Zimní a letní údržba komunikací, chodníků, cest v zeleni, přístupových cest a komunikační zeleně

Zimní a letní údržba komunikací, chodníků, cest v zeleni, přístupových cest a komunikační zeleně

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby úklidu a údržby komunikací a ploch na území Prahy 15, které jsou v majetku, ve správě, nebo svěřené Úřadu MČ Prahy 15 a s tím spojené dodávky.

Rekonštrukcia mosta a miestnej komunikácie na Mikovíniho ulici

Rekonštrukcia mosta a miestnej komunikácie na Mikovíniho ulici

I etapa: Rekonštrukcia mosta a časti MK na Mikovíniho ulici Začiatok je za okružnou križovatkou v mieste asfaltovej škáry cca 20 m od hrany okružnej križovatky, koniec úpravy sa nachádza na mostnom závere. Stavba je členená do štyroch samostatných stavebných objektov 101Rekonštrukcia časti MK na UL. Mikovíniho 201Rekonštrukcia mosta na Ul. ...

Předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů pořízením kompostérů a štěpkovačů

Předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů pořízením kompostérů a štěpkovačů

Veřejná zakázka je rozdělena do dvou samostatných částí. Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení 2770 ks domácích kompostérů (2604 ks o min. objemu 1050 litrů a 166 ks o min. objemu 2000 litrů) a 7 ks štěpkovačů pro zajištění předcházení vzniku bioodpadu v obcích Sdružení měst a obcí Východní Moravy. Realizace zakázky proběhne dle podmínek ...

Rozšíření parku na Kraví hoře - obnova a doplnění cestní sítě a sadové úpravy - I.etapa

Rozšíření parku na Kraví hoře - obnova a doplnění cestní sítě a sadové úpravy - I.etapa

Předmětem veřejné zakázky je rozšíření parku na Kraví hoře – obnova a doplnění cestní sítě a sadové úpravy – I.etapa v rozsahu a podle projektové dokumentaci pro provedení stavby, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci na profilu zadavatele.

Mestský park v Karlovej Vsi

Mestský park v Karlovej Vsi

Predmetom zákazky je zriadenie mestského parku pre účely vytvorenia malej oddychovej zóny v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, na parcele č. 910/13, pozdĺž hlavnej komunikácie Karloveská medzi objektmi čerpacej stanice pohonných hmôt, poisťovne a rodinnými domami. Revitalizáciou pozemku, ktorý v súčasnosti nie je oplotený, zastavaný a ani inak ...

Údržba městské zeleně na území Statutárního města Teplice 2019 - 2020

Údržba městské zeleně na území Statutárního města Teplice 2019 - 2020

Předmětem veřejné zakázky je komplexní údržba městské zeleně na území Statutárního města Teplice, která zahrnuje zejména sekání trávy, hrabání listí, kácení, výsadby a ořezy dřevin, údržbu keřů a výsadby a pletí květin.

Poptávám realizaci podzemního bazénu včetně zastřešení

Poptávám realizaci podzemního bazénu včetně zastřešení

Poptávám realizaci podzemního bazénu včetně zastřešení, tvar obdélníkový 6 x 3 x 1,2 m.

Revitalizácia verejného priestoru na ul. J. Závodského, Žilina - Závodie

Revitalizácia verejného priestoru na ul. J. Závodského, Žilina - Závodie

2.1Predmet podlimitnej zákazky je v súlade s § 3 ods. 3 a 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) zákazka na uskutočnenie stavebných prác, rekonštrukciu verejného osvetlenia, realizáciu vegetačných úprav a dodávku a inštaláciu mobiliáru s predmetom ...

Poptávám naklepání srpu, Plzeň

Poptávám naklepání srpu, Plzeň

Poptávám naklepání srpu v Plzni-městě. Děkuji. Marie

Poptávám náhradní díl ke křovinořezu Dolmar MS 290 U

Poptávám náhradní díl ke křovinořezu Dolmar MS 290 U

Poptávám kompletní startování na křovinořez" Dolmar MS 290 U ".

Kompostéry pre kompostovanie BRO zo zelených plôch v obci Čečejovce.

Kompostéry pre kompostovanie BRO zo zelených plôch v obci Čečejovce.

Položka č. 1: Záhradný kompostér do 400 l, množstvo 130 ks; Položka č. 2: Záhradný kompostér do 600 l , množstvo 201 ks; Položka č. 3: Záhradný kompostér do 800 l, množstvo 121 ks; Položka č. 4: Záhradný kompostér do 1000 l, množstvo 141 ks; Položka č. 5: Záhradný kompostér nad 1000 l, množstvo 238 ks. Opis a technické špecifikácie kompostérov sú ...

Poptávám ostříhání tújí

Poptávám ostříhání tújí

Poptávám stříhání živého plotu z tújí (cca 3 m vysoký a cca 30 m dlouhý). K.Takáč Město Albrechtice

D0 Sečení ručně - km 81,500 - 28,913

D0 Sečení ručně - km 81,500 - 28,913

Ruční sečení, vyhrabání posečené trávy a stařiny, nakládka, odvoz a uložení na skládku.

