Nákup ochranných zdravotních pomůcek 2020
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na průběžné dodávky ochranných zdravotních pomůcek (dle aktuální potřeby zadavatele) v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Kukly radiační ochrany, Německo
Vážené dámy a pánové, jsme německá společnost zaměřená na produkty radiační ochrany. Aktuálně sestavujeme nový produkt, a proto hledáme dlouhodobého partnera. Jedná se o čepice. Polotovar čepice získáváme od našeho výrobce. Moje zakázka se týká zhotovení vložky z ochranného materiálu pro tuto čepici. Vzorek ušité vložky naleznete v dodatku. ...
Jednorázové ochranné prostředky
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky jednorázových ochranných prostředků po dobu 12 měsíců dle aktuálních potřeb účastníků společného zadávání.
Rámcová dohoda na dodávku pláštěnek výstražných pro příslušníky CS ČR
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky: - pláštěnka výstražná pro příslušníky Celní správy České republiky
Dodávky respirátorů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka respirátorů pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze (VFN) a Thomayerovu nemocnici (TN) na základě smlouvy o sdruženém nákupu. Každá ze stran sdruženého nákupu uzavře s dodavatelem samostatnou smlouvu na předmět plnění. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen závazným návrhem Kupní smlouvy, která ...
Taktické oblečenie a príslušenstvo
Predmetom zákazky je dodanie taktického oblečenia a taktického vybavenia, ktorého požiadavka vyplýva zo zmluvy o spolupráci pri fyzickej ochrane JZ a pri fyzickej ochrane prepravy rádioaktívneho materiálu ako požiadavka na zabezpečenie materiálovej obmeny a dovybavenia policajtov Pohotovostného policajného útvaru Odboru poriadkovej polície KR PZ ...
Dynamický nákupní systém pro nákup osobních ochranných prostředků
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v tomto DNS budou za zadavatelem stanovených obchodních podmínek dodávky osobních ochranných prostředků; klasifikace předmětu veřejné zakázky: 33140000-3 Zdravotnický spotřební materiál 33141420-0 Chirurgické rukavice 18142000-6 Ochranné obličejové masky 18424300-0 Rukavice na jedno použití
Ťažký pyrotechnický ochranný oblek
Časť 1 - Ťažký pyrotechnický ochranný oblek Časť 2 - Pyrotechnický odstupný manipulátor Časť 3 - Súprava úchytov, hákov, kladiek a lán
Špeciálne okuliare a taktické tienidlá
Špeciálne okuliare s balistickou ochranou zraku a taktické tienidlá s balistickou ochranou zraku.
Centrální nákup - dodávky osobních prostředků pro ochranu dýchacích cest
Předmětem plnění VZ zadávané v rámci centralizovaného zadávání jsou jednorázové, jakož i průběžné dodávky osobních prostředků pro ochranu dýchacích cest, konkrétně respirátorů a operačních masek, a to ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších ...
Dodávka ochranných pracovních oděvů - Vrchní oděv
Předmětem této veřejné zakázky jsou dodávky ochranných pracovních oděvů pro členy výjezdových skupin Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace v předpokládaném množství a provedení dle specifikace předmětu plnění stanovených Zadavatelem v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Filtrační polomaska FFP2
Předmětem VZ je dodávka 1 537 000 ks filtračních polomasek (respirátorů) FFP2 bez výdechového ventilu (dále jen „respirátor FFP2“) zakrývajících ústa, nos a bradu a poskytující uživateli náležité utěsnění obličeje od okolního ovzduší - chrání uživatele i okolí. Respirátor FFP2 je určen k ochraně před nebezpečnými částicemi ve formě prachu, ...
