Regenerační hořáky
Předmětem veřejné zakázky je návrh, dodávka, instalace a zprovoznění nových regeneračních hořáků sedmi tavících pecí na hliník včetně kompletního topného a řídícího systému.
Automatizovaná kalící pec
Předmětem tohoto výběrového je komplexní dodávka automatizované kalící pece podle technických specifikací uvedených v příloze č. 2.
Dodávka spalovacího zařízení pro společnost PDI a.s.
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka a montáž spalovacího zařízení sloužícího k likvidaci nemocničních odpadů. Zařízení bude umístěno na říčním plavidle a bude pracovat za každých povětrnostních podmínek.
Dodávka a montáž kremačních pecí pro TS města Mělníka, p.o.
Předmětem plnění veřejné zakázky je demontáž a ekologická likvidace dvou (2) stávajících kremačních pecí a následná dodávka včetně montáže dvou (2) nových kremačních zařízení (pecí) určených pro žeh lidských pozůstatků.
Snížení emisí ve společnosti Metso Czech Republic, s.r.o. provozovna Přerov - ETAPA 3
Systém tavení ve stávajících indukčních pecích včetně odsávání tuhých znečišťujících látek ve společnosti Metso Outotec Czech Republic s.r.o. je zastaralý a neúčinný. Předmětem zakázky je dodávka nové indukční pece a technologických zařízení pro odprášení a snížení emisí ve slévárně. Podrobnosti viz zadávací dokumentace.
Hořáky nepřímého ohřevu
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku hořáků nepřímého ohřevu muflové pece včetně příslušenství a souvisejících komponent.
Kompletní dodávka a montáž 3ks kremačních pecí
Kompletní dodávka a montáž 3 ks kremační pecí pro žeh lidských pozůstatků včetně komínových těles, demontáže a likvidace stávajících kremačních pecí.
Modernization of Steel Shop / Modernizace ocelárny
Předmětem plnění veřejné zakázky je instalace dvou hybridních pecí na výrobu oceli, které umožní flexibilní výrobu oceli z tekutého kovu i šrotu, tak i pouze ze šrotu. Každá jednotka hybridní pece bude mít kapacitu 200 t. Její součástí budou všechna zařízení potřebná pro výrobu oceli jak z tekutého kovu a šrotu, tak i pouze ze šrotu.
Logický celok  č. 1: Etážová termoolejová pec s osadzovacím automatom - 1 ks
Predmet zákazky sa delí na dve časti: Logický celok č. 1: Etážová termoolejová pec s osadzovacím automatom - 1 ks Logický celok č. 2: Preklápač dieží - 1 ks Bližšie informácie sú uvedené v Prílohe č. 1 Súťažných podkladov
Hořáky nepřímého ohřevu
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku hořáků nepřímého ohřevu muflové pece včetně příslušenství a souvisejících komponent. Jedná se o hořáky nepřímého ohřevu muflové pece, které slouží k předání tepelné energie potřebné pro rozklad organického materiálu uzavřeného v muflové peci. Rozmístění a regulovaný ...
Snižování energetické náročnosti výrobního procesu a modernizace osvětlení
I. část dílčího plnění Předmětem zakázky je nákup a instalace 9ks průmyslových pecí na vysoušení výrobků. Pro výrobu brousících tělísek, řezacích a brusných kotoučů, brousících vějířů a ostatních výrobků společnosti LUKAS CZ spol. s r.o., je nutné vysoušet finální výrobky při požadované teplotě po několik hodin. II. část dílčího plnění Dále ...
Snižování energetické náročnosti výrobního procesu a modernizace osvětlení
I. část dílčího plnění Předmětem zakázky je nákup a instalace 9ks průmyslových pecí na vysoušení výrobků. Pro výrobu brousících tělísek, řezacích a brusných kotoučů, brousících vějířů a ostatních výrobků společnosti LUKAS CZ spol. s r.o., je nutné vysoušet finální výrobky při požadované teplotě po několik hodin. II. část dílčího plnění Dále ...
