Inovované stejnokroje outdoor
Předmětem VZ jsou dodávky inovované stejnokrojové kolekce outdoor. Bližší informace o předmětu veřejné zakázky jsou zveřejněny na profilu zadavatele pod ID: VZ0127776
Dodávky osobních ochranných pracovních prostředků
Účelem tohoto zadávacího řízení je zabezpečit potřeby zadavatele na dodávky ochranných pracovních prostředků a holínek uzavřením rámcové dohody s jedním vybraným účastníkem tohoto zadávacího řízení na dodávky ostatních ochranných pracovních prostředků (část 1), zabezpečit potřeby zadavatele na dodávky ochranné obuvy a holínek uzavřením rámcové ...
Dodávky dámských a pánských slavnostních uniforem pro potřeby Městské policie
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky dámských a pánských slavnostních uniforem včetně dámských slavnostních kloboučků a pánských slavnostních brigadýrek pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy šitých měřenkovým způsobem na dobu 4 let od nabytí účinnosti rámcové dohody nebo do vyčerpání finančního limitu rámcové dohody podle toho, která ...
Personalizované letecké rovnošaty pre lietajúci personál leteckého útvaru MV SR
Predmetom zákazky je dodanie personalizovaných letecký rovnošiat pre lietajúci personál leteckého útvaru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Bližší opis predmetu zákazky je predovšetkým v prílohe č. 1 "Opis predmetu zákazky" súťažných podkladov.
Rámcová dohoda na dodávku přetlakových ochranných protichemických oděvů pro HZS ČR
Nákup předpokládaného počtu 400 ks přetlakových ochranných protichemických oděvů.
Pracovné odevy  pre SIŽP
Pracovné odevy SIŽP Logický celok č. 1 Pracovné oblečenie Logický celok č. 2 Pracovná obuv
FN Motol - Jednorázové ochranné prostředky
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky jednorázových ochranných prostředků.
Poltopánky
Predmetom zákazky je uzatvorenie rámcovej dohody na zadávanie zákaziek na dodanie poltopánok služobných, poltopánok služobných letných, poltopánok služobných výberových, poltopánok slávnostných výberových, poltopánok služobných mierenková výroba, poltopánok služobných letných mierenková výroba, poltopánok služobných výberových mierenková výroba, ...
Funkčné ponožky
Predmetom zákazky je dodanie funkčných ponožiek.
Rámcová dohoda na dodávku opasků pro příslušníky Celní správy ČR - kožený 3 cm
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky: - opasek kožený šíře 3 cm, - opasek taktický. Předmět veřejné zakázky je blíže vymezen v Příloze č. 1 ZD - Technická specifikace a v Příloze č. 2 ZD - Závazný vzor rámcové dohody.
Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků pro zaměstnance SPÚ - Část 2. OOPP - Holínky
Účelem tohoto zadávacího řízení je zabezpečit potřeby zadavatele v oblasti dodávek osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen také „OOPP“) pro zaměstnance Státního pozemkového úřadu (dále také „SPÚ“), a to prostřednictvím rámcové dohody (dále také „RD“) s jedním dodavatelem. OOPP bude vybraný dodavatel dodávat průběžně dle aktuálních ...
Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků pro zaměstnance SPÚ - Část 1. OOPP
Účelem tohoto zadávacího řízení je zabezpečit potřeby zadavatele v oblasti dodávek osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen také „OOPP“) pro zaměstnance Státního pozemkového úřadu (dále také „SPÚ“), a to prostřednictvím rámcové dohody (dále také „RD“) s jedním dodavatelem. OOPP bude vybraný dodavatel dodávat průběžně dle aktuálních ...
Nákup pracovních oděvů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka ochranných / pracovních oděvů pro potřeby zadavatele.
Rámcová dohoda na nákup osobních ochranných pracovních pomůcek II
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek ochranných osobních pracovních pomůcek pro ředitelství a 12 oblastních inspektorátů, nebo poboček České inspekce životního prostředí, a to po dobu 48 kalendářních měsíců od uzavření rámcové dohody.
Rámcová dohoda na dodávky rukavic ohnivzdorných pro ZJ
Nákup 6000 párů ohnivzdorných rukavic.
Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků pro zaměstnance SPÚ - dodávka oděvů
Účelem tohoto zadávacího řízení je zabezpečit potřeby zadavatele v oblasti dodávek osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen také „OOPP“) pro zaměstnance Státního pozemkového úřadu (dále také „SPÚ“), a to prostřednictvím rámcové dohody (dále také „RD“) s jedním dodavatelem. OOPP bude vybraný dodavatel dodávat průběžně dle aktuálních ...
Výroba textilu, Německo
Vážené dámy a pánové, jsme moderní textilní firma, která hledá silného partnera pro výrobu textilu. Prodáváme povlaky na polštáře, přikrývky a ubrusy. Hlavní důraz je zde kladen na šití povlaků na polštáře v různých provedeních. Máte možnost obstarat si prodejní etikety, našité etikety, visačky a zipy dle naší specifikace? Jaká jsou ...
Dodávka respirátorů třídy FFP 3 pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 30 000 kusů respirátorů třídy FFP 3 NR bez ventilů pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy včetně dopravy na místo plnění.
Číslo identifikační policisty - vrchní vyšívané
Předmětem veřejné zakázky je 300 000 ks čísel identifikačních policistů.
Rámcová dohoda na dodávky ponožek letních do zásahové obuvi
Průběžné dodávky ponožek letních do zásahové obuvi. Předpokládaný objem předmětu veřejné zakázky je 120 000 párů ponožek letních do zásahové obuvi v průběhu 3 let od nabytí účinnosti rámcové dohody dnem 1. 1. 2022.
Osobní ochranné pracovní prostředky pro rok 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je obstarání všech dodávek a služeb blíže specifikovaných v rámcové kupní dohodě. Na základě rámcové dohody bude vybraný dodavatel zajišťovat dle dílčích objednávek zadavatele a v závislosti na jeho potřebách průběžné dodávky ochranných pracovních prostředků včetně provedení dodatečných úprav zboží.
Dynamický nákupní systém pro dodávky osobních ochranných pomůcek
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky osobních ochranných pomůcek definovaných CPV kódy uvedenými v čl. 3 zadávací dokumentace, a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami jednotlivých výzev k podání nabídek v DNS podle § 141 zákona.
Dodávky zimních kalhot pro potřeby Městské policie hl. m.  Prahy na 4 roky
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky služebních zimních ripstopových kalhot v pánské a dámské verzi pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na dobu 4 let nebo do vyčerpání finančního limitu rámcové dohody podle toho, která ze skutečností nastane dříve, a to včetně dopravy na místo plnění.
Opasky popruhové
Predmetom zákazky je uzavretie rámcovej dohody na zadávanie zákaziek na dodanie tovaru - opaskov popruhových určených pre príslušníkov ozbrojených síl SR a Vojenskej polície, ktoré slúžia na nosenie doplnkov k poľnému odevu vyhotovené vo farbe zelenej, béžovej a čiernej. Súčasťou predmetu zákazky je aj dodanie návrhu kodifikačných údajov na tovar ...
Ponožky a termoponožky
Predmetom zákazky je uzavretie rámcovej dohody na zadávanie zákaziek na dodanie športových ponožiek, ponožiek a termoponožiek pre letné a zimné obdobie určené pre príslušníkov ozbrojených síl SR a Vojenskej polície. Súčasťou predmetu zákazky je aj dodanie návrhu kodifikačných údajov na tovar predmetu zákazky v súlade so STANAG 4177 a podľa zákona ...