Multifunkčná hala
Charakter stavby: novostavba Predmetom zákazky je objekt multifunkčnej haly situovaný na parcele KNC 791/1 a s prípojkami na parcelách KNE 598/2, 992/3, 993/3, 994/2, 995/3 k.ú. Moldava nad Bodvou. Parcela je v územnom pláne obce zaradená medzi plochy športových zariadení, športové využitie haly je v súlade s rozvojom mesta a podporuje ...
Obnova hlavní hrací plochy ve sportovním areálu Štruncovy sady vč. údržby po dobu záruky
Předmětem veřejné zakázky je obnova hlavní hrací plochy v Městském sportovním areálu ve Štruncových sadech o rozměrech 108 x 71 m - terénní úpravy, instalace nového kořenového horizontu, pokládka předpěstovaného travního koberce. V ploše bude demontován stávající zavlažovací systém a instalován nový zavlažovací systém. Bude provedena pokládka ...
Tělocvična při Základní škole v Cerhovicích
Předmětem veřejné zakázky je výstavba tělocvičny při Základní škole v Cerhovicích. Podrobně je předmět plnění veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci s názvem: Tělocvična při Základní škole v Cerhovicích, zpracovaná společností desk architekti s.r.o., se sídlem Heřmanova 720/27, 170 00 Praha, IČ: 03011674
Sportovní hala Dětmarovice
Konkrétně dojde k vybudování objektu haly, jejího vybavení a zpevněných ploch pro parkování vozidel. Hlavní využití stavby je pro sportovní vyžití obyvatel obce, hala je navržena pro většinu sálových sportů, házenou, volejbal, basketbal, florbal, florbal atd. Povrch podlahy v hale je uzpůsoben na tyto sporty. Dále se v hale bude nacházet lezecká ...
Rekonštrukcia a modernizácia atletického štadióna v Banskej Štiavnici
Predmetná lokalita sa nachádza v meste Banská Štiavnica a je súčasťou športového areálu, kde sa nachádza atletický ovál s futbalovým ihriskom, tribúnou a prevádzkovou budovou. Atletický štadión sa nachádza vo východnej časti mesta Banská Štiavnica. Z východnej a južnej strany je obklopený Športovou ulicou, zo západnej strany Mládežníckeho ulicou a ...
Sportovní hala Lysá nad Labem
Předmětem této veřejné zakázky je zhotovení novostavby sportovní haly s názvem "SPORTOVNÍ HALA LYSÁ NAD LABEM", a to dle projektové dokumentace, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace a představuje zároveň technické podmínky veřejné zakázky ve smyslu ustanovení § 92 ZZVZ. Konkrétní specifikace předmětu veřejné zakázky je dále uvedena v ...
Stavba 25m bazénu MPS Lužánky
Předmětem veřejné zakázky je změna dokončené stavby MPS Lužánky spočívající v realizaci přístavby nové bazénové haly a stavebních úpravách stávajícího plaveckého stadionu.
Športová hala vo Vranove nad Topľou
Predmetom zákazky je realizácia Projektu ŠPORTOVÁ HALA VO VRANOVE NAD TOPĽOU
Rekonštrukcia a výstavba atletického štadióna v Dubnici nad Váhom
Predmetom zákazky je rekonštrukcia bežeckého oválu (dl. 400m-6 dráhy, rovinka 130m-6 dráh) s dvoma polomermi v zákrutách na novú zostavu (dl. 400m-6 dráh, rovinka 130m-6 dráh) s dvoma polomermi v zákrutách pričom menší polomer má 25,66 m a väčší 48,4m na úroveň športovisko s umelým športovým povrchom UMELÝ VODOPRIEPUSTNÝ POLYURETANOVÝ ŠPORTOVÝ ...
Revitalizace areálu SPŠ a OA Bruntál
Předmětem zakázky je demolice objektů domova mládeže, stavba víceúčelového hřiště a oprava komunikace. Stavba je rozdělená na stavební objekty: • Odstranění objektů č. pop. 816 a č. pop. 817 na pozemku par. č. 2242 a 2243 v k.ú. Bruntál-město • Novostavba sportovního hřiště včetně zázemí • Oprava účelových komunikací v areálu SPŠ Bruntál II. ...
Výstavba nové plavecké haly v Litvínově
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové plavecké haly s 25 m dlouhým bazénem, rekreačním bazénem s divokou řekou a vodními atrakcemi, dětským brouzdalištěm a dalšími vodními a wellness prvky, saunovým provozem, občerstvením a ostatním zázemím pro návštěvníky i personál. Součástí zakázky je dále parkoviště se 40-ti parkovacími stáními, obslužná ...
Nový plavecký bazén - Písek
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v novostavbě objektu vnitřního bazénu, venkovního koupaliště a venkovních ploch ve městě Písek. Dále budou zhotoveny venkovní šatny, hygienické a provozní zázemí. Součástí plnění jsou i terénní úpravy, parkoviště, obslužné komunikace a připojení na technickou infrastrukturu.
