Vybrané skladebné části ÚSES II

Vybrané skladebné části ÚSES II

Předmětem je realizace dílčích částí územního systému ekologické stability, konkrétně lokálních biokoridorů Nad Úvozem, interakčního prvku Nad Úvozem a části nadregionálního biokoridoru Kouty. Součástí realizace stavby bude založení trvalého travního porostu vhodnou osevní směsí, výsadba stanovištně vhodných dřevin do stávající orné půdy, dočasné ...

Běžná údržba silnic I. třídy a D55 ve Zlínském kraji

Běžná údržba silnic I. třídy a D55 ve Zlínském kraji

Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytnutí služeb, které spočívají v zajištění běžné údržby a kosení trávních porostů (v extravilánu a částečně i intravilánu) u silnic I. třídy a dálnice D55 ve Zlínském kraji.

Vybrané skladebné části ÚSES I

Vybrané skladebné části ÚSES I

Předmětem je realizace dílčích částí územního systému ekologické stability, konkrétně lokálních biokoridorů Křížový kopec, Terasy a Kabely a části lokálního biocentra Terasy. Vzhledem ke kontinuitě LBK Terasy a LBK Kouty díky společné vodoteči jsou tyto části v textu popisovány pouze jako LBK Kabely. Součástí realizace stavby bude založení ...

Poptávám desky na grilování

Poptávám desky na grilování

Poptávám desky na grilování průměr 40 cm. Děkuji.

Výstavba fóliovníka

Výstavba fóliovníka

Projekt rieši výstavbu nového fóliovníka a opravu dvoch snehových jám na "Stredisku genofondu drevín Rakúske Lúky".

Rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích - 3. část

Rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích - 3. část

Jedná se o rehabilitaci zámeckého parku v Dolních Počernicích – severozápadní část parku. Předmětem stavby jsou terénní úpravy, cestní síť, rekonstrukce objektů (mostky, kašna, gloriet, skleník, orangerie, ohradní zídky), realizace veřejného osvětlení vč. slavnostního, sadové úpravy, venkovní rozvody splaškové a dešťové kanalizace, rozvod pitné a ...

Zriadenie bezpečných dopravných koridorov a úložísk pre cyklistov v Dunajskej Strede

Zriadenie bezpečných dopravných koridorov a úložísk pre cyklistov v Dunajskej Strede

Predmetom zákazky je Zriadenie bezpečných dopravných koridorov a úložísk pre cyklistov podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer v Dunajskej Strede, a to: Časť A: Vyznačenie cyklistických pruhov a koridoru na Jesenskej ulici a Bratislavskej ceste, Čast B: Doplnkový cyklistický mobiliar, Časť C: Obnovenie vodorovného dopravného značenia ...

Poptávám dovoz vody do bazénu

Poptávám dovoz vody do bazénu

Poptávám dovoz vody pro napuštění bazénu, 21 kubíku, na den 7.5.2018 na 12.00 hod. Děkuji.

Likvidace invazních druhů rostlin na území NP a CHKO Šumava

Likvidace invazních druhů rostlin na území NP a CHKO Šumava

Předmětem veřejné zakázky je uzavření písemné rámcové dohody mezi zadavatelem a vybranými dodavateli pro provádění likvidace vybraných invazních druhů rostlin na území NP a CHKO Šumava. Jedná se o následující druhy: lupinu mnoholistou, netýkavku žláznatou, kolotočník ozdobný a zlatobýl kanadský. Cílem prováděných prací je regulace šíření a redukce ...

Poptávám ořez ovocný stromů

Poptávám ořez ovocný stromů

Poptávám střihání ovocných stromů.

Posílení rekreačního potenciálu městských lesů Doksy: lokalita Lázeňský vrch, lokalita Lesopark

Posílení rekreačního potenciálu městských lesů Doksy: lokalita Lázeňský vrch, lokalita Lesopark

Oprava, zřízení, zpevnění lesních pěšin, instalace herních prvků, cvičební a naučných prvků, mobiliáře, arboristické asanační práce, výsadba zeleně, zřízení schodiště, povalového chodníku a vyhlídkové plošiny.

Poptávám realizaci venkovního zapuštěného bazénu

Poptávám realizaci venkovního zapuštěného bazénu

Realizace venkovního zapuštěného bazénu na klíč, včetně výkopových a stavebních prací. Délka cca 5m. Malý Újezd, 27731 Velký Borek (u Mělníka).

