Dodávanie potravín pre jedáleň Strednej priemyselnej školy Jozefa Murgaša - Trvanlivé potraviny
Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok trvanlivých potravín vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru na určené miesto.
Mrazené potraviny, ryby, hydina a zelenina
Predmetom zákazky je nákup a dodávka hlboko zmrazených výrobkov, trvanlivých potravín, sterilizovanej zeleniny, mlieka, mliečnych výrobkov a slepačích vajec, pre Školské jedálne pri Základných školách v Rožňave. Kvalita tovaru musí zodpovedať príslušnej štátnej alebo vnútropodnikovej norme, tovar musí byť zdravotne a hygienicky nezávadný v I. ...
Hovädzie mäso, bravčové mäso a mäsové výrobky
Predmet zákazky je zadefinovaný v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO) zákazka na nákup tovaru s predmetom podrobne vymedzeným v týchto súťažných podkladoch (ďalej len SP). Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe Časť B.1 Opis predmetu zákazky a Časť ...
Poptávám 400 kg brambor na uskladnění
Poptávám 400 kg brambor na uskladnění.
Mlieko a mliečne výrobky
Predmetom zákazky je dodanie mlieka a mliečnych výrobkov, vajec pre potreby oddelenia liečebnej výživy a stravovania Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov. Predmet zákazky je rozdelený do 2 samostatných ucelených častí. Uchádzačovi sa umožňuje predložiť ponuku na jednu časť predmetu zákazky alebo na viacero častí predmetu ...
Mlieko, mliečne výrobky a lahôdky pre organizácie v zriaďovacej pôsobnosti ŽSK -
Predmetom zákazky je výber dodávateľa (ďalej dodávateľ alebo predávajúci) resp. dodávateľov mlieka, mliečnych výrobkov a lahôdok pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Centrum sociálnych služieb Horný Turiec, Turčianske Teplice a Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš. Podrobnejšie vymedzenie predmetu ...
Mrazená hydina, ryby a zelenina
Predmetom zákazky je zákazka na dodanie tovaru podľa ustanovenia § 3 ods. 2 a ods. 5 Zákona o verejnom obstarávaní. Názov predmetu zákazky: Nákup potravín pre Psychiatrickú nemocnicu Hronovce. Predmet zákazky pozostáva z šiestich logických celkov (časti): Časť č. 1: Mrazená hydina, ryby a zelenina, Časť č. 2: Suché potraviny, Časť č. 3: ...
Sýry tavené, pořízení a ochraňování
Předmětem VZ je dodání 150 tun sýrů tavených (dále také „sýry“) a jejich ochraňování. Sýry budou jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR. Předmět VZ je rozdělen na 3 samostatné části, a sice: 1. část VZ: Dodání a ochraňování 50 tun sýrů tavených. 2. část VZ: Dodání a ochraňování 50 tun sýrů tavených. 3. část VZ: Dodání a ochraňování 50 ...
Mlékárenské produkty, Polsko
Dobré ráno Zastupuji Bestmilk z Polska, jsme obchodní společnost v mlékárenském sektoru. Neustále prodáváme suroviny pro mlékárnu, např. smetanu, syrové a odstředěné mléko, tekuté koncentráty, prášky, máslo v blocích, tvrdý sýr atd. Neustále rostoucí potřeby našich zákazníků nás také nutí rozšiřovat naši nabídku a hledat nové ...
Zemiaky
Predmetom zákazky je opakované dodávanie potravín do prevádzok Technickej univerzity v Košiciach, Študentských domovov a jedálni v Košiciach a v Prešove. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v časti "B.1 Opis predmetu zákazky".
Potraviny 2022_Ovocie a zelenina
Predmetom zákazky je dodávka ovocia a zeleniny pre potreby verejného obstarávateľa. Podrobnejší opis predmetu zákazky viď. v časti B.2 Opis predmetu zákazky a v prílohe č. 8 súťažných podkladov.
Balené potravinové dávky - individuální 2023
Nákup balených potravinových dávek dle Zadávací dokumentace SpMO 40672/2022-551200 a jejích příloh.
Masové konzervy - pořízení a ochraňování
Předmětem VZ je pořízení 250 tun masových konzerv (dále také „masové konzervy“), jejich ochraňování a obměna. Masové konzervy budou jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR. Správa jako zadavatel zajišťuje, v souladu se zákonem č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů, obranyschopnost a ...
