Poptáváme elektronické součástky, moduly
Poptáváme elektronické součástky, moduly: 2 ks modul diódový DD600S65K3, 2 ks modul IGBT FZ600R65KE3.
Modernizace platebního a odbavovacího systému pro cestující MHD v Č. Budějovicích
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka multifunkčních terminálů, automatů výdeje jízdenek, software (dále jen „SW“) pro monitorování a správu včetně SW rozhraní automatů pro komunikaci s back-office Zadavatele (dále jen „Automaty a SW“). Jednotlivé části plnění musí splňovat podmínky stanovené v Technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 1 ...
Rámcová dohoda na dodávky gelových akumulátorů
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody, na jejímž základě bude vybranému dodavateli zadávána veřejná zakázka na dodávku, dodávku a výměnu a zpětný výkup gelových akumulátorů blíže specifikovaných dle jednotlivých typů do odběrného místa určeného zadavatelem, pro období 36 měsíců následujících od uzavření rámcové dohody.
PolyGram – modernizace vybavení dílen SOU Kyjov
Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky odpovídá CPV položkám: Průmyslové stroje - 42000000-6 Elektrické strojní zařízení, přístroje, zařízení a spotřební materiál, osvětlení - 31000000-6 Audiovizuální přístroje - 32321200-1 Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel) - 38000000-5 Počítače - 30200000-1 Vzdělávací ...
Dodávka snímačů 1D a 2D kódů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka snímačů 1D (čárových) a 2D kódů.
Zajištění služby bezkontaktního nákupu jízdenek v tramvajích
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služby bezkontaktního nákupu jízdenek v tramvajích DPP. Součástí služby je montáž a zprovoznění samoobslužných zařízení pro nákup jízdenek (celkem 900 ks. terminálů) v tramvajích určených zadavatelem v rámci systému pro zajištění bezkontaktních plateb, provozování a servis zařízení a poskytnutí servisních ...
Komplexné a inteligentné riešenie digitálneho a výrobného ekosystému
Predmetom zákazky je Komplexné a inteligentné riešenie digitálneho a výrobného ekosystému spoločnosti. Predmet zákazky je rozdelený na nasledujúce 2 samostatné časti: Časť I.: Digitálny ekosystém spoločnosti Časť II.: Rezací laser s automatizovaným nakladaním materiálov
Modernizácia dopravného dispečingu v DPMK, a.s.
Predmetom zákazky je doplnenie a modernizácia technických prostriedkov dispečingu (HW a SW) prostredníctvom zabezpečenia moderných tarifných, informačných a dispečerských systémov, zlepšenia informovanosti cestujúcich a zlepšenia informačného a oznamovacieho systému v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou projektovou kanceláriou Luby, ...
Přestupní terminál Český Krumlov - Instalace parkovacího systému
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace prvků parkovacího systému v rámci rekonstrukce autobusového nádraží v Českém Krumlově a s ním bezprostředně souvisejícího okolí k dosažení zvýšení standardu autobusového nádraží a řešení parkování osobních automobilů.
PdF – výukové pomůcky pro rozvoj informatického myšlení
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka robotických učebních pomůcek a jejich příslušenství pro potřeby Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu.
Modernizácia a skvalitnenie služieb cestujúcej verejnosti - zabezpečenie moderného informačného systému
Predmetom zákazky je dodanie, inštalácia a sfunkčnenie tovarov. Ide o interiérové a exteriérové informačné panely pre informačný systém na autobusových staniciach (nástupište) a informačný systém v interiéri autobusov.
Inteligentní dopravní systémy DPKV
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka inteligentních zastávek a velkoplošných panelů pro systém městské hromadné dopravy (MHD) na území města Karlovy Vary (dále jen „Dodávka“). Součástí předmětu plnění jsou dále služby spočívající v podpoře provozu po předání řešení do ostrého provozu (dále jen „Služby“). Předmět plnění bude realizován po ...
