Transformace PO Nové Zámky-II. a III. etapa -vybavení nábytkem
Předmět dodávky je domácí nábytek do obývacích pokojů, ložnic, jídelen, koupelen; zahradní nábytek; kancelářský nábytek a pracovní nábytek.
Projekt TreBuCHET - Mobiliár
Predmetom zákazky je dodanie a rozmiestnenie mobiliáru do priestoru Čerešňového sadu v Trenčíne. V tomto priestore, ktorý momentálne slúži ako oddychový priestor bez bližšieho špecifického určenia, sa navrhujú aktivity, ktoré by umožnili jeho nielen občasné, ale aj dlhodobé zmysluplné využitie a náplň nielen pre obyvateľov mesta Trenčín, ale aj ...
Revitalizace zeleně v intravilánu, Město Dolní Poustevna
Předmětem veřejné zakázky je revitalizace zeleně ve 4 lokalitách v intravilánu města Dolní Poustevna. V rámci projektu dojde především k ošetření zeleně a založení nové, k úpravě a vytvoření cest a k instalaci mobiliáře. Projekt navazuje na dokončenou revitalizaci dalších 4 lokalit ve dvou akcích. Dále je předmětem veřejné zakázky také ...
Rekonštrukcia návštevnej infraštruktúry arboréta Kysihýbel
Predmetom zákazky je rekonštrukcia návštevnej infraštruktúry arboréta Kysihýbel. Stavba sa delí na nasledujúce stavebné objekty: SO1 Prevádzková budova SO2 Prednáškový altánok SO3 OplotenieSO4 Spevnená plocha SO5 Chodníky SO6 Vŕtaná studňa SO7 Prívodné potrubie SO8 Terénne úpravy SO9 Fotovoltaicky zdroj s príslušenstvom SO10 - Záhradná ...
Lavičky a ostatné časti mobiliáru
Predmetom zákazky je správa a údržba mestského mobiliáru na obdobie 48 mesiacov od účinnosti rámcových dohôd. Na účely tohto verejného obstarávania sa za mestský mobiliár považujú najmä lavičky a prvky mobiliáru, ktoré plnia funkciu občianskej vybavenosti a možno ich definovať ako mobiliár, stojany na bicykle, autobusové prístrešky a citylighty. ...
Plastový dětský nábytek, Německo
V současné době plánuji svou vlastní společnost v oblasti venkovního dětského nábytku z vysoce kvalitního plastu. Chtěls bych vytvořit celou produktovou řadu s následujícími produkty: -hrací domky -skluzavky -pískoviště -sedací sestavy V případě zájmu se budu těšit na odpověď. S přátelským pozdravem Stefanie Bartosch
Sháním paravan k venkovní sprše
Sháním paravan k venkovní sprše, kolem 1,5m výšky a šířky 1,5m (rozdělenou na tři díly, aby se díly daly natočit do úhlu), plastovy nebo kovový rám.
Vybavení oddychové zóny
Předmětem je dodávka a montáž prvků oddychové zóny na p. č. 221, 223 a 233 v k. ú. Butoves.
Zahradní nábytek, Itálie
Máme zájem o přímou spolupráci s českým trhem v dodávkách zahradního nábytku. Prosím navštivte naše webové stránky www.ipae-progarden.com S pozdravem Davide Giussani
Dopravní terminál v Jaroměří
Předmětem veřejné zakázky je stavba dopravní infrastruktury zahrnující autobusové zastávky konstrukce zastřešení těchto zastávek, konstrukce přechodu pro chodce a zastřešení tohoto přechodu. Dále navazující plochy zpevněných manipulačních ploch, parkovacích ploch, chodníků a nezpevněné plochy včetně jejich sadových úprav. Součástí uceleného ...
Centrum obce Iža - rekonštrukcia kultúrneho domu
Stavba je realizovaná za účelom zachytávanie zrážkovej vody s vybudovaným dažďových záhrad a zberného jazierka s pôdorysnou plochou 750m2 s objemom 1000m3 aby sme zmiernili negatívny dopad dôsledkov zmeny klímy. Predmetný projekt na stavebné povolenie rieši vytvorenie spevnených plôch, zelených parkovísk, sadových úprav a realizáciu zberného ...
Revitalizácia vnútrobloky - mobiliár
Predmetom zákazky je nákup tovar a jeho osadenie
Revitalizace veřejného prostoru u KD Ládví
Návrh řeší revitalizaci centrálního veřejného prostranství sídliště Ďáblice, které je vymezeno stávajícími veřejnými budovami (KD Ládví, stanice metra C Ládví, objekt bývalého kina) a objekty občanské vybavenosti (OD Ládví). Hranice řešeného území je dána zadáním investora, cílem je obnova veřejného prostranství a všech jeho složek – povrchů, ...
