Zabezpečenie železničnej prepravy a prekládky materiálnej humanitárnej pomoci Slovenskej republiky
Zabezpečenie železničnej prepravy a prekládky materiálnej humanitárnej pomoci (ďalej len MHP) Slovenskej republiky alebo zahraničných poskytovateľov pre potreby Ukrajiny.
Zajištění tuzemské železniční přepravy zásilek pro potřeby organizačních složek ČD, a.s.
Předmětem Veřejné zakázky je závazek dopravce že vlastním jménem a na účet zadavatele obstará železniční přepravu a doručení vozových zásilek dle dispozic zadavatele na území ČR.
Železniční přeprava - vnitrostátní
Předmětem VZ je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na provedení vnitrostátní železniční přepravy techniky, materiálu a osob resortu MO, včetně souvisejících služeb dle přiložené zadávací dokumentace, čj, MO 393078/2022-551200.
Zajištění nákladní autodopravy v obvodu OŘ Plzeň 2022/2023
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody. Rámcovou dohodu uzavře zadavatel s jedním dodavatelem. Rámcové dohody budou uzavřeny na každý stavební objekt samostatně: SO1 obvod Správy tratí Plzeň (totožný s Plzeňským krajem), SO2 obvod Správy tratí České Budějovice (totožný s Jihočeským krajem) v souladu s bodem 5.2 ...
Vnútroštátna preprava tovaru po železnici
Vykonávanie vnútroštátnej železničnej prepravy materiálu a techniky v nákladných vlakoch verejnej prepravy, alebo samostatnými ucelenými vojenskými vlakmi po tratiach v správe poskytovateľa železničnej dopravnej cesty vozňami dopravcu alebo vozňami, ktoré sú vo vlastníctve Ministerstva obrany SR (ďalej len MO SR) vozne prepravcu. Podrobné ...
Provozování dráhy a drážní dopravy na vlečce ETB a provozu zauhlování ETB
Předmětem plnění smlouvy je provozování dráhy a drážní dopravy, vykládka a zauhlování paliva, údržba, prohlídky, revize vlečky Veolia Energie Česká republika, a.s. Česká republika - Třebovice na styku s dráhou celostátní a při provádění vlečkového provozu podle potřeb a pokynu Zadavatele.
Přeprava dříví 2024
Předmětem zadávacího řízení je zavedení DNS a následné zadávání veřejných zakázek v DNS v oblasti provádění služeb pro zadavatele v oblasti přepravy dřevní hmoty a provádění souvisejících činností včetně nakládky a vykládky dříví. Dřevní hmota bude přepravována ze zadavatelem určených odvozních míst na místa vykládky. Místa vykládky budou ...
Zavedení postrkové a přípřežní služby
Zajištění postrkové a přípřežní služby nákladních vlaků 4 elektrických hnacích drážních vozidel obsazených strojvedoucími na traťovém úseku Brno Maloměřice Kutná Hora po předmětné období dle pokynů dispečerského útvaru Zadavatele. Dále uvedeno v zadávací dokumentaci.
Preprava materiálnej humanitárnej pomoci
Predmetom zákazky je zabezpečenie prepravy materiálnej humanitárnej pomoci Slovenskej republiky do zahraničia použitím -cestnej prepravy, -železničnej prepravy, -lodnej námornej prepravy.
Dopravní obsluha vlečky - Praha, Ostrava, Olomouc
Předmětem veřejné zakázky je zajištění dopravní obsluhy vlečky v Praze, Ostravě a Olomouci. Veřejná zakázka je rozdělena na 3 části dle místa plnění. Část 1: Dopravní obsluha vlečky Praha Část 2: Dopravní obsluha vlečky Ostrava Část 3: Dopravní obsluha vlečky Olomouc Účastníci zadávacího řízení mohou podat nabídku k jedné i více částem ...
Doprava vápence a doprava vápna do Elektrárny Chvaletice
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním uchazečem na zajištění železniční přepravy vápence (část 1 VZ), resp. vápna (část 2 VZ) na dobu neurčitou do Elektrárny Chvaletice. Zadavatel předpokládá objem dodávky vápence přibližně 110 000 tun ročně a vápna přibližně 6 500 tun ročně.
Dopravní obsluha vlečky - Praha, Ostrava, Olomouc
Předmětem veřejné zakázky je zajištění dopravní obsluhy vlečky v Praze, Ostravě a Olomouci. Veřejná zakázka je rozdělena na 3 části dle místa plnění. Část 1: Dopravní obsluha vlečky Praha Část 2: Dopravní obsluha vlečky Ostrava Část 3: Dopravní obsluha vlečky Olomouc Účastníci veřejné zakázky mohou podat nabídku k jedné, ke dvěma i ke ...
