Řízení realizace dostavby Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, Nemocnice Chomutov a Nemocnice Děčín
Předmětem plnění je poskytování služeb řízení realizace dostavby Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, Nemocnice Chomutov a Nemocnice Děčín v rolích: Správce stavby, Asistenta Správce stavby, Technického dozoru stavebníka, Koordinátora BOZP, Cenového manažera a Provozního manažera při výkonu veškerých jejich práv a povinností vyplývajících těmto ...
TDI - Cyklotrasa Odra - Nisa, úsek Chotyně - Bílý Kostel nad Nisou, lokalita Chotyně U Hrabarů II
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí činnosti technického dozoru investora při provádění následující stavební akce: „Cyklotrasa Odra - Nisa, úsek Chotyně - Bílý Kostel nad Nisou, lokalita Chotyně U Hrabarů“ a činnosti dle bodu Specifikace předmětu veřejné zakázky uvedené v zadávací dokumentaci, za předpokladu, že bude stavba realizována.
Technický dozor stavebníka 2020 VI
zajištění technického dozoru stavebníka v rozsahu podrobně specifikovaném v příloze č. 2 těchto zadávacích podmínek - obchodní podmínky u stavební akce "SŠ PTA Jihlava - Svářečská škola a výukový pavilon ".
Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod - zajištění TDS a BOZP
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem „Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod - stavební práce“ a dále v rámci souvisejících ...
Rekonstrukce a dostavba budov FF UK, Opletalova 47, 49, Praha 1  TDS a BOZP
Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexního výkonu činnosti technického dozoru stavebníka a činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci rekonstrukce a dostavby budov FF UK na ulici Opletalova 47, 49, Praha 1.
Rekonstrukce vozovny Slovany - Technický dozor stavebníka
Předmětem Veřejné zakázky je zajištění činnosti výkonu funkce technického dozoru stavebníka dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) u stavby s názvem: „Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35“
Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - rekonstrukce objektu v lokalitě Kostelec nad Orlicí
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - rekonstrukce objektu v lokalitě Kostelec nad Orlicí 3 - stavební práce“ a dále v ...
Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - výstavba v lokalitě Třebechovice pod Orebem
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem „Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - výstavba v lokalitě Třebechovice pod Orebem - stavební práce.“
TDI - Silnice II/290 Sklenařice - Vysoké nad Jizerou
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí činnosti technického dozoru investora při provádění stavební akce „Silnice II/290 Sklenařice – Vysoké nad Jizerou“ a činnosti dle bodu specifikace předmětu veřejné zakázky této zadávací dokumentace, za předpokladu, že bude stavba realizována.
Správce stavby Multifunkční Fotbalový stadion Hradec Králové
Předmětem plnění je zajištění expertní podpory zadavateli a následně Zhotoviteli Stavby, směřující k dosažení záměru zadavatele. Zadavatel předpokládá, že vybraný dodavatel bude svou činnost vykonávat vždy ve snaze o co nejefektivnější řešení z hlediska Stavby, mimo jiné prostřednictvím toho, že bude projekční přípravu a realizaci Stavby aktivně ...
Technický dozor stavebníka 2020 III
zajištění technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) v rozsahu podrobně specifikovaném v příloze č. 5 až příloze č. 8 zadávacích podmínek - obchodní podmínky.
Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu
Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců se šesti účastníky, je poskytování služeb dle této zadávací dokumentace a jejích příloh. V případě naplnění podmínek dle § 133 odst. 2 ZZVZ je zadavatel oprávněn uzavřít rámcovou dohodu i s menším počtem účastníků. Na ...
Modernizace trati Praha-Ruzyně - Kladno
Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení (DSP) dle přílohy č. 3 vyhl. č. 146/2008 Sb. a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) dle přílohy č. 4 vyhl. č. 146/2008 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, vč. veřejnoprávního projednání, zajištění všech podkladů k vydání stavebního povolení, ...
Nový pavilon péče o matku a dítě vč. hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spojené se zajištěním komplexního projektového a inženýrského servisu, jakožto i součinnost při realizaci veřejné zakázky na generálního dodavatele projektované stavby včetně výkonu autorského dozoru, to vše v souvislosti s plánovanou výstavbou „Nového pavilonu péče o matku a dítě, včetně hemodialyzačního ...
