Dodávky svislých dopravních značek, DNS
Dodávky svislých dopravních značek - zavedení DNS
Poptávám stříšku na altán
Poptávám stříšku na altán BARCELONA 3,3X3,3 m
Nové odborné učebny ZŠ Podhůrecká, České Budějovice - učební pomůcky POMŮCKY PRO VÝUKU INFORMATIKY
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka učebních pomůcek pro učebnu informatiky v rámci realizace nových odborných učeben v ZŠ Pohůrecká, České Budějovice. Podrobná specifikace dodávky, viz příloha č. 4 zadávací dokumentace - Soupis dodávky a Technická specifikace poptávaného plnění.
FN Motol - Samolepící štítky a pásky do tiskáren
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky samolepících štítků a pásek do tiskáren, které se používají ve Fakultní nemocnici v Motole, a to v rozsahu dle Přílohy č. 1 Kupní smlouvy - Seznam zboží s jednotkovými cenami. Předmět plnění pro 1. část VZ "Samolepící štítky archové" je detailně specifikován v Příloze č. 2.1. ZD - ...
Didaktické pomôcky
Predmetom zákazky je nákup vybavenia do odborných učební a dielní Spojenej školy Šaľa, ktoré pozostáva z nákupu nových zariadení, dopravy, montáže, nastavenia, testu funkčnosti, zaškolenia personálu a záručného servisu. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v časti "B. 1 Opis predmetu ...
Příslušenství bojových člunů a suché obleky
dodávka předních dokormidlovacích zařízení, suchých obleků pro obsluhu, suchých žáruvzdorných obleků, pracovních potápěčských obleků a lehkých bojových potápěčských obleků
Rámcová dohoda na pořízení rukavic kožených zimních černých
5.000 párů rukavic kožených zimních černých 5.000 párů rukavic kožených zimních černých náplet
VZ 90822 - Dodávky konfekčních dámských a pánských slavnostních uniforem pro potřeby Městské policie
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky dámských a pánských slavnostních uniforem včetně čepic v konfekčních velikostech pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na čtyři roky (dále jen „MP HMP“). Předmět plnění je včetně dopravy na místo plnění.
Průběžné dodávky náplní do tiskových a kopírovacích zařízení
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky originálních a repasovaných náplní do tiskových a kopírovacích zařízení (dále jen „zboží“), včetně poskytnutí servisu tiskáren, které budou poškozeny znečištěním z náplní. Přesná specifikace zboží je uvedena v Příloze č. 5 ZD.
21-081.4 Máslo - pořízení a ochraňování
Předmětem VZ je pořízení celkového množství 400 t stolního másla (dále i „máslo“), jeho ochraňování a obměna. Máslo bude jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR. Správa státních hmotných rezerv ČR jako zadavatel zajišťuje, v souladu se zákonem č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů, ...
Termo prádlo
Nákup TERMO prádla dle Zadávací dokumentace SpMO 13994/2022-551200 a jejích příloh.
Rukavice kožené pro HS, ČS, praporečníky
Nákup rukavic kožených dle Zadávací dokumentace SpMO 11376/2022-551200 včetně jejich příloh.
Poptáváme výrobu dřevěných palet
Poptáváme dřevěné palety na míru. Hledáme výrobce dřevěných palet na míru: Velikost palety: 1,25 x 2,00m Tloušťka prkna: 20mm Druh dřeva: smrk, jedle, borovice Dřevo musí byt certifikované: FSC nebo PEFC.
Odborné skúšky, prehliadky a opravy prostriedkov protiplynovej služby
Uskutočnenie odborných prehliadok pravidelnej údržby, skúšok, odstraňovanie porúch v rámci pozáručného servisu a školenia užívateľov pre autonómne dýchacie prístroje (ďalej len ADP) evakuačné dýchacie prístroje a evakuačné sady, ochranné protichemické obleky pretlakové a podtlakové, detekčné prístroje a ich kalibrácie (justáže), kontrolné a ...
Jedlá sůl kamenná, volně ložená - pořízení a ochraňování
Předmětem VZ je pořízení 500 t jedlé soli kamenné, volně ložené (dále jen „sůl“), její ochraňování a obměna. Sůl bude uložena ve skladu před zpracováním a nebude ochucena potravními doplňky. Sůl bude jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR. Správa jako zadavatel v souladu se zákonem č. 97/1993 Sb., o působností Správy státních hmotných ...
Poptávám syrové hřbetní sádlo
Poptávám syrové hřbetní sádlo na vyškvaření
Služby stravovania pre študentov a zamestnancov Katolíckej univerzity v Ružomberku
Zabezpečenie stravovania študentov a zamestnancov zodpovedajúce zásadám správnej výživy podľa podmienok (§ 152) Zákonníka práce č. 311/2001 Z.z. v blízkosti pracovísk verejného obstarávateľa. Je potrebné , aby uchádzač v rámci svojej ponuky zohľadnil blízkosť pracoviska verejného obstarávateľa (dostupnú: pešo chôdzou) a to v súlade s podmienkami ...
Přístavba odborných učeben včetně vybavení a stavební úpravy ZŠ Dolní Benešov - pomůcky
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka pomůcek pro Základní školu v Dolním Benešově
Centrální nákup kancelářských potřeb pro resort MŽP na 4 roky
Předmětem veřejné zakázky je centralizované zajišťování dodávek kancelářských potřeb pro MŽP včetně OVSS I - IX (odbor výkonu státní správy) a resortní organizace pro období 2022 - 2026 z důvodu ukončení stávající rámcové dohody. Uvedená komodita podléhá povinnosti centralizovaného zadávání veřejných zakázek. Zadavatel zadává veřejnou zakázku ...
Nálepky pro poštovní provoz - archy
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky nepotištěných i potištěných nálepek na archu. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 12 měsíců.
Netkaná textilie - přířezy
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky netkaných textilií pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací a jejími přílohami.
Rámcová dohoda - Čepice lodička
14.000 ks pokrývek hlavy stejnokroje PČR - čepic lodiček
Instantní bramborová kaše - pořízení a ochraňování
Předmětem veřejné zakázky je pořízení 30 tun instantní bramborové kaše (dále jen „kaše“) a její ochraňování. Kaše bude jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR. Předmět VZ je rozdělen na 3 samostatné části, a sice: Část 1: Dodávka a ochraňování 10 tun kaše. Část 2: Dodávka a ochraňování 10 tun kaše. Část 3: Dodávka a ochraňování 10 tun ...
Poptávám ušití nové střechy na altán
Poptávám ušití nové střechy na altán Leonardo de luxe 43. Byli byste schopni to ušít a za jakou cenu? (starou střechu mám k dispozici jen je trochu natržená ve švech).
Dřevěné bedny na obilí, Rakousko
Mám zájem o dřevěné bedny na uskladnění obilí se zástrčkou na vysypání. 117x117x122 Jaká je cena za 10 krabiček? Jak drahé je doručení do A-2011 Sierndorf?