Nákup záhradnej techniky
Predmetom zákazky je nákup záhradnej techniky pre potreby verejného obstarávateľa. Predmet zákazky je rozdelený na štyri samostatné častí Časť 1: Kosačky (traktorové) so zberom pokosenej trávy a možnosťou mulčovania 10ks Časť 2: Benzínové krovinorezy 10ks Časť 3: Stroj na ekologické ničenie buriny a dezinfekciu 1ks Časť 4: ...
Terminál Univerzita
Předmětem veřejné zakázky je realizace dopravního terminálu pro městskou a linkovou autobusovou dopravu. Ze stávající zastávky pro 2 autobusy (v jednom směru) vznikne přestupní zastávka a uzel městské linkové osobní autobusové dopravy. Jedná se zejména o vybudování nových nástupišť a čekacích ploch na zastávkách, předláždění stávajících ...
Nymburk - Regenerace sídliště Jankovice III. etapa
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajících zpevněných ploch komunikace a chodníků a doplnění parkovacích míst na sídlišti Jankovice v Nymburce, ulice Šeříková, Růžová a vnitrobloky panelových domů. Součástí předmětu veřejné zakázky je také doplnění nového veřejného osvětlení a výsadba nové zeleně. Bližší specifikace předmětu veřejné ...
Výsadba stromů, následná péče a péče o vzrostlé stromy
Předmětem veřejné zakázky je zajištění celoroční péče o vzrostlé stromy na území Městského obvodu Plzeň 4 v rozsahu: a) Výsadba stromů b) Povýsadbová (následná) péče c) Péče o vzrostlé stromy
Regenerace sídliště Fifejdy II - XII. etapa
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce části sídliště Fifejdy II, která navazuje na již realizované etapy č. III., XI. a XIII. Lokalita řešeného území je ohraničena ulicemi Lechowiczova a Gen. Janouška a areálem MŠO Lechowiczova. Realizací veřejné zakázky dojde k regeneraci veřejných prostor a zajištění možnosti trávení volného času obyvatel ...
Údržba zeleně
Údržba zeleně (údržba travnatých ploch ve vlastnictví města) 1.část Údržba zeleně I. zóna Děčín IV- Podmokly 2.část Údržba zeleně II. zóna Děčín II-Nové Město 3.část Údržba zeleně III. zóna Děčín IX-Bynov 4.část Údržba zeleně III. zóna Želenice 5.část Údržba zeleně III. zóna Bělá, Škrabky
Péče o letničky, dvouletky, trvalky a růže
péče o letničky, dvouletky, trvalky a růže dle seznamu váz a záhonů na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Děčín.
Péče o živé ploty
péče o živé ploty na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Děčín vymezené mapovým podkladem.
Údržba veřejné zeleně na části území města Třebíč - jih
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spojené s údržbou veřejné zeleně na území města Třebíč. Budoucí dodavatel bude zajišťovat následující práce: • jarní vyhrabávání trávníků, • kosení trávníků, • podzimní vyhrabávání listí (včetně opakovaného přehrabání 1/3 ploch), • řez živých plotů, • údržbu záhonů a vegetačních nádob.
Realizácia prvkov zelenej infraštruktúry
Predmetom zákazky je realizácia prvkov zelenej infraštruktúry, ktorá spočíva v dodávke a výsadbe drevín v obciach na území Slovenskej republiky (ďalej len predmet zákazky).
Úprava prostoru parku Klárov - 2. etapa
Předmětem plnění veřejné zakázky je v součinnosti se zadavatelem a dle dokumentace pro provádění stavby zpracované obchodní společnosti DIPRO, spol. s.r.o., IČO: 485 92 722, se sídlem Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 12, a dle výkazu výměr, provést stavební práce spočívající v úpravě prostoru parku Klárov, zejm. v odstranění stávajících zpevněných ...
Poptáváme výrobu mobilního štípače dřeva
Poptáváme výrobu mobilního štípače dřeva viz. odkaz. Pro evropský trh nemůžu nic podobného dohledat, tak mě napadlo jestli by bylo možné jej vyrobit. Děkuji za info. Chmelenský https://powersplit.com/double-vertical-splitter/
Starostlivosť o verejnú zeleň a zimná údržba komunikácií v meste Senica
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb starostlivosti o verejnú zeleň (kosenie, orezávanie drevín, výruby stromov a starostlivosť o živé ploty) a služieb zimnej údržby miestnych komunikácií (odstránenie snehu z ciest a chodníkov, posyp miestnych komunikácií).
