Výstavba areálu pro Výzkum pokročilých ocelí s unikátními vlastnostmi
Předmětem zakázky je výstavba areálu pro Výzkum pokročilých ocelí s unikátními vlastnostmi sestávajícího se z budovy korozní a tvářecí laboratoře a infrastruktury. Součástí zakázky je také dodávka služeb (inženýrská činnost), infrastruktury (inženýrské sítě a dopravní infrastruktura) a zabezpečovací systémy včetně řízení vstupů, a to v obci a k.ú. ...
V401 – modernizace, stavebně - montážní práce
V401 – modernizace (P.0475), stavebně - montážní práce Část 1 – V401 - modernizace - TR Týnec – st. č. 106 – 1. Etapa Část 2 – V401 – modernizace - St. č. 106 – TR Krasíkov - 2. Etapa
Vybudování dílen pro praktické vyučování, Střední odborná škola, Frýdek-Místek
Předmětem veřejné zakázky je výstavba dílen ve Střední škole odborné ve Frýdku-Místku v rozsahu projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované společností Mátl a Kyšák s.r.o., 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Veřejná zakázka je v souladu s ust. § 35 ZZVZ rozdělena na 2 části: 1. část - dílna na ulici Lískovecká 2. část - dílna ...
Vyšný Žipov – zberný dvor – stavebná časť
Predmetom zákazky je vybudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu a to vybudovaním stojísk na umiestnenie zberných nádob na zmesový komunálny odpad, vybudovaním zberného dvora na umiestnenie zberných nádob za účelom zvýšenia kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu. Navrhovaný zberný dvor bude tvorený spevnenou plochou s osadeným ...
D8 PHS Úžice, exit 9
Účelem výstavby zvýšené protihlukové stěny je omezení hluku způsobenému provozem na dál-nici D8, který ovlivňuje obytnou zástavbu obce Úžice. Zástavba obce Úžice je částečně ochráně-na před hlukem emitovaným na dálnici D8 stávající protihlukovou stěnou umístěnou v pravé krajnici pravého jízdního pásu. Nová PHS je umístěna ve vzdálenosti 1,0 m od ...
Hasičská stanica Prešov - Vydumanec, DÚR v podrobnosti DSP vrátane IGHP, DP, DSZ, AD
Hasičská stanica Prešov Vydumanec bude slúžiť pre potreby zásahu v tuneloch NDS aj pre zásah HAZZ pre širokú oblasť západne od Prešova. Umiestnená je v križovatke Vydumanec na pozemkoch NDS, napojená na obslužnú komunikáciu komunikáciou pretínajúcou vodný tok. Areál HaZZ bude pozostávať z prevádzkovej budovy (hasičskej stanice) s administratívnymi ...
Rozšíření výkonu kotelny na biomasu – stavební část
Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce na rozšíření budovy stávající kotelny v souvislosti s dodávkou nového kotle na spalování biomasy včetně poskytnutí všech souvisejících stavebních úprav a služeb nezbytných ke splnění veřejné zakázky.
Vybudovanie kompostárne v meste Piešťany
Výstavba kompostárne. Detailný popis predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch.
Vybudování multifunkčního výcvikového střediska IZS v areálu Lišov-Slabce
Vybudování multifunkčního výcvikového střediska IZS v areálu Lišov-Slabce
Rozšíření skládky Klenovice
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rozšíření skládky odpadů Klenovice v areálu bývalé nezajištěné skládky Klenovice. Blíže v projektové dokumentaci
Stavba Ekocentra Hranice
Předmětem veřejné zakázky je novostavba sběrného dvora a zázemí technických služeb – šatny, sklady, garáže, přístřešky a zpevněné plochy v areálu firmy EKOLTES Hranice a.s..
Stavebný objekt heliport v lokalite Ružinov
Predmetom navrhovanej činnosti je naprojektovanie a následné vybudovanie vyvýšeného heliportu vedľa objektu, kde je situované centrálne prijímacie oddelenie (Urgent) pre vrtuľníkovú záchrannú zdravotnú službu (ďalej len VZZS, v medzinárodnom styku sa využíva skratka HEMS) v areáli nemocnice Ružinov, ktorá je súčasťou Univerzitnej nemocnice ...
