Rámcová dohoda na dodávky sad na havarijní odtah
Rámcová dohody na průběžné dodávky sad na havarijní odtah automobilů pro HZS ČR. Celkový předpokládaný objem předmětu plnění je 50 sad v průběhu dvou let od účinnosti rámcové dohody.
Pořízení hydraulického paketovací lisu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka paketovacího lisu robustní ocelové konstrukce, který bude paketovat sypký AL šrot, AL profily nebo AL výkovky/výronky. Zařízení bude pracovat v klimatických podmínkách -20 až +40°C a bude umístěno v neklimatizované hale s omezenými rozměry. Zařízení bude dodáváno tzv. „na klíč“, to znamená včetně dopravy, ...
Dodávky, opravy, údržba a servis mazacích zařízení v kolejové síti DP
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nových mazníků, jejich zprovoznění včetně jejich komplexního servisu, (zprovoznění, oživení, opravy, údržba včetně výměn jednotlivých komponentů, zajištění revizí a provádění průběžných oprav a servisních prací včetně doplňování maziva).
Dodávka hydraulického systému riadenia vrátane točnice riadeného návesu
Predmetom verejného obstarávania je dodávka hydraulického systému riadenia vrátane točnice riadeného návesu.
Stĺpový zdvihák
Predmetom zákazky je zariadenie k poskytovaniu servisných služieb rozdelené do troch častí : Časť 1: Stĺpový zdvihák Časť 2: Hydraulické kanálové zdviháky pozostávajúce z: - Hydraulické kanálové zdvíhaky s mechanickým ovládaním zdvihu 5ks - Hydraulické kanálové zdviháky s pneumaticko hydraulickým ovládaním zdvihu 5 ks Časť 3: ...
Modernizace třídící linky pro separaci KO a odpadů podobných KO
Předmětem plnění je dodávka a instalace automatického lisovacího zařízení sestávající z plně automatického horizontálního lisu a pásového dopravníku propojeného s lisem. Předmět plnění je blíže specifikován v příloze č. 3 zadávací dokumentace „Příloha č. 3 Specifikace předmětu plnění - technické podmínky a v příloze č. 4 zadávací dokumentace ...
Inovácia výrobných postupov v spoločnosti Interkov Group, s.r.o.- CNC Hydraulický ohraňovací lis
Predmetom obstarávania je CNC Hydraulický ohraňovací lis v zmysle špecifikácií, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch.
Robotizované zváracie pracovisko
Predmetom zákazky je dodávka technologického vybavenia v rámci projektu Rozvoj podnikania spoločnosti UNIPAS, spol. s r.o.. Vrátane dopravy a montáže zariadenia. Predmet zákazky je rozdelený na dve časti: 1. Predmetom zákazky je dodávka technológie to konkrétne: Robotizované zváracie pracovisko. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu ...
CNC hydraulický ohraňovací lis
Predmetom zákazky je dodávka CNC hydraulického ohraňovaceho lisu. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je v súťažných podkladock.
Hydraulický vstřikovací lis na plasty
Předmětem VZ je dodávka hydraulického stroje na vstřikování plastů podle parametrů v technické specifikaci uvedené v Příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Robotizované zváracie pracovisko
Predmetom zákazky je dodávka technologického vybavenia v rámci projektu Rozvoj podnikania spoločnosti UNIPAS, spol. s r.o.. Vrátane dopravy a montáže zariadenia. Predmet zákazky je rozdelený na dve časti: 1. Predmetom zákazky je dodávka technológie to konkrétne: Robotizované zváracie pracovisko. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky ...
Hydraulický ohraňovací lis
Predmetom zákazky je dodanie tovaru: Hydraulický ohraňovací lis. Bližšia špecifikácia je uvedená v Prílohe č. 1 Súťažných podkladov a časti B.1 týchto podkladov.
CNC Horizontálny sústruh + Vertikálne CNC obrábacie centrum
Predmetom zákazky sú zariadenia rozdelené do dvoch logických celkov: 1. LC: CNC Horizontálny sústruh + Vertikálne CNC obrábacie centrum; 2. LC: CNC Hydraulický ohraňovací lis. Bližšia špecifikácia a informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Výroba a dodávka nových hydraulických častí turbokompresorov
Predmetom zákazky je výroba a dodávka nových hydraulických častí dvoch (2) identických radiálnych odstredivých turbokompresorov typu 650-21-2 s elektrickým pohonom a jednotkovým výkonom 25MW (ďalej ako ES) podľa špecifikácie obstarávateľa s cieľom znížiť prietok každým turbokompresorom na polovicu jeho súčasnej hodnoty pri dosiahnutí najvyššej ...
