Dopravní terminál v Jaroměří

Dopravní terminál v Jaroměří

Předmětem veřejné zakázky je stavba dopravní infrastruktury zahrnující autobusové zastávky konstrukce zastřešení těchto zastávek, konstrukce přechodu pro chodce a zastřešení tohoto přechodu. Dále navazující plochy zpevněných manipulačních ploch, parkovacích ploch, chodníků a nezpevněné plochy včetně jejich sadových úprav. Součástí uceleného ...

Centrum obce Iža - rekonštrukcia kultúrneho domu

Centrum obce Iža - rekonštrukcia kultúrneho domu

Stavba je realizovaná za účelom zachytávanie zrážkovej vody s vybudovaným dažďových záhrad a zberného jazierka s pôdorysnou plochou 750m2 s objemom 1000m3 aby sme zmiernili negatívny dopad dôsledkov zmeny klímy. Predmetný projekt na stavebné povolenie rieši vytvorenie spevnených plôch, zelených parkovísk, sadových úprav a realizáciu zberného ...

Revitalizácia vnútrobloky - mobiliár

Revitalizácia vnútrobloky - mobiliár

Predmetom zákazky je nákup tovar a jeho osadenie

Revitalizace veřejného prostoru u KD Ládví

Revitalizace veřejného prostoru u KD Ládví

Návrh řeší revitalizaci centrálního veřejného prostranství sídliště Ďáblice, které je vymezeno stávajícími veřejnými budovami (KD Ládví, stanice metra C Ládví, objekt bývalého kina) a objekty občanské vybavenosti (OD Ládví). Hranice řešeného území je dána zadáním investora, cílem je obnova veřejného prostranství a všech jeho složek – povrchů, ...

Mestský park v Karlovej Vsi

Mestský park v Karlovej Vsi

Predmetom zákazky je zriadenie mestského parku pre účely vytvorenia malej oddychovej zóny v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, na parcele č. 910/13, pozdĺž hlavnej komunikácie Karloveská medzi objektmi čerpacej stanice pohonných hmôt, poisťovne a rodinnými domami. Revitalizáciou pozemku, ktorý v súčasnosti nie je oplotený, zastavaný a ani inak ...

Zriadenie bezpečných dopravných koridorov a úložísk pre cyklistov v Dunajskej Strede

Zriadenie bezpečných dopravných koridorov a úložísk pre cyklistov v Dunajskej Strede

Predmetom zákazky je Zriadenie bezpečných dopravných koridorov a úložísk pre cyklistov podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer v Dunajskej Strede, a to: Časť A: Vyznačenie cyklistických pruhov a koridoru na Jesenskej ulici a Bratislavskej ceste, Čast B: Doplnkový cyklistický mobiliar, Časť C: Obnovenie vodorovného dopravného značenia ...

Obnova Lobezského parku

Obnova Lobezského parku

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je realizace akce s názvem „Obnova Lobezského parku“ v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Tato akce zahrnuje zejména tyto dílčí činnosti: 1. úpravu parkových komunikací a zpevněných ploch 2. drobná parková architektura (odpočívadlo, vyhlídkové molo, posedové zídky ...

Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina - I. etapa

Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina - I. etapa

Predmetom zákazky sú stavebné úpravy na existujúcich zastávkach mestskej hromadnej dopravy v meste Žilina a mestských častiach. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto súťažných podkladov.

RPS – Bruntál, sídliště Květná – II. etapa

RPS – Bruntál, sídliště Květná – II. etapa

Předmětem zadávacího řízení „RPS - Bruntál, sídliště Květná – II. etapa“ jsou stavební práce na obnově stávajících a realizaci nových zpevněných ploch, chodníků a komunikací, dále na obnově veřejného osvětlení, městského mobiliáře včetně herních prvků a sadových úprav. Více viz zadávací dokumentace.

RS - Frýdlant, sídliště U Nemocnice - I. etapa

RS - Frýdlant, sídliště U Nemocnice - I. etapa

Předmětem veřejné zakázky je revitalizace veřejných prostranství sídliště U Nemocnice ve Frýdlantě, která spočívá v opravě stávajících komunikací a chodníků, rozšíření stávajících parkovacích stání, odvodnění všech dotčených ploch, doplnění odpočinkových ploch s městským mobiliářem a herními prvky, a v úpravě veřejného osvětlení.