Obnova parku Božetěchův sad
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v obnově parku Božetěchův sad a dále následná péče o rostliny včetně trávníků.
Kompostéry Lipensko
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 240 ks kompostérů o objemu 1 170 l.
Odstraňování nežádoucí vegetace v obvodu OŘ Plzeň 2021 - 2023
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody. Rámcovou dohodu uzavře zadavatel s jedním dodavatelem. Rámcové dohody budou uzavřeny na každý stavební objekt samostatně: SO1 obvod Správy tratí Plzeň (totožný s Plzeňským krajem), SO2 obvod Správy tratí České Budějovice (totožný s Jihočeským krajem) v souladu s bodem 5.2 zadávací dokumentace ...
Nákup záhradnej techniky
Dodávka záhradnej techniky pre potreby Ministerstva vnútra SR
Údržba veřejné zeleně v areálu Výstaviště Praha
Předmětem veřejné zakázky je běžná a odborná údržba veřejné zeleně spočívajících zejména v zahradnických, arboristických pracích a sadových úpravách v areálu Výstaviště Praha.
Poptávám jedlové chvojí
Poptávám jedlové chvojí. Potřebovala bych tak 30 svazků.
Expozice Jihozápadní Afrika-změna B -3. ETAPA-3.část
Tato 3. etapa řeší rekonstrukci areálu bývalé slévárny na pozemcích ZOO Dvůr Králové a.s. v k.ú. Dvůr Králové nad Labem. V rámci projektu vznikne soubor objektů zajišťujících rozšíření výběhu antilop. V tomto souboru je obsažen příkop s výběhem antilop, napajedlo, jezírko, oplocení výběhu, související zpevněné plochy chodníků, terénní úpravy, ...
Sečení trvalých travních porostů 2022-2023
ředmětem plnění veřejné zakázky je v letech 2022 a 2023 zajištění údržby trvalých travních ploch náležejících Povodí Moravy, s.p. Jedná se zejména o strojní a ruční sečení svahových pozemků přiléhajících k vodním tokům, vodním nádržím, ochranné hráze a suché poldry. Posekány budou svahy až po vodní hladinu, místy i dno koryta. Posečená travní ...
Sekání travnatých ploch
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení sekání travnatých ploch veřejné zeleně. Předmětem plnění je především: Provedení 4 sečí ročně v rozsahu dle přílohy č.1., za předpokladu objednání zadavatelem, zadavatel garantuje zadání (objednání) min. 2/3 celkového objemu sečí, po jednotlivých oblastech. Sečení travnatých ploch se sběrem a ...
Stavebné práce - Chránené vtáčie územie - Žitavský luh a Chránené vtáčie územie - Parížske močiare
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác s názvom: Stavebné práce - Chránené vtáčie územie - Žitavský luh a Chránené vtáčie územie - Parížske močiare Predmet zákazky sa delí na 2 časti: Časť 1: Chránené vtáčie územie - Žitavský luh Časť 2: Chránené vtáčie územie - Parížske močiare Podrobná technická špecifikácia je uvedená v ...
Kompostéry II
Množstvo: 700 ks = 1 súbor Objem kompostéra: 700 800 l. Hrúbka steny kompostéra: 5 6 mm. Materiál kompostéra: HDPE. Dodacia lehota od podpísania zmluvy: 6 týždňov. Vrátane dopravy na miesto určenia v meste Nitra. Záruka min. 2 roky.
Rekonstrukce podchodu pod ul. Místeckou
Realizace stavby „Rekonstrukce podchodu pod ul. Místeckou, Ostrava-Jih“ v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, dle projektové dokumentace pro provádění stavby „Rekonstrukce podchodu pod ul. Místeckou Ostrava-Jih“, zpracované společností Ateliér IDEA spol. s r.o., IČO: 15502309 se sídlem Strmá 640/12, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, zak. č. 22-9/20. ...