Sýry přírodní - převzetí a ochraňování
Předmětem VZ je převzetí a ochraňování státních hmotných rezerv sýrů přírodních v celkovém množství 220 t.
Chlieb a pečivo
Predmetom zákazky je výber dodávateľa resp. dodávateľov potravín pre organizáciu v zriaďovacej pôsobnosti ŽSK Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky, B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky a B.4 ...
Zajištění stravování ELE
Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb závodního stravování a poskytování dalších souvisejících služeb v gastronomickém provozu pro zaměstnance zadavatele a další osoby.
Poskytovanie stravovania pre zamestnancov FNsP J.A.Reimana Prešov
Predmetom zákazky je poskytovanie stravovacích služieb pre zamestnancov FNsP Prešov J. A. Reimana Prešov v pracovných dňoch, pozostávajúce z prípravy, dovozu a výdaja stravných jednotiek vo výdajných miestach verejného obstarávateľa, ako aj odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu. Predpokladané denné množstvo stravnej jednotky je 800 ks. Podrobné ...
Potraviny - mrazená a chladená hydina
Predmetom obstarávania je dodávanie potravín - mrazenej a chladenej hydiny v štandardnej kvalite podľa príslušnej akostnej normy na základe pravidelných objednávok podľa potreby verejného obstarávateľa. Súčasťou predmetu zákazky sú súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania, naložením a vyložením dodávaného tovaru na miesto dodania. ...
1.časť, Potraviny- výrobky pekárenské a cukrárske mimo trvanlivých potravín
Predmetom zákazky je dodávka potravín pre Strednú športovú školu Trenčín, pričom táto zákazka je rozdelená na 7 častí: 1.časť: Potraviny- výrobky pekárenské a cukrárske mimo trvanlivých potravín 2. časť: Potraviny mäsové výrobky, bravčové, hovädzie, teľacie a hydinové mäso 3. časť: Potraviny- mlieko a smotana, maslo, rôzne mliečne výrobky, ...
Koření a suché plody, Indie
Jsme dovozci a vývozci suchých plodů a koření. Chtěli bychom importovat semeno bílého máku. Doufáme, že získáme dobrou kvalitu za konkurenceschopné ceny. Thank you Whats app:+919000007524
Dodávky mraženého zboží
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky mraženého zboží, a to ve skladbě a předpokládaném množství uvedeném v příloze č. 6 zadávacích podmínek do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze – Apolinářská 18, 128 08 Praha 2 – hlavní kuchyně (stravovací provoz). Blíže viz zadávací podmínky.
Pekárske výrobky
Predmetom zákazky je nákup pekárenského tovaru, dodanie tovaru do miesta dodania a vyloženie tovaru v mieste dodania v súlade s príslušnými legislatívnymi a hygienickými predpismi.
Chlieb a pečivo
Predmetom zákazky je výber dodávateľa resp. dodávateľov potravín pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Centrum sociálnych služieb Letokruhy v Žiline. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky, B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky a B.4 Ďalšie informácie a ...
Masové konzervy - pořízení, ochraňování a obměna
Předmětem VZ je: a) pořízení 120 tun masových konzerv vepřového ve vlastní šťávě (dále také „masových konzerv“) b) ochraňování 120 tun masových konzerv. Předmět VZ je rozdělen na 2 samostatné části, a sice: Část 1: Dodávka a ochraňování 60 tun masových konzerv; Část 2: Dodávka a ochraňování 60 tun masových konzerv. Podmínky dodávky a ochraňování ...
Paštika, konzerva, její pořízení a ochraňování
Předmětem VZ je: a) pořízení 100 tun tepelně opracovaného masného výrobku z mělněného masa, roztíratelného, v konzervě, sterilovaného – paštik (dále také „paštik“) b) ochraňování 100 tun paštik. Předmět VZ je rozdělen na 4 samostatné části, a sice: Část 1: Dodávka a ochraňování 25 tun paštik; Část 2: Dodávka a ochraňování 25 tun paštik; Část 3: ...
