Nákup periodik pro doplnění vědeckého informačního portfolia Vysoké školy chemicko-technologické
Předmětem veřejné zakázky je pořízení předplatného vybraných vědeckých periodik zahraniční provenience v tištěné podobě a zajištění institucionálního přístupu k elektronické verzi vybraných zahraničních vědeckých periodik pro Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze na období jednoho roku (1. 1. 2016 – 31. 12. 2016). Výběr periodik byl ...
Dodávky denního tisku
Dodávky denního tisku pro zajištění bonusových a prémiových služeb ve vlacích ČD. Blíže v zadávací dokumentaci.
Rámcová smlouva na dodávku zahraničních periodik na rok 2016
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na dodávky zahraničních periodik pro Univerzitu Palackého v Olomouci pro kalendářní rok 2016 dle potřeb zadavatele. Dodávka zahraničních periodik bude realizována formou tištěných výtisků dle periodicity jednotlivých požadovaných periodik nebo zpřístupněním jejich online verze. ...
EUROKOMPAS - časopis o štrukturálnych fondoch
Predmetom zákazky EUROKOMPAS - časopis o štrukturálnych fondoch je príprava/vytvorenie obsahového a grafického návrhu, výroba, tlač a distribúcia 16 čísiel časopisu Eurokompas (1 číslo v každom kalendárnom kvartáli, počnúc 01.01.2016 do 31.12.2019) a príprava/vytvorenie obsahového a grafického návrhu a tlač 4 príloh časopisu. Súčasťou zákazky je ...
Tlač, knihárske spracovanie a distribučné služby časopisu Knižná revue na rok 2016 a 2017
Predmetom zákazky je tlač, knihárske spracovanie a distribučné služby časopisu Knižná revue na rok 2016 a 2017, t.j. tlač celkom 22 jednotlivých čísel časopisu Knižná revue, farebnosť 4+4, väzba V1; tlač celkom dvoch príloh s rozsahom 4 strany, farebnosť 1+1; tlač celkom dvoch príloh s rozsahom cca 36 strán, farebnosť 1+1, vrátane distribučných ...
Rámcová smlouva na dodávku zahraničních periodik na období 2016 – 2018
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na dodávky zahraničních periodik pro Univerzitu Palackého v Olomouci v období 1.1.2016 – 31.12.2018 dle potřeb zadavatele. Dodávka zahraničních periodik bude realizována formou tištěných výtisků dle periodicity jednotlivých požadovaných periodik nebo zpřístupněním jejich online verze.
Rámcová smlouva na dodávku zahraničních periodik na období 2016 – 2018
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na dodávky zahraničních periodik pro Univerzitu Palackého v Olomouci v období 1.1.2016 – 31.12.2018 dle potřeb zadavatele. Dodávka zahraničních periodik bude realizována formou tištěných výtisků dle periodicity jednotlivých požadovaných periodik nebo zpřístupněním jejich online verze.
Rámcová smlouva na dodávku zahraničních periodik na období 2016 – 2018
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na dodávky zahraničních periodik pro Univerzitu Palackého v Olomouci v období 1.1.2016 – 31.12.2018 dle potřeb zadavatele. Dodávka zahraničních periodik bude realizována formou tištěných výtisků dle periodicity jednotlivých požadovaných periodik nebo zpřístupněním jejich online verze.
Rámcová smlouva na dodávku zahraničních periodik na období 2016 – 2018
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na dodávky zahraničních periodik pro Univerzitu Palackého v Olomouci v období 1.1.2016 – 31.12.2018 dle potřeb zadavatele. Dodávka zahraničních periodik bude realizována formou tištěných výtisků dle periodicity jednotlivých požadovaných periodik nebo zpřístupněním jejich online verze.
Výroba a distribuce měsíčníku Včelařství
Výroba a distribuce časopisu Včelařství
Výroba a distribuce měsíčníku Včelařství
Výroba a distribuce časopisu Včelařství
Výroba a distribuce měsíčníku Včelařství
Výroba a distribuce časopisu Včelařství
Výroba a distribuce měsíčníku Včelařství
Výroba a distribuce časopisu Včelařství
Zahraniční periodika pro LF MU pro rok 2014 III
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybraných zahraničních periodik pro rok 2014 formou online zpřístupnění dle specifikace v příloze A zadávací dokumentace, provedená za obchodních podmínek specifikovaných v zadávací dokumentaci a v příloze A zadávací dokumentace.
