Poptáváme bílou pracovní obuv
Poptáváme bílou pracovní obuv pro zaměstnance Domova seniorů.
zákazky Rekonštrukcia polyfunkčnej sály a priľahlých priestorov RKC v Prievidzi – II. etapa
Predmetom investičnej akcie je rekonštrukcia interiéru polyfunkčnej sály regionálneho kultúrneho centra. Rekonštrukcia pozostáva z odstránenia väčšiny priečok, ktoré budú nahradené systémom závesov, odstránením existujúceho SDK podhľadu, vybudovaní nových priečok a presunom stanoviska zvukára. Na pódium sa použije systém variabilných pódiových ...
Dodanie osobných ochranných pracovných prostriedkov
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky osobných ochranných pracovných prostriedkov (ďalej len OOPP) pre zamestnancov Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava Ružinov (ďalej len MU MČ BA-Ružinov) na ochranu pred existujúcimi nebezpečenstvami vyplývajúcimi z pracovného procesu. Technická špecifikácia jednotlivých OOPP vychádza z požiadaviek a ...
Exteriérové tieniace plachty nad detské ihriská a verejné priestranstvá
Vypracovanie technického riešenia, výroba, dodanie a inštalácia exteriérových tieniacich plachiet nad detské ihriská / pieskoviská
Pracovné odevy pre záchranárov
Predmetom zákazky je dodávka pracovných odevov pre záchranárov, ako je bunda zimná, bunda softshellová, nohavice letné, nohavice zimné, vložka termo do nohavíc, puzdro na menovku, vesta letná, vrátane balného, dopravy na miesto plnenia a súvisiacich služieb (vykládka, nakládka a pod.) počas trvania rámcovej dohody (48 mesiacov) v predpokladanom ...
Osobné ochranné pracovné prostriedky
Predmetom zákazky je dodanie tovarov - osobné ochranné pracovné prostriedky. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch a ich prílohách.
Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky
Tunika zdravotnícka pánska, Nohavice zdravotnícke pánske,Tunika zdravotnícka dámska,Nohavice zdravotnícke dámske,Nohavice zdravotnícke dámske, Nohavice zdravotnícke pánske
ND HN12 Plachta krycia na nadstavbu
ND HN12 Plachta krycia na nadstavbu
Osobné ochranné pracovné pomôcky
nákup osobných ochranných pracovných pomôcok pre zabezpečenie ochrany zdravia a bezpečnosti zamestnancov
Odborné skúšky, prehliadky a opravy prostriedkov protiplynovej služby
Vykonanie odborných prehliadok, odborných skúšok, odstraňovanie porúch v rámci pozáručného servisu na autonómnych dýchacích prístrojoch, evakuačných dýchacích prístrojoch a evakuačných sadách, ochranných protichemických oblekoch, ochranných hasičských zásahových prilbách, oživovacích prístrojoch, detekčných prístrojoch, analyzátoroch dychu a ich ...
Dodávka a montáž tieniacej plachty s automatizovaným ovládaním
Predmetom zákazky je dodanie a montáž protislnečného a protidažďového prestrešenia sektoru pokladne podľa architektonického návrhu formou inštalácie trojcípej plachtovej konštrukcie v rámci areálu NKP hrad Devín.
Servisný prenájom pracovného oblečenia
Predmetom zákazky je servisný prenájom pracovného oblečenia.
Interiérový textil DNS
Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému, ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na dodávku predovšetkým interiérového textilu, ktorý je bežne dostupný na trhu. Dodávka tovaru je určená pre verejného obstarávateľa Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Poptávám ušití bot
Poptávám boty pro dceru (artrogrypoza). Ráda bych se zeptala zdali je možné boty ušít i bez poukázky a na přibližnou cenu. Děkuji
Ochranné balistické pomôcky DNS
Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (DNS) je predovšetkým dodávka ochranných balistických pomôcok ako ochranné balistické vesty, prilby, štíty, chrániče, balistická ochrana hlavy, sedadla a iné.
Ochranný oblek jednorázový
Predmetom zákazky je dodávka OOPP a zdravotníckeho spotrebného materiálu. Podrobnosti v súťažných podkladoch.
Úplety, patenty
Predmetom zákazky je nákup textílií- úpletov a patentov na šitie tričiek, vo farbách Parisian Blue, a Puffins Bill.
Poptávám ušití stříšky na houpačku
Poptávám ušití nově zahradní stříšky na houpačku Nella šedou o rozměrech 170X119 cm s převisem, s tunýlkem na kovovou tyč o průměru 1,5 cm na obou delších stranách a v rohách s trojúhelníkovým úchytem ke konstrukci stříšky.
Osobné ochranné pracovné prostriedky, odevy, obuv a iné_DNS
Predmetom zákazky je zabezpečiť z dôvodu doplnenia skladových zásob, požiadaviek útvarov a kontigenčného plánu osobné ochranné pracovné prostriedky, odevy, obuv a iné.
Oděv pro kuchaře
Uzavření rámcové dohody dle podmínek uvedených v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách, vedené pod SpMO 5925/2023-551200.
Rámcová dohoda na dodávky pracovních stejnokrojů PS I pro HZS ČR - část 1. pro generály, příslušníky
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky pracovních stejnokrojů PS I pro příslušníky HZS ČR RD na dodávky PS I pro HZS ČR - 1. část pro generály, příslušníky a příslušnice - základní součástky v průběhu 3 let od nabytí účinnosti rámcové dohody.
Rámcová dohoda na dodávky pracovních stejnokrojů PS I pro HZS ČR - část 2.
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky pracovních stejnokrojů PS I pro příslušníky a příslušnice HZS ČR - letní součástky na dobu 3 let od nabytí účinnosti rámcové dohody.
Stejnokroj 2008 večerní
Nákup Stejnokrojů 2008 večerních dle specifikace uvedené v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách SpMO 8534/2023-551200.
Ponožky 2005 letní
Uzavření kupní smlouvy dle podmínek uvedených v zadávací dokumentaci SpMO 11506/2023-551200.