Poptávám meruňku ananasku
Mám zájem o 1 meruňku ananasku. Prosím, dejte vědět jestli ji budete mít. Děkuji.
Poskytování komunálních služeb - údržba zeleně, podruhé
poskytování služby, kterou se rozumí: správa a údržba zeleně na území Městského obvodu Ústí nad Labem - město, spočívající zejména v provádění seče travnatých ploch, údržbě zeleně, hrabání listí, péči o nově vysazené stromy, výsadbě zeleně (výsadba stromů, výsadba keřů, řez keřů a živých plotů, zatravňování ploch a související činnosti) a ...
Regenerace sídliště Fifejdy II - VII. etapa, část B + XI. etapa, část B - 2
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce části sídliště Fifejdy II, která navazuje a propojuje již realizované části „A“ VII. a XI. etapy. Lokalita řešeného území se nachází kolem ulic Ahepjukova a Gen. Janouška. Realizací veřejné zakázky dojde k regeneraci veřejných prostor a zajištění možnosti trávení volného času obyvatel sídliště. Projektová ...
Obnova lučních tratí v k.ú. Velká nad Veličkou
Předmětem projektu je obnova travních porostů na dlouhodobě nevyužívané zemědělské půdě zejména na plochách bývalých zahrad, luk a sadů, aktuálně zarostlých nálety dřevin k extenzivnímu hospodaření. Jedná se o území v k. ú. Velká nad Veličkou, v lokalitě Závalší, na ploše 12,36 ha. Lokalita leží ve vzdálenosti cca 0,2-0,7 km od NPR Zahrady pod ...
České Budějovice, Zeyerova ulice stavební úpravy 2. etapa
Předmětem plnění veřejné zakázky je 2. etapa stavebních úprav komunikace včetně inženýrských sítí a veřejného osvětlení Zeyerovy ulice v Českých Budějovicích v rámci stavebních objektů SO 101 - pouze větev A a B, SO 01.3, SO 02.3, SO 03.3, SO 04.3, SO 05.3, SO 06.3, SO 10 a SO 11. Součástí plnění zakázky jsou i sadové úpravy a následná péče o ...
Obnova sadů a pastvin v Hloží v k.ú. Velká nad Veličkou
obnova extenzivních ovocných sadů a pastvin na dlouhodobě nevyužívané zemědělské půdě - zejména na plochách bývalých vinic, luk a sadů, aktuálně zarostlých nálety dřevin - k extenzivnímu hospodaření. Jedná se o území v k. ú. Velká nad Veličkou, v lokalitě Hloží, na ploše 12,9 ha. Lokalita leží v těsné blízkosti PR Hloží, určené k ochraně ...
Zastrešenie bazéna pre vodné pólo kúpaliska Červená hviezda
Predmetom zákazky je zastrestrešenie bazéna pre vodné pólo, kúpalisko Červená hviezda v Košiciach, zabezpečenie zdroja tepla pre dotknuté objekty areálu. Bazén pre vodné pólo je jestvujúci. V rámci tohto projektu bude urobený nový základ okolo bazéna pre jeho nové prestrešenie, objekt bazéna bude prekrytý a vykurovaný VZT jednotkou. K bazénu bude ...
SZ Lednice,zámek a zámecký park, výkon TDS, BOZP a dozoru nad obnovou zeleně
Předmětem veřejné zakázky je výkon všech nezbytných a obvyklých inženýrských a jiných činností osoby vykonávající činnost stavebního dozoru stavebníka na staveništi, dále pak výkon všech nezbytných a obvyklých inženýrských a jiných činností na pozici koordinátora BOZP na staveništi a rovněž výkon všech nezbytných a obvyklých činností spojených s ...
Revitalizace městského parku Masarykovy sady - Hrádek, Třebíč - I. etapa
Předmětem veřejné zakázky jsou služby, spočívající v revitalizaci městského parku, tj. sadové úpravy včetně následné péče, úprava komunikací pro pěší a mobiliář.
Úprava zeleně a mobiliáře
Předmětem plnění veřejné zakázky je úprava zeleně a dodávka mobiliáře v okolí přístavby základní školy.
Údržba zahrad u MŠ a ZŠ k.ú. Kladno a Rozdělov
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění údržby zeleně, zejména travnatých ploch, keřových skupin, květinových výsadeb a dřevin vč. jejich výsadby v areálech základních a mateřských škol ve vybraných k.ú. Kladno, Rozdělov v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Doplnění zeleně v polní trati Padělky ode Drah, Drahy, Hrubé pasečky, Vyhnašov, Mrchoviště
Předmětem veřejné zakázky je založení krajinné zeleně, interakčních prvků segmentů lokálních biokoridorů v k.ú. Tupesy na Moravě. V podstatě jde o rekonstrukci krajinného rázu ve významné lokalitě Přírodního parku Chřiby, vytvoření protioerozních prvků v krajině a zvýšení ekologické stability území. Projekt je zaměřen na regeneraci rozsáhlého ...
