Poptáváme vedení účetnictví pro SVJ
Poptáváme vedení účetnictví pro SVJ Vedení účetnictví SVJ (24 bytů, Brno) Subjekt: společenství vlastníků jednotek - nezisková organizace Počet bytů: 24 Plátce DPH: NE Počet zaměstnanců: 3 Dohody o provedení práce: ročně cca 3 Počet motorových vozidel: 0 Skladové hospodářství: nemáme Materiál k evidenci (telefon, tiskárna, ...
Přezkoumání hospodaření – audit statutárního města Brna za roky 2016, 2017 a 2018
Přezkoumání hospodaření a audit účetní závěrky statutárního města Brna (Magistrát města Brna + 29 městských částí) za roky 2016, 2017 a 2018, v rozsahu stanoveném zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění, a zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění, ...
Provedení externích auditů nově přijatých projektů OP VK a OP VaVpI pro VUT v Brně
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí auditorských služeb pro projekty financované z prostředků strukturálních fondů Evropské unie tj. „Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost“ (dále jen „OP VK“) a „Operačního programu výzkum a vývoj pro inovace (dále jen „OP VaVpI“).
FNUSA-ICRC – auditorské služby
Předmětem zakázky je provedení externího auditu zadavatele a projektů zadavatele dle požadavků zadavatele specifikovaných v Zadávací dokumentaci.
Hledáme likvidátora pro bytové družstvo
Hledáme likvidátora Bytového družstva, které splnilo účel - koupě domu. Všechny byty jsou převedeny do osobního vlastnictví a družsvo nemá žádný majetek.
Přezkoumání hospodaření - audit statutárního města Brna za roky 2013, 2014 a 2015
Přezkoumání hospodaření a audit účetní závěrky statutárního města Brna (Magistrát města Brna + 29 městských částí) za roky 2013, 2014 a 2015, v rozsahu stanoveném zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění, a zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění, ...
Přezkoumání hospodaření statutárního města Brna za roky 2013, 2014 a 2015
Přezkoumání hospodaření a audit účetní závěrky statutárního města Brna (Magistrát města Brna + 29 městských částí) za roky 2013, 2014 a 2015, v rozsahu stanoveném zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění, a zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění, ...
Integrace systému ekonomických a ekonometrickcý analýz do struktury činností ÚOHS - II. etapa
Rozdělena na 3 části: ekonom. analýza, sektor.šetření - tržní studie, spotřebitel. průzkum. 1.č. VZ - Ek. analýza – zaměření na náklad. strukturu osobní železniční dopravy (dále OŽD) - obecně a se zaměřením na trať Praha - Ostrava od počátku platnosti jíz. řádu 2009/2010 - 30.6.2012. Součástí: A)An.náklad. struktury OŽD v ČR - zahrnovat zejména: ...
Poptávám zpracování energetického auditu
Energetický audit budovy 30x12m, stávající stav a stav po zateplení.
Auditorské služby pro Masarykovu univerzitu
Předmětem veřejné zakázka - rámcové smlouvy je provedení externích auditů projektů OP VaVpI, projektů OP VK a hospodaření Masarykovy univerzity, v rozsahu a za podmínek stanovených obchodními a technickými podmínkami zadávací dokumentace.
Auditorské služby pro Masarykovu univerzitu
Předmětem veřejné zakázky – rámcové smlouvy je provedení externích auditů projektů OP VaVpI, projektů OP VK a hospodaření Masarykovy univerzity, v rozsahu a za podmínek stanovených obchodními a technickými podmínkami zadávací dokumentace.
Poptáváme vedení účetnictví pro SVJ
Vedení účetnictví SVJ (96 bytů, Brno) Požadujeme pouze zaúčtování jednotlivých položek z bankovních výpisů a pokladny dle účetní osnovy, provedení roční uzávěrky a vypracování podkladů pro FÚ v rámci daňového přiznání (pouze srážková daň z DPP) Subjekt: společenství vlastníků jednotek - nezisková organizace Počet bytů: 96 Plátce DPH: ...
Auditorské služby pro Masarykovu univerzitu
Předmětem veřejné zakázky – rámcové smlouvy je provedení externích auditů projektů OP VaVpI, projektů OP VK a hospodaření Masarykovy univerzity, v rozsahu a za podmínek stanovených obchodními a technickými podmínkami zadávací dokumentace.
Audity projektů OP VK
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí auditorských služeb pro 21 projektů OP VK v rozsahu a za podmínek stanovených obchodními a technickými podmínkami zadávací dokumentace.
Zajištění nezávislého externího auditu projektů OP VK a OP VaVpI v období 2011-2014
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb externího auditora projektovéjo účetnictví pro projekty financované z prostředků strukturálních fondů Evropské unie tj. „Operačního programu výzkum a vývoj pro inovace“ (dále jen „OP VaVpI“) a „Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost“ (dále jen „OP VK“).
Audity projektů OP VK
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí auditorských služeb pro 21 projektů OP VK v rozsahu a za podmínek stanovených obchodními a technickými podmínkami zadávací dokumentace.
Zajištění nezávislého externího auditu projektů OP VK a OP VaVpI v období 2011-2014
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb externího auditora projektového účetnictví pro projekty financované z prostředků strukturálních fondů Evropské unie tj. „Operačního programu výzkum a vývoj pro inovace (dále jen „OP VaVpI“) a „Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost“ (dále jen „OPVK“).
Poptávám účetní firmy v Břeclavi
Poptávám účetní firmy v Břeclavi.
Poptávka na účetní a daňové služby
Poptáváme cenovou nabídku na zpracování daňového přiznání za loňský rok pro bytové družstvo, které vzniklo za účelem privatizace bytového domu v Brně. Družstvo vzniklo v r. 2009, minimální účetní pohyb. Očekáváme cenovou nabídku, v případě solidního jednání možnost zpracování účetnictví pro další období, dům byl schválen ZMB k prodeji, předpoklad ...
Hledáme personálního konzultanta
Samostatný konzultant – personální audit Jsme personálně marketingová agentura, poskytující služby v oblasti externí a interní firemní komunikace. Spolupracujeme s velkými nadnárodními společnostmi i s malými lokálními firmami. Hledáme samostatného nezávislého konzultanta se zkušenostmi v oblasti personálního auditu. Jednalo by se o ...
Hledám společníka pro založení firmy
Hledám společníka-ci na rozjezd zastavárny v Brně,v dobré lokalitě. Prostory a vybavení mám. Domluva jistá.
Poptáváme vykazování údajů pro INTRASTAT
Poptáváme vykazování údajů pro INTRASTAT.