Tělocvična ZŠ a MŠ Šindlovy Dvory a školní víceúčelové sportoviště
Navržená stavba by měla sloužit pro potřeby školní výuky a také možnost pro využití volného času obyvatel obce. Součástí díla je i venkovní sportovní hřiště, které by se nacházelo severně za budovou tělocvičny. Objekt tělocvičny je ŽB a zděná dvoupodlažní sportovní hala, která je zaříznuta do svažitého terénu, založení objektu hlubině pomocí ...
Výměna mantinelů na Zimním stadionu Ivana Hlinky v Litvínově
Jedná se o dodávku nových mantinelů a souvisejícího příslušenství včetně jejich osazení na Zimním stadionu Ivana Hlinky v Litvínově. Hlavní částí realizace bude změna rozměrů hrací plochy v souladu s požadavkem IIHF (60x26m), úprava hráčských a trestných lavic, instalace horizontálně děleného hrazení a ochranných skel - je požadováno lité ...
Stavební úpravy sportovního centra ABC Braník
Veřejná zakázka spočívá v odstranění stávajícího objektu a výstavbě nového objektu pro sportovní klub a s tím související dodávky a služby. Dále je předmět zakázky popsán v přílohách č. 1, 2 a 4 zadávací dokumentace.
Skatepark Cheb - LBO - II
Předmětem veřejné zakázky je kompletní výstavba skateparku v areálu Levého břehu Ohře v Chebu. Bližší informace jsou uvedeny v PD a návrhu SOD.
Výstavba mestskej plavárne v Ružomberku
Predmetom zákazky je realizácia stavby podľa projektovej dokumentácie vrátane dodania a montáže bazénovej technológie, ktorých výsledkom bude funkčný objekt Mestskej plavárne v Ružomberku pre dosiahnutie účelu realizácie predmetu zákazky.
Multifunkční sportovní hala Slaný
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v realizaci novostavby multifunkční sportovní haly ve Městě Slaný v pasivním standardu. Součástí předmětu realizace veřejné zakázky je i kompletní zajištění kolaudace stavby včetně vyřízení veškerých souvisejících povolení, dokladů a dokumentace, podání žádosti o vydání kolaudačního ...
Výstavba telocvične
predmetom zákazky je výstavba telocvične v areáli Gymnázia Ladislava Dúbravu v Dunajskej Strede a bude slúžiť študentom gymnázia na športové účely
Víceúčelová sportovní hala se zázemím, Dolní Třebonín
Předmětem realizace je vybudování nové víceúčelové sportovní haly se zázemím v obci Dolní Třebonín.
Klzisko zo syntetického ľadu
Predmetom zákazky Klzisko zo syntetického ľadu je dodanie hnuteľných vecí (klziska s príslušenstvom) a ich uvedenie do prevádzky v rozsahu Opisu predmetu zákazky a Kúpnej zmluvy.
Poptávám realizaci povrchu tenisového kurtu
Mám zájem si postavit tenisový kurt, prosím o návrh povrchu a podkladu,
ZŠ a MŠ Frýdek-Místek, Chlebovice - tělocvična
Předmětem veřejné zakázky je přístavba a nástavba stávajících budov Základní a mateřské školy v místní části Frýdku-Místku, v Chlebovicích. Nástavbou budovy mateřské školy vznikne nová tělocvična. Mezi budovami základní a mateřské školy vznikne po vybourání spojovacího krčku nový prosklený vestibul, kde nad částí výdejny jídel ZŠ bude umístěna ...
Víceúčelové hřiště 18x36m Radíkovice
Předmětem zakázky je výstavba sportoviště víceúčelového hřiště o výměře 18 x 36m v obci Radíkovice.
Regenerácia vnútrobloku sídliska vo Vranove nad Topľou
Predmetom stavebných prác je prestavba a obnova existujúceho vnútrobloku, oprava existujúceho multifunkčného ihriska, výstavba workoutového a detského ihriska pre obyvateľov mesta.
Rekonštrukcia Športovej haly v Detve
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov realizáciu stavebných prác rekonštrukciu športovej haly podľa Výzvy na predloženie ponuky a Súťažných podkladov a ich príloh.
