Revitalizace letního stadionu
Veřejná zakázka "Revitalizace letního stadionu" je zadávána tzv. formou DESIGN & BUILD (Navrhni a Postav).Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby fotbalového stadionu na území statutárního města Pardubice a poskytnutí souvisejících projektových činností, které jsou zadávány společně se stavebními pracemi. Projektové práce spočívají ve ...
Stavební úpravy a přístavba krytého bazénu Svitavy
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce a rozšíření objektu stávajícího krytého plaveckého bazénu ve Svitavách na komplexní sportovní a relaxační centrum se saunami a wellness světem s celoročním provozem. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách (příloha dokumentace zadávacího řízení pro ...
Revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ Martinská, Žilina
Revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ Martinská, Žilina Dokumentácia je spracovaná podľa zákona č. 50/1976 Z (stavebný zákon) a následných noviel a vykonávacích predpisov. Dokumentácia je spracovaná pre stavebné povolenie v rozsahu pre realizáciu stavby a vychádza zo zámeru investora pre danú lokalitu. Predmetná stavba sa nachádza v areáli ZŠ ...
Obnova športového areálu pri základnej škole s materskou školou centrum i 32, Dubnica nad Váhom
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác objektu podľa projektu stavby. Riešený objekt je umiestnený v meste Dubnica nad Váhom. Miesto stavby : ŽŠ s MŠ, Centrum I 32, Dubnica nad Váhom Projekt Obnova športového areálu pri Základnej škole s materskou školou Centrum I 32, Dubnica nad Váhom je zameraná na obnovu športového areálu pri ...
Z 607 - Sportovní hala při ZŠ Rychnovská
Předmětem veřejné zakázky je novostavba víceúčelové sportovní haly při Základní škole Rychnovská.
Fotbalový stadion FK Postoloprty
Jedná se o novostavbu sportovního areálu. Projekt fotbalového stadionu s tribunou je ve spolupráci s vlastníkem nemovitosti Městem Postoloprty a provozovatelem FK Postoloprty koncepčně a komplexně řešen jako snaha o optimální řešení současných a výhledových požadavků, zejména k zajištění základních provozně-hygienických podmínek zázemí ...
Regenerační práce a hnojení travnatého hřiště stadionu Juliska v letech 2021-2024
Předmětem VZ je celoroční provádění regeneračních prací a hnojení travnatého sportovního hřiště s vyhříváním v rozsahu: posezónní regenerace, chemické kapalné ošetření plochy, dosévání, drnování, regenerační zásahy na jaře a podzim
Gymnázium, Varšavská cesta, Žilina: Športovo-rekreačný areál - revitalizácia
Predmetom zákazky je prestavba - Športového areálu Gymnázium Varšavská cesta 1, v Žiline. Na pozemku sa nachádza pôvodné futbalové ihrisko s prírodným trávnikom, okolo ihriska sa nachádza neudržiavaný bežecký ovál (dl. 235 m). Stavebný pozemok sa nachádza v lokalite obytnej zástavby (bytové domy) a vybavenosti (základná vybavenosť, školy). ...
Multifunkční Fotbalový stadion Hradec Králové
Předmětem zadávacího řízení je výběr nejvhodnější nabídky účastníka, se kterým bude dále uzavřena smlouva o dílo spočívající ve vybudování multifunkčního fotbalového stadionu v Hradci Králové. Součástí stavby, nikoli však výlučně, jsou: demolice, hrací plocha, tribuny západní, severní, východní a jižní, zpevněné plochy, komunikace, parkoviště, ...
Rekonstrukce běžecké dráhy Přísnotice
Předmětem zakázky je kompletní rekonstrukce běžecké dráhy 4x100 m sportovního areálu Přísnotice. V rámci plánované rekonstrukce bude provedena zejména výměna vnějších i vnitřních obrub běžecké dráhy s nezbytným zpevněním proti přerůstání zelení, dále výměna podkladu dráhy a povrchu dráhy za umělý povrch. Bližší technický a technologický popis ...
Tělocvična Masarykovy základní školy Návsí
Předmětem veřejné zakázky je novostavba tělocvičny, která bude využívána v první řadě jako sportovní zařízení pro Masarykovu základní školu a dále k sportovním a rekreačním účelům obce Návsí. Stavební objekt tělocvičny bude doplněn parkovacími plochami a malým workoutovým a beachvolejbalovým hřištěm.
Výstavba mestského atletického areálu na ul. Hrnčiarskej v Humennom
Predmetom zákazky je rekonštrukcia atletickej dráhy v tvare oválu s dĺžkou 400 m o 6-tich bežeckých dráhach, bežeckej rovinky pre beh na 100 m a 110 m prekážok o 8-mich bežeckých dráhach, technické sektory a futbalové ihrisko o typovom rozmere 68 x 105 m. Účelom stavebného objektu je vytvorenie funkčnej bežeckej atletickej dráhy s polyuretánovým ...