Rekonstrukce budovy radnice v Mariánských Lázních - PD
Předmětem veřejné zakázky je vypracování komplexní projektové dokumentace pro stavbu "Rekonstrukce budovy radnice v Mariánských Lázních", která zahrnuje následující dílčí části: - zabezpečení vstupních podkladů - vypracování návrhu stavby - vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a pro stavební povolení nebo ohlášení ...
Brno, Vodova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Předmětem projektové dokumentace a autorského dozoru je návrh provedení rekonstrukce vodovodního řadu, kanalizace a komunikace na ulici Vodova. Další údaje viz Projektová dokumentace a zadávací dokumentace uvedená na profilu objednatele.
Rekonštrukcia objektu s dostavbou: Lôžkový pavilón s bezpečnostnou jednotkou
Predmetom zákazky je poskytnutie služby, kde úspešný uchádzač (budúci Projektant diela) zabezpečuje kompletné vypracovanie PD stavby a súvisiacej IČ. Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie(PD) stavby a s tým spojené súvisiace služby pre zabezpečenie realizácie stavby, a to v rozsahu: - Zabezpečenie vstupných podkladov stavby ...
R3 Nižná nad Oravou - Dlhá nad Oravou a R3 Dlhá nad Oravou - Sedliacka Dubová, DSP
Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), Projekčný podklad k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti, dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD), výkon koordinátora dokumentácie (KD) a dodatok stavebného zámeru (dSZ) pre stavby: Rýchlostná cesta R3 Nižná nad Oravou - Dlhá nad Oravou a Rýchlostná cesta R3 Dlhá nad Oravou ...
Rekonstrukce Kounicova domu, Berkova ul. čp. 100, Česká Lípa - projektová dokumentace
Předmětem veřejné zakázky na služby zadávané v tomto zadávacím řízení je zpracování projektové dokumentace v následujícím rozsahu - průzkumy, studie, projektová dokumentace pro společné územní a stavební povolení, inženýrská činnost vedoucí k vydání stavebního povolení, projektová dokumentace pro provedení stavby, a dále související činnosti - ...
Snížení energetické náročnosti budovy dílen a garáží ÚS Královehradeckého kraje a.s.
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem „Snížení energetické náročnosti budovy dílen a garáží ÚS Královehradeckého kraje a.s. - Rychnov n. Kněžnou“. Součástí této ...
Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici Nový Bydžov - zajištění výkonu TDS a BOZP
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem „Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici Nový Bydžov“. Příkazník bude provádět svou činnost každý den (vč. sobot, ...
Zpracování projektové dokumentace vč. inženýrské činnosti a AD –  PL Šternberk rekonstrukce
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace vč. inženýrské činnosti a autorského dozoru pro stavbu – „PL Šternberk – rekonstrukce a přístavba odd. 15A,B“. Předmětem díla je: a) Ověření a doměření stávajícího stavu pro potřeby projektové přípravy; b) Provedení veškerých potřebných nedestruktivních i destruktivních ...
Revitalizácia a dostavba areálu Športového centra polície v mestskej časti Bratislava Dúbravka – PD
Predmetom zákazky je spracovanie nasledovných stupňov projektovej dokumentácie a zabezpečenie a realizácia bezprostredne súvisiacich činností: 2.1.Projektová príprava stavby pre územné rozhodnutie vrátane spracovania dokumentácie 2.2.Projektová príprava stavby pre stavebné povolenie vrátane spracovania dokumentácie 2.3.Projektová príprava pre ...
Rekonštrukcia a modernizácia zdravotníckeho zariadenia Univerzitná nemocnica Bratislava - Ružinov
Verejný obstarávateľ zamýšľa realizovať projekt, prostredníctvom ktorého zabezpečí komplexnú projektovú prípravu a realizáciu komplexnej rekonštrukcie Nemocnice Ružinov pri zachovaní štandardov a objemov poskytovanej zdravotnej starostlivosti počas komplexnej rekonštrukcie Nemocnice Ružinov. Nová Univerzitná nemocnica Bratislava v lokalite Ružinov ...
TDI - Cyklotrasa Odra - Nisa, úsek Chotyně - Bílý Kostel nad Nisou, lokalita Chotyně U Hrabarů
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí činnosti technického dozoru investora při provádění následující stavební akce: „Cyklotrasa Odra - Nisa, úsek Chotyně - Bílý Kostel nad Nisou, lokalita Chotyně U Hrabarů“ a činnosti dle bodu Specifikace předmětu veřejné zakázky uvedené v zadávací dokumentaci, za předpokladu, že bude stavba realizována.