Zimní stadion Žumberk
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací v rozsahu dle dokumentace pro provedení stavby s názvem „Zimní stadion Žamberk“, která je přílohou č. 5 zadávací dokumentace. Blíže viz zadávací dokumentace včetně příloh.
Rekonštrukcia atletického štadióna Nové Zámky
Rekonštrukcia štadióna podľa manuálov Medzinárodnej asociácie atletických federácií IAAF resp. Svetovej atletiky WA (ďalej len WA) v plošných a materiálových parametroch jednotlivých atletických športovísk. Stavebný pozemok je umiestnený na parcele č. 5934/1, ktorý sa nachádza na východnom okraji mesta Nové Zámky, v časti Sihoť v areáli mestského ...
Poptáváme výstavbu multifunkčního hřiště
Hledáme firmu na výstavbu multifunkčního hřiště o celkové ploše 1600m2. Mělo by se jednat o víceúčelové hřiště ( plastové desky - např. Bergo ) . Lajny na 2 tenisová hřiště, volejbal, nohejbal a většího hřiště na malou kopanou. Výstavba podzim 2021 / jaro 2022.
Tréningová hokejová hala, Považská 12, Košice
Predmetom zákazky sú stavebné práce na výstavbe tréningovej hokejovej haly pre ZŠ Považská 12, Košice, ktorá vytvorí priestor pre kvalitnú športovú prípravu. Objekt tréningovej hokejovej haly sa nachádza na ulici Považskej 12, v mestskej časti Západ v Košiciach. Z dôvodu zvyšovania kvality a vybavenosti školy investor pristúpil k riešeniu ...
Multifunkční hala se zázemím
Předmětem veřejné zakázky „Multifunkční hala se zázemím“ je nová stavba budovy pro sport a tělovýchovu, vč. výstavby zpevněných ploch, přípojky plynu, NN, vody, jednotné kanalizace, areálového rozvodu dešťové vody, sjezdů na komunikaci.
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací v rozsahu dle dokumentace pro provedení stavby s názvem „Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále“, která je přílohou č. 5 zadávací dokumentace. Blíže viz zadávací dokumentace včetně příloh.
Obnova športového areálu pri Základnej škole s materskou školou Pod hájom, Dubnica nad Váhom
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác objektu podľa projektu stavby. Riešený objekt je umiestnený v meste Dubnica nad Váhom. Miesto stavby: Základná škola s materskou školou Pod hájom, Pod hájom 967, Dubnica nad Váhom. Projekt Obnova športového areálu pri Základnej škole s materskou školou Pod hájom, Dubnica nad Váhom, je zameraný na ...
Stavební úpravy sportovního centra ABC Braník
Veřejná zakázka spočívá v odstranění stávajícího objektu a výstavbě nového objektu pro sportovní klub a s tím související dodávky a služby. Dále je předmět zakázky popsán v přílohách č. 1, 2 a 4 zadávací dokumentace.
Športová hala Angels aréna - rekonštrukcia a modernizácia
stavebné práce na vykonaní diela spočívajúce v zhotovení rekonštrukcie a modernizácie objektu športovej haly nachádzajúcej sa v mestskej pamiatkovej rezervácii na ul. Hviezdoslavova 8, Košice. Rozsah prác a dodávok stanovuje projektová dokumentácia realizačného stupňa vrátane výkaz výmeru vypracovaná projektovou a inžinierskou kanceláriou Ceving, ...
Futbalový areál OŠK Chorvátsky Grob, objektová skladba SO 01 01 až SO 01 04
Predmetom zákazky je vybudovanie futbalového areálu pre OŠK Chorvátsky Grob, konkrétne objekty SO-01 01 až SO-01 04.
Malá hokejová hala, ul. Komenského, Lipany
Predmetom projektu je športovo-rekreačná stavba "MALÁ HOKEJOVÁ HALA na ul. Komenského v areáli Gymnázia (Komenského ul. 13), ktorá bude umiestnená na trávnatej ploche existujúceho futbalového ihriska v priestore medzi školou a susediacimi garážami. Jedná sa o malú ľadovú plochu rozmerov 20x40m s mantinelmi a prestrešením oceľovou montovanou ...