DNS Stavebné, remeselné stavebné , vodoinštalačné, kanalizačné, kúrenárske, elektroinštalačné
Predmetom zákazky je zriadenie DNS a realizácia stavebných prác. Presná špecifikácia predmetu zákazky bude uvedená v príslušnej Výzve na predkladanie ponúk v rámci zadávania konkrétnej zákazky. DNS je rozdelený do nasledujúcich kategórií: 1. kategória Stavebné práce, 2. kategória Remeselné stavebné práce, 3. kategória Vodoinštalačné a ...
Snížení energetické náročnosti žíhací pece č. 1 na tepelné zpracování odlitků
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo s jedním dodavatelem na realizaci opatření ke snížení emisí skleníkových plynů a energetické náročnosti žíhací pece č. 1 na tepelné zpracování odlitků
Modernizace výroby slínku Mokrá
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž nové energeticky úspornější vypalovací linky na výrobu slínku jako náhrada dvou linek na výrobu slínku. Nedílnou součástí zakázky je také dodávka a montáž nového chladiče slínku, nové surovinové mlýnice (VRM - vertikální surovinový mlýn), homosila, napojení na stávající zařízení a nových systémů ...
Dodávka elektrických pecí
Předmětem zakázky je dodávka 6 ks elektrických pecí, které jsou součástí širšího technického řešení termického modulu PTR.
Regenerační hořáky
Předmětem veřejné zakázky je návrh, dodávka, instalace a zprovoznění nových regeneračních hořáků sedmi tavících pecí na hliník včetně kompletního topného a řídícího systému.
Automatizovaná kalící pec
Předmětem tohoto výběrového je komplexní dodávka automatizované kalící pece podle technických specifikací uvedených v příloze č. 2.
Dodávka spalovacího zařízení pro společnost PDI a.s.
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka a montáž spalovacího zařízení sloužícího k likvidaci nemocničních odpadů. Zařízení bude umístěno na říčním plavidle a bude pracovat za každých povětrnostních podmínek.
Dodávka a montáž kremačních pecí pro TS města Mělníka, p.o.
Předmětem plnění veřejné zakázky je demontáž a ekologická likvidace dvou (2) stávajících kremačních pecí a následná dodávka včetně montáže dvou (2) nových kremačních zařízení (pecí) určených pro žeh lidských pozůstatků.
Snížení emisí ve společnosti Metso Czech Republic, s.r.o. provozovna Přerov - ETAPA 3
Systém tavení ve stávajících indukčních pecích včetně odsávání tuhých znečišťujících látek ve společnosti Metso Outotec Czech Republic s.r.o. je zastaralý a neúčinný. Předmětem zakázky je dodávka nové indukční pece a technologických zařízení pro odprášení a snížení emisí ve slévárně. Podrobnosti viz zadávací dokumentace.
Hořáky nepřímého ohřevu
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku hořáků nepřímého ohřevu muflové pece včetně příslušenství a souvisejících komponent.
Kompletní dodávka a montáž 3ks kremačních pecí
Kompletní dodávka a montáž 3 ks kremační pecí pro žeh lidských pozůstatků včetně komínových těles, demontáže a likvidace stávajících kremačních pecí.
Modernization of Steel Shop / Modernizace ocelárny
Předmětem plnění veřejné zakázky je instalace dvou hybridních pecí na výrobu oceli, které umožní flexibilní výrobu oceli z tekutého kovu i šrotu, tak i pouze ze šrotu. Každá jednotka hybridní pece bude mít kapacitu 200 t. Její součástí budou všechna zařízení potřebná pro výrobu oceli jak z tekutého kovu a šrotu, tak i pouze ze šrotu.
Logický celok  č. 1: Etážová termoolejová pec s osadzovacím automatom - 1 ks
Predmet zákazky sa delí na dve časti: Logický celok č. 1: Etážová termoolejová pec s osadzovacím automatom - 1 ks Logický celok č. 2: Preklápač dieží - 1 ks Bližšie informácie sú uvedené v Prílohe č. 1 Súťažných podkladov
Hořáky nepřímého ohřevu
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku hořáků nepřímého ohřevu muflové pece včetně příslušenství a souvisejících komponent. Jedná se o hořáky nepřímého ohřevu muflové pece, které slouží k předání tepelné energie potřebné pro rozklad organického materiálu uzavřeného v muflové peci. Rozmístění a regulovaný ...