Zabezpečenie celodenného stravovania pre príslušníkov jednotky eVA BG
Predmetom zákazky je zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania príslušníkov jednotky eVA BG a príslušníkov zaradených do HNS pre eVA BG v CV Lešť formou dovozu hotového jedla do miesta plnenia vrátane výdaja jedla, zabezpečenia stolovania a ďalších dohodnutých činností. Zadávanie objednávok na poskytovanie služby bude výlučne závisieť od ...
Zajištění dodávek krmiva pro Zoologickou zahradu - DNS
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS bude zajištění dodávek krmiva pro Zoo Liberec, příspěvková organizace. Předmět veřejné se skládá z následujících živočišných krmiv: - mražené mořské ryby a mražené sladkovodní ryby - biologické krmivo mražené: potkan, křepelka, 1.denní kuře
Dodanie, balenie, skladovanie a distribúcia potravinových balíčkov
Predmetom zákazky je dodanie a balenie vybraných druhov potravín do potravinových balíčkov, ich skladovanie a distribúcia na minimálne 71 miest v rámci celej Slovenskej republiky. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Časť 1. Čerstvé mäso a mäsové výrobky
Predmetom zákazky je Nákup potravín pre materské školy v pôsobnosti Spišská Nová Ves Predmet zákazky sa delí na časti: Časť 1. Čerstvé mäso a mäsové výrobky Časť 2. Čerstvé a mrazené ryby Časť 3. Chladené a mrazené hydinové a králičie mäso Časť 4. Hlbokozmrazené potraviny Časť 5. Mlieko a mliečne výrobky Časť 6. Čerstvé ...
Dynamický nákupní systém pro suroviny, obaly a OOPP FAPPZ VCZZP
Předmětem plnění je nákup surovin, obalů a osobních ochranných pracovních prostředků.
Školní projekt - Ovoce a zelenina do škol 2022/2023
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zboží a služeb v rámci plnění doprovodného vzdělávacího opatření v části Školního projektu - Ovoce a zelenina do škol v školním roce 2022/2023 realizovaný dle nařízení vlády č. 74/2017 Sb, v platném znění v souladu s cíli školního projektu dle Strategie České Republiky pro implementaci školního projektu na ...
Luštěniny - čočka velkozrnná loupaná celá, její pořízení a ochraňování
Předmětem VZ je: a) pořízení 1 000 tun čočky velkozrnné loupané celé (dále také „čočka“), b) ochraňování 1 000 tun čočky. Čočka bude jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR. Správa jako zadavatel v souladu se zákonem č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje prostřednictvím ...
Bramborový škrob - převzetí a ochraňování
Předmětem VZ je převzetí 1000 t nativního bramborového škrobu (dále také „škrob“ či „HR škrobu“) a jeho ochraňování. Škrob bude jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR. Správa státních hmotných rezerv ČR jako zadavatel zajišťuje, v souladu se zákonem č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších ...
Poptávám chlebíčky a obložené mísy
Dobrý den, prosím o cenovou nabídku na: - 50 ks chlebíčků - dvě obložené mísy (jedna sýrová) na 18.8.2022 v Prostějově. Děkuji Karin Kuklová, Mostkovice
Potraviny- výrobky pekárenské a cukrárske mimo trvanlivých potravín
Predmetom zákazky je dodávka potravín pre Strednú športovú školu Trenčín, pričom táto zákazka je rozdelená na 7 častí: 1.časť: Potraviny- výrobky pekárenské a cukrárske mimo trvanlivých potravín 2. časť: Potraviny mäsové výrobky, bravčové, hovädzie, teľacie a hydinové mäso 3. časť: Potraviny- mlieko a smotana, maslo, rôzne mliečne výrobky, ...
Dynamický nákupní systém pro průběžné a opakované nákupy základního sortimentu pečiva
Zadavatel prostřednictvím tohoto zadávacího řízení zavádí dynamický nákupní systém dle § 138 a násl. zákona na dodávky pekařských výrobků (chléb, bílé pečivo) a ostatních druhů pekařských a cukrářských výrobků do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
Olej řepkový - pořízení a ochraňování
Předmětem VZ je pořízení a ochraňování 200 tun surového oleje řepkového (dále také „surový olej“) a dále pořízení a ochraňování 130 tun jedlého oleje řepkového (dále také „jedlý olej“). Surový a jedlý olej bude jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR. Předmět VZ je rozdělen na 2 samostatné části, a sice: 1. část VZ: Dodávka a ...