Poptávám zastřešení bazénu
Poptávám informace k zastřešení kulatého bazénu 4,6m zapuštěného do země. S pozdravem Slancová
ŠD UKF Brezový háj - exteriérová úprava plôch areálu
Predmetom obstarávania je realizácia stavebných prác súvisiacich s terénnymi úpravami, výstavbou nových komunikačných plôch, sadovými úpravami, výstavbou objektov malej architektúry, rekonštrukciou existujúcich chodníkov v areáli a doplnenie súvisiacich inžinierskych sietí. Stavenisko sa nachádza v katastrálnom území Chrenová v Nitre na ul. ...
Zahrada u MŠ, Hrušky
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky prvků a řešení (např. herní prvky pro děti, venkovní mobiliář, sadové úpravy, závlahový systém, související stavební práce) vedoucích k obnově zahrady u Mateřské školy v obci Hrušky. Předmět zakázky je specifikován zadávací dokumentací, zejména pak přílohou č. 1 Projektová dokumentace, kterou vypracovala Ing. ...
Údržba veřejné zeleně v České Lípě
Předmět VZ je rozdělen do tří částí. Předmětem všech tří částí VZ je poskytování služeb spojených s údržbou veřejné zeleně v České Lípě, tj. údržbou veřejné zeleně ve vlastnictví města Česká Lípa podle specifikace jednotlivých částí předmětu VZ uvedené v ZD (přílohy č. 1.1, 2.1 a 3.1 - pro 1. část VZ, 1.2, 2.2 a 3.2 - pro 2. část VZ, 1.3, 2.3 a ...
Zlepšenie environmentálnych aspektov mesta Humenné – regenerácia vnútroblokov
Predmetom zákazky je revitalizácia vnútroblokových priestorov, ich modernizácia a zatraktívnenie priestorov pri dosiahnutí pôvodného urbanistického a koncepčného riešenia. V rámci prác budú uskutočnené nevyhnutné práce za týmto účelom. Riešený, jestvujúci exteriérový priestor sa nachádza na ulici Dobrianskeho a na ulici Laboreckej v k. ú. Humenné ...
Běžná údržba zeleně
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je údržba prvků ploch zeleně na vybraných lokalitách v Plzni. Tato údržba zahrnuje zejména tyto činnosti: údržbu parkových trávníků, údržbu parkových pobytových trávníků, údržbu letničkových záhonů, údržbu trvalkových rabat, údržbu keřových porostů, údržbu živých plotů, údržbu ...
Poptávám realizaci bazénu
Poptávám realizaci bazénu. Dobrý den, prosím o informaci zda dodáváte bazény na klíč i do okresu Kolín? Pokud ano, kdy máte nejbližší možné termíny na realizaci? Dále poprosím o kalkulaci dodání na klíč (bazén 7x3 m + vysoké zastřešení. ) Děkuji Šimůnková
Poptávám bazén
Poptávám bazén 12m3.
Poptávám dovoz vody do bazénu
Poptávám dovoz vody do bazénu, cca 20-24 m3, adresa: Řež u Prahy - prosím o přibližnou cenu a kolik dnů předem je nutné objednat.
Předprostor kostela sv. Ducha
Předmětem soutěže je návrh urbanisticko-krajinářského řešení veřejného prostranství v okolí kostela Sv. Ducha (dále jen „řešené území“) na pozemcích parcelní číslo 783/15, 783/64, 783/73, 783/74, 783/11, 1095/15, 1095/16, 1095/33, 1095/8, 1095/4, 1095/23, 654/78, 654/80, 1237/15, 1095/18, 1095/52, 1095/9, 1095/31, 1095/30, 1095/17, 1236/3 v k. ú. ...
Pořízení zavlažovacího zařízení II
Předmětem zakázky je dodávka závlahové techniky: 1. Pásový zavlažovač se závlahovou pistolí o délce návinu hadice 500 m a průměru hadice 110 mm - 10 kusů 2. Pásový zavlažovač se závlahovým mostem o záběru 72 m, délce návinu hadice 500 m a průměru hadice 110 mm - 3 kusy 3. Rychlospojkové ocelové potrubí o minimálním průměru DN125 - délka 2.088 m ...
Obnova stromořadí vč. stavebních úprav ul. Jahnova, Pardubice
Jedná se o výměnu stromořadí v počtu 26ks stromů na náměstí Republiky (6ks) a v ul. Jahnova (20ks) v Pardubicích. Při výměně stromů dojde k úpravě objemu pro kořeny tzv. vytvoření systému prokořenitelných buněk s cílem zlepšení podmínek pro pěstování stromů. Systém prokořenitelných buněk umožní vytvoření objemu pro budoucí růst kořenového ...
Revitalizácia vnútroblokov v meste Nová Baňa – stavebné práce
Predmetom zákazky je komplexná revitalizácia a úprava vybraného verejného priestoru s cieľom zhodnotenia urbanizovaného životného prostredia a zlepšenia environmentálnych aspektov. Zároveň ide tiež o podporu budovania zelenej infraštruktúry v mestských oblastiach. Výsledkom navrhovanej revitalizácie má byť systémová obnova a tvorba zelene, ...
