Preprava osôb pre potreby podujatí OBSE
Predmetom zákazky sú prepravné služby, ktoré budú poskytované pre potreby prepravy osôb v rámci podujatí súvisiacich s predsedníctvom SR v OBSE.
Náhradná autobusová doprava
Predmetom zákazky s názvom náhradná autobusová doprava je zabezpečenie náhradnej autobusovej dopravy v jednotlivých okruhoch železničných traťových úsekov autobusmi s úložným priestorom na prepravu batožín, s kapacitou minimálne 45 miest na sedenie na úsekoch trate požadovaných objednávkou objednávateľa (ďalej ako predmet zákazky). Autobusová ...
Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre oblasť Turiec
Predmetom verejného obstarávania je výber dopravcu, ktorý bude zabezpečovať verejnosti bezpečné, efektívne a kvalitné dopravné služby vo verejnom záujme prostredníctvom spojov autobusovej prímestskej dopravy, primerane vykonávaných v súlade s potrebami dopravnej obslužnosti územia a zohľadňujúcich sociálne a environmentálne faktory a ciele ...
Poptávám přepravu osob do Maďarska
Poptávám přepravu osob do Maďarska, 6 osob z Šumperku do Šarváru Maďarsko, termín: 19.7.2019 a zpět 22.7.2019.
Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre ŽSK
Predmetom verejného obstarávania je výber dopravcu, ktorý bude zabezpečovať verejnosti bezpečné, efektívne a kvalitné dopravné služby vo verejnom záujme prostredníctvom spojov autobusovej prímestskej dopravy, primerane vykonávaných v súlade s potrebami dopravnej obslužnosti územia a zohľadňujúcich sociálne a environmentálne faktory a ciele ...
Nepravidelná autobusová doprava SF
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb nepravidelnej autobusovej dopravy pre potreby verejného obstarávateľa na obdobie 36 mesiacov od účinnosti zmluvy do rôznych domácich a zahraničných destinácií.
Mestská autobusová doprava v meste Trnava
Predmetom zákazky je poskytovanie služby Mestská autobusová doprava v meste Trnava v rozsahu a podľa požiadaviek verejného obstarávateľa v súťažných podkladoch. Predmetom služby je zabezpečiť verejnosti bezpečné, efektívne a kvalitné dopravné služby na území Mesta Trnava formou mestskej autobusovej dopravy (ďalej aj ako "MAD) za určené základné ...
Zabezpečenie služieb vo verejnom záujme mestskej autobusovej dopravy
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb pravidelnej mestskej autobusovej dopravy pre potreby cestujúcej verejnosti v meste Nitra. Ďalšie informácie budú uvedené v súťažných podkladoch.
Zabezpečenie prepravných výkonov v mestskej hromadnej autobusovej doprave v meste Kežmarok
Predmetom verejného obstarávania je zabezpečenie prepravných výkonov v mestskej hromadnej autobusovej doprave v meste Kežmarok na autobusovej linke v súlade s Rozhodnutím o udelení dopravnej licencie na vykonávanie mestskej autobusovej dopravy na území mesta Kežmarok v zmysle § 10 a 53, zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave dopravnou licenciou ...
Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme na území mesta Dunajská Streda
1.Predmetom Zákazky je výber dopravcu na zabezpečenie služby vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave (mestskej hromadnej doprave) a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy na území mesta Dunajská Streda. Verejné obstarávanie dopravcu je realizované na 10 rokov na obdobie od 01.04.2019 do 31.12.2028 s možnosťou opcie na predĺženie doby ...
Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme mestskej autobusovej dopravy
1.Predmetom Zákazky je výber dopravcu na zabezpečenie služby vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave (mestskej hromadnej doprave) a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy na území mesta Komárno. Verejné obstarávanie dopravcu je realizované na 5 rokov od nadobudnutia účinnosti zmluvy s možnosťou opcie na predĺženie doby trvania ...
Poptávám zahraniční autobusovou dopravu
Poptávám zajištění autobusu pro orchestr - 80 osob v termínu 3. - 8. 7. 2019. Přistavení autobusu Karviná (3. 7. 2019), cesta do destinace: Besana in Brianza (Milano), Itálie. Návrat do Karviné 8. 7. 2019.
