Doplnenie štátnych hmotných rezerv - pohotovostných zásob
Predmetom zákazky je zriadenie DNS na zadávanie zákaziek na doplnenie štátnych hmotných rezerv - pohotovostných zásob v zmysle uznesení Vlády SR č. 522/2022 a 720/2022, ktoré sú bežne dostupné na trhu, a ktoré sú zaradené podľa spoločného slovníka obstarávania najmä v rozsahu skupiny 33100000-1 Zdravotnícke vybavenie; 33700000-7 Predmety osobnej ...
Rámcová dohoda na dodávky parek 15 PČR a bund 15 PČR
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na dodávky parek 15 PČR a bund 15 PČR, a to konkrétně: - Parka modrá 15 PČR 5 000 ks - Parka žlutá 15 PČR 3 000 ks - Bunda modrá 15 PČR 5 000 ks - Bunda žlutá 15 PČR 3 000 ks
DNS na nákup hotelového textilu
Zavedení dynamického nákupního systému (DNS) na dodávky textilních výrobků pro jednotlivé útvary ZSMV dle aktuálních potřeb, na dobu neurčitou. DNS není rozdělen na kategorie. Až po zavedení DNS bude zadavatel zadávat jednotlivé zakázky na základě výzvy k podání nabídek. V průběhu zavádění DNS a do již zavedeného DNS je dodavatelům umožněno podat ...
Rámcová dohoda na dodávky triček funkčních 22 PČR
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky triček funkčních 22 PČR a to konkrétně: - Tričko funkční 22 PČR muži 1 500 ks - Tričko funkční 22 PČR ženy 500 ks - Tričko funkční 22 PČR černé 4 000 ks
Dodávky stejnokrojových součástek Správy železnic 2022 - 2025
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění centrálních dodávek stejnokrojových součástek Správy železnic.
Obstaranie výstrojných súčiastok – nohavice pre príslušníkov finančnej správy
Predmetom zákazky je dodanie nohavíc pre príslušníkov finančnej správy. Ďalšie informácie a požiadavky na predmet zákazky sú súčasťou súťažných podkladov ako aj ostatnej zadávacej dokumentácie poskytnutej verejným obstarávateľom prostredníctvom svojho profilu a IS eZakazky v lehote na predkladanie ponúk.
Rámcová dohoda na dodávky SPS 15
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na dodávky služebně pracovního stejnokroje 15, z toho konkrétně: - Blůza SPS 15 1 000 ks - Kalhoty SPS 15 40 000 ks - Kombinéza SPS 15 30 000 ks Celkem se předpokládat odebrat 71 000 ks SPS 15.
Rámcová dohoda na dodávky ponožek 15 PČR letních a zimních
Jedná se o 1 080 000 párů letních ponožek 15 PČR a 324 000 párů zimních ponožek 15 PČR.
Dodávky konfekčních dámských a pánských slavnostních uniforem pro potřeby Městské policie
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky dámských a pánských slavnostních uniforem včetně čepic v konfekčních velikostech pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na čtyři roky (dále jen „MP HMP“). Předmět plnění je včetně dopravy na místo plnění.
Služobná rovnošata cvičná vzor 2015
Predmetom zákazky je dodanie služobnej rovnošaty pre potreby Zboru väzenskej a justičnej stráže, rozdelenej na 3 samostatné časti: - časť 1. - Služobná rovnošata cvičná vzor 2015 - časť 2. - Služobná rovnošata vzor 2015 - časť 3. - Služobná rovnošata vzor 2020
Dodávky služebních svetrů pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na 4 roky
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky služebních pletených svetrů pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na dobu 4 let nebo do vyčerpání finančního limitu rámcové dohody, podle toho, která ze skutečností nastane dříve, a to včetně dopravy na místo plnění.
Rámcová dohoda na dodávku košil pánských a košil dámských pro příslušníky CS ČR
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky - košile pánská s krátkým rukávem modrá, - košile pánská s dlouhým rukávem modrá, - košile pánská s dlouhým rukávem bílá, - košile dámská s krátkým rukávem modrá, - košile dámská s dlouhým rukávem modrá, - košile dámská s dlouhým rukávem bílá.
