Poptávám nové dřevěné palety
Poptávám 29 ks nových dřevěných palet, standart. Prosím o cenovou nabídku i s dopravou. Děkuji.
Vnútorné vybavenie ZŠ v Oravskej Polhore
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 6 častí s cieľom umožniť účasť čo najväčšieho počtu uchádzačov. Jedná sa o vybavenie učebni základnej školy didaktickými pomôckami, technickými pomôckami, laboratórnymi pomôckami, IKT vybavením, školským nábytkom, knižničným fondom a ...
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Kuličkové šrouby II
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka strojních podskupin a strojních součástek (kuličkových šroubů) pro výzkum a vývoj speciálních obráběcích a frézovacích strojů.
Dodávky kancelářského papíru a obálek II
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky kancelářských potřeb vyrobených z papíru, např. obálky, poštovní tašky, doručenky a standardní kancelářský papír pro tisková zařízení v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků 2019-2020
Zajištění průběžných dodávek ochranných pracovních prostředků na základě dílčích objednávek zadavatele a v závislosti na jeho potřebách v letech 2019 a 2020.
Dodávky ofsetového papíru
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky ofsetového papíru, koutovaného i nekoutovaného, vhodného pro následný potisk na ofsetových (popř. digitálních) tiskových linkách, a to včetně dopravy, balení a manipulace v místě plnění. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 24 měsíců.
Poptáváme výrobu polystyrenu
Poptáváme výrobu polystyrenu, jedná se o celoroční odběr 70 000 ks. Polystyren stačí obyčejný, slouží nám jako proklad, viz příloha.
Poptáváme dodavatele hotových jídel
V současné době poptáváme vhodného dodavatele na výrobu jídel na Polední a Stálé menu. Provoz je koncipován tak, že na místě se bude jídlo, uchovávat, rozmrazovat/ohřívat/refreshovat a vydávat. Předpokládáme, že v začátku bude na polední menu vydáno cca 30 porcí hlavního jídla a polévky. Polední menu bude složené z výběru 3 jídel + 1 ...
Poptávám výrobu plastových hrabel na sníh
Výrobce plastových hrabel na sníh.
Rámcová dohoda na dodávky panelů balistických TBO 5 CZ sada 2 ks na období 2019-2022
Jedná se o 5.899 sad panelů balistických TBO 5 CZ (sada 2 ks) v období 2019-2022.
Ochranné pracovní prostředky
Předmětem této veřejné zakázky jsou opakující se dodávky osobních ochranných pracovních prostředků - oděvů (dále také „OOPP“) pro zadavatele po dobu maximálně 48 měsíců ode dne uzavření rámcové dohody. Předmětem dodávek budou OOPP uvedené v příloze č.1 rámcové dohody – specifikace zboží.
Rukavice kombinované střední a svrchní
Předmětem veřejné zakázky je v souladu s § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ") uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky rukavic kombinovaných středních a svrchních.
Nákup pomůcek pro vzdělávání dětí s postižením II
Předmětem veřejné zakázky je nákup pomůcek pro vzdělávání dětí s postižením II v rámci projektu OP VVV – „Vytvoření sítě inkluzivních škol v Moravskoslezském a Zlínském kraji“. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v Přílohách č. 5.1 - 5.6 - Specifikace dodávek, které jsou nedílnou součástí Zadávací dokumentace. Zakázka je rozdělena na ...
Poptávám výrobu kraftových krabiček
Poptávám výrobu kraftových krabiček. Materiál hnědo/hnědý nebo hnědo/bílý kraftový papír 300-400g. Mám již vyrobenou raznici připravenou na archy cca 60x100cm, raznice je 6-ti produkční. Náklad 4000 ks (667 výseků).
Poptávám doplněk stravy BochaSweet™
Poptávám doplněk stravy BOCHASWEET ™ .
Modernizácia vzdelávacieho prostredia v ZŠ na Ul. mieru v Bytči
Projekt s názvom: "Modernizácia vzdelávacieho prostredia v ZŠ na Ul. mieru v Bytči, sleduje nákup a realizáciu nasledovných predmetov zákazky: - obstaranie vybavenia dvoch jazykových učební - obstaranie vybavenia školskej knižnice/študovne - obstaranie vybavenia dvoch IKT učební. Kapacita školskej infraštruktúry ZŠ 800 žiakov. Počet knižníc ...
ZŠ Československej armády - zriadenie špecializovaných učební
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na tri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok
Poptávám výkup historických bankovek
Poptávám výkup historických bankovek.
Dezinfekčné, umývacie a ochranné prostriedky na ruky
Predmetom zákazky je dodávka celkom 18 tovarových skupín dezinfekčných prostriedkov, prípravkov, umývacích emulzií, ochranných krémov a ďalšieho spotrebného tovaru na dezinfekciu rúk, kože, slizníc, plôch, nástrojov, endoskopov a pod., ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v nemocničných zariadeniach, v ...
Hledáme výrobce plastových přístrojových skříní
Hledáme výrobce plastových přístrojových skříní metodou RTM ze sklolaminátu. Velikost 330x320x150 mm. Vnější vzhled perfect. 2. strana podle dohody. Můžeme poskytnout vlastní formy (3 díly - 3 formy).
Jednorázové oděvy pro operační sály a potřeby klinik
Předmětem veřejné zakázky jsou opakované nepravidelné dodávky Jednorázových oděvů pro operační sály a potřeby klinik., blíže specifikovaných v Příloze č. 4 těchto ZP (Příloha č. 4 -) a v Příloze č. 5 těchto ZP (Specifikace položek předmětu plnění).
Obnova varhan v kostele sv. Václava ve Staré Boleslavi
Předmětem plnění veřejné zakázky je restaurátorská rekonstrukce varhanního stroje, restaurování polychromie, figurální a plastické výzdoby třídílné varhanní skříně a rekonstrukce dřevěné podlahy kruchty. Původní barokní nástroj postavil v r. 1772 Josef Streussel. Ten byl nahrazen pneumatickým strojem Bohumila Paštiky, skříň positivu s původními ...
GŘ OL - dodávky obuvi pro vězněné osoby
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky obuvi pro vězněné osoby v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami
Operační prádlo - mikrovlákno
Předmětem veřejné zakázky je dodávka operačního prádla z materiálu k opakovanému použití dle uvedených specifikací. Dodávky budou realizovány na základě objednávek dle potřeby zadavatele. Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na pořízení opakujících se dodávek operačního prádla pro ...
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok
Predmetom zákazky je nákup papierových stravných poukážok za účelom splnenia povinnosti verejného obstarávateľa ako zamestnávateľa v súvislosti s ustanovením § 152 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len ZP), v zmysle ktorého je zamestnávateľ povinný zabezpečiť zamestnancom stravovanie najmä ...