Autobusová doprava, Německo
Vážené dámy a pánové, hledáme autobusovou společnost, která nás může převézt autobusem z Großschönau v Německu u Varnsdorfu do Kryštofova Udoli. Jedná se asi o 20 lidí. Den: 20.11.2018 v 17:00 hodin. S přátelským pozdravem A. Hülle
Poptávám zájezdovou autobusovou dopravu pro školní výlet
Poptávám zájezdovou autobusovou dopravu pro školní výlet do Vídně.
Pozemná preprava osôb a batožín na území SR a v zahraničí
Predmetom zákazky je pozemná preprava osôb a preprava batožín v SR a v zahraničí pre Slovenský zväz ľadového hokeja
Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave
Predmetom zákazky je zabezpečenie služby vnútroštátnej pravidelnej autobusovej dopravy ( mestskej hromadnej dopravy) na území mesta Galanta. Ďalšie informácie budú uvedené v súťažných podkladoch.
Služba vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej mestskej autobusovej doprave v Meste Bardejov
Predmetom zákazky je uzavretie Zmluvy o službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej mestskej autobusovej doprave v meste Bardejov na obdobie rokov 2019 - 2028 medzi Verejným obstarávateľom ako objednávateľom a dopravcom ako dodávateľom sližieb.
Poptávám autobusovou dopravu do Itálie pro jednu osobu
Poptávám autobusovou dopravu do Itálie pro jednu osobu (Silvi Marina). Termín: 28.7 odjezd z Prahy a 4.8.2018 zpět.
Poptávám mezinárodní autobusovou dopravu
Hledám bus pro minimálně 59 osob v termínu 16.6. - 24.6.2018. Trasa: Mnichov - St.Polten - Vídeň - Brno - Třebíč - Praha - Mnichov. Na místě odjezdu busu nezáleží (ideální by bylo místo odjezdu na trase Praha - Karlovy Vary). Děkuji.
Poptávám autobusovou zájezdovou dopravu
Poptávám dopravu 15 osob v termínu 3.7.- 9.7. Liberec-Harkány-Sarajevo-Mostar-Buk-Liberec. Do 40.000,-. Strava a ubytování pro řidiče zajištěna,v Harkanech a Buku dvanáctihodinová přestávka při cestě tam a zpět. Stačí jeden řidič. Karel Veselý
Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave
Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v pravidelnej mestskej autobusovej doprave pre potreby cestujúcej verejnosti v meste Prievidza a v meste Bojnice na obdobie 10 rokov (od 01. 01. 2019 do 31.12. 2028) s možnosťou predĺženia do 31.12.2033.
Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme mestskej autobusovej dopravy
Predmetom verejného obstarávania je v súlade s § 3 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní v príslušnom gramatickom tvare) civilná zákazka na poskytnutie služby. Predmetom verejného obstarávania je uzavretie Zmluvy o službách vo verejnom záujme a ...
Prevádzkovanie Mestskej autobusovej dopravy v meste Zlaté Moravce
Predmetom verejného obstarávania je zámer verejného obstarávateľa zabezpečiť verejnosti bezpečné, efektívne a kvalitné dopravné služby za určené základné cestovné, ich primeranú výkonnosť podľa potrieb dopravnej obslužnosti územia a zohľadniť sociálne a environmentálne faktory a ciele regionálneho rozvoja, ak nie sú zabezpečené dopravcami ...
Prevádzkovanie Mestskej autobusovej dopravy v meste Trnava
Predmetom verejného obstarávania je zámer verejného obstarávateľa zabezpečiť verejnosti bezpečné, efektívne a kvalitné dopravné služby za určené základné cestovné, ich primeranú výkonnosť podľa potrieb dopravnej obslužnosti územia a zohľadniť sociálne a environmentálne faktory a ciele regionálneho rozvoja, ak nie sú zabezpečené dopravcami ...
Zabezpečenie prepravy návštevníkov do stredísk CR v regióne Liptov
Predmetom zákazky je zabezpečenie prepravy návštevníkov do stredísk cestovného ruchu v regióne Liptov. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.