CNC hydraulický ohraňovací lis
Predmetom zákazky je dodávka 2 inovatívnych technológií a to: 1.CNC hydraulický ohraňovací lis 2.Zváracie zdroje Predmet zákazky je rozdelený na 2 časti: Časť 1. predmetu zákazky - CNC hydraulický ohraňovací lis Časť 2. predmetu zákazky Zváracie zdroje Podrobné vymedzenie predmetu zákazky a jednotlivých časti predmetu zákazky je uvedené v ...
Snížení energetické spotřeby ve výrobním procesu 2x500t a 1x220t ve společnosti Letoplast s.r.o.
Předmětem plnění je dodávka 3 ks hydraulických vstřikovacích lisů pro zpracování plastového granulátu. V rámci předmětu plnění budou dodány:Vstřikolis 500t-A včetně regulátorů systémů horkých vtoků integrovaných ve vstřikolise, manipulačního robota pro vstřikolis 500t-A, 4ks temperačních jednotek pro vstřikolis 500t-A, 3ks sušícího zařízení + 3ks ...
Servis a opravy zariadení HOLMATRO
Vykonávanie servisu, opráv, periodických prehliadok, dodávanie náhradných dielov a úprav vyslobodzovacieho zariadenia Holmatro
Nákup 5 sad nakolejovacího zařízení
Předmětem veřejné zakázky je Nákup 5 sad nakolejovacího zařízení viz. příloha č. 1 Výzvy - technická specifikace
Modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů - rozšíření a úpravy stávající linky
Vybraný uchazeč dodá na základě uzavřené Smlouvy vyspecifikované dodávky a práce přímo související s modernizací zařízení pro materiálové využití odpadů - rozšíření a úpravy stávající linky na třídění separovaného materiálu. Popis technických parametrů a vymezení parametrů předmětu plnění veřejné zakázky je uveden v příloze č. 5 zadávací ...
Logický celok č. 1: Plazmová rezačka - 1 ks
Predmet zákazky sa člení na časti: Logický celok č. 1: Plazmová rezačka - 1 ks Logický celok č. 2: Inteligentný zvárací stroj - 1 ks Logický celok č. 3: Zvárací stroj - 4 ks Logický celok č. 4: Hydraulický lis - 1 ks Logický celok č. 5: Pásová píla - 1 ks Logický celok č. 6: Strihacie zariadenie - 1 ks Logický celok č. 7: Univerzálny ...
Servis a úpravy vyslobodzovacích zariadení Holmatro
Vykonávanie servisu, opráv, periodických prehliadok a úprav vyslobodzovacích zariadení Holmatro a dodávanie náhradných dielov.
Hydraulické ruky
Predmetom verejného obstarávania je dodávka nových hydraulických rúk typu Z pre nakladanie a manipuláciu s drevom vrátane daňových poplatkov a ďalších nákladov spojených s dodávkou, vrátane všetkých nákladov dopravy na miesto plnenia, skúšobnej prevádzky zariadenia vykonanej pred montážou predmetu zákazky na podvozok a potvrdenej revíznym ...
Snížení energetické spotřeby ve výrobním procesu 1x450t a 1x220t ve společnosti Letoplast s.r.o.
Předmětem plnění je dodávka 2 ks hydraulických vstřikovacích lisů pro zpracování plastového granulátu. V rámci předmětu plnění budou dodány i manipulační automatický roboti na odebírání výlisků, zařízení pro sušení, temperační zařízení a regulátor systému horkých vtoků.
Snižování energetické spotřeby ve výrobním procesu společnosti Letoplast s.r.o.
Předmětem plnění je dodávka hydraulických vstřikovacích lisů pro zpracování plastového granulátu. V rámci předmětu plnění bude dodán i manipulační automatický robot na odebírání výlisků, zařízení pro sušení a temperační zařízení.
Nákup tekutinových prvků
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka pneumatických a hydraulických prvků sloužících pro výzkumné a vývojové činnosti v rámci projektu „Centrum výzkumu pokročilých mechatronických systémů“.