Pořízení zavlažovacího zařízení
Předmětem zakázky je dodávka závlahové techniky: - Závlahový systém pásový zavlažovač 3kolovou konzolí - komplet (4 ks) s délkou hadice 350 m - Závlahový systém pásový zavlažovač - komplet (8 ks) s délkou hadice 350 m
Zajištění provozu hřbitovů na území Statutárního města Kladna
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění provozu hřbitovů ve vlastnictví Statutárního města Kladna. Zajištění provozu hřbitovů zahrnuje činnosti: údržba zeleně, zálivka, údržba cestní sítě, úklid a nakládání s odpadem, údržba kolumbárií a rozptylové loučky, zajištění hudby na rozptylové loučce, zajištění provozu a úklid WC údržba památníků a ...
Údržba zahrad u MŠ a ZŠ v Kladně
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění údržby zeleně v areálech základních a mateřských škol na území města Kladno.
Poptávám pokosení trávy
Hledám pracovníka na pokosení trávy na zahradě a dvorku domu cca 2,200 m.2 s hrabáním. Tráva je vysoká 1,5 m. Taky odvoz trávní hmoty. Nabídnete cenu. Kosení větším strojem na takovou plochu. Nabídnete cenu.
Rozvoj systému zeleně města - Milovice Regenerace Lesoparku a parku Kaštanová
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávající plochy veřejné zeleně. Projekt bude realizován kontinuálně v postupných krocích a bude členěn na samostatné části: - Zeleň o Pěstební opatření na dřevinách (ošetření, kácení) o Výsadby dřevin - Zakládání propustných povrchů o Štěrkové trávníky o Komunikace MZK o Zasakovací plochy - kamenná ...
Poptáváme řetízkovou mulčovací hlavu na křovinořez
Poptáváme řetízkovou mulčovací hlavu na křovinořez Brogio AR20003A00029.(termín dodání + cenu)
Zajištění údržby veřejné zeleně v lokalitě Kladno - Sever
Předmětem plnění je zajištění údržby veřejné zeleně, travnatých ploch, keřových skupin a dřevin vč. jejich výsadby, v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací
Poptávám realizaci závlahového systému
Poptávám realizaci závlahového systému na březen či duben.
Nákup plošné závlahy pro farmu Mochov
Předmětem veřejné zakázky je dodávka plošné závlahy a přenosných trubek pro rozvod vody na zavlažování 20 ha půdy. Spon postřikovačů 15 * 15 metrů, závlahové větve délka max 100 metrů.
Údržba zeleně Milovice
6.1. Předmětem veřejné zakázky je: sekání trávy, Podzimní sběr listí , Odstraňování ruderálních porostů , Vyřezání a vysekání porostů dřevin a křovin náletového charakteru , Výsadba dřevin a křovin
Údržba veřejné zeleně
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody pro účely poskytování údržby veřejné zeleně města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Jedná se zejména o provedení zahradnických prací tzn., seč veškerých travnatých ploch, řez a tvarování živých plotů, ošetření dřevin, květinových záhonů a mobilní zeleně, sběr spadaného listí včetně likvidace ...
Pořízení závlah firmou BRAMKO, s.r.o.
Předmětem zakázky je dodávka závlahového systému (CPV kód 43323000-3), který tvoří následující komponenty: • 5x pásový zavlažovač • 1x mobilní čerpací stanice • 2x automatická filtrační stanice včetně páteřního rozvodu typu lay-flat • 3x bubny na smotávání přenosného potrubí
Pořízení závlah firmou Pavel Pokorný BRAMKO
Předmětem zakázky je pořízení dvou lineárních samojízdných zavlažovačů dle technické specifikace, která je zveřejněna na profilu zadavatele (součástí návrhu kupní smlouvy).
Pořízení závlah firmou Semická s.r.o.
Předmětem zakázky je dodávka závlahového systému (CPV kód 43323000-3), který tvoří 5x pásový zavlažovač 500m/110mm, 1x mobilní čerpací stanice vody, 2x filtr kapkové závlahy, 3000m potrubí typu lay-flat a 3x buben pro namotání přenosného potrubí typu lay flat.
Nymburk - Regenerace panelového sídliště Jankovice - I. etapa
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajících zpevněných ploch komunikace a chodníků a doplnění parkovacích míst na sídlišti Jankovice v Nymburce. Součástí předmětu veřejné zakázky je také rekonstrukce stávajícího veřejného osvětlení a výsadba nové zeleně. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v projektové dokumentaci, ...
Rekonstrukce závlahové soustavy Stará Lysá
Jde o stavební práce představující položení podzemního potrubí v rozsahu 1080 m pro dopravu závlahové vody. Tedy práce výkopové, pokládání potrubí, svařování. Bližší údaje v ZD.
Revitalizace funkčních ploch a prvků zeleně Brandýs nad Labem, I. Etapa – veřejné osvětlení
Předmětem zakázky je v rámci revitalizace rozsáhlé plochy veřejné zeleně, která se nachází v centrální části města, konkrétně se jedná o vybudování veřejného osvětlení, a to vše dle Projektové dokumentace.
Revitalizace funkčních ploch a prvků zeleně Brandýs nad Labem, I. Etapa – cesty a veřejné osvětlení
Zadavatel v rámci revitalizace funkčních ploch a prvků zeleně Brandýs nad Labem zadává mj. i předmětnou zakázku, jejímž předmětem je v rámci revitalizace rozsáhlé plochy veřejné zeleně, která se nachází v centrální části města, také vybudování cest a veřejného osvětlení, a to vše dle Projektové dokumentace.
Poptávám startér na křovinořez Variolux V-BFS 43, Praha
Sháním startér na křovinořez Variolux V-BFS 43.
Poptávám dovoz vody do bazénu
Poptávám dovoz vody do bazénu v oblasti Zlatníky-Hodkovice.
Poptávám dodávku vody do bazénu
Poptávám dodávku vody do bazénu 8m3. Lokalita Mezoun u Rudné u Prahy.
Poptávám demolici bazénu, odvoz sutě a zahradní úpravy
Poptávám zahradní úpravy, posekat trávu a odstranit buxus, porazit a odvézt suchou broskev a odstranit a odvézt zbytky poraženého ořechu vč. drobných větví. Dále odvoz sutě a plastového odpadu. Potřebuji také zlikvidovat nadzemní bazén o průměru 4,5 m (plechový, vnitřní plachta pvc) vč. krycí plachty, podloží bazénu a odvézt zbytky. Vše je na ...
Realizace lokálních biocenter BC 4  a BC 6 v k.ú. Nová Ves II. a BC 2A v k.ú. Rostoklaty.
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je realizace lokálního biocentra ÚSES BC 4 v k.ú. Nová Ves II. v sousedství Štolmířského potoka, vybudováním mokřadu - vyhloubením tůně, celoplošným zatravněním, výsadbou dřevin a dvouleté zajištění zeleně. Realizace lokálního biocentra ÚSES BC 6 v k.ú. Nová Ves II. v sousedství Štolmířského ...
II/272 Litol, rekonstrukce
Předmětem díla je rekonstrukce vozovky silnice II/272 v části Lysé nad Labem – Litol v úseku ul. Mírová od křižovatky s ul. Na Zemské stezce, Dobrovského sady a část ul. Jiráskova k mostu přes Litolskou svodnici, včetně rekonstrukce chodníků po obou stranách komunikace, parkovacích stání, vegetačních úprav, dešťové kanalizace (odvodnění ...
Poptávám mulčovací kůru
Koupím mulčovací kůru volně (Ne v pytlích). Děkuji.