Novostavba vyhlídkové lávky a rekonstrukce podia
Předmětem této zakázky je novostavba vyhlídkové lávky v Lánech. Jedná se o jednopodlažní objekt bez střechy. Lávka je osazena do původního terénu a respektuje tvar pozemku i jeho výškový profil.Konstrukční a materiálové řešení: dřevěná konstrukce. Stavba nemá technologická řešení. Dále je předmětem zakázky rekonstrukce podia (vyhlídkové plochy) ...
Poptávám dokončení dřevostavby
Poptávám dokončení dřevostavby, tesařské práce na dokončení chaty (srubu) včetně zastřešení. Lokalita Přerov.
Poptávám výrobce dřevostaveb
Poptávám výrobce dřevostaveb a všeho s touto činností spojené pro spolupráci v místě Praha – západ na ploše 7800m2 se dvěma sjezdy z dálnice. Podrobnější informace na Vámi uvedený kontakt případně osobní jednání nutné.
Infobod na Bradle
Predmetom zákazky je vybudovanie Infobodu na Bradle. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Opatření k usměrnění návštěvnosti v Kyjovském údolí
• nahrazení dřevěného schodišťových stupňů pískovcovými • výměna dožilých dubových stupňů (fošny) na ocelových schodištích • výměna dubové pochozí plochy na vyhlídce • nahrazení stávajícího ocelové zábradlí různého druhu a provedení replikami dle původního s kovářsky opracovanými sloupky z tyčoviny, madla z tyčí • nahrazení dřevěných ...
Rekonštrukcia FU-NANO-Biolab – búracie práce
Stavba sa nachádza v existujúcom uzavretom areály SAV, Dúbravská cesta 9. Urbanistický koncept stavby zostáva nezmenený. Jedná sa o prízemnú stavbu v areáli SAV na Dúbravskej ceste z montovaných drevotrieskových stenových panelov, zastrešenú priestorovým krovom z drevených väzníkov. Stavba je v schátralom stave. Stavba je značne schátralá, ...
Rekonštrukcia technického pavilónu FU-NANO-Biolab
Jedná sa o prízemnú stavbu v areáli SAV na Dúbravskej ceste z montovaných drevotrieskových stenových panelov, zastrešenú priestorovým krovom z drevených väzníkov. Stavba je v schátralom stave. Stavba je značne schátralá, ponechané budú iba nepoškodené časti základových konštrukcií. Ich stav posúdi prizvaný statik počas búracích prác. Búracie práce ...
Vyhliadková veža, Horné Lazy - Brezno
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe VYHLIADKOVÁ VEŽA, HORNÉ LAZY - BREZNO Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v časti B. súťažných podkladov. Podrobná špecifikácia vo forme výkazu výmer stavebných prác a projektovej dokumentácie tvorí prílohu tejto časti súťažných podkladov a je vložená v elektronickej podobe vo ...
Poptávám stavbu zahradního domku
Poptávám stavbu zahradního domku v Praze. Rozměra cca 5,5mx3,5m. Základová deska je připravena. Domek bude se šikmou střechou. Jedno podlouhlé okno a dveře. Pravděpodobně dřevěný, zateplený.
Novostavba mateřské školy Pampeliška
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení montované dřevostavby mateřské školy „Pampeliška“ včetně připojení rozvodů elektro, vodovodu, kanalizace, horkovodu, vedení telekomunikační, parkovací stání, komunikace pro pěší, přípojek kanalizace, vodovodu, umístění fotovoltaické elektrárny na střeše pavilonu a to na pozemcích 608/13; 608/385; 608/386 a ...
Návštěvnické středisko Olšina
Předmětem veřejné zakázky je novostavba jednopodlažního objektu dřevostavby o půdorysných rozm. přibližně 13x21 m.
Poptávám zhotovení obvodového krytí podlahové části pergoly
Poptávám zhotovení obvodového krytí podlahové části pergoly 7x3 m.
Hledáme obchodního partnera v oblasti dřevostaveb
Hledám obchodniho partnera v ČR v oblasti dřevostaveb. Kanadské dřevostavby. Super kvalita, firma se sedmdesátiletou tradicí. Prodej/marketing stavebních balíčků. Případně realizace domu na klíč.
Poptávám mobilní dům
Poptávám mobilní dům do 210,000,-Kč, čtyři postele obývací místnost bez kuchyňky s WC .
Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov - stavební práce III
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy a přístavba objektů pevnosti Dobrošov: návštěvnického centra SO 201, novostavba dřevěného dělnického domku S0 202 a venkovní objekty - S0 203 venkovní kanalizace, S0 204 venkovní vodovod, S0 206 komunikace a zpevněné plochy, S0 207 venkovní osvětlení, S0 208 sadové úpravy, S0 209 venkovní retenční ...
Mestský park Komenského (2)
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe Mestský park Komenského na Komenského námestí v Bratislave. Cieľom stavby je zriadenie mestského parku v centre Starého Mesta pri budove SND. Mestský park bude pozostávať z pochôdznej drevenej rámovej konštrukcie s povrchovou úpravou doplnenej kvetináčmi z agátového dreva, osvetlením a ...
Hledáme výrobního partnera panelových dřevostaveb
Hledáme výrobního partnera panelových dřevostaveb v České republice.
Poptávám zastřešení garáže s pergolou
Poptávám zastřešení garáže s pergolou o rozměrech střechy 2 x 3,5m x 6m.
Poptávám stavbu zahradního domku
Poptávám stavbu zahradního domku na nářadí. Rozměr cca 4 x 5-6m. Domek bude používán na uskladnění zahradních strojů a nářadí. Bylo by lepší kdyby byl domek na zemních vrutech, odpovídající tloušťky materiálu, včetně střešní krytiny a podlahy. Prosím o nabídky ceny a termínu realizace. Děkuji za nabídky.
Mestský park Komenského
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe Mestský park Komenského na Komenského námestí v Bratislave. Cieľom stavby je zriadenie mestského parku v centre Starého Mesta pri budove SND. Mestský park bude pozostávať z pochôdznej drevenej rámovej konštrukcie s povrchovou úpravou doplnenej kvetináčmi z agátového dreva, osvetlením a ...
Spoločne za posilnenie a ochranu biodiverzity v Strážovských vrchoch a Bielych Karpatoch
Predmetom zákazky je výroba, dodanie, inštalácia a osadenie objektov na miesto určenia nachádzajúce sa v Trenčianskom kraji, podľa projektovej dokumentácie, vrátane dodania všetkých s tým súvisiacich dokladov, týkajúcich sa realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému odovzdaniu diela do užívania.
Novostavba mateřské školky Pampeliška
Zhotovení montované dřevostavby mateřské školy na parcele 608/13, Mladá Boleslav vč. souvisejících sítí, zpevněných ploch a parkoviště.
Výstavba podporovaných bytů v městě Potštát
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě objektu bydlení pro seniory. Jedná se o novostavbu přízemního objektu vytvářející svým objemem polouzavřenou strukturu. Stavba bude provedena jako dřevostavba na betonové desce, systémem dřevěného sendviče o tloušťce zdi 30 cm. Objekt obsahuje 8 bytových jednotek ...
Poptávám zhotovení přístřešku na auta
Poptávám zhotovení přístřešku na stání pro dvě auta o rozměru 2x 3x5m nebo šířky 550 a délky 500cm.
Novostavba mateřské školky Pampeliška
Zhotovení montované dřevostavby mateřské školy na parcele 608/13, Mladá Boleslav vč. souvisejících sítí, zpevněných ploch a parkoviště.