ND HN12 Plachta krycia na nadstavbu
ND HN12 Plachta krycia na nadstavbu
Osobné ochranné pracovné pomôcky
nákup osobných ochranných pracovných pomôcok pre zabezpečenie ochrany zdravia a bezpečnosti zamestnancov
Odborné skúšky, prehliadky a opravy prostriedkov protiplynovej služby
Vykonanie odborných prehliadok, odborných skúšok, odstraňovanie porúch v rámci pozáručného servisu na autonómnych dýchacích prístrojoch, evakuačných dýchacích prístrojoch a evakuačných sadách, ochranných protichemických oblekoch, ochranných hasičských zásahových prilbách, oživovacích prístrojoch, detekčných prístrojoch, analyzátoroch dychu a ich ...
Dodávka a montáž tieniacej plachty s automatizovaným ovládaním
Predmetom zákazky je dodanie a montáž protislnečného a protidažďového prestrešenia sektoru pokladne podľa architektonického návrhu formou inštalácie trojcípej plachtovej konštrukcie v rámci areálu NKP hrad Devín.
Servisný prenájom pracovného oblečenia
Predmetom zákazky je servisný prenájom pracovného oblečenia.
Interiérový textil DNS
Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému, ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na dodávku predovšetkým interiérového textilu, ktorý je bežne dostupný na trhu. Dodávka tovaru je určená pre verejného obstarávateľa Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Poptávám ušití bot
Poptávám boty pro dceru (artrogrypoza). Ráda bych se zeptala zdali je možné boty ušít i bez poukázky a na přibližnou cenu. Děkuji
Ochranné balistické pomôcky DNS
Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (DNS) je predovšetkým dodávka ochranných balistických pomôcok ako ochranné balistické vesty, prilby, štíty, chrániče, balistická ochrana hlavy, sedadla a iné.
Ochranný oblek jednorázový
Predmetom zákazky je dodávka OOPP a zdravotníckeho spotrebného materiálu. Podrobnosti v súťažných podkladoch.
Úplety, patenty
Predmetom zákazky je nákup textílií- úpletov a patentov na šitie tričiek, vo farbách Parisian Blue, a Puffins Bill.
Poptávám ušití stříšky na houpačku
Poptávám ušití nově zahradní stříšky na houpačku Nella šedou o rozměrech 170X119 cm s převisem, s tunýlkem na kovovou tyč o průměru 1,5 cm na obou delších stranách a v rohách s trojúhelníkovým úchytem ke konstrukci stříšky.
Osobné ochranné pracovné prostriedky, odevy, obuv a iné_DNS
Predmetom zákazky je zabezpečiť z dôvodu doplnenia skladových zásob, požiadaviek útvarov a kontigenčného plánu osobné ochranné pracovné prostriedky, odevy, obuv a iné.
Oděv pro kuchaře
Uzavření rámcové dohody dle podmínek uvedených v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách, vedené pod SpMO 5925/2023-551200.
Rámcová dohoda na dodávky pracovních stejnokrojů PS I pro HZS ČR - část 1. pro generály, příslušníky
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky pracovních stejnokrojů PS I pro příslušníky HZS ČR RD na dodávky PS I pro HZS ČR - 1. část pro generály, příslušníky a příslušnice - základní součástky v průběhu 3 let od nabytí účinnosti rámcové dohody.
Rámcová dohoda na dodávky pracovních stejnokrojů PS I pro HZS ČR - část 2.
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky pracovních stejnokrojů PS I pro příslušníky a příslušnice HZS ČR - letní součástky na dobu 3 let od nabytí účinnosti rámcové dohody.
Stejnokroj 2008 večerní
Nákup Stejnokrojů 2008 večerních dle specifikace uvedené v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách SpMO 8534/2023-551200.
Ponožky 2005 letní
Uzavření kupní smlouvy dle podmínek uvedených v zadávací dokumentaci SpMO 11506/2023-551200.
Vázanky 2005 letní
Uzavření kupní smlouvy dle podmínek uvedených v zadávací dokumentaci vedené pod SPMO 11505/2023-551200.
Rukavice modulární 2022
Nákup rukavic modulárních 2022 dle Zadávací dokumentace SpMo 6596/2023-551200 a jejich příloh.
Vlajky, zástavy, stuhy
Požadujeme zabezpečiť dodávku vlajok, zástav, stúh príp. iného bližšie nešpecifikovaného tovaru pre protokolárne účely.
Rukavice kožené
Nákup rukavic kožených dle specifikace uvedené v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách SpMO 11372/2023-551200.
Rámcová dohoda na dodávky prádla ohnivzdorného
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na dodávky prádla ohnivzdorného, a to konkrétně: 2 000 ks prádlo ohnivzdorné - spodky 2 000 ks prádlo ohnivzdorné - triko
Tričká a polokošele s logom LESY SR
Predmetom zákazky je dodanie tovaru - Pleteniny z pletacej priadze ( tričká, polokošele, pulóvre, vesty svetre, šály, rukavice, čiapky, termorolák) určené pre zamestnancov organizačných zložiek LESY SR, š.p.. Dodanie tovaru sa požaduje vrátane všetkých nákladov spojených s dodaním (dopravou), vrátane balenia a vyloženia na určené miesto dodania. ...
pracovná lezecká obuv
Predmetom tejto zákazky je šnurovacia obuv pre potreby príslušníkov Hasičského a záchranného zboru zaradených v lezeckých skupinách. Šnurovacia obuv je určená na vykonávanie záchranných prác a iných činností vo výškach a nad voľnými hĺbkami v Hasičskom a záchrannom zbore.