Prebudovanie umelého kanála pre vodácke športy v areáli Divoká voda v Čunove; Kanál č.1
Predmetom zákazky je prebudovanie časti Umelého kanála pre vodácke športy (ďalej len UKVŠ), kanál č.1 v areáli Divoká voda ležiaceho na Vodnom diele Čunovo. Predmetná časť UVKŠ na prebudovanie je kanál č.1 nachádzajúci sa bližšie k hlavnej tribúne. Podrobné informácie sú obsahom priloženej projektovej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu Zväzku 3 ...
Poptáváme realizaci multifunkčního hřiště
Jednalo by se o multifunkční hřiště, rozměr 25 x 14,5 m, včetně ochranných sítí, celková výška 3 metry – certifikováno TUV. Konstrukce vyrobena z ocelových profilů žárově zinkovaných. Dřevěné výplně mantinelů vyrobeny ze severského dřeva, tlakově impregnované (hnědý odstín). Výška mantinelů 95 cm a na horní straně zakončeny ocelovým madlem. Mezi ...
Sportovní zařízení Žabeň a Mateřská škola Žabeň
Předmětem zakázky je stavba „Sportovní zařízení Žabeň a Mateřská škola Žabeň“ a související práce a dodávky vč. souvisejících zeměměřičských a projekčních prací. Stavbou je novostavba sportovního zařízení sestávajícího se ze sportovní haly a jejího zázemí; dále novostavby mateřské školy; spojovací lávky propojující novostavbu se stávajícím ...
Sportoviště multifunkčního areálu obce Čerčany
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve stavebních úpravách stávajícího multifunkčního areálu základní školy, sloužící pro výuku tělesné výchovy pro školní družinu. Předmětem této veřejné zakázky není realizace předmětu celé PD, ale pouze její části, sestávající se z těchto stavebních objektů: SO 01, SO 02, SO 11, SO 12, SO ...
Michalovce - ZŠ T. J. Moussona - Florbalová hala
Predmetom zákazky je výstavba florbalovej /montovanej/ haly v areáli Základnej školy T. J. Moussona č.4 Michalovce.
Ľadová plocha -  lokalita starý JUH
Stavba je vzhľadom na rozsah prác členená na samostatné stavebné objekty: SO 01 Hlavný objekt ľadová plocha SO 02 a) Hygienické vybavenie - WC b) Technické vybavenie garáž, sklad športových potrieb c) Zdravotechnika d) Ústredné vykurovanie e) Elektroinštalácie SO 03 Workoutové - fitness ihrisko SO 04 Preložka výtvarného diela SO 05 ...
Atletický tunel - SOUE Vejprnická 56, Plzeň - Design and Build
Předmětem veřejné zakázky je výstavba atletického tunelu a navazujícího zázemí sportovců vč. zhotovení projektové dokumentace předmětné stavby a provedení související inženýrské činnosti na základě zadavatelem předložených Požadavků Objednatele. Veřejná zakázka je zadávána metodou Desing & Build.
Revitalizace letního stadionu
Veřejná zakázka "Revitalizace letního stadionu" je zadávána tzv. formou DESIGN & BUILD (Navrhni a Postav).Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby fotbalového stadionu na území statutárního města Pardubice a poskytnutí souvisejících projektových činností, které jsou zadávány společně se stavebními pracemi. Projektové práce spočívají ve ...
Stavební úpravy a přístavba krytého bazénu Svitavy
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce a rozšíření objektu stávajícího krytého plaveckého bazénu ve Svitavách na komplexní sportovní a relaxační centrum se saunami a wellness světem s celoročním provozem. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách (příloha dokumentace zadávacího řízení pro ...
Revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ Martinská, Žilina
Revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ Martinská, Žilina Dokumentácia je spracovaná podľa zákona č. 50/1976 Z (stavebný zákon) a následných noviel a vykonávacích predpisov. Dokumentácia je spracovaná pre stavebné povolenie v rozsahu pre realizáciu stavby a vychádza zo zámeru investora pre danú lokalitu. Predmetná stavba sa nachádza v areáli ZŠ ...
Obnova športového areálu pri základnej škole s materskou školou centrum i 32, Dubnica nad Váhom
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác objektu podľa projektu stavby. Riešený objekt je umiestnený v meste Dubnica nad Váhom. Miesto stavby : ŽŠ s MŠ, Centrum I 32, Dubnica nad Váhom Projekt Obnova športového areálu pri Základnej škole s materskou školou Centrum I 32, Dubnica nad Váhom je zameraná na obnovu športového areálu pri ...
Z 607 - Sportovní hala při ZŠ Rychnovská
Předmětem veřejné zakázky je novostavba víceúčelové sportovní haly při Základní škole Rychnovská.
Fotbalový stadion FK Postoloprty
Jedná se o novostavbu sportovního areálu. Projekt fotbalového stadionu s tribunou je ve spolupráci s vlastníkem nemovitosti Městem Postoloprty a provozovatelem FK Postoloprty koncepčně a komplexně řešen jako snaha o optimální řešení současných a výhledových požadavků, zejména k zajištění základních provozně-hygienických podmínek zázemí ...