Opravy a údržba detských ihrísk, športovísk a mestského mobiliaru

Opravy a údržba detských ihrísk, športovísk a mestského mobiliaru

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb, ktorých obsahom je predovšetkým zabezpečenie opráv a údržby detských ihrísk v majetku mesta Žilina, zabezpečenie opráv a údržby autobusových prístreškov, lavičiek, mestských fontán, zabezpečenie drobných zámočníckych prác ako napr. výroba a osadenie zábradlí, kovových mreží a pod. a oprava, montáž a ...

RS – Nové Sedlo, Revitalizace a regenerace panelového sídliště v Novém Sedle - 4. etapa

RS – Nové Sedlo, Revitalizace a regenerace panelového sídliště v Novém Sedle - 4. etapa

Předmětem plnění veřejné zakázky je navázání na první tři etapy regenerace a revitalizace panelového sídliště v Novém Sedle a definitivní úpravy páteřních komunikací, dokončení vegetačních úprav uvnitř celého sídliště a výstavba areálu zdraví na pozemku p.č. 432/1 dle regulativ EU, osazení laviček a odpadkových košů a doplnění veřejného osvětlení.

RS – Nové Sedlo, Revitalizace a regenerace panelového sídliště v Novém Sedle - 4. etapa

RS – Nové Sedlo, Revitalizace a regenerace panelového sídliště v Novém Sedle - 4. etapa

Předmětem plnění veřejné zakázky je navázání na první tři etapy regenerace a revitalizace panelového sídliště v Novém Sedle a definitivní úpravy páteřních komunikací, dokončení vegetačních úprav uvnitř celého sídliště a výstavba areálu zdraví na pozemku p.č. 432/1 dle regulativ EU, osazení laviček a odpadkových košů a doplnění veřejného osvětlení.

RS –Nové Sedlo, Revitalizace a regenerace panelového sídliště v Novém Sedle - 4. etapa

RS –Nové Sedlo, Revitalizace a regenerace panelového sídliště v Novém Sedle - 4. etapa

Předmětem plnění veřejné zakázky je navázání na první tři etapy regenerace a revitalizace panelového sídliště v Novém Sedle a definitivní úpravy páteřních komunikací, dokončení vegetačních úprav uvnitř celého sídliště a výstavba areálu zdraví na pozemku p.č. 432/1 dle regulativ EU, osazení laviček a odpadkových košů a doplnění veřejného osvětlení.

Poptávám zahradní sedací soupravu

Poptávám zahradní sedací soupravu

Poptávám zaslání katalogu zahradních sedacích souprav z masivního dřeva.

RS –Nové Sedlo, Revitalizace a regenerace panelového sídliště v Novém Sedle - 4. etapa

RS –Nové Sedlo, Revitalizace a regenerace panelového sídliště v Novém Sedle - 4. etapa

Předmětem plnění veřejné zakázky je navázání na první tři etapy regenerace a revitalizace panelového sídliště v Novém Sedle a definitivní úpravy páteřních komunikací, dokončení vegetačních úprav uvnitř celého sídliště a výstavba areálu zdraví na pozemku p.č. 432/1 dle regulativ EU, osazení laviček a odpadkových košů a doplnění veřejného osvětlení.

RS –Nové Sedlo, Revitalizace a regenerace panelového sídliště v Novém Sedle - 4. etapa

RS –Nové Sedlo, Revitalizace a regenerace panelového sídliště v Novém Sedle - 4. etapa

Předmětem plnění veřejné zakázky je navázání na první tři etapy regenerace a revitalizace panelového sídliště v Novém Sedle a definitivní úpravy páteřních komunikací, dokončení vegetačních úprav uvnitř celého sídliště a výstavba areálu zdraví na pozemku p.č. 432/1 dle regulativ EU, osazení laviček a odpadkových košů a doplnění veřejného osvětlení.

