Prevádzkovanie mestskej hromadnej dopravy v meste Senica
Predmetom zákazky je výber poskytovateľa služby na prevádzkovanie mestskej hromadnej dopravy v meste Senica na obdobie 10 rokov v súlade so zámerom zabezpečiť verejnosti kvalitnú mestskú hromadnú dopravu na území mesta a zohľadniť sociálne a environmentálne aspekty regionálneho rozvoja.
Preprava návštevníkov regiónu Liptov
Predmetom zákazky je zabezpečenie prepravy návštevníkov regiónu Liptov na vybraných trasách. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Mestská autobusová doprava
Predmetom zákazky je poskytovanie služby mestskej autobusovej dopravy v meste Trnava v rozsahu a podľa požiadaviek verejného obstarávateľa uvedených súťažných podkladoch. Predmetom služby je zabezpečiť verejnosti bezpečné, efektívne a kvalitné dopravné služby na území Mesta Trnava formou mestskej autobusovej dopravy (ďalej aj ako "MAD) za určené ...
Služby mestskej autobusovej dopravy v meste Považská Bystrica
Predmetom verejného obstarávania je zámer verejného obstarávateľa zabezpečiť verejnosti bezpečné, efektívne a kvalitne dopravne služby, ich primeranú výkonnosť podľa potrieb dopravnej obslužnosti územia a zohľadniť sociálne a environmentálne faktory a ciele regionálneho rozvoja. Obstarávané služby sú podla Nariadenia EP a Rady (ES) c. 1370/2007 ...
Poskytovanie služieb vo verejnom záujme - pravidelná mestská autobusová doprava
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb vo verejnom záujme - pravidelnej mestskej autobusovej dopravy (ďalej len MHD) pre potreby cestujúcej verejnosti v katastri mesta Snina, v rozsahu podľa cestovného poriadku stanoveného verejným obstarávateľom na určených trasách podľa stanovených prepravných poriadkov, a to technicky vhodným nízkopodlažným ...
Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre Bratislavský kraj
Predmetom zákazky je zabezpečenie a rozvoj efektívnej bezpečnej a kvalitnej pravidelnej verejnej prímestskej autobusovej dopravy a dopravnej obslužnosti v záujmovom území Bratislavského kraja. Podrobný opis predmetu zákazky a ďalšie informácie týkajúce sa predmetu zákazky sa nachádzajú v Prílohe č. 16 Zmluvy o službách vo verejnom záujme v ...
Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre TTSK, región Záhorie
Predmetom zákazky (verejného obstarávania) je zámer verejného obstarávateľa zabezpečiť verejnosti bezpečné, efektívne a kvalitné dopravné služby, ich primeranú výkonnosť podľa potrieb dopravnej obslužnosti daného regiónu/územia. Predmet zákazky teda spočíva v poskytovaní služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre Trnavský ...
Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre TTSK, región Trnava
Predmetom zákazky (verejného obstarávania) je zámer verejného obstarávateľa zabezpečiť verejnosti bezpečné, efektívne a kvalitné dopravné služby, ich primeranú výkonnosť podľa potrieb dopravnej obslužnosti daného regiónu/územia. Predmet zákazky teda spočíva v poskytovaní služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre Trnavský ...
Zabezpečenie služieb v mestskej autobusovej doprave v meste Humenné
Predmetom zákazky je prevádzkovanie služieb v mestskej autobusovej doprave v meste Humenné v zmysle uzavretej zmluvy o službách v mestskej autobusovej doprave v meste Humenné na obdobie od 01.07.2020 do 30.06.2030 medzi verejným obstarávateľom ako objednávateľom a dopravcom ako dodávateľom služieb. Predmetom zmluvy o službách bude záväzok dopravcu ...
Náhradná autobusová doprava v regióne Košice
Predmetom zákazky s názvom Náhradná autobusová doprava v regióne Košice je zabezpečenie náhradnej autobusovej dopravy v jednotlivých okruhoch železničných traťových úsekov v regióne Košice autobusmi s úložným priestorom na prepravu batožín, s kapacitou minimálne 45 miest na sedenie na úsekoch trate požadovaných objednávkou objednávateľa (ďalej ako ...
Poskytnutie služieb osobitnej pravidelnej dopravy do regiónu Malé Karpaty
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb osobitnej pravidelnej autobusovej dopravy do regiónu Malé Karpaty v priebehu letnej sezóny cyklobus Malokarpatský expres, a to počas: a) 142 prevádzkových dní v období od 1.5.2020 do 30.9.2022 na trase Bratislava Most SNP Bratislava AS Nivy Bratislava-Rača Svätý Jur Pezinok Modra Modra, Zochova chata ...
Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave
Predmetom zákazky je zabezpečenie služby vnútroštátnej pravidelnej autobusovej dopravy ( mestskej hromadnej dopravy) na území mesta Galanta. Ďalšie informácie budú uvedené v súťažných podkladoch.
Poptáváme autobusovou dopravu studentů do Itálie
Poptávám přepravu klasickým autobusem pro 20 studentů a dva pedagogické dozory do Itálie v termínu od 29.3.-4.4. 2020 s možností jednodenních pojížďek do firem a naší partnerské školy. Ubytování máme zajištěno. Pokud máte volný termín, upřesnila bych Vám další podrobnosti o pobytu. Předem děkuji za odpověď. Tamara Fajkusová
Poskytovanie služieb mestskej autobusovej dopravy pre mesto Ružomberok
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb pravidelnej mestskej autobusovej dopravy, vykonávanej v súlade s potrebami dopravnej obslužnosti územia. Účelom zákazky je zabezpečenie dopravnej obslužnosti mesta Ružomberok počas celého trvania kontraktu, na základe stanovenej dopravnej obsluhy. Poskytovanie služieb vo verejnom záujme v osobnej cestnej ...
Služby osobnej cestnej dopravy
Predmetom zákazky sú prepravné služby, ktoré budú poskytované v rámci osobnej cestnej prepravy osôb pre potreby verejného obstarávateľa.
Preprava osôb pre potreby podujatí OBSE
Predmetom zákazky sú prepravné služby, ktoré budú poskytované pre potreby prepravy osôb v rámci podujatí súvisiacich s predsedníctvom SR v OBSE.
Náhradná autobusová doprava
Predmetom zákazky s názvom náhradná autobusová doprava je zabezpečenie náhradnej autobusovej dopravy v jednotlivých okruhoch železničných traťových úsekov autobusmi s úložným priestorom na prepravu batožín, s kapacitou minimálne 45 miest na sedenie na úsekoch trate požadovaných objednávkou objednávateľa (ďalej ako predmet zákazky). Autobusová ...
Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre oblasť Turiec
Predmetom verejného obstarávania je výber dopravcu, ktorý bude zabezpečovať verejnosti bezpečné, efektívne a kvalitné dopravné služby vo verejnom záujme prostredníctvom spojov autobusovej prímestskej dopravy, primerane vykonávaných v súlade s potrebami dopravnej obslužnosti územia a zohľadňujúcich sociálne a environmentálne faktory a ciele ...
Poptávám přepravu osob do Maďarska
Poptávám přepravu osob do Maďarska, 6 osob z Šumperku do Šarváru Maďarsko, termín: 19.7.2019 a zpět 22.7.2019.
Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre ŽSK
Predmetom verejného obstarávania je výber dopravcu, ktorý bude zabezpečovať verejnosti bezpečné, efektívne a kvalitné dopravné služby vo verejnom záujme prostredníctvom spojov autobusovej prímestskej dopravy, primerane vykonávaných v súlade s potrebami dopravnej obslužnosti územia a zohľadňujúcich sociálne a environmentálne faktory a ciele ...
Nepravidelná autobusová doprava SF
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb nepravidelnej autobusovej dopravy pre potreby verejného obstarávateľa na obdobie 36 mesiacov od účinnosti zmluvy do rôznych domácich a zahraničných destinácií.
Mestská autobusová doprava v meste Trnava
Predmetom zákazky je poskytovanie služby Mestská autobusová doprava v meste Trnava v rozsahu a podľa požiadaviek verejného obstarávateľa v súťažných podkladoch. Predmetom služby je zabezpečiť verejnosti bezpečné, efektívne a kvalitné dopravné služby na území Mesta Trnava formou mestskej autobusovej dopravy (ďalej aj ako "MAD) za určené základné ...
Zabezpečenie služieb vo verejnom záujme mestskej autobusovej dopravy
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb pravidelnej mestskej autobusovej dopravy pre potreby cestujúcej verejnosti v meste Nitra. Ďalšie informácie budú uvedené v súťažných podkladoch.
Zabezpečenie prepravných výkonov v mestskej hromadnej autobusovej doprave v meste Kežmarok
Predmetom verejného obstarávania je zabezpečenie prepravných výkonov v mestskej hromadnej autobusovej doprave v meste Kežmarok na autobusovej linke v súlade s Rozhodnutím o udelení dopravnej licencie na vykonávanie mestskej autobusovej dopravy na území mesta Kežmarok v zmysle § 10 a 53, zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave dopravnou licenciou ...
Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme na území mesta Dunajská Streda
1.Predmetom Zákazky je výber dopravcu na zabezpečenie služby vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave (mestskej hromadnej doprave) a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy na území mesta Dunajská Streda. Verejné obstarávanie dopravcu je realizované na 10 rokov na obdobie od 01.04.2019 do 31.12.2028 s možnosťou opcie na predĺženie doby ...