Poptávám předplatné časopisu Patrones
Dobrý den, poptávám předplatné časopisu PATRONES.
Nákup předplatného elektronických časopisů pro roky 2014-2016
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy, na jejímž základě bude pro Národní technickou knihovnu (dále jen "Zadavatel") zajištěno zpřístupnění elektronických časopisů z kolekcí vydavatelství EMERALD formou předplatného na dobu určitou, tj. budou poskytovány služby spočívající v zajištění přístupu do těchto elektronických časopisů. Zadavatel ...
Rámcová smlouva na nákup inzerce v tištěných, online médiích a outdoorových plochách
Předmětem veřejné zakázky je dodání inzerce v tisku, online médiích a outdoorových plochách v rámci propagační kampaně projektu „Stáže ve firmách – vzdělávání praxí“, která si klade za cíl informovat občany ČR o hlavní myšlence projektu a jeho průběžných výsledcích.
Rámcová smlouva na nákup inzerce v tištěných, online médiích a outdoorových plochách
Předmětem veřejné zakázky je dodání inzerce v tisku, online médiích a outdoorových plochách v rámci propagační kampaně projektu „Stáže ve firmách – vzdělávání praxí“, která si klade za cíl informovat občany ČR o hlavní myšlence projektu a jeho průběžných výsledcích.
Poptávám velkoobchodní dodavatele zboží pro e-shop
Poptávám velkoobchodní dodavatele zboží pro eshop Panskamoda.eu. Mám zájem o sortiment: oblečení, módní doplňky, hodinky, kosmetika, parfémy, potravinové doplňky, drobné elektro, mobily, hudba, film, knihy, časopisy, bytové doplňky, či jiné. Podmínkou: bez vstupních poplatků, bez limitu pro minimální odběr. Hledám dodavatele, který nabízí ...
Vydávání novin Kraj Vysočina včetně realizace jejich multimediálního obsahu
Účelem zadávacího řízení je uzavření smlouvy, na základě které se vybraný uchazeč zaváže pro zadavatele zajišťovat vydávání kompletního informačního měsíčníku pro občany Kraje Vysočina a přípravu a publikování multimediálního obsahu v synergickém propojení s vydávaným periodikem.
Vydávanie Kultúrno-spoločenského mesačníka Informátor
Vydávanie Kultúrno-spoločenského mesačníka Informátor - novinárske spracovanie diania z územia mesta Spišská Nová Ves a okolia, grafický a obsahový návrh, sadzba, korektúry, podklady pre tlač, tlač, skladanie, dodanie výtlačkov.
Vydávání novin Kraj Vysočina včetně realizace jejich multimediálního obsahu
Účelem zadávacího řízení je uzavření smlouvy, na základě které se vybraný uchazeč zaváže pro zadavatele zajišťovat vydávání kompletního informačního měsíčníku pro občany Kraje Vysočina a přípravu a publikování multimediálního obsahu v synergickém propojení s vydávaným periodikem.
Tiskové služby projektu
Předmětem veřejné zakázky je zajištění tiskových služeb spočívajících v tisku 2 500 ks učebnic s vloženým USB a v tisku 2 500 ks historického komiksu a jejich následné distribuci do 2 objednatelem definovaných míst. Tiskové služby jsou realizovány pro projekt „Inovace výuky československých a českých dějin 20. století na středních školách v ...
Tlač knižných publikácií, časopisu Bibiana a propagačných materiálov
Predmetom zákazky je tlač tlačovín, a to : 1.Tlač knižných publikácií a časopisu BIBIANA, ktorá zahrňuje: tlač knižných publikácií knihárske spracovanie (väzba V2, V2 + 2 cvoky, V2, V4 a pod.) expedíciu na miesto určenia 2.Tlač propagačných materiálov zahrňuje: tlač bez väzby, resp. resp. väzba - V2 s 2 ...
Tlačiarenské a grafické služby pre projekty EÚ UK
Tlačiarenské služby a služby súvisiace s tlačou pre univerzitu Komenského v Bratislave a jej súčastí, najmä zabezpečenie tlače brožúr, letákov, plagátov, kníh, skrípt a i. v množstvách podľa požiadaviek verejného obstarávateľa.