Dodávka silničních svodidel v roce 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je dodávka silničních ocelových svodidel s příslušenstvím v roce 2022 včetně dopravy na jednotlivé závody dle specifikace k jednotlivým částem veřejné zakázky. Zadavatel bude objednávat odběr průběžně dle okamžité potřeby s přihlédnutím na přepravní možnosti dodavatele. Tato ...
Dezinfekčné prostriedky
Predmetom zákazky je dodávka dezinfekčných prostriedkov, prípravkov, umývacích emulzií, ochranných krémov a ďalšieho spotrebného tovaru na dezinfekciu rúk, kože, slizníc, plôch, nástrojov, endoskopov a pod., ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v nemocničných zariadeniach, v sortimente a objemoch ...
Inovované stejnokroje outdoor
Předmětem VZ jsou dodávky inovované stejnokrojové kolekce outdoor. Bližší informace o předmětu veřejné zakázky jsou zveřejněny na profilu zadavatele pod ID: VZ0127776
Papír
Zavedení dynamického nákupního systému (dále též DNS). DNS je časově omezený na dobu 2 let a otevřený po celou dobu svého trvání všem dodavatelům. Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS jsou dodávky různých druhů papíru v rámci celé České republiky. DNS bude dle předmětu zadávaných veřejných zakázek rozdělen do následujících ...
Dodávky pracích prostředků
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění opakujících se dodávek tekutých pracích prostředků a pomocných pracích prostředků a zapůjčení dávkovacích zařízení s automatickým dávkováním tekutých pracích a pomocných pracích prostředků pro prací stroje po dobu 4 let.
Chlieb a pečivo
Názov predmetu zákazky: Potraviny pre Školský internát, Medická 2, Košice Logický celok č. 1 Chlieb a pečivo Logický celok č. 2 Základné potraviny Logický celok č. 3 Hovädzie mäso čerstvé, bravčové mäso čerstvé, hydinové mäso a mäsové výrobky Logický celok č. 4 Konzervované potraviny Logický celok č. 5 Mlieko a mliečne výrobky Logický ...
Nálepky na kotouči bianco
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky nálepek bianco (nepotištěné) na kotouči. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 24 měsíců. Specifikace jednotlivých požadovaných nálepek, požadavků na balení a míst dodání, je uvedena v zadávací dokumentaci.
Pryžové podložky pro podkladnicové upevnění 2022
Uzavření rámcové dohody na dodávky pryžových podložek pro podkladnicové upevnění pro opravy a údržbu železniční dopravní cesty.
Desinfekční prostředky
Předmětem zadávacího řízení je nákup desinfekčních prostředků dle potřeb zadavatele na dobu neurčitou. Součástí plnění u desinfekcí na ruce je bezplatná výpůjčka dávkovačů. Součástí plnění u desinfekcí na plochy a povrchy a desinfekcí na nástroje je dodávka směšovačů.
Paštika - pořízení a ochraňování
Předmětem veřejné zakázky je: a) pořízení 150 tun tepelně opracovaného masného výrobku z mělněného masa, roztíratelného, v konzervě, sterilovaného - paštik (dále „HR paštik“ nebo také „paštik“) b) ochraňování 150 tun paštik. Paštiky budou jako součást státních hmotných rezerv majetkem České republiky. Předmět VZ je rozdělen na 6 samostatných ...
Dynamický nákupní systém na potraviny, nápoje a tabákové výrobky
Cílem tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému na potraviny, nápoje a tabákové výrobky. Zadavatel předpokládá zadávání veřejných zakázek v DNS v předem neurčených nepravidelných intervalech dle provozních potřeb zadavatele. Objemy jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS zadavatel předpokládá od jednotek až po ...
Poptáváme víno
Poptáváme ke koupi víno R.R.NIER Synonym Selection Rulandské Šedé, viz. foto. Hezký den Nováková
Dodávky osobních ochranných pracovních prostředků
Účelem tohoto zadávacího řízení je zabezpečit potřeby zadavatele na dodávky ochranných pracovních prostředků a holínek uzavřením rámcové dohody s jedním vybraným účastníkem tohoto zadávacího řízení na dodávky ostatních ochranných pracovních prostředků (část 1), zabezpečit potřeby zadavatele na dodávky ochranné obuvy a holínek uzavřením rámcové ...
Razba a dodávky obehových euromincí, pamätných euromincí
Predmetom 1. časti zákazky je razba a dodávky obehových euromincí, pamätných euromincí a euromincí určených do ročníkových súborov v rokoch 2022 až 2026. Predmetom 2. časti zákazky je razba a dodávky zberateľských euromincí v rokoch 2022 až 2026.
Vybavenie cvičební pre ZŠ s MŠ Lemešany
Rôzne učebné, laboratórne pomôcky, zariadenia a modely presná špecifikácia v prílohe č.1 až 2 súťažných podkladov
Rámcová dohoda na xerografický papír 2022 - 2023
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody budou průběžné dodávky dodávek xerografického papíru formátu A4 80g/m2 a formátu A3 80g/m2 do kopírovacích strojů, laserových a inkoustových tiskáren pro oboustranný černobílý a plnobarevný tisk dle technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci. Blíže viz zadávací ...
Poptáváme folii PP-PET
Poptáváme folii PP-PET: 10-42 mikr. Děkuji moc. S pozdravem S. Ivanov
Dodávky dámských a pánských slavnostních uniforem pro potřeby Městské policie
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky dámských a pánských slavnostních uniforem včetně dámských slavnostních kloboučků a pánských slavnostních brigadýrek pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy šitých měřenkovým způsobem na dobu 4 let od nabytí účinnosti rámcové dohody nebo do vyčerpání finančního limitu rámcové dohody podle toho, která ...
Dynamický nákupní systém pro standardní kancelářské potřeby 2022 - 2025
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky standardních kancelářských potřeb pro zadavatele a splnění dalších s tím souvisejících závazků. Podrobně bude předmět jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS, včetně technických, obchodních a smluvních podmínek, vymezen vždy ve výzvě k podání nabídek ve smyslu § 141 ZZVZ.
Personalizované letecké rovnošaty pre lietajúci personál leteckého útvaru MV SR
Predmetom zákazky je dodanie personalizovaných letecký rovnošiat pre lietajúci personál leteckého útvaru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Bližší opis predmetu zákazky je predovšetkým v prílohe č. 1 "Opis predmetu zákazky" súťažných podkladov.
Kompostéry Lipensko
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 240 ks kompostérů o objemu 1 170 l.
Spotřební materiál pro tiskárny OKI, Canon a HP
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka spotřebního materiálu do tiskáren typu OKI, Canon a Hewlett-Packard na dobu 24 měsíců.
Základné, mrazené a trvanlivé potraviny, nápoje
Predmetom zákazky je zabezpečenie potravín pre potreby Vzdelávacieho a rehabilitačného centra prokuratúry SR Stará Lesná.
Masové konzervy - pořízení a ochraňování
Předmětem VZ je pořízení 250 tun masových konzerv (dále také „masové konzervy“), jejich ochraňování a obměna. Masové konzervy budou jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR. Správa jako zadavatel v souladu se zákonem č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje obranyschopnost a ...
Rámcová dohoda na dodávku přetlakových ochranných protichemických oděvů pro HZS ČR
Nákup předpokládaného počtu 400 ks přetlakových ochranných protichemických oděvů.