Zátoka pokoja
Predmetom verejného obstarávania sú stavebné práce týkajúce sa rekonštrukcie existujúceho športového areálu, ktorý je dlhšiu dobu nevyužívaný na pretekárske a tréningové účely a je využívaný len na rekreačný individuálny šport a voľnočasové aktivity. Územie je ohraničené tokom rieky Váh na SZ, cestným mostom na SV, telesom hrádze na JV a ...
Modernizácia areálu JK EPONA Mútnik
Predmetom modernizácie areálu JK PONA Mútnik je: -oprava a modernizácia kolbyska a opracoviska, -oprava prístupovej komunikácie, -opravy a udržiavacie práce na spevnených plochách, -modernizácia a oprava oplotenia, -oprava šatní s vybudovaním bezbariéroveho vstupu a WC, -nákup techniky na údržbu športoviska, -nákup športového ...
REKO SA Židenice
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce sportovního areálu ŽLTC Židenice, jejíž součástí budou 2 kurty o soutěžních rozměrech, 9 tréninkových kurtů o zmenšených rozměrech, jeden poloviční tenisový kurt se stávající tréninkovou odrazovou stěnou, víceúčelové hřiště s umělým travnatým povrchem, workout hřiště a běžecká rovinka. Předmětem veřejné ...
Obnova hlavní hrací plochy ve sportovním areálu Štruncovy sady vč. údržby po dobu záruky
Předmětem veřejné zakázky je obnova hlavní hrací plochy v Městském sportovním areálu ve Štruncových sadech o rozměrech 108 x 71 m. Plánované stavební úpravy a udržovací práce hlavní hrací plochy stadionu ve Štruncových sadech obsahují odtěžení stávající hrací plochy až úroveň stávajícího teplovodního roštu pro vytápění, demontáž a zpětnou montáž ...
Městský stadion Kuřim - rekonstrukce
Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je zhotovení díla v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací. Stavební práce jsou rozděleny na 3 stavební objekty (SO): SO 100 - Rekonstrukce atletického stadionu v Kuřimi SO 200 - Hřiště pro míčové sporty, SO 300 - Odvodnění areálu.
Přístavba tělocvičny, Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v provedení demolice stávající tělocvičny školy a výstavba tělocvičny nové. Jedná se o výstavbu jednopodlažní budovy propojenou se stávající budovou gymnázia. Konstrukce je zděná, se zateplením a opláštěním kontaktním zateplovacím systémem s finálním povrchem s imitací pohledového ...
Zastrešenie bazéna pre vodné pólo kúpaliska Červená hviezda III
Predmetom zákazky je zastrestrešenie bazéna pre vodné pólo, kúpalisko Červená hviezda v Košiciach, vybudovanie zázemia pre vodnopólové kluby (šatní) a technologický objekt s novou vrátnicou.
Novostavba tribúny
Predmetom zákazky je vybudovať kryté sedenie pre 320 miest a zvýšiť kapacitu na sedenie, zlepšiť komfort divákov. Štadión obce Bešeňová v prípade nepriaznivého počasia nemá krytú tribúnu na sedenie a diváci majú k dispozícii len miesta na státie. Po zrealizovaní tribúny sa zvýši komfort divákov o prekryté sedenie.
Národné tréningové centrum Košice
Predmetom zákazky je výstavba objektu Národného tréningového centra Košice (ďalej aj ako NTC). Objekt bude slúžiť na prípravu talentovanej mládeže z východného Slovenska a zároveň ako športové centrum pre obyvateľov Košíc a blízkeho okolia s využitím pre tenis a bedminton. Základom projektu je šesťkurtová tenisová hala, v ktorej sa počíta s ...
Tribuna SK Braškov - stavební úpravy - II
Výstavba divácké tribuny, která bude nahrazovat stávající nevyhovující přístřešek.
Stavebné úpravy ihriska s umelou trávou v areáli futbalového štadióna v Liptovskom Mikuláši
Predmetom zákazky sú Stavebné úpravy ihriska s umelou trávou v areáli futbalového štadióna v Liptovskom Mikuláši, m.č. Podbreziny. Na danej ploche sa vytvorí komplexný športový areál kde sa bude nachádzať: Futbalové ihrisko a Rugbyové ihrisko. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov..
Výstavba Multifunkční sportovní a kulturní haly v Brně
Předmětem veřejné zakázky je výstavba Multifunkční sportovní a kulturní haly v Brně (dále jen „hala“). Hala má sloužit především k účelům sportovním (využitelná například pro lední hokej, sledge hokej, florbal, házená, basketbal, volejbal, tenis, malý fotbal, futsal, box, ostatní úpolové sporty aj.), kulturním (koncertní či divadelní představení ...