Mäso bravčové a hovädzie, mäsové výrobky
Predmetom zákazky je nákup hovädzieho a bravčového mäsa a mäsových výrobkov, dodanie tovaru do miesta dodania a vyloženie tovaru v mieste dodania v súlade s príslušnými legislatívnymi a hygienickými predpismi.
Poptávám vepřové maso
Poptávám ke koupi vepřovou půlku. Liberecký kraj.
Nealkoholické nápoje
Predmetom obstarávania je dodávanie potravín nápojov v štandardnej kvalite podľa príslušnej akostnej normy na základe pravidelných objednávok podľa potreby verejného obstarávateľa. Súčasťou predmetu zákazky sú súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania, naložením a vyložením dodávaného tovaru na miesto dodania. Množstvá jednotlivých ...
Potraviny - chlieb a pekárske výrobky
Predmetom zákazky je dodávka čerstvých potravín pre Nemocnicu s poliklinikou v Považskej Bystrici, pričom táto zákazka je rozdelená na 6 častí.
Mlieko, mliečne výrobky
Predmetom zákazky je opakované dodávanie potravín do materských škôl v meste Prievidza. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v časti "B.1
Chlieb a pečivo
Predmetom zákazky je výber dodávateľa resp. dodávateľov potravín pre organizáciu v zriaďovacej pôsobnosti ŽSK Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.
Zajištění stravování žáků a zaměstnanců 1. ZŠ, 2. ZŠ a GVH v Hořovicích od školního roku 2020/2021
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění stravování žáků a zaměstnanců 1. ZŠ Hořovice a 2. ZŠ Hořovice zřízených zadavatelem a stravování studentů a zaměstnanců GVH Hořovice jako školní jídelny ve smyslu § 3 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování (dále jen „VOŠS“).
Sýry přírodní - převzetí a ochraňování
Předmětem VZ je převzetí a ochraňování státních hmotných rezerv sýrů přírodních v celkovém množství 1 028 t (dále jen „HR sýrů“). Sýry přírodní budou jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR. Předmět VZ je v souladu s ust. § 35 zákona rozdělen na 5 samostatných částí: 1. část VZ: převzetí a ochraňování 190 t HR sýrů. 2. část VZ: převzetí ...
Dodávka ovocia, zeleniny a byliniek, vrátane mrazeného ovocia, mrazenej zeleniny
Dodanie potravín pre potreby Úradu vlády Slovenskej republiky vrátane jeho účelových zariadení v súlade so zákonom č.152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako Potravinový kódex) a súvisiacimi právnymi predpismi.
Zajištění stravovacích služeb pro Úrazovou nemocnici v Brně
Předmětem veřejné zakázky je komplexní výroba, dodávka a distribuce stravy pro zadavatele. Vybraný dodavatel se zaváže vyrábět a dodávat stravu včetně nápojů pro zaměstnance a pacienty zadavatele a distribuovat ji v areálu Úrazové nemocnice v Brně, a to za podmínek a způsobem stanoveným v obchodních podmínkách, které jsou přílohou zadávací ...
Zabezpečenie stravy pre zamestnancov a pacientov, dovoz a jej výdaj
Predmetom zákazky zabezpečenie stravy pre zamestnancov a pacientov, dovoz a jej výdaj v nebytových priestoroch verejného obstarávateľa, pozostávajúce z: 1)Poskytovanie stravovania pre zamestnancov (Príprava jedál v priestoroch uchádzača, ich dodávka na miesto výdaja a výdaj hotových jedál a nápojov), 2)Poskytovanie stravovania pre pacientov ...
Mlieko a mliečne výrobky
Predmetom zákazky je nákup potravín rozdelený do 7 častí. Časť 1 Mlieko a mliečne výrobky Časť 2 Mäso a mäsové výrobky Časť 3 Základné potraviny Časť 4 Chlieb a pekárske výrobky Časť 5 Ovocie a zelenina Časť 6 Mrazené mäso a mrazené výrobky Časť 7 Bezlepkové potraviny
Těstoviny bezvaječné - pořízení a ochraňování
Předmětem VZ je pořízení 80 t těstovin bezvaječných a jejich ochraňování. Těstoviny budou jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR. Správa státních hmotných rezerv jako zadavatel v souladu se zákonem č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje obranyschopnost a obranu státu, ...