Tester elektrochemických článků
Tester elektrochemických článků s testovacími moduly pro malé i velké články s příslušenstvím
Poptávám elektronickou součástku
Poptávám integrovaný obvod M54564P.
Řídící systémy, servopohony včetně výkonových modulů a měničů
Předmětem zakázky je dodávka řídících systémů včetně servopohonů a výkonových modulů a měničů. Jedná se o dodávku 4 kusů řídících systémů, 16 kusů servopohonů a 16 kusů výkonových modulů a měničů a dalších potřebných součástí k řídícím systémům tak, aby bylo možné stroj uvést do provozuschopného stavu, např. kabeláž mezi jednotlivými periferiemi, ...
Montované izolované styky
Predmetom zákazky s názvom Montované izolované styky je dodávka koľajnicových stykov osobitnej konštrukcie, v ktorej sú koľajnice vzájomne elektricky odizolované a slúžia pre zaistenie funkcie koľajových obvodov. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
4-kvadrantové napěťové a proudové zesilovače
Předmětem výběrového řízení je dodávka 4 ks 4-kvadrantových napěťových a proudových zesilovačů vč. balení, dopravy do sídla zadavatele, příslušenství a uživatelské podpory. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky (dílčích objednávek ze strany zadavatele).
Rychlonabíjecí stanice
Rychlonabíjecí stanice - 1 ks Rychlonabíjecí multistandardová stanice s příslušenstvím umožňující současné nabíjení DC i AC proudem.
Zdroje el. součástek, Čína
Jsem z firmy www.suvsystem.com certifikované podle ISO 9001: 2008 s 10 lety zkušeností. Dodáváme jednorázové a spolehlivé zdroje pro elektronické součástky Možnosti: - objednávka od 1 kusu -365 dní záruka plné kvality Microchip, Xilinx, Altera (1 objednávka, 1 rok záruka, referenční cena) P / N Značka D / C Cena reference ...
Dodávka dotykových LCD panelů včetně pojezdu a tabulových křídel
Předmětem veřejné zakázky je dodávka dotykových LCD panelů včetně pojezdu a tabulových křídel včetně montáže do základních škol na území města Plzně
Dodávka 4 ks tranformátorů o výkonu 40 MVA
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 4 ks venkovních třífázových olejových řiditelných transformátorů 110±8x2%/23/(6,3) kV o výkonu 40 MVA, a to pro následující investiční akce zadavatele: • TR Praha - SEVER – obnova T101; • TR Praha - SEVER – obnova T102; • TR Praha - SLIVENEC – dodání transformátorů T101 a T102 v rámci výstavby ...
Návrh a ověření inteligentního systému zabezpečení LED návěstidel v souladu s požadavky nařízení EU
Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici ...
FEKT – síťové prvky a komponenty, část 1 Infrastruktura WiFi sítě
Předmětem této zakázky je vybavení Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií síťovými prvky a komponenty. S ohledem na předmět plnění je tato zakázka rozdělena na 3 části v souladu s § 35 ZZVZ. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na libovolný počet částí zakázky nebo na všechny části zakázky, přičemž toto zadávací řízení se týká pouze ...
Informatizácia mestskej hromadnej dopravy v Žiline
Predmetom zákazky je uzavretie zmluvy v súlade s ustanovením § 56 zákona o verejnom obstarávaní za stanovených podmienok v súťažných podkladoch, ktorej predmetom bude dodanie tovaru, t.j. komponentov pre účely zabezpečenia informatizácie mestskej hromadnej dopravy v Žiline. Dodaním tovaru, jeho inštaláciou a uvedením do prevádzky bude realizovaná ...
Výkon servisnej činnosti a opráv informačného systému diaľnice D1 v úseku Dubná Skala - Turany
Predmetom zákazky je poskytnutie služby, a to vykonávanie servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv informačného systému diaľnice D1 v úseku Dubná Skala - Turany.