Poptávám dovoz vody do bazénu

Poptávám dovoz vody do bazénu

Poptávám dovoz vody do bazénu (prům. 3m) asi 2-3 m3, místo dodání Sokolnice - rozvodna, prosím i cenu za vodu + dovoz. Děkuji.

Koupaliště Polanka - Třebíč, stavební úpravy skokanského bazénu

Koupaliště Polanka - Třebíč, stavební úpravy skokanského bazénu

Předmětem veřejné zakázky „Koupaliště Polanka – Třebíč, stavební úpravy skokanského bazénu“ jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci stávajícího skokanského bazénu a skokanské věže v areálu koupaliště Polanka v Třebíči.

Poptávám rekonstrukci starého betonového bazénu

Poptávám rekonstrukci starého betonového bazénu

Poptávám firmu, která by mi opravila starý, betonový bazén - vložkování bazénovou fólií, tkaninou, vyztužená fólie PVC 1,5mm silná fólie modrý odstín nebo jinou kvalitní fólii.Bazén má rozměry 6m x 4m x 2m, obdélník. Místo realizace rekontrukce: Horní Jiřetín, okres Most. Žádám o předběžnou kalkulaci na opravu starého betonového bazénu, pouze ...

Prístavba materskej školy v Obci Široké

Prístavba materskej školy v Obci Široké

Predmetom zákazky je: 1. Objekt prístavby materskej školy SO 101, jednopodlažný, prisadený k existujúcemu objektu materskej školy spojovacou chodbou so samostatným vchodom do areálu materskej školy s detským ihriskom. Obstavaný priestor: 984,50 m3 , zastavaná plocha: 220,50 m2 , úžitková plocha: 177,29 m2 . 2. Zateplenie pôvodnej časti objektu ...

Sil. I. tříd Pardubického kraje, kosení trávy, okres PCE

Sil. I. tříd Pardubického kraje, kosení trávy, okres PCE

Kosení travních porostů podél silnic I. tříd Pardubického kraje a v okrese Pardubice (PCE) na základě rámcové dohody uzavřené na dobu 1 roku podle platných technických podmínek a projektové dokumentace vypracované firmou MDS projekt Vysoké Mýto.

Energocentrum krytý bazén včetně přípojek IS

Energocentrum krytý bazén včetně přípojek IS

Předmětem veřejné zakázky je vybudování „Energocentra krytý bazén včetně přípojek IS” umístěním kogenerační jednotky na p.č.2039/7 – vlastník Město Valašské Meziříčí a 2865/1 a 2865/20 vlastník ST SERVIS s.r.o. v kú Valašské Meziříčí – město. Jedná se o umístění nové kontejnerové kogenerační jednotky, dále jen KJ, o výkonu 200 kW v areálu ...

Sil. I. tříd Pardubického kraje, kosení trávy, okres CR

Sil. I. tříd Pardubického kraje, kosení trávy, okres CR

Kosení travních porostů podél silnic I. tříd na okrese Chrudim na základě rámcové dohody, uzavřené na 1 rok podle TP a projektové dokumentace vypracované firmou MDS projekt Vysoké Mýto.

Sil. I. tříd Pardubického kraje, kosení trávy, okres ÚO

Sil. I. tříd Pardubického kraje, kosení trávy, okres ÚO

Kosení travních porostů podél silnic I. tříd na okrese Ústí nad Orlicí na základě rámcové dohody, uzavřené na 1 rok podle TP a projektové dokumentace vypracované firmou MDS projekt Vysoké Mýto.

Poptávám sadbu pro výsev zahradních rostlin, Afrikánů

Poptávám sadbu pro výsev zahradních rostlin, Afrikánů

Poptávám sadbu pro výsev zahradních rostlin, Afrikánů (Aksamitníků) - 270 ks.

Poptávám postřik na stromy KUMULUS

Poptávám postřik na stromy KUMULUS

Poptávám postřik na stromy KUMULUS.

Poptávám stavební kolečko s navařenou vzpěrou u rukojeti

Poptávám stavební kolečko s navařenou vzpěrou u rukojeti

Poptávám stavební kolečko s navařenou vzpěrou u rukojeti.

Regenerace panelového sídliště Jih v Písku 3. etapa

Regenerace panelového sídliště Jih v Písku 3. etapa

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávající komunikace a chodníků v ulici Truhlářská, zřízení obratiště na konci ulice Truhlářská, rekonstrukce veřejného osvětlení, nové pěší stezky, vegetační úpravy a umístění mobiliáře v prostoru sídliště Jih v Písku. Předmět plnění je podrobně vymezen v projektové dokumentaci a v soupisech ...

(záznamy 1/25 z 5544)  strana 1 / 222