Osobné ochranné pracovné prostriedky
Osobné ochranné pracovné prostriedky-odevy pre zdravotnícky a nezdravotnícky personál
Poptávám opláštění pergoly
Poptávám cenovou nabídku na opláštění pergoly, případně i zaměření a montáž. 1. boční stěna cca 5 x 3 m 2. boční stěna cca 5 x 3 m + vchod zadní stěna cca 7, 5 m x 2,5 m Místo realizace - Veselská Lhota 37
Ochranný štít
Předmětem VZ je dodávka 167 130 ks ochranných štítů sloužících k ochraně obličeje. Jedná se o nezbytnou dodávku pro vytvoření státních hmotných rezerv k zajištění osobních ochranných a zdravotnických prostředků na základě usnesení vlády ČR č. 549 ze dne 18. května 2020. Předmět VZ je rozdělen na 2 samostatné části, a sice: 1. část VZ: Dodávka 84 ...
Zdravotnická obličejová maska
Předmětem VZ je dodávka 16 205 900 ks zdravotnických obličejových masek (roušek) (dále jen „roušky“), které jsou určeny k ochraně uživatele před kapénkovou infekcí a zároveň minimalizují šíření infekce, pokud je uživatel nakažen. Jedná se o nezbytnou dodávku pro vytvoření státních hmotných rezerv k zajištění osobních ochranných a zdravotnických ...
Ochranné brýle
Předmětem VZ je dodávka 256 200 kusů ochranných brýlí, které budou využity jako osobní ochranné pracovní pomůcky k ochraně zraku osob z důvodu ochrany před kapénkovou infekcí a zároveň minimalizují šíření infekce. Jedná se o nezbytnou dodávku pro vytvoření státních hmotných rezerv k zajištění osobních ochranných a zdravotnických prostředků na ...
Rukavice vyšetřovací
Předmětem VZ je dodávka 14 521 600 ks nových jednorázových nesterilních rukavic vyšetřovacích (ochranných) velikosti M, L, XL, nitrilových, nepudrovaných (PWF), bezprašných (dále jen „rukavice“). Předmět VZ je rozdělen na 6 samostatných částí, a sice: 1. část VZ: Dodávka 2 420 300 ks rukavic, z toho 806 700 ks velikosti M, 806 800 ks velikosti L ...
Rámcová dohoda na nákup respirátorů třídy FFP3
Předmětem plnění jsou průběžné dodávky respirátorů třídy FFP3 a to v souladu se zadávacími podmínkami.
Filtrační polomaska FFP3
Předmětem VZ je dodávka 1 109 000 ks filtračních polomasek (respirátorů) FFP3 bez výdechového ventilu (dále jen „respirátor FFP3“) zakrývajících ústa, nos a bradu a poskytující uživateli náležité utěsnění obličeje od okolního ovzduší - chrání uživatele i okolí. Respirátor FFP3 je určen k ochraně před nebezpečnými částicemi ve formě prachu, ...
Taktické oblečenie a príslušenstvo
Predmetom zákazky je dodanie taktického oblečenia a taktického vybavenia, ktorého požiadavka vyplýva zo zmluvy o spolupráci pri fyzickej ochrane JZ a pri fyzickej ochrane prepravy rádioaktívneho materiálu ako požiadavka na zabezpečenie materiálovej obmeny a dovybavenia policajtov Pohotovostného policajného útvaru Odboru poriadkovej polície KR PZ ...
Rámcová dohoda na dodávku rukavic zimních pánských a dámských pro příslušníky CS ČR
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky: - rukavice zimní pánské, - rukavice zimní dámské.
Dodávky výstroje pro potřeby Městské policie Brno
Předmětem zakázky jsou dodávky výstroje pro potřeby Městské policie Brno.
Dynamický nákupní systém pro ochranné pracovní oděvy a pomůcky
Předmět veřejných zakázek zadávaných v DNS je specifikován dle jednotlivých kategorií tohoto DNS následovně: 1. Ochranná pracovní obuv Předmětem veřejných zakázek budou dodávky ochranné pracovní obuvi dle potřeby Zadavatele. 2. Ochranné pracovní oděvy Předmětem veřejných zakázek budou dodávky ochranných pracovních oděvů dle potřeby ...
Dynamický nákupní systém na dodávky ochranných prostředků
Předmětem DNS jsou dodávky ochranných prostředků zejména souvisejících s COVID 19