Nákup setov spotrebného materiálu
Predmetom zákazky je nákup setov spotrebného materiálu a materiálu pre zabezpečenie BOZP. Zákazka je rozdelená na 2 časti. Časť 1. Nákup setov spotrebného materiálu Časť 2. Nákup materiálu pre zabezpečenie BOZP Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií jednotlivých tovarov, ktoré sú predmetom zákazky, tvorí ...
OOPP pre príslušníkov modulu pozemného hasenia požiarov v prírodnom prostredí
Predmetom zákazky je nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov pre príslušníkov modulu pozemného hasenia požiarov v prírodnom prostredí s využitím vozidiel.
Tkaniny
Predmetom zákazky dodávka textílií vrátane dopravy pre ÚVTOS Košice-Šaca.
Dodávky zdravotnického prádla pro Krajskou zdravotní, a.s., 2022 II
DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ PRO ÚČASTNÍKY: !!! Zadávací dokumentace včetně všech příloh je vložena do hlavní části !!! ............................................................................ Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek zdravotnického prádla po dobu 24 měsíců.
Dodávky barevného prádla pro Krajskou zdravotní, a.s., 2022
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky barevného prádla pro Krajskou zdravotní, a.s., po dobu 24 měsíců.
Rámcová dohoda na dodávky parek 15 PČR a bund 15 PČR
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na dodávky parek 15 PČR a bund 15 PČR, a to konkrétně: - Parka modrá 15 PČR 5 000 ks - Parka žlutá 15 PČR 3 000 ks - Bunda modrá 15 PČR 5 000 ks - Bunda žlutá 15 PČR 3 000 ks
Rámcová dohoda na dodávky pláštěnek reflexních PČR
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na dodávky 3 000 ks pláštěnek reflexních PČR.
Rámcová dohoda - Rukavice služební
Vymezená část A - 25.000 párů rukavic celoročních Vymezená část B - 12.000 párů rukavic zimních
Nákup osobních ochranných a pracovních prostředků pro zaměstnance ZZMV
Předmětem veřejné zakázky je uzavření dvou rámcových smluv s vybranými Dodavateli na dobu čtyřiceti osmi měsíců ode dne účinnosti smlouvy. Smlouva upravuje způsob průběžného objednávání ochranných a bezpečnostních oděvů podle potřeb Zadavatele.
Poptávám ušití střechy na altán
Poptávám ušití nové střechy na altán Barcelona.
Poptávám střechu na altán
Poptávám střechu na altán.
Dodávky akčních oděvů pro ČD, a.s.
Zajištění dodávek výstrojních součástí ze sortimentu tzv. akčních oděvů, které jsou určeny zejm. pro zaměstnance vykonávající profesi strojvedoucí, a to v souladu se zadávacími podmínkami.
Poptávám zateplovací plachtu s oky na zavěšení
Poptávám zateplovací plachtu o rozměru šířka 300cm výška 285cm s oky na zavěšení. Děkuji.
Pracovné a ochranné odevy
Predmetom zákazky je dodanie tovaru s názvom: Osobné ochranné pracovné prostriedky v nasledovnom členení: Časť 1: Pracovné a ochranné odevy Časť 2: Pracovná a bezpečnostná obuv Časť 3: Ostatné pomôcky Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí samostatnú časť súťažných podkladov B.2 Opis predmetu zákazky.
Rámcová dohoda - Čepice lodička
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na dodávky pokrývek hlavy stejnokroje PČR čepic lodiček v předpokládaném množství 7.000 ks.
Zásahový oděv I. pro hasiče
výsledkem výběrového řízení bude podpis rámcové smlouvy na pořízení zásahových oděvů I. pro hasiče v období let 2023-2024.
Rámcová dohoda - Kalhoty 15 PČR letní
Dodávka 16 000 kusů kalhot 15 PČR letní muži, ženy.
Rámcová dohoda - Baret 92
15.000 ks baretů - výstrojních součástek PČR
Dodávky jednodílných kombinéz pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na 4 roky
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky jednodílných kombinéz (dále jen „předmět plnění“) pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy (dále jen „MP HMP“) na dobu 4 let nebo do vyčerpání finančního limitu rámcové dohody podle toho, která ze skutečností nastane dříve, a to včetně dopravy na místo plnění.
FN Motol - Nákup prádla pro zaměstnance - zdravotníci a nezdravotníci
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky prádla - osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) pro zaměstnance zadavatele.
OOPP Ochrana těla
Předmětem tohoto zadávacího řízení je sjednání Rámcové dohody obsahující smluvní podmínky pro plnění jednotlivých Dílčích smluv, jejichž předmětem je zajištění průběžných dodávek osobních ochranných pracovních prostředků, ochrana těla (dále také „OOPP“).
Rámcová dohoda na speciální reflexní vesty DP a na speciální vesty služby PP
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na dodávky 9 000 ks speciálních reflexních vest pro DP a 25 000 ks speciálních vest služby pro PP.
Rámcová dohoda - Přilba balistická NIJ III A 2023 - 2025
700 ks přileb balistických NIJ III A (ZJ)
OOPP - Odevy
Predmetom zákazky je zabezpečenie osobných ochranných pracovných odevov.
Služobná rovnošata vzor 2020
Predmetom zákazky je dodanie služobnej rovnošaty pre potreby Zboru väzenskej a justičnej stráže. Pokiaľ sa v opise predmetu zákazky alebo v ktorejkoľvek dokumentácii poskytnutej verejným obstarávateľom v rámci tohto verejného obstarávania odkazujú na technické alebo technologické požiadavky konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, ...