Autobusová doprava na území Bratislavského, Trnavského a Trenčianskeho kraja
Predmet zákazky zahŕňa zabezpečenie autobusovej prepravy s minimálne 19 až 49 miestnym autobusom počas roka 2023 pre rôzne trasy v Trnavskom kraji príp. Bratislavskom a Trenčianskom kraji a zabezpečenie transferu 1 krát do týždňa v rámci mesta Piešťany spolu s čakaním na letisku približne 1-2 hodiny so 7 alebo 19 miestnym autobusom a ...
Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave
Predmetom obstarávania je výber dopravcu na poskytovanie služby vo verejnom záujme na území mesta Partizánske v pravidelnej autobusovej doprave na obdobie od 01.07.2023 do 31.12.2023. Predpokladaný rozsah predmetu obstarávania bol stanovený na základe predpokladaných cestovných poriadkov spracovaných pre obdobie od 01.07.2023 do 31.12.2023 a je ...
Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave
Predmetom obstarávania je výber dopravcu na poskytovanie služby vo verejnom záujme na území mesta Partizánske v pravidelnej autobusovej doprave na obdobie od 01.07.2023 do 31.10.2023. Predpokladaný rozsah predmetu obstarávania bol stanovený na základe predpokladaných cestovných poriadkov spracovaných pre obdobie od 01.07.2023 do 31.10.2023 a je ...
Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme
Predmetom Verejného obstarávania je výber dopravcov pre zabezpečenie bezpečných, efektívnych a kvalitných dopravných služieb podľa potrieb dopravnej obslužnosti územia pri zohľadnení sociálnych a environmentálnych faktorov a cieľov regionálneho rozvoja. Jedná sa o opakované verejné obstarávanie na dve časti predmetu zákazky, ktoré boli v ...
Nepravidelná cestná preprava osôb
Predmetom zákazky je zabezpečenie nepravidelnej autobusovej dopravy na zabezpečenie marketingovej a propagačnej aktivity - Presstripy (pre novinárov a zástupcov médií, influencerov, bloggerov a pod.), Famtripy (pre zástupcov cestovných kancelárií, nákupcov, odbornú verejnosť) pre slovenských a zahraničných účastníkov. Verejný obstarávateľ plánuje ...
Cestná doprava - autobusová a nákladná
Zabezpečenie autobusovej dopravy pri zájazdoch súborov Slovenského národného divadla v tuzemsku a v zahraničí, a to dvomi mikrobusmi s počtom sedadiel 7 - 8 a cca jedným až štyrmi autobusmi vybavenými klimatizáciou, toaletou a bufetom na jeden zájazd, s počtom sedadiel 49 až 59 tak, že všetky tieto zájazdy budú realizované na základe ...
Poptáváme přepravu do Vídně
Dobrý den, hledáme nejlepší možný řešení pro několik rodin. Chceme jet do Vídně Zoo a potřebujeme nejlepší možnou dopravu. CCa 45 osob Děkuji. Oprchalová
Poptáváme zájezdovou autobusovou dopravu
Dobrý den, dne 29.4. jsme se domluvili s přáteli na výlet do zoo Vídeň a je nás už 25 dospělých a 22 dětí. A zkoušíme poptat autobus, když už nás jede tolik. Prosím je to nástup Brno a příjezd do Vídně. Čekací doba busu 6-8 hodin. Děkuji.
Považie
Predmetom zákazky je zabezpečenie a rozvoj efektívnej, bezpečnej a kvalitnej pravidelnej verejnej prímestskej autobusovej dopravy a dopravnej obslužnosti v regiónoch Trenčianskeho samosprávneho kraja. Zákazka je regionálne rozdelená na dve časti: Časť 1 Považie (okresy Trenčín, Považská Bystrica, Púchov, Nové Mesto nad Váhom, Ilava, Myjava) Časť ...
Nepravidelná cestná preprava osôb
Predmetom zákazky je zabezpečenie nepravidelnej autobusovej dopravy na zabezpečenie marketingovej a propagačnej aktivity - najmä Presstripy (pre novinárov a zástupcov médií, influencerov, bloggerov a pod.), Famtripy (pre zástupcov cestovných kancelárií, nákupcov, odbornú verejnosť) alebo podľa potrieb verejného obstarávateľa pre slovenských a ...
Zabezpečenie procesu verejného obstarávania – Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb
Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexného procesu verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre zákazku: Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb v pravidelnej autobusovej doprave (MHD) pre mesto Pezinok..
Časť 1 predmetu zákazky  Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme
Predmetom Verejného obstarávania je výber dopravcov pre zabezpečenie bezpečných, efektívnych a kvalitných dopravných služieb podľa potrieb dopravnej obslužnosti územia pri zohľadnení sociálnych a environmentálnych faktorov a cieľov regionálneho rozvoja.
Zajištění služeb spojených se zabezpečením služebních/pracovních cest do zahraničí
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na zajištění služeb pro zadavatele spojených se zabezpečením zahraničních služebních/pracovních cest zaměstnanců zadavatele a dalších osob zadavatelem určených (dále jen „služby“). Jedná se o tyto služby: a) Zprostředkování nákupu, rezervace a změn rezervace letenek b) Do momentu ...
