Logický celok č. 1: Plazmová rezačka - 1 ks
Predmet zákazky sa člení na časti: Logický celok č. 1: Plazmová rezačka - 1 ks Logický celok č. 2: Inteligentný zvárací stroj - 1 ks Logický celok č. 3: Zvárací stroj - 4 ks Logický celok č. 4: Hydraulický lis - 1 ks Logický celok č. 5: Pásová píla - 1 ks Logický celok č. 6: Strihacie zariadenie - 1 ks Logický celok č. 7: Univerzálny ...
Servis a úpravy vyslobodzovacích zariadení Holmatro
Vykonávanie servisu, opráv, periodických prehliadok a úprav vyslobodzovacích zariadení Holmatro a dodávanie náhradných dielov.
Hydraulické ruky
Predmetom verejného obstarávania je dodávka nových hydraulických rúk typu Z pre nakladanie a manipuláciu s drevom vrátane daňových poplatkov a ďalších nákladov spojených s dodávkou, vrátane všetkých nákladov dopravy na miesto plnenia, skúšobnej prevádzky zariadenia vykonanej pred montážou predmetu zákazky na podvozok a potvrdenej revíznym ...
Snížení energetické spotřeby ve výrobním procesu 1x450t a 1x220t ve společnosti Letoplast s.r.o.
Předmětem plnění je dodávka 2 ks hydraulických vstřikovacích lisů pro zpracování plastového granulátu. V rámci předmětu plnění budou dodány i manipulační automatický roboti na odebírání výlisků, zařízení pro sušení, temperační zařízení a regulátor systému horkých vtoků.
Snižování energetické spotřeby ve výrobním procesu společnosti Letoplast s.r.o.
Předmětem plnění je dodávka hydraulických vstřikovacích lisů pro zpracování plastového granulátu. V rámci předmětu plnění bude dodán i manipulační automatický robot na odebírání výlisků, zařízení pro sušení a temperační zařízení.
Nákup tekutinových prvků
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka pneumatických a hydraulických prvků sloužících pro výzkumné a vývojové činnosti v rámci projektu „Centrum výzkumu pokročilých mechatronických systémů“.
Dodávka hydraulického zdroje
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka hydraulického zdroje tlakové kapaliny.
Dodávka hydraulického agregátu
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kompletního hydraulického agregátu zahrnujícího nádrž, pohonnou jednotku, filtry, filtrační a chladicí okruh, řídící systém a další příslušenství. Součástí předmětu veřejné zakázky je také SW, instalace systému a nezbytná dokumentace.
Dodávka 13 sad HVZ
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 10 sad hydraulického vyprošťovacího zařízení, které bude umístněno na nově pořízené cisternové automobilové stříkačky a 3 sady hydraulického vyprošťovacího zařízení, které nahradí technicky a morálně zastaralé vybavení.
Servohydraulické zatěžovací válce 2
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 6 ks přímočarých hydromotorů s požadavkem dosažení síly v tahu 2MN. Servohydraulické zatěžovací válce musí být dodány buďto v sestavě s diferenciálními snímači tlaku nebo tenzometrickými snímači síly s rozsahem 2MN, pro měření aplikované síly.
Výstavba a provoz hydraulického ochranného systému na skládce K4a
Předmětem plnění je vybudování hydraulického ochranného systému na skládce K4a pro zachycení silně kontaminovaných podzemních vod z prostoru popelových skládek UNIPETROL, a.s. východně od průmyslového areálu Chempark Záluží. Hydraulický ochranný systém bude tvořit linie 9 čerpacích širokoprofilových vrtů a výtlačné potrubí pro odvedení čerpaných ...
Zvýšenie konkurencieschopnosti a inovatívneho potenciálu spoločnosti BJ Energy s.r.o.
Predmetom zákazky je dodávka nasledovných zariadení: 1. Hydraulický ohraňovací lis (1 ks) 2. Stolová horizontálna vyvŕtavačka (1 ks) 3. Dvojstĺpová pásová píla (1 ks) 4. Kompresorová stanica (1 ks) 5. Zdvíhacia technika s príslušenstvom (1 ks) 6. Pulzný zvárací zdroj (5 ks) Vrátane dopravy, osadenia, zapojenia, skúšobnej prevádzky a ...
CNC řízený hydraulický ohraňovací lis - Snížení energetické náročnosti společnosti
Předmětem zakázky je dodání CNC řízeného hydraulického ohraňovacího lisu za podmínek uvedených dále. Technické parametry jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Předmětem zakázky je nákup, doprava, instalace, zprovoznění CNC řízeného hydraulického ohraňovacího lisu do provozu zadavatele.
Hydraulický ohraňovací lis s nástrojmi a príslušenstvom
Predmetom zákazky je dodávka hydraulického ohraňovacieho lisu s nástrojmi a príslušenstvom, v rámci projektu: Obstaranie inovatívnej technológie v GASTRO - HAAL, s.r.o.
Hydraulický laboratorní deskový lis
Hydraulický laboratorní deskový lis
Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hl. budovy SUPŠ HNN – dodávka 2D/3D lisu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks vakuového lisu pro 2D/3D tvarování plastů a poskytnutí souvisejících služeb.
Dodávka 10 sad hydraulického vyprošťovacího zařízení
Předmětem této zakázky je nákup 10 sad hydraulického vyprošťovacího zařízení (dále jen „HVZ“), které budou k dispozici Hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy, dle technické specifikace (viz příloha č. 1). Všech 10 sad HVZ bude umístěno na cisternové automobilové stříkačky, které jsou očekávány v roce 2018. Nedílnou součástí předmětu plnění ...
Digitální elektrohydraulický zatěžovací systém – 32 kanálů
Digitální elektrohydraulický zatěžovací systém – 32 kanálů
Hydraulický lis
Predmetom zákazky je dodanie tovaru Hydraulický lis.
Poptávám výrobu hydraulického válce
Poptávám výrobu hydraulického válce, podle přílohy.
Hydraulická nádrž, Švýcarsko
Dobry den chcela by som vas poprosit o cenu na tento diel Cenu pre prototyp 1.ks A cenu pre seriovu vyrobu objednavku na 35 Kusov EXW Pre tento diel je dolezity certifikat ktory je uvedeny vo vykrese Freundliche Grüsse / Best regards MICHAELA SVABYOVA PURCHASEMANAGER
Poptávám hydromotory a elektrohydraulické rozvaděče
Poptávám pomaloběžné hydromotory a elektrohydraulické rozvaděče.
Dodávka hydraulického lisu včetně příslušenství
Předmětem výběrového řízení je dodávka hydraulického lisu včetně příslušenství, balení, dopravy, instalace, zprovoznění a zaškolení obsluhy v sídle zadavatele. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.
Rozvoj společnosti Zámečnictví Jaromír Cigánek – pořízení hydraulického ohraňovacího lisu
Realizace projektu spočívá v nákupu hydraulického ohraňovacího lisu. Předmětem zakázky je dodávka, instalace, uvedení stroje do provozu a zaškolení obsluhy.
Řezací stroj s pevnolátkovým laserem a hydraulický ohraňovací lis
Předmětem realizace této zakázky je dodávka dvou technologií: řezacího stroje s pevnolátkovým laserem a hydraulického ohraňovacího lisu. Každá samostatná technologie představuje individuální dílčí plnění (samostatnou část zakázky), které uchazeč může nabídnout. Uchazeč může podat nabídku na obě samostatné části, ale i jen na jednu z částí této ...