Služby železniční dopravy - Vnitrostátní železniční přeprava vojenské techniky a materiálu AČR
Předmětem VZ je zabezpečení vnitrostátní železniční vojenské přepravy, prováděné dopravcem podle požadavků zadavatele, včetně komerčního odbavení. Vnitrostátní vojenská přeprava zahrnuje přepravu převozů (skupin osob s vojenským materiálem nebo technikou), transportů (techniky a materiálu) a železničních vozů zadavatele.
Odvoz a vagónování dřevní hmoty na území KRNAP a jeho OP
Předmětem této zakázky je odvoz a vagónování dřevní hmoty na území KRNAP a jeho OP dle aktuálních potřeb zadavatele.
Vojenská úverová preprava nákladov po železnici
Vykonávanie vnútroštátnej železničnej prepravy materiálu a techniky v nákladných vlakoch verejnej prepravy alebo samostatnými ucelenými vojenskými vlakmi po tratiach v správe poskytovateľa železničnej dopravnej cesty vozňami dopravcu alebo vozňami, ktoré sú vo vlastníctve Ministerstva obrany SR (ďalej len MO SR) - vozne prepravcu.
Poptávám přepravu automobilu do Španělska
Poptávám přepravu do Španělska - 1 osobní vozidlo do Malagy.
Preprava materiálnej humanitárnej pomoci
Predmetom zákazky je zabezpečovania prepravy materiálnej humanitárnej pomoci Slovenskej republiky do zahraničia použitím - cestnej prepravy, - železničnej prepravy a - lodnej námornej prepravy.
Poptávám přepravu palet po železnici
Poptávám železniční přepravu. Chci se zeptat na podrobnosti o přepravě 2 palet (380 kg) z Brna do Hanoveru. Zajímá mě zda je možne to vlakem vůbec přepravit, za jakou cenu a podmínky nakládání či vykládání apod. Pokud je to možné potřeboval bych to doručit do 30.3.2016.
Rámcová smlouva na nákladní železniční přepravu 2016 - 2018
Předmětem výběrového řízení je uzavření rámcové smlouvy mezi zadavatelem a několika dopravci, na základě které budou zadávány jednotlivé zakázky ze strany zadavatele, jejichž předmětem bude nákladní železniční přeprava nebezpečného zboží - minerálních olejů a případných dalších motorových paliv a biopaliv, zejména: nafty motorové dle ČSN EN 590, ...
Poptáváme železniční dopravu zboží do zahraničí
Dobrý den, poptávám přepravu paletovaného zboží o hmotnosti 30 tun po železnici, nakládka v Olomouci s vykládkou v Nizozemském Rotterdamu. Děkuji za odpověď Soukal.
Poptávám železniční přepravu zboží do Francie
Dobrý den, poptám přepravu 30 tun paletovaného zboží železniční dopravou z České Třebové do Francie, Marseille. Ceny prosím piště na email. Děkuji
Poptáváme železniční kontejnerovou dopravu
Dobrý den, poptávame dopravu kontejneru (20 tun) po železnici, nakládka Brno vykládka Aktobe, Kazachstán. Děkuji Kurbanov
Vnitrostátní železniční přeprava vojenské techniky a materiálu Armády České republiky, včetně osob
Zabezpečení vnitrostátní železniční vojenské přepravy, prováděné dopravcem podle požadavků zadavatele, včetně komerčního odbavení. Vnitrostátní vojenská přeprava zahrnuje přepravu převozů (skupin osob s vojenským materiálem nebo technikou), transportů (techniky a materiálu) a železničních vozů zadavatele.
Provozování dráhy, drážní dopravy a vykládky paliva na vlečce Teplárny Olomouc
Veřejná zakázka zahrnuje zejména: - vykládku paliva (uhlí) z vozů typů Falls, Fals-z, Fcs, Tds, Gags do hlubinného zásobníku - administraci provozu vlečky v souladu s platnou legislativou a podmínkami veřejné zakázky - údržbu vlečky - revizní činnost dle vyhlášky č. 177/1995 Sb.
Poptávám zahraniční přepravu automobilu
Poptávám: - zpáteční přepravu osobního auta Nissan Patrol Popis: - použitý Nissan Patrol (rozměry 5,5m x 2m x 2m, váha 2,5t) Lokalita: - Praha - Raykjavik, Reykjavik - Praha Termín: - červenec 2015 Doplňující informace: Poptávám nejvýhodnější způsob přepravy, dobu přepravy, podmínky přepravy, cenu za obě trasy.