Mäso a mäsové výrobky
Predmetom zadávanej zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok mäsa a mäsových výrobkov vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru do skladových priestorov podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1. Predmet zákazky musí spĺňať všetky zákonom stanovené normy pre daný predmet zákazky, musí byť prvej akostnej triedy a musí spĺňať všetky ...
Zmluvné stravovanie – VÚ 1101 Trebišov, VÚ 1104 Trebišov a VÚ 1019 Trebišov
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov VÚ 1101 Trebišov, VÚ 1104 Trebišov a VÚ 1019 Trebišov formou dovozu pripravenej stravy do výdajne stravy zriadenej vo VÚ 1101 Trebišov a do ďalších určených miest, vrátane jej výdaja a zabezpečenia stolovania.
Tovary pre zlepšenie úrovne hygienických štandardov kultúrnej inštitúcie v rámci projektu
Predmetom zákazky je dodanie tovarov pre zlepšenie úrovne hygienických štandardov kultúrnej inštitúcie.
Hračky a didaktické pomôcky pre MŠ - opakovaná súťaž
Predmetom tejto zákazky je dodávka (kúpa) hračiek a didaktických pomôcok pre MŠ vrátane dopravy na miesto plnenia. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho technická špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1 výzvy na prekladanie ponúk. Predmet zákazky nie je rozdelený na časti.
Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Ide o "Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky"
ND HN12 Plachta krycia na nadstavbu
ND HN12 Plachta krycia na nadstavbu
Bravčové mäso II
Obstaranie potravín v rozsahu CPV.
Bravčové mäso, hovädzie mäso, mäs. výrobky a údeniny
Dodávky čerstvého bravčového mäsa, hovädzieho mäsa (k . ú.), mäsových výrobkov a údenín - podrobná špecifikácia je uvedená v prílohe.
Mäso a mäsové výrobky
Dodávka čerstvého mäsa a mäsových výrobkov - podrobná špecifikácia v prílohe
Mobilná kompostáreň
Predmetom zákazky je dodanie tovaru pre projekt Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Uzovský Šalgov pre verejného obstarávateľa vrátane dopravy a zaškolenia. Zákazka sa delí na deväť častí: Časť A: Mobilná kompostáreň Časť B: Kolesový traktor s príslušenstvom Časť C: Traktorový náves Časť D: Mulčovač s ...
Čerstvá zelenina a ovocie
Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok potravín vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru na určené miesto pre Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých, Družstevná 1611/2, 038 52 Sučany. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky, jeho presný rozsah, ako aj ostatné doplňujúce informácie budú uvedené v ...
Hydina
Obstaranie potravín v rozsahu CPV.
Zelenina a ovocie II
Obstaranie potravín v rozsahu CPV.
Mrazené výrobky
Mrazené výrobky
Spracované a konzervované ryby
Spracované a konzervované ryby
Osobné ochranné pracovné pomôcky
nákup osobných ochranných pracovných pomôcok pre zabezpečenie ochrany zdravia a bezpečnosti zamestnancov
Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky
Ide o živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky
31/2023 Čerstvo pražená káva v balení po 200g s potlačou
Čerstvo pražená káva v balení po 200g, tmavé praženie. Obal potlačený po spodnom obvode logami UKF, FF UKF, 30. výročie FF UKF a Erasmus + (spolu 4 grafické motívy max. 3 farby) v množstve 30 kusov.
Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Poptávám výrobu skleněných klíčů
Poptávám výrobu skleněných klíčů. Jde o firemní událost a klient bude chtít nechat vyrobit cca 10 klíčů, které budou znázorňovat otevření budovy. Zaměřujete se i na tohle, byla by ta možnost? :)
Dodanie tovaru - dopravné značenie
Dodanie dopravného značenia
Opravy, obnova a zriadenie zvislého, vodorovného a dočasného dopravného značenia
Predmetom zákazky sú opravy, obnovy a zriadenie zvislého, vodorovného a dočasného dopravného značenia a dopravných zariadení na miestnych a účelových cestách vo vlastníctve a správe mesta Nitra. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk.
Trvanlivé potraviny
Dodávka trvanlivých potravín do školskej jedálne na obdobie 12 mesiacov aj s dovozom.
Trvanlivé potraviny
Dodávka trvanlivých potravín do školskej jedálne na obdobie 12 mesiacov aj s dovozom.
Základné potraviny
Predmetom zákazky je opakované dodávanie potravín do prevádzok Technickej univerzity v Košiciach, Študentských domovov a jedálni v Košiciach a v Prešove. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v časti "B.1 Opis predmetu zákazky".