Trvanlivé potraviny
Dodávka potravín do školskej jedálne.
Papierové utierky, toaletný papier
Predmetom zákazky je dodávka papierových utierok, toaletného papiera. Bližšie informácie k zákazke sú uvedené v dokumentoch zákazky na adresách uvedených v bode I.3) tejto výzvy.
Kancelárske potreby
Predmetom zákazky je dodávanie kancelárskych potrieb na účely zabezpečenia chodu pracovísk magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. Podrobné informácie sú dostupné v súťažných podkladoch a v ich prílohách.
Dodávka dopravních pásů 3. čtvrtletí 2023
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka zboží, resp. dopravních pásů pro provoz Zadavatele, dle technické specifikace uvedené v části 4 Zadávací dokumentace, jejichž výčet je uveden v dokumentu s názvem „Specifikace Zboží, ceny Zboží a záruky za jakost Zboží″ pro příslušnou Část Veřejné zakázky, který je uveden v části 5 Zadávací dokumentace - ...
Pásky a spony upínací nerezové
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek upínacích nerezových pásků a spon s vybranými Účastníky pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu upínacích nerezových pásků a spon pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 4 let. Veřejná zakázka není ...
Jednorázové oblečení pro zdravotnický a nezdravotnický personál
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky jednorázového oblečení pro zdravotnický a nezdravotnický personál - set halena a kalhoty pro Ústřední vojenskou nemocnici - Vojenskou fakultní nemocnici Praha v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací a jejími přílohami po dobu 48 měsíců ode dne podpisu kupní smlouvy.
Rámcová dohoda - výroba smaltovaných tabulí dle vyhl. MŽP č. 45/2018 Sb. 2023-2026
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody. Předmětem veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody jsou dodávky spočívající v zajištění smaltovaných tabulí s potiskem za účelem označení zvláště chráněných území, soustavy NATURA 2000 a památných stromů dle vyhlášky MŽP č. 45/2018 Sb. Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu 4 let ...
Nákup tonerov
Predmetom zákazky je dodanie tonerov v zmysle požiadaviek verejného obstarávateľa.
Pekársky tovar
chlieb, čerstvé pečivo, balené výrobky, sladké pečivo
Mliečne výrobky rôznych druhov, Syrárske výrobky
mlieko, maslo, bryndza, tvaroh, jogurty, smotana, puding, syry
Nákup potravín pre SZSS v Nitre - Hrubý tovar
Nákup hrubého tovaru pre SZSS v Nitre.
Posílení separace odpadů v obcích Regionu Cezava
Předmětem zadávacího řízení je dodávka odpadových nádob, kompostérů a kovových kontejnerů pro separaci a kompostování biologicky rozložitelného odpadu. Zakázka je rozdělena na 2 dílčí plnění, které tvoří samostatné celky
Dodávky kancelářských potřeb pro ZP MV ČR II
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění dodávek kancelářských potřeb pro ředitelství a jednotlivá pracoviště ZP MV ČR, a to včetně dopravy do místa plnění.
Nákup setov spotrebného materiálu
Predmetom zákazky je nákup setov spotrebného materiálu a materiálu pre zabezpečenie BOZP. Zákazka je rozdelená na 2 časti. Časť 1. Nákup setov spotrebného materiálu Časť 2. Nákup materiálu pre zabezpečenie BOZP Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií jednotlivých tovarov, ktoré sú predmetom zákazky, tvorí ...
Mlieko a mliečne výrobky
Predmetom zákazky je zabezpečenie potravín pre potreby Vzdelávacieho a rehabilitačného centra prokuratúry SR Stará Lesná. Podrobný opis predmetu zákazky je v prílohách č. 1.1 a 1.2 súťažných podkladov.
OOPP pre príslušníkov modulu pozemného hasenia požiarov v prírodnom prostredí
Predmetom zákazky je nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov pre príslušníkov modulu pozemného hasenia požiarov v prírodnom prostredí s využitím vozidiel.
Zelenina a ovocie
Obstaranie potravín v rozsahu CPV
Rôzny spojovací materiál
Predmetom zákazky je dodanie rôzneho spojovacieho materiálu, podrobný popis je v prílohe č. 1, Opis predmetu zákazky
Čerstvé hovädzie a bravčové mäso, mäsové výrobky
Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok potravín vrátane dopravy pre ÚVV a ÚVTOS Prešov
Obálky
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky obálek (předtištěných a nepředtištěných, určených pro následný potisk v digitálních tiskových a balících linkách), a to včetně dopravy, balení a manipulace v místě plnění. Na základě výsledků zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 12 měsíců.
Poskytovanie stravy pre študentov a zamestnancov UJS
Predmetom zákazky ,,POSKYTOVANIE STRAVY PRE ŠTUDENTOV A ZAMESTNANCOV UJS sú služby školskej jedálne formou obedov a večerí pre študentov, a obedov pre zamestnancov Univerzity J. Selyeho v Komárne, (ďalej len UJS) v priestoroch kuchyne a jedálne v budove Konferenčného centra a ŠD Čajka v Komárne a v prevádzkových priestoroch poskytovateľa ...
Dodávky hygienického materiálu
Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou dodávky jednorázových papírových ručníků, toaletního papíru, papírových utěrek a hygienických sáčků pro zadavatele, za podmínek a ve lhůtách stanovených v závazném návrhu rámcové dohody, dle Specifikace zboží a ceny, která je Přílohou č. 1 Závazného návrhu rámcové dohody. Součástí dodávky je i dodání ...
Maliarsky materiál, drevo, zámky a kovania, záhradný materiál, bezpečnostné inštalácie a piktogramy
Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému, ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na dodávku predovšetkým maliarskeho materiálu, zámkov a kovania,záhradného materiálu, bezpečnostných inštalácií a piktogramov, ktoré sú bežne dostupné na trhu. Dodávka tovaru je určená pre verejného obstarávateľa Ministerstvo vnútra Slovenskej ...
Zásobníky na hygienický tovar
Predmetom zákazky s názvom Zásobníky na hygienický tovar je dodávka zásobníkov na toaletný papier, dávkovače na papierové utierky a mechanické dávkovače na penové mydlo do budov verejného obstarávateľa.
Guma 5mm, hladká s textilnou vložkou
Guma 5mm, hladká s textilnou vložkou dl. 4m, v rolke, výška 1,2-1,5m1ks