Obuv pre príslušníkov Finančnej správy SR
Predmetom zákazky je nákup obuvi pre príslušníkov Finančnej správy SR. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti súťažných podkladov B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY.
Pláštěnka reflexní PČR na rok 2020
1 000 kusů Pláštěnek reflexních PČR
Rámcová dohoda na dodávky Parek HZS
Předmětem zadávacího řízení je v souladu s ustanovením § 131 zákona uzavření rámcové dohody na průběžné dodávky Parek HZS. Předpokládaný maximální objem plnění v průběhu čtyř let od účinnosti rámcové dohody je 5 430 000,00 Kč bez DPH.
Poptávám zapůjčení polštářků nebo meditačních sedáků
Poptávám zapůjčení cca 200 ks polštářků nebo meditačních sedáků na dvoudení akci 3-4.10.2020 v Praze. Jedná se o většinou aktivity komunikační, které budou probíhat v krytém sále. Nabídněte prosím cenu a podmínky zapůjčení.
Dodávky vyšetřovacích rukavic
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy s jedním uchazečem (dodavatelem) na dobu 4 let, na jejímž základě bude průběžně dodávat zadavateli zboží dle dále uvedené specifikace (viz příloha této zadávací dokumentace), dle jeho požadavků a potřeb, vč. dopravy dodavatelem až na místo určení zadavatele, vč. všech případných poplatků či ...
Dodávky plachet pro fumigaci - rámcová dohoda
Předmětem této veřejné zakázky jsou dodávky nesvařovaných polyethylenových fólií, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v ZD a v uzavřené smlouvě na veřejnou zakázku, rámcové dohodě.
Poptáváme kovové knoflíky
Poptáváme knoflíky kovové.
Pláště návštěvnické
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky jednorázových návštěvnických plášťů po dobu 4 let dle aktuálních potřeb účastníků společného zadávání.
Uniformy ZZS BA a výstrojné súčasti
Predmetom zákazky je obstaranie súčastí uniforiem Záchrannej zdravotnej služby odevy a výstrojné súčasti v rozsahu: Bunda s odopínateľnou kapucňou predpokladaný počet - 1 000 ks Mikina s odopínateľnými rukávmi - predpokladaný počet - 1 000 ks Vesta - predpokladaný počet - 1 000 ks Nohavice - predpokladaný počet - 2 000 ks Polokošela s krátkym ...
Dodávky výstroje pro Městskou policii Plzeň 2020 - 2022
Předmětem této veřejné zakázky je nákup jednotlivých částí výstroje pro strážníky Městské policie Plzeň v letech 2020-2022.
Košele pre príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov Hasičského a záchranného zboru
Košele sú určené pre príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov Hasičského a záchranného zboru na nosenie počas celého roka k reprezentačnej rovnošate príslušníkov Policajného zboru alebo k služobnej rovnošate príslušníkov Hasičského a záchranného zboru.
Oblečení VLS 2020
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s vybraným dodavatelem pro každou část zakázky v souladu s § 131 ZVZ na dodávky oblečení pro cca 470 zaměstnanců zadavatele. K plnění na základě rámcové dohody dojde postupem bez obnovení soutěže v souladu s § 134 ZVZ, tj. vystavením objednávek ze strany zadavatele v předem neurčitém ...
Zajištění osobních ochranných pracovních prostředků pro letiště Praha
Předmětem Veřejné zakázky na dodávky je závazek vybraného dodavatele řádně a ve stanovených termínech zajišťovat: • montérkové soupravy (část A); • pracovní obuv (část B); • pracovní obuv na míru (část C); • šedé rukavice (část D); • bundy 4v1 (část E); • záchytné systémy (část F); • ostatní osobní ochranné pracovní prostředky (část G) ...
Rámcová dohoda na dodávky – Čepice lodička na roky 2020 - 2022
nákup 14.000 ks čepic LODIČEK ke stejnokroji PČR v období let 2020 – 2022
GŘ OL - dodávky pracovních služebních stejnokrojů
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody na čtyři roky s jedním dodavatelem na dodávky pracovních služebních stejnokrojů pro příslušníky Vězeňské služby ČR vyráběných sériově i měřenkovým způsobem výroby v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Dodávky osobních ochranných pracovních prostředků pro potřeby Městské policie
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen „předmět plnění“) pro zaměstnance Městské policie hl. m. Prahy (dále jen „MP HMP“), zařazené do speciálních útvarů, a to především útvaru pro opuštěná zvířata a jízdních skupin MP HMP. Předmět plnění zahrnuje i dopravu na místo plnění.
Hygienické prostředky 2020 - 2021
Předmětem VZ jsou centrální dodávky hygienických a čistících prostředků pro organizační složky SŽDC. Zadavatel si vyhrazuje dle § 38 Zákona 134/2016 Sb. účast pouze takových dodavatelů, kteří zaměstnávají na chráněných pracovních místech podle zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti v platném znění alespoň 50% osob se zdravotním postižením z ...
Rámcová dohoda na dodávky bot 15 nízkých a vysokých PČR na období 2020-2023
Jedná se o 30 000 párů bot vysokých s klimamembránou a 30 000 párů bot nízkých s klimamembránou.
Bunda reflexní 2022
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky bund reflexních 2022.
Rámcová dohoda na nákup Triček funkčních PČR na roky 2020 - 2023
100.000 ks triček funkčních (muži a ženy) na období do 31. 10. 2023
GŘ OL - Dodávky tkanin pro vlastní výrobu prádla a oděvů
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky tkanin pro vlastní výrobu prádla a oděvů v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami
Celoroční pracovní oblečení pro Horskou službu ČR
Předmětem veřejné zakázky je dodávka pracovního celoročního oblečení pro Horskou službu ČR.
GŘ OL - Dodávky matracových dílů a potahové koženky III
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky matracových dílů a potahové koženky na matrace v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků na roky 2020-2023 - opakování
Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek OOPP prostřednictvím rámcové dohody, na základě které budou uzavírány jednotlivé kupní smlouvy dle aktuálních potřeb zadavatele, a to v sortimentu dle technické specifikace vymezující minimální technické požadavky zadavatele na jednotlivé položky OOPP uvedené v Příloze č. 5 zadávací ...
Osobní ochranné pracovní prostředky
Předmětem tohoto zadávacího řízení je sjednání Rámcové dohody obsahující smluvní podmínky pro plnění jednotlivých dílčích zakázek na dodávku osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen „OOPP“) Zadavateli.