Rekonštrukcia plážového kúpaliska MORSKÉ OKO v Tornali – 1. etapa
Predmetom zákazky je rekonštrukcia existujúceho areálu plážového kúpaliska, v zmysle projektovej dokumentácie r. 1. Etapa: pozostáva z realizácie všetkých stavebných prác, ktoré sú uvedené vo výkaz výmeroch Dodávky vybavenia /tovarov pre kompletizáciu kúpaliska v zmysle projektovej dokumentácie bude 2. etapa, ktorá bude samostatnou zákazkou.
Rekonstrukce centrální haly a zázemí sportovního areálu Arena Sparta - II. etapa
Předmětem veřejné zakázky je realizace II. etapy rekonstrukce centrální haly a zázemí sportovního areálu Arena Sparta, která spočívá v revitalizaci hlavního osvětlení hrací plochy, přilehlých prostor, šaten a kanceláří a části venkovního areálu. Revitalizace osvětlení zahrnuje výměnu a doplnění stávajících svítidel vč. jejich kotvících prvků, ...
Mestská športová hala - rekonštrukcia
Predmetom zákazky je rekonštrukcia mestskej športovej haly podľa kvalitatívnej a kvantitatívnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.
Rekonštrukcia zimného štadióna v Liptovskom Mikuláši, etapa V. – technológia chladenia ľadovej plochy
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu "Rekonštrukcia zimného štadióna v Liptovskom Mikuláši etapa V. technológia chladenia ľadovej plochy". Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov a projektovej dokumentácii stavby. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou ...
Stavba FNsP J.A.Reimana Prešov - Rekonštrukcia telocvične
Predmetom zákazky je zhotovenie diela: Stavba FNsP J.A.Reimana - Rekonštrukcia telocvične pre potreby detských psychiatrických pacientov v rozsahu podľa výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 6 súťažných podkladov. Podrobné vymedzenie záväzných zmluvných podmienok na uskutočnenie požadovaného predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky, ...
2.1	Revitalizácia a prestavba Zimného štadióna Banská Bystrica
Predmetom zákazky je uskutočnenie prác v rámci Revitalizácie a prestavba Zimného štadióna Banská Bystrica.
Multifunkční tělocvična Kosmonosy - opakovaná
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové multifunkční tělocvičny s příslušným sociálním a technickým zázemím pro sportovce i diváky, včetně úpravy přístupových pojízdných ploch, parkoviště a napojení na pěší stezky. Stavba je řešena jako jednopodlažní halový objekt zázemí. Vlastní tělocvična bude mít obdélníkový půdorys a bude zastřešena ...
Sportovní hala Proseč
Předmětem veřejné zakázky je novostavba objektu sportovní haly v Proseči. Navrhovaný objekt je řešen jako přístavba ke stávajícímu souboru objektů základní a mateřské školy, které jsou spolu vzájemně propojeny spojovacími krčky. Navrhovaný objekt bude proveden částečně na místě stávajícího objektu tělocvičny, který bude odstraněn.
Realizace jízdárenského povrchu včetně závlahy
Předmětem veřejné zakázky je realizace jízdárenské povrchu na venkovní jízdárně o půdorysných rozměrech 50 x 100 m včetně tzv. spodní závlahy a dodávky příslušné technologie.
Šport park Pltníky - II.etapa
Predmetom zákazky II. etapy projektu je dostavba futbalového areálu, jeho okolie s areálovými komunikáciami, príjazdovú komunikáciu a parkovisko, spolu s napojením areálu na splaškovú kanalizáciu a vybudovanie dažďovej kanalizácie z ciest a striech. Riešené časti areálu 2. etapy výstavby sa nachádzajú na pozemkoch k. ú. Priekopa 1025/4, 1025/18, ...
Revitalizace letního stadionu
Veřejná zakázka "Revitalizace letního stadionu" je zadávána tzv. formou DESIGN & BUILD (Navrhni a Postav).Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby fotbalového stadionu na území statutárního města Pardubice a poskytnutí souvisejících projektových činností, které jsou zadávány společně se stavebními pracemi. Projektové práce spočívají ve ...
Tréningový zimný štadión
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy rozostavaného objektu tréningovej haly, ktoré zohľadňujú plánovanú prístavbu priestorov pre funkčné využitie tréningovej haly v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie spracovanej Ing. arch. Alexander Koban, KOBAN architects, Cesta k lesu 9, 036 01 Martin, podľa podmienok stavebného povolenia vydaného ...
Ľadová plocha - Obecné športové a oddychové centrum
Predmetom zákazky je dodanie a montáž technológie chladenia ľadovej plochy , dobudovanie technologickej dosky pod ľadovú plochu, dodanie a montáž mantinelov pre hokej v Obecnom športovom a oddychovom centre v Obci Široké.