Poptávám zahradní lehátko

Poptávám zahradní lehátko

Poptávám zahradní lehátko "Borneo".

Lesy pre spoločnosť lesy bez bariér – (FOR-SOC)

Lesy pre spoločnosť lesy bez bariér – (FOR-SOC)

Účelom stavby je vytvorenie nových oddychových zón v lesoparku Bankov a Furča s bezbariérovými prvkami. Projekt rieši návrh rozmiestnenia altánkov, náučných a informačných tabúľ, lavičiek, ohnísk, sociálnych zariadení (mobilných toaliet) a zariadení pre športové aktivity v prírode . Sú navrhnuté aj nové spevnené chodníky, ktoré dopĺňajú jestvujúce ...

Náučný chodník obce Suchohrad

Náučný chodník obce Suchohrad

Predmetom zmluvy je vykonať dielo (stavbu) Náučný chodník obce Suchohrad podľa projektovej dokumentácie s následovnou špecifikáciou: SO 01- Chodníky Časť 1 novonavrhovaný pravostranný chodník pri ceste III/1115. Šírka chodníka je 1,5 m. Dĺžka časti 1 je 308 m, Časť 2 novonavrhovaný ľavostranný chodník pri obecnej ceste Šírka chodníka je 1,5 ...

Regenerace panelových sídlišť Uničovské předměstí v Litovli - Gemerská I. etapa

Regenerace panelových sídlišť Uničovské předměstí v Litovli - Gemerská I. etapa

V ulici Gemerská bude provedena nová místní obslužná komunikace s asfaltovou vozovkou, novými betonovými obrubníky a uličními vpustěmi. V ulici budou dále provedena nová parkovací a odstavná stání ze zámkové dležby. Chodníky a kontejnerová stání budou rovněž dlážděná. Zárověň bude v ulici osazen nový mobiliář a provedeny sadové úpravy. Součástí ...

Regenerace panelových sídlišť Uničovské předměstí v Litovli - Gemerská I. etapa

Regenerace panelových sídlišť Uničovské předměstí v Litovli - Gemerská I. etapa

V ulici Gemerská bude provedena nová místní obslužná komunikace s asfaltovou vozovkou, novými betonovými obrubníky a uličními vpustěmi. V ulici budou dále provedena nová parkovací a odstavná stání ze zámkové dležby. Chodníky a kontejnerová stání budou rovněž dlážděná. Zárověň bude v ulici osazen nový mobiliář a provedeny sadové úpravy. Součástí ...

Rekonštrukcia a modernizácia turisticky zaujímavého objektu

Rekonštrukcia a modernizácia turisticky zaujímavého objektu

Účelom projektu je kvalitatívne zhodnotenie existujúceho areálu obecného amfiteátra s priľahlými okolitými plochami: prestavba existujúceho dreveného objektu amfiteátra (javisko), výstavba nových doplnkových drevených prístreškov a vybudovanie nových peších chodníkov vrátane výsadby parkovej zelene (stromy a kry). Stavba je členená na objekty: SO ...

Revitalizácia verejného priestranstva centra obce Bzenov

Revitalizácia verejného priestranstva centra obce Bzenov

Objekt SO 001 prvky drobnej architektúry nové, + graf. príloha Objekt pozostáva zo súboru stavebných prvkov rozmiestnených v centre obce Bzenov. Súbor týchto objektov pozostáva z: pilónov( a), palisády(b) a brány(c) tvoriace vstup do kultúrneho zariadenia. Jednotlivé zariadenia budú upevnené k podložiu /základu/. Zdraviu nie sú nebezpečné, ...

Revitalizácia parku v obci Papín

Revitalizácia parku v obci Papín

Predmetom zákazky je prestavba a dostavba (revitalizácia) obecného parku s vybudovaním detského ihriska. Plocha je situovaná na území, ktoré je funkčne riešené ako plocha určená na vybavenosť obce a dopĺňa jestvujúce funkcie ako škôlka, škola a obecný úrad, v centrálnej časti obce, v nadväznosti na novobudované komunitné centrum. Objekt SO-03: ...

(záznamy 1/25 z 421)  strana 1 / 17