Rekonštrukcia bazéna Centra univerzitného športu SPU v Nitre
Predmetom zákazky sú stavebné práce, spočívajúce v odstránení havarijného stavu bazéna, výmena nehospodárnych a nefunkčných častí technológií a nový antikorový plavecký bazén s rozmermi 25,02 x 12 x 1,35 - 1,8 m. Objekt Centrum univerzitného športu SPU (CUŠ) slúži na športové aktivity študentov SPU. Riešený bazén sa nachádza v priestoroch CUŠ v ...
Zimní stadión Kladno - stavební úpravy 3. NP
Předmětem plnění veřejné zakázky je stavební úpravy 3. nadzemního podlaží, které proběhnou v rámci rekonstrukce ČEZ zimního stadionu Kladno. Jedná se o zimní stadion s kapacitou 5200 diváků, jenž je využíván pro lední hokej, krasobruslení a veřejné bruslení. Předmětem probíhající rekonstrukce je realizace nového zastřešení stávajícího zimního ...
Rekonštrukcia futbalového ihriska s umelou trávou MFK Skalica
Predmetom zákazky je návrh futbalového ihriska s umelou trávnatou plochou spolu s jeho oplotením. Súčasťou návrhu je tiež drenážny systém zaústený do priľahlého vodného toku. Podrobné riešenie jednotlivých objektov je zrejmé z výkresovej dokumentácie.
Přezletice - Na hasičárně - revitalizace sportovně relaxačního areálu
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v revitalizaci sportovně relaxačního areálu v obci Přezletice ve Středočeském kraji.
Multifunkční hala se zázemím
Předmětem veřejné zakázky „Multifunkční hala se zázemím“ je nová stavba budovy pro sport a tělovýchovu, vč. výstavby zpevněných ploch, přípojky plynu, NN, vody, jednotné kanalizace, areálového rozvodu dešťové vody, sjezdů na komunikaci.
Efektívna spolupráca pohraničných partnerských obcí - pokračovanie
Predmetom stavených prác je výstavba rozhľadne, premiestnenie a obnova drevenice, výstavba lezeckej steny a premiestnenie kaplnky. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Investičné projekty v Národnom biatlonovom centre v Osrblí - Koliesková a bežecká dráha
V rámci komplexného riešenia kolieskovej a bežeckej dráhhy (KBD) sa uvažuje s využitím areálu štadióna ako ťažiskového priestoru pre systém KBD : štart cieľ priebežné kolá strelnice trestné kolo, ďalej v priestore areálu je zabezpečená nevyhnutná infraštruktúra, vybavenie a zázemie pre súťaže, tréningy a pre divákov. V rámci stavebných úprav sa ...
Sportovní centrum Aréna Lesná
Předmětem veřejné zakázky je vybudování nové sportovní haly a nových zpevněných ploch. Součásti předmětu plnění zakázky jsou rovněž bourací práce v nezbytném rozsahu pro přípravu staveniště, zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby, vybudování přípojek inženýrských sítí, provedení terénních úprav, provedení veškerých nezbytných ...
Nafukovacia hala v areáli ZŠ Nám. L. Novomeského 2, Košice
Predmetom zákazky je vybudovanie multifunkčnej prekrytej nafukovacej haly na jestvujúcej ploche exterierového ihriska v ZŠ Novomeského v Košiciach. Multifunkčná plocha bude využívaná celoročne. Hala je navrhnutá pre obdobie zimnej pravádzky, v lete bude pravdepodobne demontovaná.
Novostavba – Športová hala
Predmetom zákazky je realizácia novostavby - športovej haly v Obci Výčapy - Opatovce. Podrobný opis a rozsah predmetu zákazky je stanovený projektovou dokumentáciou a výkazom výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
Sportovní hala Telnice
Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek souvisejících s projektem dle projektové dokumentace a výkazu výměr „Sportovní hala Telnice“ vypracované projektantem INTAR a.s., IČO: 25594443, se sídlem Bezručova 81/17a, Staré Brno, 602 00 Brno. Podrobnosti viz zadávací dokumentace.
Areál koupaliště v Horšovském Týně
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace areálu koupaliště v Horšovském Týně. Stavba je členěna na objekty a obsahuje technická i technologická zařízení. Stavba se člení na pozemní stavební objekty a inženýrské objekty a objekty terénních a sadových úprav: - SO1 Šatny a technologie - SO2 Občerstvení - SO3 Plavecký bazén a brodítka - SO4 ...
Tělocvična ZŠ a MŠ Šindlovy Dvory a školní víceúčelové sportoviště
Navržená stavba by měla sloužit pro potřeby školní výuky a také možnost pro využití volného času obyvatel obce. Součástí díla je i venkovní sportovní hřiště, které by se nacházelo severně za budovou tělocvičny. Objekt tělocvičny je ŽB a zděná dvoupodlažní sportovní hala, která je zaříznuta do svažitého terénu, založení objektu hlubině pomocí ...