Výstavba zberného dvora Lendak
Predmetom stavby je vybudovanie zberného dvora. Zberný dvor je navrhnutý na základe požiadavky investora stavby na pozemku investora v extraviláne obce Lendak, parcelné číslo 1783/1, 1781/1,9, 1785. Pozemok je v pozdĺžnom reze mierne svažitý. Územie je prístupné zo spevnenej plochy existujúcej ulice, z inžinierskych sietí sú v blízkosti ...
Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Malý Slavkov
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu " Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Malý Slavkov ". Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov a projektovej dokumentácii stavby. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných ...
Technicko – hygienická údržba železničných koľajových vozidiel pre stredisko Humenné
Predmetom zákazky je realizácia stavby s názvom Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel pre stredisko Humenné podľa spracovanej projektovej dokumentácie spoločnosťou Reming Consult, a.s. v členení podľa stavebných objektov a prevádzkových súborov. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zberný dvor odpadu v obci Veľké Ludince
Predmetom zákazky je výstavba zberného dvora odpadu v obci Veľké Ludince v súlade s projektovou dokumentáciou a výkazom výmer.
Poptávám betonářské práce
Poptávám betonařské práce v rámci výstavby železobetonové haly. Hledáme firmu ze Znojma, Brna či okolí pro zhotovení následujících betonařských prací dle výkresu v rámci výstavby naší betonové haly 40x25m: - uložení a zhutnění betonové směsi dodané jiným dodavtelem do připraveného a po obvodu volné přístupného výkopu pro základ - hloubka 80 ...
Výstavba areálu pro Výzkum pokročilých ocelí s unikátními vlastnostmi
Předmětem zakázky je výstavba areálu pro Výzkum pokročilých ocelí s unikátními vlastnostmi sestávajícího se z budovy korozní a tvářecí laboratoře a infrastruktury. Součástí zakázky je také dodávka služeb (inženýrská činnost, kolaudace), infrastruktury (inženýrské sítě a dopravní infrastruktura) a zabezpečovací systémy včetně řízení vstupů a to v ...
Hala na skladování potravin - zeleniny
Jde o demolici stávajícího objektu bývalého kravína a to včetně likvidaci suti. Stavbu nové ocelové konstrukce, opláštění PUR panely včetně sedlové střechy, novou podlahu, izolaci tepelnou i proti vlhkosti, elektroinstalaci, vzduchotechniku, nátěry, kanalizaci- odvod dešťové vody. okapy, hromosvody a vrata.
Zvýšenie bezpečnosti územia proti spätnému vzdutiu Malého Dunaja a Klatovského ramena z Váhu
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác. Podrobnejší opis predmetu zákazky je súčasťou súťažných podkladov.
Hala ÚT 25x36
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 kusu montované haly ÚT 25x36 včetně příslušenství a dokumentace.
Opravy žárových a otěruvzdorných vyzdívek strojního zařízení
Předmětem plnění tak bude provádění montážních prací při nahodilé údržbě, revizích, běžných a generálních opravách žárových a otěruvzdorných vyzdívek strojního zařízení, které zahrnuje zejména následující činnosti: Práce na žárových, otěruvzdorných vyzdívkách kotlů, odlučovačích popílku, čedičových kanálech pro vedení hydrosměsi škváry a ...
Poptávám výstavbu betonové skladové haly
Poptávám výstavbu betonové skladové haly, 26 x 75 m, výška 6 m, 4 ks vrata 4 x 4m, okna 10 ks 1,5 x 1,5 m, dveře 4 ks 1 x 2m, střešní světlík ve hřebeni. Hala by měla být zateplená a nachází se ve III. sněhovém pásmu.
Rekonštrukcia a prístavba Strediska čistoty Bratislava, m.č. Rača
Predmetom zákazky je realizácia projektu REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA STREDISKA ČISTOTY BRATISLAVA, M.Č. RAČA. Rekonštrukciu tvorí jednopodlažný objekt obdĺžnikového pôdorysného tvaru. K tejto hmote je pristavená novostavba skladového hospodárstva v jej pokračovaní a zboku pristavený menši objekt skoro štvorcového pôdorysného tvaru správcu trhoviska. ...
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu II. Ružomberok
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na objektoch: SO 01 Sklad BRO 460m2 Objekt je určený pre skladovanie a manipuláciu s dovezeným biologicky rozložiteľným odpadom od obyvateľstva. Skladová plocha je na rozlohe 460 m2 - odovzdanie do 30.4.2019. SO 03 Sklad hotového kompostu Objekt je určený pre skladovanie a manipuláciu s hotovým ...