Mestský park v Karlovej Vsi
Predmetom zákazky je zriadenie mestského parku pre účely vytvorenia malej oddychovej zóny v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, na parcele č. 910/13, pozdĺž hlavnej komunikácie Karloveská medzi objektmi čerpacej stanice pohonných hmôt, poisťovne a rodinnými domami. Revitalizáciou pozemku, ktorý v súčasnosti nie je oplotený, zastavaný a ani inak ...
Zriadenie bezpečných dopravných koridorov a úložísk pre cyklistov v Dunajskej Strede
Predmetom zákazky je Zriadenie bezpečných dopravných koridorov a úložísk pre cyklistov podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer v Dunajskej Strede, a to: Časť A: Vyznačenie cyklistických pruhov a koridoru na Jesenskej ulici a Bratislavskej ceste, Čast B: Doplnkový cyklistický mobiliar, Časť C: Obnovenie vodorovného dopravného značenia ...
Obnova Lobezského parku
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je realizace akce s názvem „Obnova Lobezského parku“ v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Tato akce zahrnuje zejména tyto dílčí činnosti: 1. úpravu parkových komunikací a zpevněných ploch 2. drobná parková architektura (odpočívadlo, vyhlídkové molo, posedové zídky ...
Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina - I. etapa
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy na existujúcich zastávkach mestskej hromadnej dopravy v meste Žilina a mestských častiach. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto súťažných podkladov.
RPS – Bruntál, sídliště Květná – II. etapa
Předmětem zadávacího řízení „RPS - Bruntál, sídliště Květná – II. etapa“ jsou stavební práce na obnově stávajících a realizaci nových zpevněných ploch, chodníků a komunikací, dále na obnově veřejného osvětlení, městského mobiliáře včetně herních prvků a sadových úprav. Více viz zadávací dokumentace.
RS - Frýdlant, sídliště U Nemocnice - I. etapa
Předmětem veřejné zakázky je revitalizace veřejných prostranství sídliště U Nemocnice ve Frýdlantě, která spočívá v opravě stávajících komunikací a chodníků, rozšíření stávajících parkovacích stání, odvodnění všech dotčených ploch, doplnění odpočinkových ploch s městským mobiliářem a herními prvky, a v úpravě veřejného osvětlení.
Opravy a údržba detských ihrísk, športovísk a mestského mobiliaru
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb, ktorých obsahom je predovšetkým zabezpečenie opráv a údržby detských ihrísk v majetku mesta Žilina, zabezpečenie opráv a údržby autobusových prístreškov, lavičiek, mestských fontán, zabezpečenie drobných zámočníckych prác ako napr. výroba a osadenie zábradlí, kovových mreží a pod. a oprava, montáž a ...
RS – Nové Sedlo, Revitalizace a regenerace panelového sídliště v Novém Sedle - 4. etapa
Předmětem plnění veřejné zakázky je navázání na první tři etapy regenerace a revitalizace panelového sídliště v Novém Sedle a definitivní úpravy páteřních komunikací, dokončení vegetačních úprav uvnitř celého sídliště a výstavba areálu zdraví na pozemku p.č. 432/1 dle regulativ EU, osazení laviček a odpadkových košů a doplnění veřejného osvětlení.
RS – Nové Sedlo, Revitalizace a regenerace panelového sídliště v Novém Sedle - 4. etapa
Předmětem plnění veřejné zakázky je navázání na první tři etapy regenerace a revitalizace panelového sídliště v Novém Sedle a definitivní úpravy páteřních komunikací, dokončení vegetačních úprav uvnitř celého sídliště a výstavba areálu zdraví na pozemku p.č. 432/1 dle regulativ EU, osazení laviček a odpadkových košů a doplnění veřejného osvětlení.
RS –Nové Sedlo, Revitalizace a regenerace panelového sídliště v Novém Sedle - 4. etapa
Předmětem plnění veřejné zakázky je navázání na první tři etapy regenerace a revitalizace panelového sídliště v Novém Sedle a definitivní úpravy páteřních komunikací, dokončení vegetačních úprav uvnitř celého sídliště a výstavba areálu zdraví na pozemku p.č. 432/1 dle regulativ EU, osazení laviček a odpadkových košů a doplnění veřejného osvětlení.
Poptávám zahradní sedací soupravu
Poptávám zaslání katalogu zahradních sedacích souprav z masivního dřeva.
RS –Nové Sedlo, Revitalizace a regenerace panelového sídliště v Novém Sedle - 4. etapa
Předmětem plnění veřejné zakázky je navázání na první tři etapy regenerace a revitalizace panelového sídliště v Novém Sedle a definitivní úpravy páteřních komunikací, dokončení vegetačních úprav uvnitř celého sídliště a výstavba areálu zdraví na pozemku p.č. 432/1 dle regulativ EU, osazení laviček a odpadkových košů a doplnění veřejného osvětlení.