Revitalizácia vnútrobloku na ulici M. Benku v Topoľčanoch
Predmetom zákazky je revitalizácia vnútrobloku na ulici M. Benku v Topoľčanoch, ktorá zahŕňa výstavbu multifunkčného ihriska,dodanie a osadenie detských hracích prvkov a výsadbu zelene. Všetky práce na zákazke budú vykonávané podľa projektovej dokumentácie, ktorej autorom je Greenery s.r.o. ,Novomestského 507/59, 949 12 Nitra a ...
Rekonstrukce a přístavba zimního stadionu v Opavě opakovaná
Rekonstrukce a přístavba k objektu zimního stadionu v Opavě, kterou dojde k celkové revitalizaci zimního stadionu v Opavě. Blíže viz zadávací dokumentace.
Rekonstrukce a modernizace fotbalového hřiště s umělým trávníkem v tréninkovém centru Luční ulice
Předmětem plnění této veřejné zakázky je realizace díla - realizace rekonstrukce a modernizace fotbalového hřiště s umělým trávníkem v tréninkovém centru Luční ulice. Předmětem rekonstrukce a modernizace fotbalového hřiště s umělým trávníkem v tréninkovém centru v Luční ulici je kompletní výměna stávajícího umělého povrchu o výměře 8.575 m2 včetně ...
Športové a detské ihriská
Predmetom zákazky je rekonštrukcia existujúceho detského ihriska Mesačná v rámci mestskej časti Bratislava Ružinov. Nakoľko momentálny stav objektu plne nedovoľuje kvalitne a bezpečne slúžiť pre hru a aktívny oddych detí, je potrebný stavebný zásah a jeho obnova pre opätovné plnohodnotné využitie. Rekonštrukcia rieši odstránenie prevažnej časti ...
Rozšírenie kapacít MŠ Ivanka pri Nitre
Predmetom zákazky výber zhotoviteľa diela pre projekt: Rozšírenie kapacít MŠ Ivanka pri Nitre, v zmysle položkového rozpočtu a projektovej dokumentácie, ktoré sú súčasťou súťažných podkladoch. Zákazka je delená na dve časti: 1. časť: MŠ Ivanka pri Nitre, stavebná časť 2. časť: MŠ Ivanka pri Nitre - ihrisko
Nymburk - revitalizace sídliště Jankovice IV. etapa
Předmětem této veřejné zakázky je zlepšení technického stavu dopravní infrastruktury v dané oblasti (sídliště Jankovice) a doplnění parkovacích ploch, úprava nevyhovujících komunikací a chodníků, nové přístřešky pro kontejnery, zastávkové přístřešky, stojany na kola, lavičky, herních prvků - plochy pro malá dětská hřiště pro děti o věkové skupině ...
Regenerácia vnútroblokov na ulici SNP a Hlavnej ulici v meste Krompachy
Predmetom zákazky sú stavebné práce spočívajúce v regenerácii vnútroblokového územia v centrálnej časti mesta Krompachy, výsledkom ktorých bude najmä: -výmena povrchov a doplnenie komunikačných plôch -vytvorenie oddychových zón -vytvorenie bezbariérových prvkov -výmena a doplnenie prvkov verejného osvetlenia -obnova a výsadba ...
Sportovní centrum Unhošť
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a dodávky spočívající ve vybudování Sportovního centra Unhošť a to především ve vybudování kompletního sportovního a volnočasového centra včetně vybudování sportovního zázemí. Dominantou jsou čtyři tenisové kurty, tři menší hřišt a klubovna.
Stavební úpravy sportoviště v areálu ZŠ Husinec p.č.st. 265, p.č.p. 650/2 a 650/17, k.ú. Husinec
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy sportoviště areálu ZŠ Husinec.
Tělocvična v ulici Jívanská
Novostavba víceúčelové tělocvičny (sportovní haly), která bude sloužit školním zařízením v docházkové vzdálenosti, místním sportovním klubům a veřejnosti. Stavba je navržena jako obdélný halový prostor s architektonicky tvarovanou přístavbou zázemí. Konstrukce haly je navržena montovaná z betonových stěnových panelů s integrovaným zateplením a ze ...
Sportovní centrum Unhošť
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a dodávky spočívající ve vybudování Sportovního centra Unhošť a to především ve vybudování kompletního sportovního a volnočasového centra včetně vybudování sportovního zázemí. Dominantou jsou čtyři tenisové kurty, tři menší hřišt a klubovna.
Sportovní centrum Unhošť
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a dodávky spočívající ve vybudování Sportovního centra Unhošť a to především ve vybudování kompletního sportovního a volnočasového centra včetně vybudování sportovního zázemí. Dominantou jsou čtyři tenisové kurty, tři menší hřišt a klubovna.
Gymnázium a OA Pelhřimov - Venkovní hřiště, zřízení lezecké stěny
Předmětem veřejné zakázky je celková rekonstrukce venkovních hřišť a zřízení lezecké stěny ve dvoře areálu Gymnázia Pelhřimov, včetně vybudování prostoru pro venkovní výuku.
