Provozní budova obora Víno
Jedná se o novostavbu provozní budovy a dalších venkovních pomocných objektů a inženýrských sítí zajišťující provoz hlavní budovy. Hlavní objekt tvoří dvě části, které společně mají půdorys písmene T. Vyšší a větší část obdélníkového půdorysu má dvě nadzemní podlaží, je nepodsklepená, střecha sedlová se sklonem 21 stupňů. Podkroví je ...
 Energetické úspory MŠ Krnov (Hlubčická 89, K. Čapka 12a, Jiráskova 43)
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívající v kompletním zateplení fasády a střechy, výměně oken a dveří. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace zpracované Ing. Miroslavem Gerykem.
Energetické úspory objektů na ul. Žižkové v Krnově (Zařízení školního stravování Žižkova)
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívající v kompletním zateplení fasády a střechy, výměně oken a dveří. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace zpracované Ing. Miroslavem Gerykem.