Thomayerova nemocnice – pavilon G1 - vypracování projektové dokumentace – opakovaná VZ
Předmětem veřejné zakázky je zpracování kompletní projektové dokumentace ve všech stupních: projektová dokumentace pro vydání společného povolení a pro výběr zhotovitele stavby, dokumentace zdravotnické technologie a interiérů a zajištění inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru při realizaci - blíže viz ZD.
TDS pro stavbu Výukového centra zpracování zemědělských produktů ČZU
Předmětem plnění veřejné zakázky je průběžné poskytování služeb souvisejících s výstavbou budovy Výukového centra zpracování zemědělských produktů ČZU v rámci areálu zadavatele, které zahrnují komplexní inženýrskou činnost spočívající ve výkonu technického dozoru stavebníka (dále jen jako „TDS“). Předmět plnění je blíže vymezen v zadávacích ...
PD, autorský dozor, koordinátor BOZP a inženýrská činnost stavby - Přístavba Domu umění
Předmětem veřejné zakázky je stanovení a úprava podmínek pro zhotovení projektové dokumentace (stavební řízení, výběr zhotovitele stavby, výběr zhotovitele interiéru, výběr zhotovitele orientačního systému, výběr zhotovitele generálního klíče, veškeré podklady, návrhy, studie, měření, vyjádření, stanoviska, analýzy, souhlasy a jiné dokumenty), pro ...
Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre Projekt rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce
Predmetom zákazky je činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt Rýchlostná cesta R2 Kriváň - Lovinobaňa, Tomášovce (úsek Mýtna - Tomášovce). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je obsiahnuté vo Zväzku 2 Obchodné podmienky a Zväzku 3 Cenová časť súťažných podkladov.
Construction Supervision on High Pressure Pipeline DN 1400 Project
Předmětem této veřejné zakázky je výběr poskytovatele pro provádění stavebního dozoru v rámci projektu HP Pipeline DN 1400.
FN Ostrava – Výstavba budovy pro psychiatrickou péči – technický dozor investora
Výkon činnosti TDI je požadován denně na stavbě a 1 x týdně pořádání kontrolního dne. Činnost koordinátora BOZP 4 x týdně. Přesný rozsah činností je popsán v příloze č. 1 ZD „Rozsah požadovaných činností TDI a koordinátora BOZP“.
Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově – TDS a BOZP
Předmětem zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb v rámci stavební akce Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově.
Stavební dozor v rámci projektu vysokotlakého potrubí DN 1400
Předmětem této veřejné zakázky je výběr poskytovatele pro provádění stavebního dozoru v rámci projektu HP Pipeline DN 1400.
Modernizácia odborného vzdelávania – výkon stavebného dozoru
Predmetom zákazky Modernizácia odborného vzdelávania výkon stavebného dozoru je výkon stavebného dozoru. Verejný obstarávateľ požaduje výkon stavebného dozoru v minimálnom rozsahu 3x týždenne po 4 hodiny. Rozsah zákazky je vymedzený činnosťami v zmysle § 46b zákona č. 50/1976 Z.z. Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), ...
Zajištění TDS a BOZP stavební akce Revitalizace stávajících objektů č. p. 24 a 25 Temný Důl
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem „Revitalizace stávajících objektů č. p. 24 a 25 Temný Důl na parcele 314/4, k.ú. Temný Důl“.
Úsek Trenčín - Dubnica nad Váhom, priemyselný park
Predmetom zákazky je poskytnutie služby - vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), inžinierska činnosť a občasný autorský dozor pre stavbu "Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" . úsek Trenčín - Dubnica nad Váhom, priemyselný park úsek Nemšová - Dubnica nad ...
Projektová dokumentace, vč. související inženýrské činnosti a autorského dozoru pro výstavbu objektu
Předmětem plnění veřejné zakázky je: - vypracování projektové dokumentace pro změnu územního rozhodnutí (DZUR) v rozsahu nezbytném pro vydání změny územního rozhodnutí, - vypracování projektové dokumentace pro změnu stavby před dokončením (DZSPD), - výkon inženýrské činnosti pro zajištění změny územního rozhodnutí, pravomocného rozhodnutí o ...
Výkon činnosti Stavebného dozoru pre projekt Rekonštrukcie odvodňovacích kanálov
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb s názvom: Výkon činnosti Stavebného dozoru pre projekt Rekonštrukcie odvodňovacích kanálov .