Nátělník letní speciální s krátkými rukávy
Nákup nátělníků letních speciálních s krátkými rukávy dle Zadávací dokumentace a jejích příloh.
Halenky
Dodávka halenek pro Armádu České republiky
Dodávky jarních bund pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na 4 roky
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky jarních bund pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na dobu 4 let, a to včetně dopravy na místo plnění.
Rámcová dohoda na dodávku košil pánských a košil dámských pro příslušníky CS ČR
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky: - košile pánská s krátkým rukávem modrá, - košile pánská s dlouhým rukávem modrá, - košile pánská s dlouhým rukávem bílá, - košile dámská s krátkým rukávem modrá, - košile dámská s dlouhým rukávem modrá, - košile dámská s dlouhým rukávem bílá.
Zhotovování oděvních součástí služebních stejnokrojů dle autorského návrhu
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovování oděvních součástí služebních stejnokrojů zaměstnanců zadavatele dle autorských návrhů služebních stejnokrojů, tak jak jsou tyto návrhy a materiály, ze kterých mají být stejnokroje vyrobeny, závazně specifikovány v zadávací dokumentaci. Součástí předmětu plnění je i předání zhotovených oděvních ...
Rámcová dohoda na dodávku stejnokrojových součástek a doplňků stejnokroje pro příslušníky CS ČR
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky: pánského stejnokroje: - sako pánské, - kalhoty pánské, - kabát pánský, dámského stejnokroje: - sako dámské, - kalhoty dámské, - sukně, - vesta, - kabát dámský, doplňků stejnokroje: - vázanka vázací, - vázanka na gumičku, - vázačka dámská.
Stejnokroj HZS vz.2020 - ověřovací zkušební série
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 500 souprav stejnokrojů HZS vz.2020 - ověřovací zkušební série v dámském i pánském provedení a to ve složení blůza, kalhoty a čepice. Cílem je pořízení ověřovací série stejnokrojů a tím na základě vybraného konstrukčního a materiálového řešení vytvořit stav, který zabezpečí zkoušení a testování nově zaváděných ...
Dodávky scény a kostýmů pro Hudební divadlo v Karlíně v r. 2020 až 2023
Předmětem plnění nadlimitní rámcové dohody na veřejnou zakázku „Dodávky scény a kostýmů pro Hudební divadlo v Karlíně v r. 2020 až 2023“ jsou postupné dodávky scény a kostýmů pro Hudební divadlo v Karlíně po dobu trvání rámcové dohody 4 roky. Předmět plnění je podrobně specifikován v Obchodních podmínkách v příloze č. 28.3 zadávací dokumentace a v ...
Rovnošaty pre zamestnancov ŠOP SR
Predmetom zákazky je dodávka rovnošiat: pánske sako, pánske nohavice, dámske sako, dámska sukňa, pánska košeľa biela, dámska blúza biela, kabát vrchný k uniforme pánsky, kabát vrchný k uniforme dámsky, viazanka zelená, ponožky k uniforme. Bližšia špecifikácia je v súťažných podkladoch.
Stejnokroj večerní
Předmětem veřejné zakázky je v souladu s ust. § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky stejnokrojů večerních.
Dodávky materiální pomoci hrazené z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám – textil 2019 - 2021
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky textilních výrobků včetně jejich vyložení na určená místa plnění.
Poptávám dodavatele oděvů do komisního prodeje
Poptávám dodavatele oděvů do komisního prodeje. Hledám velkoobchodního dodavatele ke spolupráci formou komisního prodeje pro město Znojmo.
Poptávám ušití pánských kabátů a dodavatele konfekce
Hledám šicí dílnu, která mi ušije pánské flaušové kabáty. Vrchní materiál flauš mám. Do začátku pár kusů, jsem malý obchod. Hledám i dodavatele pánské a dámské konfekce, může být i polský dovoz. Prodávám těžkou konfekci. Nejraději přes dealera. Bundy, kabáty, kalhoty, sukně, obleky, doplňky atd. raději levnější, ale pěkné, moderní oblečení.