Revitalizácia časti parku voľného času v Dunajskej Strede MEETING POINT
Cieľom revitalizácie časti parku voľného času v Dunajskej Strede MEETING POINT je prestavba a modernizácia spevnených plôch, inžinierskych sietí, sadových úprav pre celoročné pôsobenie. Urbanisticko-architektonické a krajinárske riešenie patrí polohou v rámci organizmu mesta dotykovej k centru (tangenciálna poloha). V tesnej blízkosti sa nachádza ...
Poptávám ochranný kryt na houpačku
Poptávám ochranný kryt na houpačku. Dobrý den prosím máme houpačku o rozměrech d1930 s1100 a v1656 mm a potřebovali by jsme ochranný kryt. Můžete mi prosím sdělit za jakou cenu můžete dodat. Děkuji Šenková
Nákup zberných  nádob na kuchynský odpad a kompostérov
Predmetom zákazky je nákup 12 ks nádob na kuchynský odpad (240l) a 1379 ks kompostérov (600l) .
Založení ÚSES Podbořany - I. etapa
Předmětem zakázky je ve smyslu Územního plánu a Plánu komplexních pozemkových úprav a Plánu ÚSES I. Etapa stabilizace a obnovy původních přirozených krajinných struktur v katastru Buškovice, Hlubany a Kněžice u Podbořan včetně dvouleté následné pěstební péče.
Krytý bazén Znojmo - Louka - TDI a BOZP
Předmětem plnění zakázky je výkon technického dozoru investora a činnost koordinátora BOZP v rámci stavby díla s názvem „Krytý bazén Znojmo - Louka“, jehož předmětem je výstavba nového krytého bazénu Znojmo Louka, umístěného v areálu městské plovárny pod Louckým klášterem. Součástí díla jsou také přístupové chodníky, rozšíření parkoviště a kácení ...
Lineární zavlažovače
4 ks lineárních zavlažovačů
Pořízení závlah firmou Agáta spol. s r.o.
Předmětem zakázky je dodávka závlahového systému (CPV kód 43323000-3) - 6 ks pásových zavlažovačů 500m/110mm.
Založení skladebných částí ÚSES v k.ú. Šardice I. a II.
Předmětem veřejné zakázky je založení skladebných částí ÚSES v k.ú. Šardice, které je vnitřně rozděleno na dvě části I. a II., které mají samostatné projektové dokumentace a výkazy výměr. Veřejná zakázka však není rozdělena na části, předmětem zakázky je provedení všech služeb, prací a dodávek nezbytných ke splnění obou částí projektu jako celku. ...
Mestská plaváreň a wellness
Predmetom obstarávania je realizácia stavebných prác vrátane dodávky a inštalácie technológie na novostavbe MESTSKEJ PLAVÁRNE A WELLNESS v meste Hlohovec na okraji zámockého parku, na Nábreží Andreja Hlinku, v tesnej blízkosti letného kúpaliska. Navrhované riešenie stavebných prác a inštalácie bazénovej technológie bude realizované podľa zadanej ...
Dodávka a montáž nerezových bazénov a bazénových technológií
Predmetom tohto verejného obstarávania je komplexná rekonštrukcia a modernizácia krytej plavárne v Žiari nad Hronom ktorá bude slúžiť nie len verejnosti, športovému plaveckému klubu Delfín, športovcom MŠK Žiar nad Hronom, základným a stredným školám, ale aj zdravotne postihnutým a matkám z deťmi. Verejný obstarávateľ vyhlasuje túto zákazku na ...
Revitalizácia autobusového otočiska
Stavebné práce na projekte Revitalizácia autobusového otočiska, ktorý bude financovaný zo štrukturálnych fondov, operačný program IROP, výzva: IROP-PO1-SC121-2019-48. V rámci stavebných prác budú realizované práce na nasledovných stavebných objektoch: SO 01 Cyklotrasa časť bezprostredne napojená na autobusové otočisko SO 02 Autobusové otočisko, ...
Poptávám štěpku
Poptávám štěpku. Děkuji a případně jestli můžete dovézt.
Rekonštrukcia krytej plavárne v Starej Ľubovni
Predmetom zákazky je rekonštrukcia obvodových plášťov, úplná výmena technológie, prestavba časti priestorov suterénu na wellness, rekonštrukcia bazénových telies a vybudovanie detského exteriérového brodiska.