Ústí n.O. – Brandýs n.O. - původní stopa, BC

Ústí n.O. – Brandýs n.O. - původní stopa, BC

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení (DSP) včetně veřejnoprávního projednání, zajištění všech podkladů k vydání stavebního povolení, zpracování dokumentů a zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy dle zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění, a včetně výkonu ...

Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová – TDI a koordinátor BOZP

Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová – TDI a koordinátor BOZP

Předmětem plnění zakázky je výkon technického dozoru investora a činnost koordinátora BOZP v rámci projektu s názvem „Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová“.

Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP na stavební akci - Přeložka komunikace II/298

Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP na stavební akci - Přeložka komunikace II/298

Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem „Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno)“ v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a ...

Modernizace laboratoří fyziky ve 4.NP budovy PřF UP v Olomouci – Envelopě

Modernizace laboratoří fyziky ve 4.NP budovy PřF UP v Olomouci – Envelopě

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb spočívajících v kontrole zpracované projektové dokumentace pro provádění stavby, výrobní dokumentace zhotovitele a dalších dokumentů předávaných Zhotovitelem Stavby a ve výkonu technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS - specialisté“) v oblasti technického zařízení budov (Vzduchotechnika a ...

Dětmarovice – Petrovice u K. – státní hranice PR, BC

Dětmarovice – Petrovice u K. – státní hranice PR, BC

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení (DSP) a výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby "Dětmarovice – Petrovice u K. – státní hranice PR, BC".

Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor – Dolná Strehová – Lučenec

Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor – Dolná Strehová – Lučenec

Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - aktualizácia a dopracovanie dokumentácie stavby ciest, inžinierskej činnosti, bezpečnostného auditu, CBA analýzy a výkonu odborného autorského dohľadu stavby s názvom rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor Dolná Strehová Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, km 39,862 rekonštrukcia ...

ŠVZ Zbiroh – rekonstrukce štábu

ŠVZ Zbiroh – rekonstrukce štábu

Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP), dokumentace k provádění stavby (DPS) a činnost autorského dozoru (AD).

Výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP nad prováděním stavby

Výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP nad prováděním stavby

Předmětem veřejné zakázky je výkon technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby a výkon veškerých činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při realizaci stavby „Oprava vnějšího pláště Strakovy akademie a oplocení".

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji, I. etapa

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji, I. etapa

Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie dokumentácie pre stavebné povolenie- DSP, dokumentácie na ponuku- DP/DRS a výkon autorského dozoru-AD. Začiatok riešeného úseku sa nachádza na ceste I. triedy č. 61 za Mestom Trnava km 56,000 a končí za obcou Červeník za križovatkou s cestou III/1319 v km 66,000. Celková dĺžka riešeného úseku je 10,000 ...

Rýchlostná cesta R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča, DSP, Oznámenie 8a, DP, AD, KD

Rýchlostná cesta R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča, DSP, Oznámenie 8a, DP, AD, KD

Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a) po vypracovaní DSP, dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) a výkon koordinátora dokumentácie (KD) pre stavbu: Rýchlostná cesta R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča v dĺžke cca 7,3 km.

Rekonštrukcia cesty a mostov II/529 Brezno -  Č. Balog a III/2724 Kokava nad Rimavicou

Rekonštrukcia cesty a mostov II/529 Brezno - Č. Balog a III/2724 Kokava nad Rimavicou

Predmetom zákazky je poskytnutie služieb aktualizácia a dopracovanie dokumentácie stavby ciest, inžinierskej činnosti, bezpečnostného auditu, CBA analýzy a výkonu odborného autorského dohľadu stavby s názvom Rekonštrukcia cesty a mostov II/529 Brezno - Č. Balog a III/2724 (52612) Kokava nad Rimavicou-Utekáč. Podrobný opis predmetu zákazky je ...

TDI a služby koordinátora BOZP na akci Zateplení bytových domů čp. 46 a 47

TDI a služby koordinátora BOZP na akci Zateplení bytových domů čp. 46 a 47

Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní výkon inženýrských činností, tzn. realizace technického dozoru investora a zajištění funkce koordinátora bezpečnosti práce při realizaci stavebních prací vybraným dodavatelem.

Zlepšenie dopravnej infraštruktúry v PP Košice – Pereš, technický dozor investora

Zlepšenie dopravnej infraštruktúry v PP Košice – Pereš, technický dozor investora

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb technického dozoru investora pre stavbu Zlepšenie dopravnej infraštruktúry v PP Košice Pereš, pre jej jednotlivé ucelené časti. Bližší opis predmetu zákazky je súčasťou súťažných podkladov.

Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru pro zakázky většího rozsahu staveb pozemních komunikací

Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru pro zakázky většího rozsahu staveb pozemních komunikací

Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření Rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců se šesti účastníky, jsou služby spočívající v provádění výkonu stavebního dozoru včetně výkonu koordinátora BOZP včetně související technické pomoci, a to dle aktuálních potřeb zadavatele.

ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky

ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky

1. Predmetom zákazky je vyhotovenie a dodanie projektovej dokumentácie, zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti, majetkovo-právne vysporiadanie a autorský dohľad občasný pre Dielo: ,,ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky (mimo) - Kúty" v členení: - zlúčená dokumentácia stavebného zámeru ...

Činnosť stavebného dozoru pre projekt modernizácia električkových tratí

Činnosť stavebného dozoru pre projekt modernizácia električkových tratí

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb stavebného dozoru, ktoré budú zahŕňať všetky činnosti súvisiace s kontrolou Dokumentácie Zhotoviteľa a zabezpečením, že stavebné práce vykonávané Zhotoviteľom sú plne v súlade so zmluvou medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom. Úspešný uchádzač bude plniť všetky úlohy špecifikované vo FIDIC "Zmluvných ...

Modernizácia infraštruktúry pre zefektívnenie poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti

Modernizácia infraštruktúry pre zefektívnenie poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti

Predmetom zakazky je poskytnutie služby stavebného dozoru v Nemocnici Zvolen, a.s.. Blizsia specifikacia predmetu zakazky sa nachadza v sutaznych podkladoch a ich prilohach.

Výstavba objektu U a Enegrocentra - Manažer projektu

Výstavba objektu U a Enegrocentra - Manažer projektu

Předmětem veřejné zakázky jsou služby manažera projektu (správce stavby), které budou realizovány v souvislosti s výstavbou objektu U (pavilony G1 a G2) a objektu Energocentra v areálu Institutu klinické a experimentální medicíny na adrese Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč. Předmětem plnění zakázky není kontrola dokumentace pro územní řízení ...

Městský okruh, úsek Křimická – Karlovarská v Plzni – PDPS

Městský okruh, úsek Křimická – Karlovarská v Plzni – PDPS

Předmětem této zakázky je vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně zajištění kompletní inženýrské činnosti nezbytné pro realizaci stavby „Městský okruh Křimická (Chebská) – Karlovarská“ a rovněž výkon autorského dozoru v rámci realizace stavby. Součástí předmětu veřejné zakázky je i zajištění technické pomoci, spočívající ...

TDI a služby koordinátora BOZP na akci Zateplení bytových domů čp. 46 a 47

TDI a služby koordinátora BOZP na akci Zateplení bytových domů čp. 46 a 47

Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní výkon inženýrských činností, tzn. realizace technického dozoru investora a zajištění funkce koordinátora bezpečnosti práce při realizaci stavebních prací vybraným dodavatelem.

I/64 Partizánske - Oslany, PD

I/64 Partizánske - Oslany, PD

Vypracovanie dokumentácie na ponuku (DP), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), autorský dozor (AD), vytyčovacie práce (VP) pre stavbu Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji I. etapa - I/64 Partizánske - Oslany, PD

Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt: Inovácia a modernizácia plavebných komôr

Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt: Inovácia a modernizácia plavebných komôr

Predmetom zákazky je výkon činnosti externého stavebnotechnického dozoru na stavebné práce Inovácia a modernizácia plavebných komôr pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčíkovo.

Technický dozor stavebníka - sanace kontaminovaného území Trojice

Technický dozor stavebníka - sanace kontaminovaného území Trojice

Předmětem plnění zakázky je provádění technického dozoru stavebníka při realizaci sanace kontaminovaného území lokality Trojice.

Zhotovení projektové dokumentace na stavbu  - Modernizace silnice II/362 Jedlová – hranice kraje

Zhotovení projektové dokumentace na stavbu - Modernizace silnice II/362 Jedlová – hranice kraje

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace ve stupních DÚR a společné DSP a DPS „Modernizace silnice II/362 Jedlová – hranice kraje“ v délce 7,157 km ve stávajícím šířkovém uspořádání (min. 5,5 m v obrusné vrstvě vozovky). Modernizace silnice bude obsahovat výměnu konstrukčních vrstev vozovky v rozsahu stanoveném průzkumnými ...

Zhotovení projektové dokumentace na stavbu - Modernizace silnice II/360 Polička – Korouhev

Zhotovení projektové dokumentace na stavbu - Modernizace silnice II/360 Polička – Korouhev

Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby ve stupních DÚR a společné DSP a DPS „Modernizace silnice II/360 Polička – Korouhev – hranice kraje“ v délce 7,019 km ve stávajícím šířkovém uspořádání (min. 5,5 m v obrusné vrstvě vozovky). Modernizace silnice II/360 Polička – Korouhev – hranice kraje ...

(záznamy 1/25 z 1014)  strana 1 / 41