Príprava a dodávka celodennej stravy
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - Príprava a dodávka celodennej stravy (ďalej tiež len služba alebo predmet zákazky) spočívajúca v každodennej príprave a dodávke celodennej stravy do zariadení verejného obstarávateľa (vrátane sobôt, nedieľ, sviatkov a prázdnin), pričom musí byť vhodným a primeraným striedaním mäsitých, vegetariánskych a ...
Dodávka variabilních kotců pro prasata FAPPZ - 17-16_019
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace variabilních systémů kotců a krmných stanic pro prasata, které musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce, demontáž stávajících ustájení a krmení a zajištění funkčního prostředí pro chov prasat.
Obuv pro personál FNHK
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky obuvi po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
Jednorázové obličejové masky (roušky)
Účelem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním vybraným dodavatelem na dobu určitou v trvání 24 měsíců. Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění dodávek jednorázových obličejových masek (roušek).
Dodávka pečiva pro Nemocnici České Budějovice, a.s.
Dodávka pečiva pro Nemocnici České Budějovice,a .s. Veřejná zakázka má dvě části: část 1 - chléb, část 2 - ostatní pečivo
Rámcová dohoda na dodávky polomasek s vyměnitelným filtrem pro roky 2020 a 2021
Předmětem plnění VZ je zajištění průběžných dodávek ochranných polomasek s vyměnitelnými ochrannými filtry proti nebezpečným látkám a částicím třídy P3 přítomných v ovzduší. Filtry budou poskytovat ochranu proti širokému spektru pevných a kapalných částic a aerosolů, např. biologického původu (viry, bakterie, spory a další mikroorganismy). Rámcová ...
Rámcová dohoda na dodávky xerografického papíru pro roky 2021 - 2022
Předmětem plnění jsou průběžné dodávky xerografického papíru pro potřeby jednotlivých veřejných zadavatelů. Blíže viz. zadávací dokumentace.
Nákup osobních ochranných prostředků - respirátory FFP2 a FFP3 - 2020
Předmětem veřejné zakázky „Nákup osobních ochranných prostředků - respirátory FFP2 a FFP3 - 2020“ (dále též „VZ“) je dodávka osobních ochranných prostředků v rozsahu specifikovaném ZD, a to 45.000 ks filtračních polomasek s třídou ochrany FFP2 a 21.600 ks filtračních polomasek s třídou ochrany FFP3. VZ je v souladu s § 18 odst. 2 ZZVZ členěna na ...
Poptávám kaštanový balzám
Poptávám kaštanový balzám obsah 200 ml.
AD BLUE močovina
Predmetom zákazky je dodanie AD BLUE močoviny v zmysle uvedenej špecifikácie v súťažných podkladoch.
Jednorazový protichemický oblek a jednorazové ochranné návleky na obuv
Nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov, ktoré chránia používateľa pred vonkajšou kontamináciou chemickými, biologickými a rádioaktívnymi látkami, ako aj pred vniknutím mikroorganizmov.
Poptáváme dodavatele stravy pro mateřskou školu
Pro mateřskou školu v Rebešovicích hledáme dodavatele stravy včetně dopravy. Svačiny a obědy. Termín od 1.1.2021. Děkuji za nabídku.
Jednorázové ochranné prostředky II
Předmětem zakázky je jednorázová dodávka jednorázových ochranných prostředků dle požadavků účastníků společného zadávání uvedených v zadávací dokumentaci
Jednorázová dodávka jednorázových ochranných prostředků
Předmětem zakázky je jednorázová dodávka jednorázových ochranných prostředků dle požadavků účastníků společného zadávání uvedených v zadávací dokumentaci
Stejnokroje 2020
Předmětem VZ jsou dodávky stejnokrojových součástí pro zaměstnance České pošty, s.p.
Dodávky pytlů a obalových materiálů pro NNH
Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávky pytlů a obalových materiálů, včetně potisku pro Nemocnici Na Homolce.
Zajištění stravovacích služeb v potřebné kvalitě a množství pro zaměstnance a pacienty
Předmětem veřejné zakázky je poskytování stravovacích služeb pro pacienty a zaměstnance (interní, externí), a to v potřebné kvalitě a množství v souladu s platnou legislativou a jakostními normami, včetně zajištění všech prací a služeb spojených se stravovacím provozem, nájem nebytových prostor nutných pro přípravu a výdej stravy.
Poptáváme ochranné pomůcky
Poptávám produkty PAINT-TEX + kombinézy - 30762,3,4,5,6; Návleky na PNEU 30401-00; Nitrilové rukavice modré 80581-01,02,03; respirátory FFP1 30971-01 a FFP 2 30972-01; Útěrky z mikrovlákna PRAKTITEX 10291-01, 10292-01, 10293-01; Držáky útěrek 60959-00, 60955-00; Pytle na odpad modré 80101-02. Prosím o nějakou cenovou nabídku a info o ...
Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave
Stravovacie služby sú spojené : -s výrobou a prípravou obedov, t.j. menu, -s podávaním obedov, t.j. menu. Stravovacie služby sa budú poskytovať zamestnancom verejného obstarávateľa a dôchodcom, ktorí u neho pracovali pred odchodom do dôchodku obed, t. j. menu v pracovných dňoch a študentom verejného obstarávateľa obed, t.j. menu v pracovných ...
Ekologický olej, hydraulický ekologický olej
Predmetom zákazky je dodávka ekologických a hydraulických ekologických olejov pre potreby organizačných zložiek LESOV Slovenskej republiky, š.p. vrátane dopravy a všetkých nákladov spojených s dodaním, vrátane balenia a vyloženia na mieste dodania. Zákazka je delená na 2 časti.
Poptávám úpravu dek z ovčí vlny
Poptávám vyčištění a pošití novým sypkem deky z ovčí vlny. Může být po celé ČR.
Poptávám vánoční ubrus
Poptávám FORBYT vánoční ubrus chaloupky.
Poptávám šampon
Poptávám šamponUriage DS Hair Kerato-Reducing Treatment Shampoo
Obstaranie didaktických pomôcok pre polytechnickú a biologicko-chemickú učebňu – ZŠ Bošáca
Predmetom zákazky je dodanie didaktických pomôcok pre polytechnickú a biologicko-chemickú učebňu s cieľom zlepšiť vybavenie odborných učební. Obstaranie didaktických pomôcok pre učebňu biológie a chémie zákazka zahŕňa obstaranie didaktických pomôcok pre vyučovanie predmetov biológie a chémie. Obstaranie didaktických pomôcok pre polytechnickú ...
ZZS PAK - dodávky ochranných pracovních prostředků 2021-2024
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky osobních ochranných pracovních oděvů pro Zdravotnickou záchrannou službu Pardubického kraje.