Údržba zeleně pro město Cheb
Rámcová dohoda. Cílem této veřejné zakázky je zajištění správy a údržby veřejné zeleně na vymezených plochách v katastrálním území města Cheb dle specifikace uvedených v Příloze č. 4 (Specifikace služby + ceník prací) a Příloze č. 5 (návrh Rámcové dohody) zadávací dokumentace a v požadovaných termínech. Předmět plnění představuje především: sekání ...
Veřejná zakázka na zajištění stavebních prací PS Ostrov nad Ohří
Předmětem veřejné zakázky je novostavba požární stanice, která bude umístěna na pozemcích p.č. 992/1 a 995/4, k.ú. Ostrov nad Ohří (715883) v areálu složek IZS. Součástí stavby jsou i další objekty a zařízení, která hlavní stavbu doplňují. Jedná se mimo jiné o oplocení, podzemní akumulační nádrž dešťových vod, zpevněné plochy, sadovnické úpravy a ...
Zelená obec - Družstevná pri Hornáde
Predmetom zákazky je revitalizácia vymedzeného územia v obci Družstevná pri Hornáde. Súčasná zeleň nachádzajúca sa na tomto území je stromového vzrastu, nedávno vysadená v nedostatočnom množstve na plochu. Úplne tu absentuje výsadba kríkov, kvetín a trávnik. Po revitalizácii sa zníži výmera nepriepustných spevnených plôch, odvodnenie spevnených ...
Celoroční údržba zeleně v katastru města Valašské Meziříčí
Předmětem veřejné zakázky je celoroční údržba zeleně v katastru města Valašské Meziříčí. Jedná se zejména o: - údržbu travnatých ploch - tvarování a ořez keřů - kácení stromů - údržbu kruhových objezdů, květinových záhonů a mobilních nádob - ostatní práce, atd.
Údržba veřejné zeleně ve městě Louny - lokalita C
Předmětem plnění zakázky jsou služby spočívající v periodické údržbě veřejné zeleně v Lounech, včetně řádného nakládání s odpady dle platné legislativy v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmětem plnění je mj. údržba travnatých ploch I. a II. intenzity, květnatých luk, trvalkových záhonů, záhonů růží, keřů a skupin keřů, údržba ...
Mateřská škola Podhrad, Humpolec
Předmětem veřejné zakázky je novostavba objektu mateřské školy v ul. Podhrad v Humpolci, včetně připojení na technickou infrastrukturu, komunikace a zpevněných ploch a sadových úprav. Členění stavby na objekty: D.1 Mateřská škola; D.2 Komunikace a zpevněné plochy; D.3 Sadové úpravy; D.4 Inženýrské objekty - přípojky. Dále viz zadávací dokumentace.
II/373 Jedovnice průtah
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce intravilánového úseku silnice II/373 a částečně II/379 v průtahu městysem Jedovnice od stávající okružní křižovatky až k mostnímu objektu ev. č. 373-014. Součástí zakázky je příprava území, chodníky, kanalizace, autobusové zastávky, veřejné osvětlení, úprava zeleně a rekonstrukce mostu 373-014. Dále je ...
Poptávám zastřešení kulatého nadzemního bazénu
Prosím o CN na zastřešení kulatého nadzemního bazénu průměr 4,6m. Bazén je dokola obezděný cca 20cm tlustou zateplenou obezdívkou.
Sportovně-rekreační areál - Park Kamenná, I. etapa
Předmětem realizace projektu je realizace části sportovně-rekreačního areálu „Park Kamenná“ 1. etapa, v rámci které dojde k realizaci hrubých terénních úprav, altánu a zpevněných ploch pro mládež, altánu a zpevněných ploch pro seniory, otevřeného amfiteátru, piknik zóny, in-line dráhy, výběhu pro psy, cesty, chodníky, vyhlídky, veřejného osvětlení ...
ZŠ Horní Planá - přístavba školní jídelny a učeben - stavební část
Předmětem veřejné zakázky je přístavba objektu základní školy - školní jídelna s kuchyní, 3 učebnami, družinou a zázemím, přeložka teplovodu, přeložka přípojkové skříně nn, areálové rozvody kanalizace, zpevněné plochy a sadové úpravy nádvoří školy. Technologie stravování (gastroprovoz) bude zadána v samostatném zadávacím řízení.
Koupaliště Dubice, Česká Lípa
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce zahrnující zhotovení stavby „Koupaliště Dubice, Česká Lípa“ včetně zajištění servisních služeb po dobu záruky. Stavební práce zahrnují výstavbu tří nových nerezových venkovních bazénů (hlavní bazén, dětský bazén včetně spray poolu a tobogán se skluzavkou včetně dojezdového bazénu). Součástí stavby ...
Poptávám dovoz vody do bazénu
Potřebuj dodat vodu do bazénu - 5400 litrů na zahrádku v kolonii Kněževes u Prahy, Poptávám cisternu velikosti Avie s delší hadicí, kvůli užším uličkám v kolonii, nejmíň 20m. Děkuji