Hořáky nepřímého ohřevu
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku hořáků nepřímého ohřevu muflové pece včetně příslušenství a souvisejících komponent. Jedná se o hořáky nepřímého ohřevu muflové pece, které slouží k předání tepelné energie potřebné pro rozklad organického materiálu uzavřeného v muflové peci. Rozmístění a regulovaný ...
Vybavení experimentálního pracoviště pro vývoj technologie tažení drátů
Předmětem veřejné zakázky je dodání jednotlivých zařízení pro experimentální pracoviště pro vývoj technologie tažení drátů sestávající z: Indukčního zařízení včetně středo-frekvenčního zdroje, navíjecího zařízení, tryskacího zařízení.
Poptáváme dodávku technologie vodou chlazeného víka pece EOP
Výběrového řízení na dodávku technologie vodou chlazeného víka (klenby elektrické obloukové pece) v rámci intenzifikace EOP3 elektroocelárny v Hrádku u Rokycan. V příloze je orientační nákres zde poptávaného vodou chlazeného víka pece EOP. Kompletní dokumentací obdrží zájemce jako odpověď na žádost o zařazení do výběrového řízení.
Nitridační pec
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nitridační pece pro podtlakovou nitridaci s příslušenstvím v souladu se zadávacími podmínkami.
Vývoj průběžné pájecí pece s kombinovaným posuvem zboží a integrovaným energetickým centrem
Předmětem plnění je dodávka zařízení pro výrobu ochranné atmosféry, které bude složeno z jednotlivých technologií podrobně popsaných v příloze č. 1 zadávací dokumentace „Příloha č. 1 tabulka Technická specifikace předmětu plnění“.
Výběr generálního dodavatele tavícího sf zařízení 2x6t, stavby, druhování a odprašování
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace elektrického indukčního tavícího středofrekvenčního zařízení včetně zařízení pro zavážení vsázky, druhování a vzduchotechniky odprašování. Cílem projektu je provést ve stávajícím provozu slévárny technologicko-organizační opatření ve výrobě, včetně instalace nových technologických zařízení a ...
Poptávám kalibraci vytvrzovací a popouštěcí pece
Poptávám kalibraci vytvrzovací a popouštěcí pece
Indukční pec s ochrannou atmosférou
Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka indukční pece s ochranou atmosférou, která je schopna vytvořit ochrannou atmosféru nad taveninou, a tím zabránit oxidaci kovu, vstřebávání plynu náhradou atmosférického kyslíku a vodní páry suchou inertní argonovou nebo dusíkovou atmosférou (dále jen „Indukční pec“). Indukční pec je primárně určena pro ...
PřF/KEF - oblouková pec
Předmětem veřejné zakázky je dodávka obloukové pece. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz odst. 2.2 Zadávací dokumentace. Součástí dodávky musí být veškeré nezbytné zařízení, umožňující úplnou instalaci kompletního požadovaného zařízení, a to ...
Výběrové řízení na šachtovou žíhací pec
Předmětem zakázky je dodávka žíhací šachtové pece, jejíž technické parametry jsou uvedeny v příloze č. 2 zadávací dokumentace „Technická specifikace“.
PřF/KEF -  vysokoteplotní trubkové pece II.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou trubkových laboratorních pecí. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz odst. 2.2 Dokumentace.
Zavedenia inteligentných inovácii vo výrobe spoločnosti TATRAMAT QUASAR
Predmetom zákazky je zavedenia inteligentných inovácii vo výrobe spoločnosti TATRAMAT QUASAR: Dodanie zariadení: 1. CNC vertikálne obrábacie centrum 2. Rotačný skrutkový kompresor s príslušenstvom 3. Dávkovacia pec 4. Tlakový lejací stroj s príslušenstvom Podrobná špecifikácia zariadení tvorí súčasť príloh súťažných podkladov.
Návrh a dodávka elektrické vozové pece pro temperaci žárobetonových dílců
Předmětem výběrového řízení je návrh a dodávka nové elektrické vozové pece pro temperaci žárobetonových dílců včetně balení, dopravy, montáže, zprovoznění, zkušebního provozu a zaškolení obsluhy. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.