Rekonštrukcia zimného štadióna v Liptovskom Mikuláši, etapa V. – technológia chladenia ľadovej plochy
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu "Rekonštrukcia zimného štadióna v Liptovskom Mikuláši etapa V. technológia chladenia ľadovej plochy". Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov a projektovej dokumentácii stavby. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou ...
Stavba FNsP J.A.Reimana Prešov - Rekonštrukcia telocvične
Predmetom zákazky je zhotovenie diela: Stavba FNsP J.A.Reimana - Rekonštrukcia telocvične pre potreby detských psychiatrických pacientov v rozsahu podľa výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 6 súťažných podkladov. Podrobné vymedzenie záväzných zmluvných podmienok na uskutočnenie požadovaného predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky, ...
2.1	Revitalizácia a prestavba Zimného štadióna Banská Bystrica
Predmetom zákazky je uskutočnenie prác v rámci Revitalizácie a prestavba Zimného štadióna Banská Bystrica.
Multifunkční tělocvična Kosmonosy - opakovaná
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové multifunkční tělocvičny s příslušným sociálním a technickým zázemím pro sportovce i diváky, včetně úpravy přístupových pojízdných ploch, parkoviště a napojení na pěší stezky. Stavba je řešena jako jednopodlažní halový objekt zázemí. Vlastní tělocvična bude mít obdélníkový půdorys a bude zastřešena ...
Sportovní hala Proseč
Předmětem veřejné zakázky je novostavba objektu sportovní haly v Proseči. Navrhovaný objekt je řešen jako přístavba ke stávajícímu souboru objektů základní a mateřské školy, které jsou spolu vzájemně propojeny spojovacími krčky. Navrhovaný objekt bude proveden částečně na místě stávajícího objektu tělocvičny, který bude odstraněn.
Realizace jízdárenského povrchu včetně závlahy
Předmětem veřejné zakázky je realizace jízdárenské povrchu na venkovní jízdárně o půdorysných rozměrech 50 x 100 m včetně tzv. spodní závlahy a dodávky příslušné technologie.
Šport park Pltníky - II.etapa
Predmetom zákazky II. etapy projektu je dostavba futbalového areálu, jeho okolie s areálovými komunikáciami, príjazdovú komunikáciu a parkovisko, spolu s napojením areálu na splaškovú kanalizáciu a vybudovanie dažďovej kanalizácie z ciest a striech. Riešené časti areálu 2. etapy výstavby sa nachádzajú na pozemkoch k. ú. Priekopa 1025/4, 1025/18, ...
Revitalizace letního stadionu
Veřejná zakázka "Revitalizace letního stadionu" je zadávána tzv. formou DESIGN & BUILD (Navrhni a Postav).Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby fotbalového stadionu na území statutárního města Pardubice a poskytnutí souvisejících projektových činností, které jsou zadávány společně se stavebními pracemi. Projektové práce spočívají ve ...
Tréningový zimný štadión
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy rozostavaného objektu tréningovej haly, ktoré zohľadňujú plánovanú prístavbu priestorov pre funkčné využitie tréningovej haly v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie spracovanej Ing. arch. Alexander Koban, KOBAN architects, Cesta k lesu 9, 036 01 Martin, podľa podmienok stavebného povolenia vydaného ...
Ľadová plocha - Obecné športové a oddychové centrum
Predmetom zákazky je dodanie a montáž technológie chladenia ľadovej plochy , dobudovanie technologickej dosky pod ľadovú plochu, dodanie a montáž mantinelov pre hokej v Obecnom športovom a oddychovom centre v Obci Široké.
Výstavba sportovní haly města Plzně Krašovská
Předmětem veřejné zakázky je výstavba městské sportovní víceúčelové haly se zázemím, restaurací a vlastním parkovištěm. Objekt zázemí je navržen z části podsklepený a z části dvoupodlažní. 2.NP je navrženo v šířce cca 5,8 m kolem přilehlé ocelové haly. Střecha nad 1.NP je plochá, navržena z části pochozí s finální vrstvou exteriérové dlažby a z ...
UK FTVS - Přetlaková hala
Přetlaková hala bude sloužit pro výuku házené, florbalu, futsalu, basketbalu, tenisu, volejbalu a nohejbalu studentů Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v zimních měsících, tj. v halové sezoně, ovšem celé hřiště s umělým povrchem bude pro tyto účely využíváno celoročně. Plocha z jemného křemičitého písku východně od přetlakové haly ...
Multifunkčné detské ihrisko
Tematické detské ihrisko je inšpirované históriu partnerského mesta Komárom. Dominantný herný prvok je tvarovou replikou starej renesančnej pevnosti. V štylizovanej podobe je premietnutý systém opevnenia s vodnou priekopou aj do dopadového povrchu z liatej gumy. Pevnosť je zasadená do starého parku so vzrastlými stromami, takže aj v horúcich ...
Poptávám přestavbu tenisového kurtu
Poptávám přestavbu stávajícího tenisového antukového kurtu, stejná s tvrdým povrchem. Asi na beton. Nezajede stroj na asfaltový povrch.
