Poptáváme plastové nádrže a septik
Poptáváme plastové nádrže a septik pro 12 osob (jednosměnný provoz), max. výška 2 metry, dále plastové samonosné požární nádrže o rozměru 6000x4000x2200 mm. Plastový bazének samonosný, rozměr 2000x1600x700, modrá barva, skimer+otvory pro trysky.
I.tř. kosení travních porostů – oblast Hradec Králové
Rámcová dohoda na kosení travních porostů na dobu 48 měsíců. Travní porosty podél silnic I.třídy - dle pasportu trávy - u silnic I/11, I/31, I/33, I/35, I/36, I/37 v okrese Hradec Králové. Zajištění kosení travních porostů strojně nebo ručně v celém profilu silničního příkopů (krajnice, příkopy, svahy, silniční pomocné pozemky) - 3x ročně. Řez ...
Poptávám opravu krovinořezu
Poptávám opravu spojky křovinořezu SOLO 130.
Výsadba krajinné zeleně, Říčany II
Předmětem veřejné zakázky je realizace výsadby krajinné zeleně na pozemcích parc.č.278, 287/1, 483/1, 486/2, 492, 501, 552/1, 573, 801/88 – všechny v k.ú. Říčany u Prahy, zapsaných na LV č. 10001, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha – východ. Předmět díla je podrobně specifikován v projektu zpracovaném Ing. ...
Údržba veřejné zeleně a související práce na pozemcích ve správě Městského obvodu Ústí nad Labem
Předmětem veřejné zakázky je údržba zeleně a úklid v Městském obvodě Ústí nad Labem - Severní Terasa.
Údržba zeleně a úklid veřejných prostranství
Předmětem veřejné zakázky (část A – I) je běžná a odborná údržba veřejné zeleně a kontrola a údržba dětských hřišť ve správě městské části Praha 12 podle vymezené lokality.
Údržba zeleně ZR – sečení 2019
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování služby údržby veřejné zeleně spočívající v sečení veřejných travnatých ploch a doplňkových zahradnických prací na území města Žďár nad Sázavou včetně jeho místních částí, tj. rovinných ploch, svahů, nerovných ploch, a to o celkové výměře cca 120 ha. Podrobněji je předmět plnění specifikován v ...
Budovanie prvkov zelenej  infraštruktúry v meste Spišské Vlachy
Projekt zahŕňa tri územia v meste Spišské Vlachy. Projekt sa zameriava na rozšírenie a vytvorenie kvalitnejšieho zázemia pre každodenný odpočinok miestnych obyvateľov, zvýšením estetickej, architektonickej a aj hygienickej hodnoty riešených plôch budovaním prvkov zelenej infraštruktúry spolu so zavedením prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a ...
Rekonstrukce sídliště Spáleniště v Chebu – III. a IV. etapa
Předmětem veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce komunikace a chodníků, vybudování nových parkovacích míst, dešťové kanalizace, rekonstrukce veřejného osvětlení. V souběhu s chráničkami veřejného osvětlení budou položeny chráničky optického kabelu. Součástí stavby je také pokácení a nová výsadba dřevin. Před zahájením stavby provede ...
Údržba závlahových systémů a vodních prvků
Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění pravidelné údržby a oprav závlahových systémů a komplexní zajištění pravidelné údržby a oprav vodních prvků, včetně elektrozařízení, ve veřejných parcích, na veřejných dětských hřištích na území městské části Praha 2. Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části: Část 1.Údržba závlahových ...
D35 Opatovice - Časy, kácení dřevin
Jedná se o realizaci zakázky D35 Opatovice Časy, samostatné kácení. Tato zakázka bude realizována na základě projektové dokumentace zpracované firmou PRAGOPROJEKT z 10.2018. Cílem této zakázky je příprava staveniště pro budoucí výstavbu dálnice D35.
Údržba veřejné zeleně v Kralupech nad Vltavou 2019 - 2021
Předmětem veřejné zakázky je poskytování komplexních služeb v oblasti údržby veřejné zeleně v uvedených lokalitách města Kralupy nad Vltavou. Poskytování služeb zahrnuje zejména tyto činnosti: údržbu travnatých ploch, údržbu živých plotů, keřových porostů a stromů, údržbu záhonů a květinových mís atd. a nakládání s odpadem (resp. jeho likvidace) ...