Poptávám dopravu do Německa pro školní třídy
Dobrý den, poptávám dopravu do Německa pro školní třídy na dvě akce. Mohli byste mi, prosím, dát cenovou nabídku? Děkuji M. Novotná 1. zájezd: 28. 11. 2022, Ústí nad Labem – Chemnitz a zpět odjezd: 7.30 od školy (SNP 6 Ústí nad Labem) do Kreherstraße 101, 09127 Chemnitz návrat: 13.30 z Chemnitz Kreherstraße 101 do Ústí nad Labem, ...
Náhradná autobusová doprava
Predmetom zákazky je zabezpečenie náhradnej autobusovej dopravy v 16 okruhoch železničných traťových úsekov - pre regióny Košice, Bratislava, Zvolen a Žilina autobusmi s úložným priestorom na prepravu batožín, s kapacitou minimálne 45 miest na sedenie na úsekoch trate požadovaných objednávkou obstarávateľa. Podrobný opis je uvedený v súťažných ...
EYOF - kyvadlová doprava
Predmetom zákazky sú prepravné služby v súvislosti s podujatím EYOF Banská Bystrica 2022 - https://eyof2022.com/ v termíne 24. - 30.7. 2022 v rámci lokalít na území Banskej Bystrice a Zvolena - preprava akreditovaných osôb, oficiálnych delegácií, športovcov. Predmetná zákazka sa delí na dve časti: Časť č. 1 EYOF_kyvadlová doprava Časť č. 2 ...
Náhradná autobusová doprava v regióne Košice, okruh Košice
Predmetom zákazky s názvom Náhradná autobusová doprava v regióne Košice, okruh Košice je zabezpečenie náhradnej autobusovej dopravy v regióne Košice, na okruhu Košice autobusmi s úložným priestorom na prepravu batožín, s kapacitou minimálne 45 miest na sedenie na úsekoch trate požadovaných objednávkou obstarávateľa. Autobusová doprava slúži ako ...
Zajištění vozového parku pro předsednictví České republiky v Radě EU v roce 2022
Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je časově omezené pořízení služby spočívající v zajištění dostatečného počtu konkrétně specifikovaných dopravních prostředků - velkokapacitních luxusních autobusů s obsluhou t.j. minimálně 2 řidiči na jeden autobus, které bude zadavatel dočasně využívat pro akce konané v rámci akcí spojených s ...
Náhradná autobusová doprava v regióne Košice, okruh Poprad Tatry
Predmetom zákazky s názvom Náhradná autobusová doprava v regióne Košice, okruh Poprad Tatry je zabezpečenie náhradnej autobusovej dopravy v regióne Košice, na okruhu Poprad Tatry autobusmi s úložným priestorom na prepravu batožín, s kapacitou minimálne 45 miest na sedenie na úsekoch trate požadovaných objednávkou obstarávateľa. Autobusová doprava ...
Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme
Predmetom Zákazky je výber dopravcu na zabezpečenie služby vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave (mestskej hromadnej doprave) a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy na území mesta Svit. Ďalšie informácie uvedené v súťažných podkladoch.
Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme
Predmetom obstarávania je výber dopravcu pre zabezpečenie bezpečných, efektívnych a kvalitných dopravných služieb podľa potrieb dopravnej obslužnosti územia pri zohľadnení sociálnych a environmentálnych faktorov a cieľov regionálneho rozvoja. Z hľadiska obstarávania služieb vo verejnom záujme bude územie Košického samosprávneho kraja rozdelené do ...
Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme
Predmetom Zákazky je výber dopravcu na zabezpečenie služby vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave (mestskej hromadnej doprave) a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy na území mesta Svit. Ďalšie informácie uvedené v súťažných podkladoch.
EYOF 2022 - Prepravné služby
Predmetom zákazky sú prepravné služby v súvislosti s podujatím EYOF Banská Bystrica 2022 - https://eyof2022.com/ v rozsahu: Zabezpečenie dopravných služieb, výkon prepravných služieb vozidlami poskytovateľa vo vopred stanovenom rozsahu, mieste a čase. Preprava je vykonávaná vozidlami : osobnými autami strednej triedy, mikrobusmi a autobusmi so ...
Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb pravidelnej mestskej autobusovej dopravy pre potreby cestujúcej verejnosti v meste Hlohovec. Predmetom Zákazky je výber dopravcu na zabezpečenie služby vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave (mestskej hromadnej doprave). Verejné obstarávanie dopravcu je realizované na 3 roky na obdobie od ...
Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb v pravidelnej autobusovej doprave pre mesto Zvolen
Predmetom zákazky je zabezpečenie a rozvoj efektívnej bezpečnej a kvalitnej pravidelnej verejnej mestskej autobusovej dopravy a dopravnej obslužnosti v záujmovom území Mesta Zvolen. Podrobný opis predmetu zákazky a ďalšie informácie o podmienkach plnenia sú uvedené v Časti B (Opis predmetu zákazky) a najmä v časti D (Obchodné podmienky) súťažných ...