Snižování energetické náročnosti výrobního procesu a modernizace osvětlení
I. část dílčího plnění Předmětem zakázky je nákup a instalace 9ks průmyslových pecí na vysoušení výrobků. Pro výrobu brousících tělísek, řezacích a brusných kotoučů, brousících vějířů a ostatních výrobků společnosti LUKAS CZ spol. s r.o., je nutné vysoušet finální výrobky při požadované teplotě po několik hodin. II. část dílčího plnění Dále ...
Snižování energetické náročnosti výrobního procesu a modernizace osvětlení
I. část dílčího plnění Předmětem zakázky je nákup a instalace 9ks průmyslových pecí na vysoušení výrobků. Pro výrobu brousících tělísek, řezacích a brusných kotoučů, brousících vějířů a ostatních výrobků společnosti LUKAS CZ spol. s r.o., je nutné vysoušet finální výrobky při požadované teplotě po několik hodin. II. část dílčího plnění Dále ...
Hořáky nepřímého ohřevu
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku hořáků nepřímého ohřevu muflové pece včetně příslušenství a souvisejících komponent. Jedná se o hořáky nepřímého ohřevu muflové pece, které slouží k předání tepelné energie potřebné pro rozklad organického materiálu uzavřeného v muflové peci. Rozmístění a regulovaný ...
Vybavení experimentálního pracoviště pro vývoj technologie tažení drátů
Předmětem veřejné zakázky je dodání jednotlivých zařízení pro experimentální pracoviště pro vývoj technologie tažení drátů sestávající z: Indukčního zařízení včetně středo-frekvenčního zdroje, navíjecího zařízení, tryskacího zařízení.
Poptáváme dodávku technologie vodou chlazeného víka pece EOP
Výběrového řízení na dodávku technologie vodou chlazeného víka (klenby elektrické obloukové pece) v rámci intenzifikace EOP3 elektroocelárny v Hrádku u Rokycan. V příloze je orientační nákres zde poptávaného vodou chlazeného víka pece EOP. Kompletní dokumentací obdrží zájemce jako odpověď na žádost o zařazení do výběrového řízení.
Nitridační pec
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nitridační pece pro podtlakovou nitridaci s příslušenstvím v souladu se zadávacími podmínkami.
Vývoj průběžné pájecí pece s kombinovaným posuvem zboží a integrovaným energetickým centrem
Předmětem plnění je dodávka zařízení pro výrobu ochranné atmosféry, které bude složeno z jednotlivých technologií podrobně popsaných v příloze č. 1 zadávací dokumentace „Příloha č. 1 tabulka Technická specifikace předmětu plnění“.
Výběr generálního dodavatele tavícího sf zařízení 2x6t, stavby, druhování a odprašování
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace elektrického indukčního tavícího středofrekvenčního zařízení včetně zařízení pro zavážení vsázky, druhování a vzduchotechniky odprašování. Cílem projektu je provést ve stávajícím provozu slévárny technologicko-organizační opatření ve výrobě, včetně instalace nových technologických zařízení a ...
Poptávám kalibraci vytvrzovací a popouštěcí pece
Poptávám kalibraci vytvrzovací a popouštěcí pece
Indukční pec s ochrannou atmosférou
Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka indukční pece s ochranou atmosférou, která je schopna vytvořit ochrannou atmosféru nad taveninou, a tím zabránit oxidaci kovu, vstřebávání plynu náhradou atmosférického kyslíku a vodní páry suchou inertní argonovou nebo dusíkovou atmosférou (dále jen „Indukční pec“). Indukční pec je primárně určena pro ...
PřF/KEF - oblouková pec
Předmětem veřejné zakázky je dodávka obloukové pece. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz odst. 2.2 Zadávací dokumentace. Součástí dodávky musí být veškeré nezbytné zařízení, umožňující úplnou instalaci kompletního požadovaného zařízení, a to ...