Dodávky domácích potřeb pro Krajskou zdravotní, a.s.
Dodávky sortimentu domácích potřeb a galanterie pro všechny odštěpné závody Krajské zdravotní, a.s., v rozsahu dle přílohy zadávací dokumentace.
GŘ OL – Polobotky v provedení sport ke stejnokroji
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky služební obuvi ke stejnokroji polobotky sport v černém provedení v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Čepice služební
Předmětem veřejné zakázky je v souladu s § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ") uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky čepic služebních.
Dodávky jarních bund pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na 4 roky
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky jarních bund pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na dobu 4 let, a to včetně dopravy na místo plnění.
Socializačné pomôcky
Predmetom zákazky je nákup, balenie, distribúcia a rozvoz materiálu, a to didakticko-materiálnych balíčkov: socializačných pomôcok a hygienických balíčkov (ďalej ako aj predmet zákazky alebo DMB). DMB sú obstarávané z dôvodu zabezpečenia vybavenia MŠ nevyhnutnými potrebami pre realizáciu plánovaných programov. DMB socializačné a hygienické balíčky ...
Kukla - čepice
Předmětem veřejné zakázky je v souladu s § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ") uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky kukel - čepic.
Poptávám ušití náhradního potahu na slunečník
Poptávám ušití náhradní potahu na slunečník o průměru 3,5 m.
Dodávky zdravotnické obuvi, operační obuvi a jednorázových pokrývek hlavy
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek zdravotnické obuvi, operační obuvi a osobních ochranných prostředků – jednorázových pokrývek hlavy
Polokošile a trika s dlouhým rukávem - II
Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodání ochranných pracovních oděvů – polokošil a trik s dlouhým rukávem pro členy výjezdových skupin Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace s jedním dodavatelem dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci.
Dodávka oděvních ochranných a pracovních prostředků 2020-2022
Předmětem veřejné zakázky je dodávka oděvních ochranných a pracovních prostředků 2020-2022, včetně dopravy do místa určení.
Poptávám zhotovení plachty na zahradní domek
Poptávám zhotovení plachty na zahradní domek. Děkuji za info.
Barety
Předmětem veřejné zakázky je v souladu s § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ") uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky baretů.
Dodávky stejnokrojů II
Účelem této veřejné zakázky rozdělené na část 1 s názvem „Dodávky košil a polokošil“, část 2 s názvem „Dodávky bund“, část 3 s názvem „Dodávky kalhot, sukní, sak a vázanek“, část 4 s názvem „Dodávky ponožek, čepic, rukavic, šál a svetrů“, část 5 s názvem „Dodávky spon k vázankám“ a část 6 s názvem „Dodávky dispečerských čepic“ je uzavření šesti ...
Dodávka OOPP pro členy výjezdových skupin
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění dodávek ochranných osobních pracovních prostředků (pracovních oděvů) v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Pracovní oděvy jsou určeny pro výjezdové skupiny zadavatele při poskytování přednemocniční neodkladné péče. Předmět plnění veřejné zakázky je rozdělen v souladu s ust. § 35 zákona na 3 ...
Nákup košieľ pre letcov a lesníkov
Nákup košieľ pre letcov a lesníkov. Bližšia špecifikácia je uvedená v Prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky, technické požiadavky súťažných podkladov.
Služobné, reprezentačné rovnošaty, bundy výberové pre PrV a doplnky
Nákup Služobných, spoločenských, reprezentačných rovnošiat, búnd výberových pre PrV a doplnkov a návrh kodifikačných údajov pre potreby príslušníkov Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ozbrojených síl Slovenskej republiky v sortimente podľa technickej špecifikácie a podrobného vymedzenia predmetu zákazky uvedeného v SP.
Rámcová dohoda na nákup polobotek 15, PČR
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na dodávky polobotek 15 (klimamembrána) PČR na období 2020 – 2022 s předpokládaným celkovým počtem 40 000 párů.
FN Motol - Lékařské rukavice vyšetřovací latexové, nesterilní pro jednorázové použití, bez pudru II
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky lékařských rukavic vyšetřovacích latexových, nesterilních pro jednorázové použití, bez pudru, a to po dobu 48 měsíců dle Přílohy č. 6 zadávací dokumentace - Kupní smlouva, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Pytel na prádlo
Předmětem veřejné zakázky je v souladu s ust. § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky pytle na prádlo.
Lesnícke rovnošaty a OOPP pre THZ Štátnych lesov TANAP-u
Dodanie a šitie lesníckych rovnošiat a OOPP pre THZ Štátnych lesov TANAP-u v množstvách a lehotách špecifikovaných v samotných objednávkach na základe skutočných potrieb verejného obstarávateľa , vrátane dopravy na miesto určenia verejným obstarávateľom podľa technickej špecifikácie predmetu zákazky. Množstvo/rozsah zákazky bude špecifikovaný v ...
Výstrojné súčasti reprezentačnej rovnošaty pre príslušníkov Policajného zboru
Predmetom tejto zákazky je nákup výstrojných súčastí reprezentačnej rovnošaty pre príslušníkov Policajného zboru a výstrojných súčastí služobnej rovnošaty pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru.
Speciální reflexní vesta DP
1 023 kusů speciálních vest reflexních DP.
Dodávky pracovních uniforem pro zaměstnance Zoologické zahrady hl. m. Prahy
Předmětem plnění této veřejné zakázky na dodávky je uzavření Rámcové dohody (dále též Smlouva) s jedním vybraným účastníkem na zajištění dodávek pracovních uniforem včetně souvisejících služeb a dopravy na místo plnění pro cca 260 zaměstnanců a externích spolupracovníků Zoologické zahrady hl. m. Prahy. Specifikace a podrobný popis požadovaného ...
Výstroj pro strážníky Městské policie Hradec Králové III
nákup jednotlivých částí výstroje pro strážníky Městské policie Hradec Králové