Centrální nákup - dodávky osobních prostředků pro ochranu dýchacích cest II
Předmětem plnění VZ zadávané v rámci centralizovaného zadávání jsou jednorázové, jakož i průběžné dodávky osobních prostředků pro ochranu dýchacích cest, konkrétně respirátorů a operačních masek, a to ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších ...
Dodávka respirátorů FFP 2
Předmětem plnění jsou průběžné dodávky respirátorů třídy FFP 2 a to v souladu se zadávacími podmínkami.
Vázanky a vázačky 97
Nákup vázanek a vázaček dle Zadávací dokumentace a jejich příloh
FN Motol - Dodávky filtračních polomasek (respirátorů) třídy FFP3
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky filtračních polomasek (respirátorů) třídy FFP3 bez výdechového ventilu k ochraně před nebezpečnými částicemi ve formě prachu, aerosolu, před bakteriemi a viry, a to po dobu 24 měsíců.
Bunda černá 2022
Nákup bund černých 2022 dle zadávací dokumentace a jejich příloh.
OOP kategórie Ochrana predlaktia, ramien a zápästia, ochranné rukavice, iné chrániče, zástery
Predmetom zákazky s názvom "OOP kategórie Ochrana predlaktia, ramien a zápästia, ochranné rukavice, iné chrániče, zástery, koberce, podložky" je dodávka tovaru - osobných ochranných prostriedkov, účelom ktorých je ochrana predlaktia, ramien a zápästia, ochranných rukavíc, iných chráničov, záster, kobercov, podložiek pre potreby zamestnancov ...
OOP kategórie Ochrana proti pádu z výšky
Predmetom zákazky s názvom "OOP kategórie Ochrana proti pádu z výšky" je dodávka tovaru - osobných ochranných prostriedkov proti pádu z výšky pre potreby zamestnancov obstarávateľa v rámci plnenia povinnosti obstarávateľa v zmysle ust. zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
OOP kategórie Ochranné prilby a ich súčasti, ochranné čiapky a šatky
Predmetom zákazky s názvom "OOP kategórie Ochranné prilby a ich súčasti, ochranné čiapky a šatky" je dodávka tovaru - osobných ochranných prostriedkov - ochranných prílb a ich súčastí, ochranných čiapok a šatiek pre potreby zamestnancov obstarávateľa v rámci plnenia povinnosti obstarávateľa v zmysle ust. zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ...
Nákup zdravotnických obličejových masek (roušek) pro potřeby resortu MPSV
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou osobní ochranné prostředky, konkrétně jednorázové zdravotnické obličejové masky (roušky).
VZ 91920 - Dodávka ochranných roušek pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 70 000 kusů ochranných třívrstvých roušek pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy včetně dopravy na místo plnění.
VZ 92020 - Dodávka respirátorů třídy FFP 2 pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 60 000 kusů respirátorů třídy FFP 2 pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy včetně dopravy na místo plnění.
VZ 92120 - Dodávka respirátorů třídy FFP 3 pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 000 kusů respirátorů třídy FFP 3 pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy včetně dopravy na místo plnění.
Jednorázové rukavice 2020
Předmětem zakázky jsou dodávky jednorázových rukavic ve specifikaci a množství dle zadávací dokumentace po dobu dvou let.
Pracovná a bezpečnostná obuv
Predmetom zákazky s názvom "Pracovná a bezpečnostná obuv" je dodávka tovaru - pracovnej a bezpečnostnej obuvi pre potreby zamestnancov obstarávateľa v rámci plnenia povinnosti obstarávateľa v zmysle ust. zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytovať ...
Dodávka osobních ochranných prostředků, gelů na ruce a čisticích prostředků
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky osobních ochranných prostředků, dezinfekčních gelů na ruce a čisticích prostředků. Veřejná zakázka je rozdělena do pěti částí: 1. dodávky respirátorů typu FFP2; 2. dodávky jednorázových ochranných rukavic; 3. dodávky ochranných roušek (ústenek); 4. dodávky dezinfekčních gelů na ruce a bezkontaktních ...
Dodávky ochranných pracovních oděvů, obuvi a pomůcek - Část III. (kuchaři)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky pracovních oděvů, obuvi a pracovních pomůcek pro zaměstnance Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra zajišťujících činnosti v široké škále oborů s možností vyzkoušení požadovaného oblečení, obuvi či pracovních pomůcek a možnosti krejčovských úprav pro nestandardní velikosti.
Dodávky ochranných pracovních oděvů, obuvi a pomůcek - Část II.
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky pracovních oděvů, obuvi a pracovních pomůcek pro zaměstnance Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra zajišťujících činnosti v široké škále oborů s možností vyzkoušení požadovaného oblečení, obuvi či pracovních pomůcek a možnosti krejčovských úprav pro nestandardní velikosti.
Dodávky ochranných pracovních oděvů, obuvi a pomůcek  Část I.
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky pracovních oděvů, obuvi a pracovních pomůcek pro zaměstnance Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra zajišťujících činnosti v široké škále oborů s možností vyzkoušení požadovaného oblečení, obuvi či pracovních pomůcek a možnosti krejčovských úprav pro nestandardní velikosti.
Respirátor FFP2 pro posádky ZZS ÚK p.o. k zajištění bezpečnosti při zásazích se SARS-CoV 2
Předmětem této veřejné zakázky jsou dodávky ochranných prostředků používaných posádkami Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace při výjezdech s podezřením na výskyt vysoce nakažlivé nemoci (VNN) včetně SARS-CoV 2.
Osobné ochranné pracovné pomôcky
Predmetom zákazky je dodanie ochranných pracovných pomôcok v zmysle uvedenej špecifikácie.
Dodávky OOP pro práci na operačních sálech s využitím zdrojů ionizujícího záření pro radiologii
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek OOP pro práci na operačních sálech s využitím zdrojů ionizujícího záření pro radiologii pro Nemocnici Na Homolce.
Dodávka ochranných kombinéz
Předmětem plnění této VZ jsou průběžné dodávky ochranných kombinéz, a to na základě průběžných dílčích objednávek v souladu se zadávacími podmínkami této VZ.
20-150 Dynamický nákupní systém pro pořizování osobních ochranných a zdravotnických prostředků
Předmětem VZ je zavedení dynamického nákupního systém (dále jen „DNS“) pro pořizování vybraných druhů osobních ochranných a zdravotnických prostředků. DNS je rozdělen do 11 kategorií. Správa státních hmotných rezerv zavádí DNS z pozice centrálního zadavatele dle § 9 zákona (dále jen „centrální zadavatel“), přičemž v rámci zavedeného DNS hodlá ...
Ponožky zimní
Nákup ponožek zimních dle Zadávací dokumentace a jejích příloh.
Nákup osobních ochranných prostředků - centralizované zadávání - ochranný plášť jednorázový
Účelem této nadlimitní veřejné zakázky je vybrat dodavatele k uzavření Rámcových kupních smluv (dále též „Smlouva“), na jejímž základě budou prováděné dodávky osobních ochranných prostředků pro jednotlivé zadavatele