Trvanlivé potraviny
Dodávka potravín do školskej jedálne.
Pekársky tovar
chlieb, čerstvé pečivo, balené výrobky, sladké pečivo
Mliečne výrobky rôznych druhov, Syrárske výrobky
mlieko, maslo, bryndza, tvaroh, jogurty, smotana, puding, syry
Nákup potravín pre SZSS v Nitre - Hrubý tovar
Nákup hrubého tovaru pre SZSS v Nitre.
Mlieko a mliečne výrobky
Predmetom zákazky je zabezpečenie potravín pre potreby Vzdelávacieho a rehabilitačného centra prokuratúry SR Stará Lesná. Podrobný opis predmetu zákazky je v prílohách č. 1.1 a 1.2 súťažných podkladov.
Zelenina a ovocie
Obstaranie potravín v rozsahu CPV
Čerstvé hovädzie a bravčové mäso, mäsové výrobky
Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok potravín vrátane dopravy pre ÚVV a ÚVTOS Prešov
Poskytovanie stravy pre študentov a zamestnancov UJS
Predmetom zákazky ,,POSKYTOVANIE STRAVY PRE ŠTUDENTOV A ZAMESTNANCOV UJS sú služby školskej jedálne formou obedov a večerí pre študentov, a obedov pre zamestnancov Univerzity J. Selyeho v Komárne, (ďalej len UJS) v priestoroch kuchyne a jedálne v budove Konferenčného centra a ŠD Čajka v Komárne a v prevádzkových priestoroch poskytovateľa ...
Bramborový škrob - převzetí a ochraňování
Předmětem VZ je převzetí 1 105 t bramborového škrobu (dále také „škrob“ či „HR škrobu“) a jeho ochraňování. Škrob bude jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR. Správa státních hmotných rezerv ČR jako zadavatel zajišťuje, v souladu se zákonem č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů, ...
Hydina, ryby a mrazené výrobky
Predmetom zákazky je nákup potravín pre zariadenie LUMEN - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb. Predmet zákazky je rozdelený do 4 samostatných ucelených častí: Časť č. 1: Hydina, ryby a mrazené výrobky Časť č. 2: Mlieko a mliečne výrobky Časť č. 3: Rôzne potravinárske výrobky Časť č. 4: Mäso bravčové ...
Mlieko a mliečne výrobky
Predmetom zákazky je nákup potravín rozdelený do 6 častí. Časť 1 Mlieko a mliečne výrobky Časť 2 Mäso a mäsové výrobky Časť 3 Základné potraviny Časť 4 Chlieb a pekárske výrobky Časť 5 Mrazené mäso a mrazené výrobky Časť 6 Bezlepkové potraviny
Zemiakové výrobky
Predmetom zákazky je opakované dodávanie potravín do stravovacích zariadení Technickej univerzity v Košiciach, Študentských domovov a jedálni v Košiciach a v Prešove. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v časti "B.1 Opis predmetu zákazky".
Hrubý a sterilizovaný tovar
Predmetom obstarania je dodanie potravín na prípravu stravy.
Potravinársky tovar
Predmetom zákazky je dodávka potravín, podľa požiadaviek verejného obstarávateľa.
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny
Predmetom zákazky sú potraviny, ktoré sú rozdelené na časti Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny; Mrazené potraviny a výrobky; Mlieko a mliečne výrobky; Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky; Pekárenské výrobky; Ovocie, zelenina a zemiaky; Čerstvé slepačie vajcia, ktoré sú bližšie špecifikované v súťažných podkladoch.
Mrazená a chladená hydina
Predmetom zákazky je nákup a dodávanie mrazenej a chladenej hydiny, špeciálnych mäsových potravín, cestovín, múky, ryže, cukru, kávy, čaju, čokolády, tort a drobného raňajkového pečiva pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Balené potraviny
Predmetom zákazky je dodávka potravín na rok 2023, podľa požiadaviek verejného obstarávateľa
Mäso a mäsové výrobky
Predmetom zákazky je zabezpečenie potravín pre potreby Vzdelávacieho a rehabilitačného centra prokuratúry SR Stará Lesná. Podrobný opis predmetu zákazky je v prílohách č. 1.1 až 1.3 súťažných podkladov.
Sušené plnotučné mléko, jeho pořízení a ochraňování
Předmětem veřejné zakázky (dále jen "VZ") je pořízení 1 200 tun sušeného plnotučného mléka (dále jen "SPM") a jeho ochraňování. SPM bude jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR. Předmět VZ je rozdělen na následujících 8 (osm) samostatných částí s cílem zajištění co nejširšího okruhu potenciálních dodavatelů: Část 1: Dodávka a ...
DNS -  Zelenina
Dynamický nákupní systém bude provozován v nadlimitním režimu, předmětem veřejných zakázek budou dodávky zeleniny pro stravovací provoz Institutu klinické a experimentální medicíny.
DNS -  Ovoce
Dynamický nákupní systém bude provozován v nadlimitním režimu, předmětem veřejných zakázek budou dodávky ovoce pro stravovací provoz Institutu klinické a experimentální medicíny
Olej řepkový - pořízení a ochraňování
Předmětem VZ je pořízení a ochraňování 200 tun surového oleje řepkového (dále také „surový olej“) a dále pořízení a ochraňování 130 tun jedlého oleje řepkového (dále také „jedlý olej“). Surový a jedlý olej bude jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR. Předmět VZ je rozdělen na 2 samostatné části, a sice: 1. část VZ: Dodávka a ...
Pekárske a cukrárske výrobky pre DD Spišská Nová Ves na rok 2023
Predmetom zákazky je nákup pekárenského tovaru, dodanie tovaru do miesta dodania a vyloženie tovaru v mieste dodania v súlade s príslušnými legislatívnymi a hygienickými predpismi. Predmet zákazky predstavuje najmä: chlieb rôzneho druhu, pečivo rôzneho druhu, raňajkové pečivo a zákusky .
Základné potraviny
Dodanie vstupov do jedálne Potraviny pre Domov dôchodcov Šaľa. Zákazka je rozdelená na 4 časti : Základné potraviny, Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky, Pekárenský tovar, Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky
Rôzne potravinárske výrobky
Predmetom zákazky je dodávka: - rôznych potravinárskych výrobkov - mäsa, mäsových výrobkov a hydiny - čerstvého ovocia a zeleniny vrátane služieb spojených s ich dodávkou na miesto dodania (platí pre všetky tri časti). Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.