Údržba verejnej a cestnej zelene 2018

Údržba verejnej a cestnej zelene 2018

Kompletné zabezpečenie údržby verejnej a cestnej zelene na pozemkoch vo vlastníctve, v priamej správe a v užívaní Mestskej časti Bratislava Podunajské Biskupice. pre tri lokality :Lokalita č. 1 - Medzi jarkami, Lokalita č. 2 - Dolné hony, Lokalita č. 3 - Pôvodná obec.

Lipany lokalita IBV Pod Hájom

Lipany lokalita IBV Pod Hájom

Výstavba komunikácií a technickej infraštruktúry - inžinierskych sieti pre IBV Pod Hájom v Lipanoch ( pre 35 - 37 RD) Objektová skladba: SO 01 Príprava územia SO 02 Komunikácie vozidlové SO 03 Komunikácie pešie SO 04 Oplotenie SO 05 Verejná zeleň SO06a Vodovodná a požiarna voda SO 06b Preložka vodovodu SO 07a Kanalizácia a záchytná ...

Poptávám indukční cívku pro sekačku VARI

Poptávám indukční cívku pro sekačku VARI

Poptávám indukční cívku Z 22 pro sekačku VARI / dva vývody/.

Výsadba příměstské zeleně U Vodojemu, Kyjov

Výsadba příměstské zeleně U Vodojemu, Kyjov

Předmětem veřejné zakázky je revitalizace lokality U Vodojemu pro volný čas a sportovně rekreační vyžití. Výsadba příměstské zeleně zahrnuje výsadbu stromů, keřů a ostatní zeleň. Stavební práce pak zahrnují zhotovení doprovodných staveb - joggingového okruhu, MTB okruhu, lezecké stěny, infokiosku, discgolfu, veřejného osvětlení, oploceného výběhu ...

Práce na spevnených plochách v obci Kalná nad Hronom

Práce na spevnených plochách v obci Kalná nad Hronom

Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa stavebných prác spevnených plôch v obci v rozsahu projektovej dokumentácie, výkazu výmer a týchto súťažných podkladov. Uchádzač zabezpečí v rozsahu projektovej dokumentácie a výkazu výmer uskutočnenie stavebných prác s dodávkou požadovaného tovaru (materiálu) a poskytnutia služieb v rámci zhotovenia diela, ...

Údržba ploch a prvků veřejných pohřebišť na území města Šumperka

Údržba ploch a prvků veřejných pohřebišť na území města Šumperka

Předmětem plnění je provádění údržby ploch a prvků veřejných pohřebišť na území města Šumperka, zejména se jedná o veřejnou zeleň a komunikace. Jedná se zejména o zajišťování těchto prací: a) provádění údržby včetně čištění a úklidu ploch a prvků veřejných pohřebišť (zeleň, komunikace); b) provádění svozu odpadkových košů do přistavených ...

Znižovanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Súľov - Hradná

Znižovanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Súľov - Hradná

Predmetom zákazky je dodanie kompostérov vrátane dopravy na miesto určenia v rámci projektu Znižovanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Súľov - Hradná a to nasledovne: Záhradný kompostér typ 1: 100 ks Záhradný kompostér typ 2: 190 ks Záhradný kompostér typ 3: 190 ks Záhradný kompostér typ 4: 280 ks Záhradný ...

Koupaliště Miroslav

Koupaliště Miroslav

Předmětem veřejné zakázky je stavba, která je členěna na 3 stavební objekty, SO 01 – Technologický objekt, SO 02 – Veřejné sprchy a SO 03 – Zpevněné a nezpevněné plochy a zahrnuje dodání technologie na úpravu vody. Podrobné informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, která bude uveřejněna na profilu zadavatele: ...

Nákup kompostérov

Nákup kompostérov

Predmetom zákazky je dodanie 600 ks kompostérov s objemom 900 l pre použitie v domácnostiach a 15 ks kompostérov s objemom 1 400 l pre potreby obce. Viac informácií je uvedených v Súťažných podkladoch.

Poptávám trvalku Svíčkovec

Poptávám trvalku Svíčkovec

Poptávám trvalku Svíčkovec v růžové barvě. Děkuji.

Kompostéry

Kompostéry

Predmetom zákazky je dodanie 600 ks kompostérov s objemom 900 l pre použitie v domácnostiach a 15 ks kompostérov s objemom 1 400 l pre potreby obce.

Odstránenie havarijnej situácie v Školskom bazéne ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej ul.

Odstránenie havarijnej situácie v Školskom bazéne ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej ul.

Predmetom zákazky je odstránenie havarijnej situácie v Školskom bazéne ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej ul. č. 62 v Bratislave v rozsahu celkovej rekonštrukcie.

(záznamy 1/25 z 5580)  strana 1 / 224