Vz 13/2018 Výsadba krajinné zeleně, Říčany
Předmětem veřejné zakázky je realizace výsadby krajinné zeleně na pozemcích parc.č.278, 287/1, 483/1, 486/2, 492, 501, 552/1, 573, 801/88 – všechny v k.ú. Říčany u Prahy, zapsaných na LV č. 10001, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha – východ. Předmět díla je podrobně specifikován v projektu zpracovaném Ing. ...
Poptávám ovocný strom
Poptávám ovocný strom, nebo keř.
Poptávám výstavbu betonového bazénu
Poptávka výstavby betonového bazénu u RD v lokalitě Seč u Chrudimi. Jednalo by se o bazén vystavěný ze ztratného bednění. Rozměry a tvar v příloze. Bazén bude následně potažen těžkou bazenovou folií. Co se týče úpravy vody chtěl bych salinátor, dále pak led osvětlení. Technologie budou umístěny v šachtě vedle bazénu. Okolo bazénu bych následně ...
Poptávám malotraktor
Poptávám malotraktor domácí, nebo tovární výroby. Nejlépe kloubový, nebo 4x4, což není podmínkou. Díky za Vaši nabídku.
Dodávka rychloběžného drtiče vč. odkoupení stávajícího stroje od zadavatele
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového rychloběžného drtiče BIO materiálů dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této zadávací dokumentace – Tabulka technických parametrů. Splnění minimálních technických parametrů uvedených v tabulce doloží účastník vyplněním údajů. Součástí předmětu plnění je odkoupení stávajícího stroje od zadavatele ...
RK – vnitroblok Kounicova – Tábor – Pod kaštany
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce komunikace včetně odvodnění, chodníků, parkovacích stání a úprava zeleně.
Dokument starostlivosti o dreviny
Predmetom zákazky je aktualizácia alebo zameranie novovysadených drevín stromov v intraviláne mesta Trenčín a zároveň ich inventarizácia, za účelom implementácie do informačného systému mesta, z dôvodu efektívnejšieho riadenia projektov a starostlivosti o zeleň. Predmetom inventarizácie sú všetky stromy na vybraných pozemkoch vo vlastníctve a ...
Bazény - katalog, Rakousko
Stavíme bazény a se zajímáme se o bazény a střechy bazénu. Můžete nám poslat katalog a brožury s cenami? Pflasterei Großschädl Präbachweg 404 8063 Höf - Präbach Stmk/Austria
Úprava ulice Jarkovej, Prešov
Predmetom zákazky sú nasledovné stavebné práce úpravy priestoru Jarkovej ulice - rekonštrukcia vozovky a chodníkov (stavebno-technické usporiadanie celého uličného priestoru vrátane odvodnenia), realizácie nového verejného osvetlenia, slaboprúdových rozvodov, kamerového systému a časti NN rozvodov, výsadba sprievodnej uličnej zelene a realizácia ...
Suchá Loz – založení a regenerace ÚSES a krajinné zeleně - část v CHKO BK
Předmětem veřejné zakázky je založení a regeneraci ÚSES a krajinné zeleně – IP segmentově rozptýlené ve volné krajině jižně od obce. Dle charakteru jsou výsadby plošné nebo liniové. Prvky plošného charakteru zahrnují výsadby lesních dřevin na plochách dožívajících větrolamů, jež jsou káceny mimo projekt. Vybrané plošné prvky jsou navrženy jako ...
Poptávám vyvaření bazénu těžkou fólií
Poptávám vyvaření bazénu těžkou folií. Bazén budeme na jaře stavět s polystyrenovych bloků. Bazén o rozměru 3,10 x 10,00. Hloubka: 1,50 Na kratší straně bazénu bude 5 schodů. Osazení bazenu: skimer, trysky, 2x světlo, spodní výpusť Uprava vody: chlor Adresa : Kralupy nad Vltavou.
Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave
Predmetom zákazky je ozelenenie lávky pre peších. Projekt navrhuje sústavu tieniacich konštrukcií, ktoré v kombinácii s vegetáciou a drevenými lamelami vytvoria na lávke zatienené miesta a uľahčia pohyb osôb hlavne v čase horúčav. Členenie stavby na stavebné objekty: E.2 Tieniace konštrukcie E.3 Verejné osvetlenie E.4 Záhradná ...
Založení prvků ÚSES v lokalitě V Rybnících, k.ú. Staré Město
založení lokálního biocentra a na něj navazujícího lokálního biokoridoru s následnou péčí. Celková výměra řešeného území je 14,74 ha. Řešená plocha je v současnosti využívána jako louka, v jejímž centru se nachází vodní plocha sloužící ke krátkodobé rekreaci. Úpravou území dojde k významnému posílení ekologické stability krajiny, k rozvoji ...