Rekonštrukcia futbalového štadióna – I. etapa
Stavebné úpravy a prestavba existujúcich stavebných objektov v rámci futbalového štadióna a jeho zázemia na základe požiadavky verejného obstarávateľa, zrekonštruovať hľadisko v existujúcej tribúne a zväčšenie kapacity vybudovaním novej tribúny na protiľahlej strane. Po zrealizovaní by sa vytvorili priestory futbalového športového areálu s ...
Sportovní hala Sušice
Předmětem veřejné zakázky je novostavba sportovní haly v pasivním energetickém standardu. Objekt je dělen na 3 základní funkční části (vlastní sport. halu s jedním podélným hřištěm na volejbal, florbal, futsal, házenou, tenis a basketbal a s tribunou pro 120 diváků). Centrální volejb. kurt orientovaný podélně splňuje nároky na vrcholovou soutěžní ...
Rekonštrukcia zimného štadióna v Liptovskom Mikuláši, etapa IV.2 a V
Predmetom zákazky je rekonštrukcia Zimného štadióna v Liptovskom Mikuláši, etapa IV.2 a V.
Multifunkční hřiště s ledovou plochou ZŠ Slušovice
Projekt řeší realizaci multifunkčního hřiště s ledovou plochou o velikosti 18 x 36 m, která je navržená na stávajícím umělém povrchu v areálu Základní školy na ulici Školní. Bude využito jeho zpevněné a odvodněné podloží a stávající osvětlení. Pro provoz přes letní sezónu bude na hřišti instalován plastový povrch vhodný pro míčové hry, inline ...
Multifunkční sportovní hala Kosmonosy
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové multifunkční tělocvičny s příslušným sociálním a technickým zázemím pro sportovce i diváky, včetně úpravy přístupových pojízdných ploch, parkoviště a napojení na pěší stezky. Stavba je řešena jako jednopodlažní halový objekt zázemí. Vlastní tělocvična bude mít obdélníkový půdorys a bude zastřešena ...
Rekonštrukcia zimného štadióna v Stropkove – I. etapa
Predmetom zákazky je I. etapa rekonštrukcie ľadovej plochy s novými rozvodmi so zníženou náplňou chladiva R717 na 1500 kg pre chladenie ľadovej plochy s rozmermi 60 m x 26 m. t. j. potrubné rozvody ľadovej plochy, potrubie rozvodného kanálu, expanzná nádoba s čpavkovými čerpadlami, betonáž ľadovej plochy s izoláciou a nové mantinely s trestnými ...
Vybudovanie futbalového ihriska s umelou trávou v športovom areáli v meste Holíč
Stavba sa nachádza v meste Holíč. Umiestnená je na mieste existujúceho tréningového ihriska so škvarovým povrchom v areáli TJ Iskra Holíč. Futbalové ihrisko je situované vo východnom rohu športového areálu, východne od futbalového štadióna TJ Iskra Holíč s prírodným trávnikom. Vstupy na ihrisko sú vytvorené v každom rohu ihriska plus sú riešené v ...
Modernizace stávajícího městského koupaliště a novostavba krytého plaveckého bazénu Kyjov
Předmětem veřejné zakázky, je zajištění modernizace stávajícího městského koupaliště (včetně nových venkovních bazénů s technologií), výstavba nového krytého plaveckého bazénu s wellness, revitalizace ulice Mezivodí, vč. parkovacích ploch, to vše do vlastnictví zadavatele a uvedení veškerých zařízení do provozu. Nedílnou součástí plnění dodavatele ...
Revitalizácia, rekonštrukcia a vybavenie existujúcej športovej infraštruktúry a jej príslušenstva
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác v rámci Revitalizácie, rekonštrukcie a vybavenia existujúcej športovej infraštruktúry a jej príslušenstva Zimného štadióna Banská Bystrica. Objektová skladba: SO-01 Prestavba Západnej tribúny vrátane hlavného vstupu a prislúchajúceho zázemia SO-02 Ošetrenie a náter strešného povrchu haly A ...
Novostavba telocvične Kamenná Poruba
Predmetom zákazky je novostavba telocvične z dôvodu vytvorenia nového športového objektu. SO 01 Telocvičňa bude slúžiť na športové a voľnočasové aktivity detí zo ZŠ Kamenná Poruba ako i na aktivity v rámci obce Kamenná Poruba. Novostavba telocvične je riešená ako samostatný objekt so zázemím. Zázemie telocvične je prepojené so stávajúcim objektom ...
Výstavba štadióna FUTBAL TATRAN ARÉNA v Prešove
Predmetom zákazky je vybudovanie futbalového štadióna v Prešove. Hlavná tribúna má 4 nadzemné podlažia a 1 podzemné podlažie. Ostatné tribúny budú jednopodlažné, doplnené o vstavky pod úrovňou stupňovitej podlahy. Ostatné stavby tvoriace doplnkovú funkciu k hlavnej budove, vstupné brány budú jednopodlažné. Členenie stavby na stavebné objekty a ...