Dostavba - rekonstrukce víceúčeIového stadionu Hronov
Účelem stavebních prací je provedení dostavby v současné době rozpracované rekonstrukce a modernizace sportovního stadionu. Jedná se hlavně o jednopodlažní objekt sportovního zázemí s tribunou o celkové zastavěné ploše 853 m2, dokončení a realizace areálových zpevněných ploch vč. sadových úprav.
Městský stadion Kuřim - rekonstrukce
Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je zhotovení díla v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací. Stavební práce jsou rozděleny na 3 stavební objekty (SO): SO 100 - Rekonstrukce atletického stadionu v Kuřimi SO 200 - Hřiště pro míčové sporty SO 300 - Odvodnění areálu
Sadové a terénne úpravy, ihriská, oplotenie a spevnené plochy
Predmetom zákazky je uskutočniť sadové a terénne úpravy, ihriská, oplotenie a vyhotoviť spevnené plochy. Zákazka sa delí na časti "Časť 1 Sadové a terénne úpravy, ihriská, oplotenie SO02" a Časť 2 Spevnené plochy SO 03" "Časť 1 Sadové a terénne úpravy, ihriská, oplotenie SO02" Trávnaté plochy areál 557 m2 Trávnaté plochy úpravy mimo areál ...
Viacúčelová športová hala v meste Turzovka
Predmetom zadávania zákazky je výstavba viacúčelovej športovej haly v areáli Základnej školy Turzovka Bukovina. Hmotovo je stavba riešená ako monoblok s plochými strechami v dvoch výškových úrovniach lemovanými obvodovými atikami. Bude spojovacou časťou krčkom na úrovni prvého podlažia priamo napojená na školský pavilón B. Vzhľadom na klesanie ...
Rekonštrukcia športového areálu – Gymnázium Ivana Kupca Hlohovec
Predmetom zákazky je Rekonštrukcia športového areálu navrhnutým umelým športovým povrchom z vodopriepustného polyuretánu s povrchom z EPDM hr.10 mm a hr. 13 mm kladený na syntetický betón (pružná priepustná podložka) hr. 35 mm. Na ostatnej ploche (cca 1,0 m po obvode oválu) dôjde k zatrávneniu prírodným trávnikom. Zákazka sa skladá z nasledovných ...
Anthropos sportovní a rekreační areál - I. etapa
Předmětem veřejné zakázky je výstavba sportovního a rekreačního areálu Anthropos, vč. zajištění kolaudace. Areál je tvořen novými stavebními objekty, rekonstruovanými objekty, novými sportovišti a komunikacemi. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v ...
Výstavba sportovní haly pro Gymnázium a SPŠEI ve Frenštátě pod Radhoštěm
Předmětem veřejné zakázky je výběr zhotovitele na provedení novostavby sportovní haly s hlavní sportovní plochou 40,0 x 20,0m a malým sportovním sálem 20,66 x 12,44m v blízkosti stávajících budov Gymnázia a Střední průmyslové školy elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvkové organizace, její napojení na inženýrské sítě, ...
Budovanie zelenej infraštruktúry v obci Veľký Lapáš
Predmetom zákazky výber zhotoviteľa diela pre vybudovanie zelenej infraštruktúry v obci Veľký Lapáš v zmysle položkového rozpočtu a projektovej dokumentácie, ktoré sú súčasťou súťažných podkladoch. Zákazka sa pozostáva z 3 časti: - Športová zóna, časť č. 1 - Parčík oddychu a športu vo Veľkom Lapáši, časť č. 2 - Parčík oddychu a športu vo ...
Opravy Zimního stadionu Luďka Čajky - stavební práce v interiéru haly ZS
Předmětem plnění veřejné zakázky na stavební práce (dílo) jsou nezbytné stavební úpravy objektu Zimního stadionu Luďka Čajky (ZSLČ) pro zajištění provozu budovy: Stavební úpravy pro novou kanalizaci _ výměnou kanalizačního potrubí pro zprůchodnění kanalizace, zesílení ocelové konstrukce, výměna stávajících únikových vrat za nová vybavená panikovým ...
Rekonstrukce věže tobogánu v areálu plaveckého bazénu v Plzni na Slovanech
Předmětem zakázky je rekonstrukce stávající věže tobogánu na plaveckém bazénu v Plzni na Slovanech, která obsahuje úpravu nosné konstrukce a pláště věže tobogánu, úpravu podlahy, úprau vytápění a větrání, osvětlení, rozvodů NN a MaR. Bude provedena úprava nosné konstrukce v horní části věže a v místě, které sousedí se sloupem tobogánu. Bude ...
Výstavba telocvične v Spišskej Novej Vsi
Predmetom plnena je Výstavba telocvične v Spišskej Novej Vsi v zmysle zmluvných podmienok FIDIC žltá kniha. Návrh telocvične vychádza z požiadaviek investora s prihliadnutím na podmienky daného územia. Architektonické a urbanistické riešenie stavby rešpektuje charakter okolitej zástavby. Predmetná telocvičňa sa nachádza v južnej časti areálu. Jej ...
Sportovní hala Telnice - třetí vyhlášení
Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek souvisejících s projektem dle projektové dokumentace a výkazu výměr „Sportovní hala Telnice“ vypracované projektantem INTAR a.s., IČO: 25594443, se sídlem Bezručova 81/17a, Staré Brno, 602 00 Brno. Podrobnosti viz zadávací dokumentace.