhací šachtové pece, jejíž technické parametry jsou uvedeny v příloze č. 2 zadávací dokumentace „Technická specifikace“.
PřF/KEF -  vysokoteplotní trubkové pece II.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou trubkových laboratorních pecí. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz odst. 2.2 Dokumentace.
Zavedenia inteligentných inovácii vo výrobe spoločnosti TATRAMAT QUASAR
Predmetom zákazky je zavedenia inteligentných inovácii vo výrobe spoločnosti TATRAMAT QUASAR: Dodanie zariadení: 1. CNC vertikálne obrábacie centrum 2. Rotačný skrutkový kompresor s príslušenstvom 3. Dávkovacia pec 4. Tlakový lejací stroj s príslušenstvom Podrobná špecifikácia zariadení tvorí súčasť príloh súťažných podkladov.
Návrh a dodávka elektrické vozové pece pro temperaci žárobetonových dílců
Předmětem výběrového řízení je návrh a dodávka nové elektrické vozové pece pro temperaci žárobetonových dílců včetně balení, dopravy, montáže, zprovoznění, zkušebního provozu a zaškolení obsluhy. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.
Výroba tekutého kovu na SF pecích 2x6t vč. druhování v rámci projektu Snížení prašnosti ve slévárně
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nových technologií (elektrické středofrekvenční indukční tavící zařízení 2x6t) a provedení potřebných energetických napojení a stavebních prací. Součástí plnění je i instalace elektrického indukčního tavícího zařízení. Cílem projektu je provést ve stávajícím provozu slévárny technologicko-organizační ...
Podpora výroby kompozitných armatúr v ComRebars Slovakia, s. r. o.
podpora výroby kompozitných armatúr Logický celok pozostáva z nasledujúcich zariadení (súčastí): Podávač sklenného vlákna, Aplikátor živice, Viaczónová pec na sieťovanie, Modul chladenia, Integrovaný automatický modul pohonu, Modul konštrukcie, tvorby jadra tyče, Automatický modul tvarujúci aktívnu matricu, Modul pohonu ohýbaných prvkov, ...
PdF - Dodávka hrnčířského kruhu, elektrického sporáku pro vypalování a příslušenství II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka hrnčířského kruhu, elektrického sporáku pro vypalování a příslušenství. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také ...
PdF - Dodávka pece a setu pro vypalování
Předmětem veřejné zakázky je dodávka pece a setu pro vypalování. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným ...
Laboratoř pro zrychlený návrh a opravy elektronických komponent a normalizovaných krytů
Cílem projektu je pořízení nového technologického vybavení pro výrobu a kalibraci rozváděčových zařízení na provozovně zadavatele v Ostravě. Záměrem zadavatele je zvýšení inovační výkonnosti firmy, dosažení vyšší míry spolehlivosti a kvality produkce, eliminace nedostatečné kvality výrobků a polotovarů od subdodavatelů a zajištění vyšší ...
Sprejová sušiareň odpadu s príslušenstvom
Predmetom zákazky je dodávka technologického vybavenia: Sprejová sušiareň odpadu s príslušenstvom (1 celok) Vrátane dopravy, osadenia, zaškolenia obsluhy, zapojenia a skúšobnej prevádzky. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto súťažných podkladov.
Nákup technológie pre spoločnosť K.K.V. - UNION, s.r.o.
Predmetom zákazky je nákup technológických zariadení pre spoločnosť K.K.V. - UNION, s.r.o. Zákazka sa delí na 3 časti: 1. Experimentálny mlyn - 1 ks 2. Laboratórny mlyn - 1 ks 3. Plynová rotačná pec - 1 ks Podrobné vymedzenie predmetu zadávania zákazky je uvedené v Súťažných podkladoch.
Výroba tekutého kovu na SF pecích 2x6t vč. druhování
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nových technologií (elektrické středofrekvenční indukční tavící zařízení 2x6t) a provedení potřebných energetických napojení a stavebních prací. Součástí plnění je i instalace elektrického indukčního tavícího zařízení. Cílem projektu je provést ve stávajícím provozu slévárny technologicko-organizační ...
Výroba tekutého kovu na SF pecích 2x6t vč. druhování v rámci projektu - Snížení prašnosti ve slévárně
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nových technologií (elektrické středofrekvenční indukční tavící zařízení 2x6t) a provedení potřebných energetických napojení a stavebních prací. Součástí plnění je i instalace elektrického indukčního tavícího zařízení.
Dodání dvou sušících pecí
Předmětem zakázky je dodání dvou kusů Elektrických sušících pecí určených pro vytvrzování impregnační pryskyřice statorových svazků.
Inovácia výrobného procesu v spoločnosti Ecocity, s.r.o.
Inovácia výrobného procesu v spoločnosti Ecocity, s.r.o. Logický celok 1 Absorpčná bubnová sušiareň je určená na predsušenie PVC základné požiadavky min. čistý objem 500 kg/hod s vlastným zdrojom ohrevu nie technológia ohrevných platní plnoautomatická automatické podávanie PVC pilyny do sušiarne automatická kontrola počas sušenia, ...
Dodávka inovatívnej technológie
Predmetom zákazky je dodávka inovatívnej technológie. Predmetom zákazky je dodávka - pružinového navíjacieho automatu a pružinového tvarovacieho automatu a rovnačky pružinového drôtu a elektrickej priebežnej popúštaciej pece a elektrickej špirálovej popúštaciej pece. Predmet zákazky sa člení na 5 častí : Časť 1. predmetu zákazky - pružinový ...