Hranice - rekonstrukce učebního bloku č. 7
Zpracování projektové dokumentace, výkon činnosti autorského dozoru a výkon činnosti koordinátora BOZP.
Rekonštrukcia mostov na ceste I/63 v Komárne, I/63 Komárno, most 63-025
Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie stavebného zámeru (DSZ) vrátane vyhodnotenia výsledkov diagnostiky, dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP), ktorej súčasťou je dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) a výkon autorského dozoru (AD).
Činnosť stavebno-technického dozoru pre stavbu, cesta I/75 Šaľa - obchvat
Predmetom zákazky je výkon činnosti Stavebného dozoru pre projekt "Cesta I/75 Šaľa obchvat". Zmluva na uskutočnenie stavených prác na stavbu "Cesta I/75 Šaľa obchvat" bude uzatvorená s použitím FIDIC "Zmluvných podmienok na výstavbu" - pre stavebné inžinierstvo diela projektované objednávateľom(Červená kniha), prvé vydanie 1999, Medzinárodnou ...
Tábor, Klokoty - výstavba parku techniky, garáží a dílen
Zpracování PD pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby, výkon funkce autorského dozoru, výkon činnosti koordinátora BOZP a technického dozoru stavebníka.
Sanatorium Pálava - Správce stavby
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení: a) výkonu činností správce stavby ve smyslu standardů Mezinárodní federace konzultačních inženýrů FIDIC YELLOW BOOK, b) výkonu činností technického dozoru stavebníka (investora) nad prováděním stavby ve smyslu § 152 odst. 4 stavebního zákona, c) výkonu činností koordinátora bezpečnosti a ochrany ...
Výběr správce stavby pro rekonstrukci aquaparku v Příbrami
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení výkonu činností správce stavby na základě Vzorové smlouvy o poskytování služeb mezi objednatelem a konzultantem dle standardů Mezinárodní federace konzultačních inženýrů, výkonu činností technického dozoru stavebníka (investora) nad prováděním stavby ve smyslu § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o ...
Vyškov - trenažérová hala PBVP - PD
Zpracování projektové dokumentace, výkon činnosti autorského dozoru a výkon činnosti koordinátora BOZP.
Stavebnotechnický dozor
Predmetom tejto zmluvy Komplexné riadenie stavby - poskytovanie Stavebno-technického dozoru investora, výkon odbornej činnosti v mene investora (stavebníka) spočívajúce najmä v dohliadaní na činnosť zhotoviteľa rekonštrukcie Národnej kultúrnej pamiatky Kaštieľ Rusovce vrátane priľahlého parku a objektu čeľadníka (ďalej len rekonštrukcia NKP ...
Modernizácia odborného vzdelávania – výkon stavebného dozoru
Predmetom zákazky Modernizácia odborného vzdelávania výkon stavebného dozoru je výkon stavebného dozoru. Verejný obstarávateľ požaduje výkon stavebného dozoru v minimálnom rozsahu 3x týždenne po 4 hodiny. Rozsah zákazky je vymedzený činnosťami v zmysle § 46b zákona č. 50/1976 Z.z. Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), ...
Městský okruh úsek Křimická - Karlovarská - technický dozor stavebníka
Zajištění činnosti technického dozoru stavebníka dle zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) u stavby Městský okruh úsek Křimická – Karlovarská. Stavba navazuje v km 2,450 na stavbu "Městský okruh Domažlická - Křimická v Plzni" a je ukončena v km 5,9 šestiramennou spirálovou okružní křižovatkou na styku ...
Rekonštrukcia cesty a mostov II/571 Fiľakovo – hr. okresu LC/RS – projektová dokumentácia
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb vypracovanie dokumentácie stavby ciest, inžinierskej činnosti, bezpečnostného auditu, CBA analýzy a výkonu odborného autorského dohľadu k stavbe s názvom Rekonštrukcia cesty a mostov II/571 Fiľakovo hr. okresu LC/RS. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných ...
Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie –Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - vypracovanie dokumentácie stavby ciest, inžinierskej činnosti, bezpečnostného auditu, CBA analýzy a výkonu odborného autorského dohľadu stavby s názvom Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie Senohrad a II/527 Dobrá Niva Senohrad projektová dokumentácia a súvisiace činnosti vrátane mostov, priepustov, ...