Poptáváme uzamykatelnou losovací nádobu
Poptáváme: - plastová nádoba na slosování účtenek EET do restaurace - materiál transparentní průhledný plast - výška: 650 mm - tvar: čtverec = 225 x 225 mm - dno pevné, neodnímatelné. - vršek uzamykatelný – visací zámek s petličkou či něco podobného - vršek s průřezem na vhazování o rozměru průřezu 100 x 4 mm umístněný na střed ...
Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky
Dodávka potravín na zabezpečenie stravovania pacientov a personálu Fakultnej nemocnice Nitra.
Dodávky scény a kostýmů pro Hudební divadlo v Karlíně v r. 2020 až 2023
Předmětem plnění nadlimitní rámcové dohody na veřejnou zakázku „Dodávky scény a kostýmů pro Hudební divadlo v Karlíně v r. 2020 až 2023“ jsou postupné dodávky scény a kostýmů pro Hudební divadlo v Karlíně po dobu trvání rámcové dohody 4 roky. Předmět plnění je podrobně specifikován v Obchodních podmínkách v příloze č. 28.3 zadávací dokumentace a v ...
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - kuličkové šrouby II
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka kuličkových šroubů pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Zajištění stravování EDE
Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb závodního stravování a poskytování dalších souvisejících služeb v gastronomickém provozu pro zaměstnance zadavatele a další osoby.
Dodávky kancelářských potřeb pro ZP MV ČR
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky kancelářských potřeb pro ředitelství a pracoviště divizí ZP MV ČR, a to včetně dopravy do místa plnění. Kancelářské potřeby jsou podrobně specifikovány po jednotlivých položkách v Příloze č. 1 zadávací dokumentace „Ceník kancelářských potřeb“, který obsahuje: označení a popis kancelářských potřeb, ...
Dodávky papíru pro výrobu poštovních známek
Předmětem plnění této veřejné zakázky je nákup a dodávka samolepícího a standartního papíru (s olizovaným lepidlem) pro výrobu poštovních známek dle Přílohy č. 1 zadávací dokumentace. 2.2 Tato veřejná zakázka je dle ustanovení § 101 zákona rozdělena na části, a to na: A) Dodávky papíru s olizovým lepidlem B) Dodávky samolepícího ...
Stravné lístky
Predmetom zákazky je nákup stravných lístkov za účelom zabezpečenia stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa na všetkých pracoviskách v rámci celej SR vo vybraných stravovacích zariadeniach zmluvných partnerov uchádzača, ktorí sú oprávnení tieto služby poskytovať. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 súťažných podkladov.
Stravovanie zamestnancov v lokalite Jaslovské Bohunice – teplá a mrazená strava
Predmetom zákazky je: - Príprava jedál v priestoroch úspešného uchádzača, ich dodávka na miesto výdaja a výdaj hotových jedál a nápojov zodpovedajúcich zásadám správnej výživy pre zamestnancov Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a.s. s miestom výkonu práce v Jaslovských Bohuniciach teplá strava. - Zabezpečenie odberu stravy bezobjednávkovým ...
Ochranný odev pre hasičov zásahový typ: ťažký
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky ochranných odevov pre hasičov - zásahový typ: ŤAŽKÝ. Ochranný odev pre hasičov zásahový typ ťažký, poskytuje ochranu trupu, krku, paží a nôh pred účinkami plameňa, sálavého tepla, vody, kvapalných chemikálií a pred mechanickými vplyvmi. Odev neposkytuje ochranu hlavy, chodidiel, rúk do výšky zápästia a ...
Dodání kancelářských a hygienických potřeb pro ÚMČ Praha 5
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem, na základě které budou zadavatelem zadávány jednotlivé veřejné zakázky na zajištění dodávek kancelářského materiálu v obvyklém sortimentu (kancelářské potřeby, úklidové a hygienické prostředky, apod.), vše za podmínek stanovených závazným návrhem rámcové dohody, ...
FN Motol - Jednorázové ochranné prostředky
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky jednorázových ochranných prostředků. Kupní smlouva bude uzavřena na dobu 24 měsíců.
Sil. I. tříd Pardubického kraje, opravy záchytných systémů po DN, okr. SY + CR, rok 2020
Opravy záchytných systémů (svodidel, zábradelních svodidel a zábradlí) po dopravních nehodách v roce 2020. Požadavky na provedení oprav budou vždy stanoveny objednatelem dle jednotlivých případů. Opravy nutno realizovat do 72 hodin od nahlášení objednatelem.
