Zahuštěné neslazené plnotučné mléko 20 t - pořízení a ochraňování
Předmětem VZ je dodání 20 tun, s tolerancí do -0,1 % dle balení, zahuštěného neslazeného plnotučného mléka (dále jen „zahuštěné mléko“ nebo „ZM“) a jeho ochraňování. Zahuštěné mléko bude jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR. Předmět VZ je v souladu s ust. § 35 zákona rozdělen na 4 samostatné části.
Dodávka pneumatik pro rok 2020
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody dle § 131 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZVZ"), s jedním dodavatelem na průběžnou dodávku pneumatik na vozidla provozovaná zadavatelem dle jeho aktuálních potřeb.
Oblečení VLS 2020
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s vybraným dodavatelem pro každou část zakázky v souladu s § 131 ZVZ na dodávky oblečení pro cca 470 zaměstnanců zadavatele. K plnění na základě rámcové dohody dojde postupem bez obnovení soutěže v souladu s § 134 ZVZ, tj. vystavením objednávek ze strany zadavatele v předem neurčitém ...
Zajištění osobních ochranných pracovních prostředků pro letiště Praha
Předmětem Veřejné zakázky na dodávky je závazek vybraného dodavatele řádně a ve stanovených termínech zajišťovat: • montérkové soupravy (část A); • pracovní obuv (část B); • pracovní obuv na míru (část C); • šedé rukavice (část D); • bundy 4v1 (část E); • záchytné systémy (část F); • ostatní osobní ochranné pracovní prostředky (část G) ...
Dodávky mazadel
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek mazadel s vybranými uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění údržby zařízení zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 10/2020 – 09/2024. S ohledem na rozsah zakázky, která je zakázkou nadlimitní, bude postupováno dle ...
Pneumatiky nové na osobné motorové vozidla a komplexné zabezpečenie pneuservisných výkonov
Predmetom zákazky je dodávka pneumatík na osobné motorové vozidlá, nákladné a iné vozidlá a komplexné zabezpečenie pneuservisných výkonov spojených s dodávkou pneumatík. Zákazka je rozdelená na 2 časti: Časť č. 1 Pneumatiky nové na osobné motorové vozidla a komplexné zabezpečenie pneuservisných výkonov spojených s dodávkou ...
Rámcová dohoda na dodávky – Čepice lodička na roky 2020 - 2022
nákup 14.000 ks čepic LODIČEK ke stejnokroji PČR v období let 2020 – 2022
GŘ OL - dodávky pracovních služebních stejnokrojů
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody na čtyři roky s jedním dodavatelem na dodávky pracovních služebních stejnokrojů pro příslušníky Vězeňské služby ČR vyráběných sériově i měřenkovým způsobem výroby v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Dodávky osobních ochranných pracovních prostředků pro potřeby Městské policie
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen „předmět plnění“) pro zaměstnance Městské policie hl. m. Prahy (dále jen „MP HMP“), zařazené do speciálních útvarů, a to především útvaru pro opuštěná zvířata a jízdních skupin MP HMP. Předmět plnění zahrnuje i dopravu na místo plnění.
Poptávám motorový olej značky Silkolene Chatsworth
Poptávám motorový olej značky Silkolene Chatsworth 40 Classic.
Dodávky materiálu pro inkontinenci
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky porodnických vložek
Instalace a oprava svodidel na silnicích II. a III. třídy na území Středočeského kraje
ředmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s více Účastníky (4 Účastníci) na instalaci a opravy svodidel na silnicích II. a III. třídy na území Středočeského kraje dle aktuálních potřeb a finančních možností Zadavatele. Účelem této veřejné zakázky je zvýšení bezpečnosti provozu a zlepšení komfortu jízdy na pozemních ...
IKT a softvér
Dodanie tovarov(IKT a softvér, nábytok, učebné pomôcky, knihy) do odborných učební ZŠ.
Súčasti zvodidiel STALPRODUKT
Predmetom zákazky je nákup zvodidlových systémov a súčastí zvodidiel STALPRODUKT a ich montáž pre potreby údržby a opravy existujúcich úsekov Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. - jednotlivých stredísk správy a údržby diaľnic, stredísk správy a údržby rýchlostných ciest a strediska špecializovaných činností. Predmet zákazky je podrobne ...
Hygienické prostředky 2020 - 2021
Předmětem VZ jsou centrální dodávky hygienických a čistících prostředků pro organizační složky SŽDC. Zadavatel si vyhrazuje dle § 38 Zákona 134/2016 Sb. účast pouze takových dodavatelů, kteří zaměstnávají na chráněných pracovních místech podle zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti v platném znění alespoň 50% osob se zdravotním postižením z ...
Dodávka silničních svodidel v roce 2020
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je dodávka silničních ocelových svodidel s příslušenstvím v roce 2020 včetně dopravy na jednotlivé závody dle specifikace k jednotlivým částem veřejné zakázky. Zadavatel bude objednávat odběr průběžně dle okamžité potřeby s přihlédnutím na přepravní možnosti dodavatele. Tato ...
Rámcová dohoda na dodávky bot 15 nízkých a vysokých PČR na období 2020-2023
Jedná se o 30 000 párů bot vysokých s klimamembránou a 30 000 párů bot nízkých s klimamembránou.
Bunda reflexní 2022
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky bund reflexních 2022.
Poptáváme nové či použité papírové krabice
Poptáváme nové či použité papírové krabice, nejlépe rozměr 600x400x250, paletové či NA odběry, platí stále po celé EU.
Špeciálny reštaurátorský materiál a pomôcky
Predmetom zákazky je obstaranie špeciálneho reštaurátorského materiálu a pomôcok pre reštaurovanie knižných dokumentov. Ďalšie podrobnosti o predmete zákazky sú uvedené v Prílohe č. 1 súťažných podkladov.
Dodávky ceninového papíru, ceninového papíru s aplikovaným holografickým proužkem a termopapíru
Předmětem plnění této veřejné zakázky je nákup a dodávka ceninového papíru, ceninového papíru s aplikovaným holografickým proužkem a termopapíru s aplikovaným holografickým proužkem dle přílohy č. 1 zadávací dokumentace. Tato veřejná zakázka je dle ustanovení § 101 zákona rozdělena na části, a to na: A) Dodávky ceninového papíru B) Dodávky ...
Potraviny - rastlinné oleje
Predmetom obstarávania je dodávanie potravín rastlinných olejov v štandardnej kvalite podľa príslušnej akostnej normy na základe pravidelných objednávok podľa potreby verejného obstarávateľa. Súčasťou predmetu zákazky sú súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania, naložením a vyložením dodávaného tovaru do skladu na miesto dodania. ...
Rámcová dohoda na nákup Triček funkčních PČR na roky 2020 - 2023
100.000 ks triček funkčních (muži a ženy) na období do 31. 10. 2023
GŘ OL - Dodávky tkanin pro vlastní výrobu prádla a oděvů
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky tkanin pro vlastní výrobu prádla a oděvů v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami
Nákup spotřebního materiálu pro tiskárny, faxy a kopírovací zařízení
V důsledku potřeby tisku a kopírování materiálů nezbytných pro výkon jednotlivých agend zaměstnanců Probační a mediační služby, je nutné uzavřít rámcovou dohodu pro zajištění opakujících se dodávek originálního spotřebního materiálu pro tiskárny, faxy a kopírovací zařízení.