Sil. I. tříd Pardubického kraje, opravy záchytných systémů po DN, okr PA + ÚO, rok 2020
Opravy záchytných systémů (svodidel, zábradelních svodidel a zábradlí) po dopravních nehodách v roce 2020. Požadavky na provedení oprav budou vždy stanoveny objednatelem dle jednotlivých případů. Opravy nutno realizovat do 72 hodin od nahlášení objednatelem.
Ovocie a zelenina
Predmetom zákazky je zabezpečenie pravidelných dodávok potravín vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru na určené miesto pre Domov sociálnych služieb LIBERTAS v jeho dvoch strediskách: Tuhárske námestie 10, Lučenec a Rúbanisko III, Lučenec. Zákazka je rozdelená na 8 častí: 1. časť: Ovocie a zelenina 2. časť: Chlieb a pečivo 3. ...
Rámcová dohoda Nárameník navlékací vyšívaný PČR 15 a Podložka 15 - vyšívaná hodnost PČR
80 000 párů nárameník navlékací vyšívaný PČR15 80 000 ks podložka 15 - vyšívaná hodnost PČR
Tuky a oleje
Predmetom zákazky je opakované dodávanie Všeobecných potravín do stravovacích zariadení Technickej univerzity v Košiciach, Študentských domovov a jedálni v Košiciach a v Prešove. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v časti "B.1 Opis predmetu zákazky
Dodávka ovocia, zeleniny a byliniek, vrátane mrazeného ovocia, mrazenej zeleniny
Odplatné dodanie potravín pre potreby Úradu vlády Slovenskej republiky vrátane jeho účelových zariadení v súlade so zákonom č.152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako Potravinový kódex) a súvisiacimi právnymi predpismi.
Mlieko a mliečne výrobky
Predmetom zákazky je dodávka mlieka a mliečnych výrobkov s určením pre stravovacie zariadenia verejného obstarávateľa za účelom prípravy pokrmov pre pacientov a zamestnancov, v predpokladaných objemoch, v sortimente a v čase, v zmysle požiadaviek verejného obstarávateľa. Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je doprava a vykládka v mieste plnenia, ...
Dodávky základního sortimentu pečiva a dodávky ostatních pekařských a cukrářských výrobků
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka jsou průběžné dodávky pekařských výrobků (chléb, bílé pečivo) a ostatních druhů cukrářských výrobků pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze, a to ve skladbě a předpokládaném množství uvedeném v Příloze č. 2 těchto zadávacích podmínek.
Nákup zásahových rukavíc pre HaZZ
Predmetom zákazky je nákup zásahových rukavíc pre príslušníkov Hasičského a Záchranného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na ochranu rúk voči plameňu a sálavému teplu pri priamom hasení požiaru, pri záchranných a technických zásahoch. Bližšia špecifikácia je uvedená v Prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky, technické požiadavky ...
Laná hliníkové s oceľovou dušou AL1/ST1A a laná zliatinové AL3
Predmetom tejto zákazky je dodávka Lán (hliníkové laná s oceľovou dušou) AL1/ST1A a zliatinových lán AL3, ktoré sa používajú pre vonkajšie elektrické vedenia nn, vn a vvn.
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania VÚ 8116 Trenčín
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky VÚ 8116 Trenčín formou prenájmu stravovacieho zariadenia VÚ 8116 Trenčín.
Rovnošaty pre zamestnancov ŠOP SR
Predmetom zákazky je dodávka rovnošiat: pánske sako, pánske nohavice, dámske sako, dámska sukňa, pánska košeľa biela, dámska blúza biela, kabát vrchný k uniforme pánsky, kabát vrchný k uniforme dámsky, viazanka zelená, ponožky k uniforme. Bližšia špecifikácia je v súťažných podkladoch.
Chlieb a pečivo
Potraviny pre Školský internát, Medická 2, Košice Logický celok č. 1 Chlieb a pečivo Logický celok č. 2 Základné potraviny Logický celok č. 3 Hovädzie mäso čerstvé, bravčové mäso čerstvé a mäsové výrobky Logický celok č. 4 Konzervované potraviny Logický celok č. 5 Mlieko a mliečne výrobky Logický celok č. 6 Zelenina, ovocie a orechy, ...