Zabezpečenie služieb pre podujatia v okrese Pezinok / Senec
Predmetom zákazky je zabezpečenie podujatí podľa podrobnej špecifikácie predmetu zákazky uvedenej v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky, 1.časť a 2. časť.
Konferencia v Bratislave pre projekt CES
Predmetom zákazky Konferencia v Bratislave pre projekt CES je obstaranie prenájmu kongresových služieb pri príležitosti usporiadania konferencie CES. Konferencia podporí informovanosť o projekte CES pre organizácie pristupujúce v 2. vlne migrácie do CES.
Konferencia v Košiciach pre projekt CES so zabezpečením ubytovania
Predmetom zákazky Konferencia v Košiciach pre projekt CES so zabezpečením ubytovania je obstaranie prenájmu kongresových služieb pri príležitosti usporiadania konferencie CES. Konferencia podporí informovanosť o projekte CES pre organizácie pristupujúce v 2. vlne migrácie do CES.
Zabezpečenie realizácie záverečnej konferencie NP TSP II
Predmetom zákazky je zabezpečenie podujatia podľa podrobnej špecifikácie predmetu zákazky uvedenej v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky.
Prenájom priestorov na komplexné zabezpečenie podujatia
Predmetom zákazky je komplexné priestorové zabezpečenie realizácie podujatia Cena za vedu a techniku, ktoré sa koná dňa 10. 11. 2023. Podujatie je zároveň aj televíznou produkciou (televíznou výrobou) a pod priestorovým zabezpečením sa rozumie poskytnutie prenajímateľa nájomcovi za odplatu priestory podľa špecifických požiadaviek, a to ...
Zabezpečenie ubytovania, stravy a konferenčných priestorov v rámci organizácie semináru pre učiteľov
Predmetom zákazky je zabezpečenie ubytovania, stravy a konferenčných priestorov v rámci organizácie semináru pre učiteľov profesijného rozvoja v termíne 22.3.-24.3.2023.
Zabezpečenie ubytovania a stravovania počas internátnych kurzov v ZSSK Akadémii
Predmetom zákazky je zabezpečiť ubytovanie a stravovanie pre zamestnancov obstarávateľa, ktorí sa budú zúčastňovať vzdelávacích kurzov v ZSSK Akadémii na adrese Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa, Slovenská republika. Z tohto dôvodu uchádzač prispôsobí ubytovanie a stravovanie vzdelávaciemu programu v ZSSK Akadémii, ktoré v ZSSK Akadémii prebieha v ...
Zajištění realizace akcí projektu NPO - 3.1 DIGI
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování cateringových, konferenčních, ubytovacích, stravovacích a doplňkových služeb pro účely projektu NPO - 3.1 DIGI. Podrobnosti týkající se předmětu plnění a veškeré podmínky plnění jsou uvedeny v příloze č. 1 „Rámcová dohoda o poskytnutí služeb“ a v příloze č. 2 „Dodavatelem deklarované údaje“ zadávací ...
Zabezpečenie realizácie záverečnej konferencie NP DI PTT
Predmetom zákazky je zabezpečenie podujatí v Bratislave. Podrobná špecifikácia je uvedená v Prílohe č.1.
Zabezpečenie služieb pre podujatia v Lučenci 02
Predmetom zákazky je zabezpečenie podujatí podľa podrobnej špecifikácie predmetu zákazky uvedenej v Prílohe č.1 Opis predmetu zákazky, časť 1. a 2.
Zabezpečenie služieb pre podujatia v Banskej Bystrici 01
Predmetom zákazky je zabezpečenie podujatí v Banskej Bystrici. Podrobná špecifikácia je uvedená v Prílohe č.1. - 1.časť a 2.časť
Zabezpečenie služieb pre podujatia v Nitre 01
Predmetom zákazky je zabezpečenie podujatí v Nitre. Podrobná špecifikácia je uvedená v Prílohe č.1. - 1.časť a 2.časť
Výročná konferencia IA - február
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb pre podujatie Výročná konferencia IA. Podrobná špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1 k súťažným podkladom.
Zabezpečenie záverečnej konferencie NP BOKKÚ
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb na podujatie: záverečná konferencia dňa 23.03.2023 podľa podrobnej špecifikácie predmetu zákazky uvedenej v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky.
Zabezpečenie akcie s názvom RoadTrip 2022
Predmetom zákazky je komplexné zabezpečenie aktivity RoadTrip 2022, ktorá je zameraná na zvyšovanie znalostí a povedomia študentov o možnostiach čerpania prostriedkov z EÚ fondov. Uvedená aktivita bude realizovaná v priebehu školského roka 2022/2023.
Konferencia k opatreniam na zníženie emisií z vykurovania domácností
Predmetom zákazky je zabezpečenie konferencie k opatreniam na zníženie emisií z vykurovania domácností, a to zabezpečenie stravovacích služieb, ubytovacích služieb, prenájom priestorov a didaktickej techniky.
Konference předsedů parlamentů členských zemí Evropské unie - organizační a technické zabezpečení
Předmětem veřejné zakázky je zajištění kompletního organizačního a technického zabezpečení Konference předsedů parlamentů členských zemí Evropské unie („Konference“ nebo „Akce“) ve dnech 24. - 25. dubna 2023, která se uskuteční v prostorách Kongresového centra Praha (zajištění prostor pro konání akce bude řešeno samostatnou nájemní smlouvou ...
Konference CZEDUCON 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky se pro účely této veřejné zakázky rozumí dodávka služeb v následujících rozsahu: zajištění pronájmu konferenčních místností, technického a jiného vybavení a zajištění ubytování a cateringu pro konferenci CZEDUCON 2022, pořádanou zadavatelem včetně souvisejících služeb (např. zajištění specifické techniky, ...
Podpora kongresového turismu v Praze
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb souvisejících s podporou a rozvojem kongresového turismu pro destinaci hl. m. Praha, zejména zajištění kampaní kandidatur destinace, vyvíjení činnosti k získání kongresů, konferencí a incentivních pobytů pro destinaci a v pomoci při realizaci výše uvedeného.
Uzavření Rámcové dohody na zajištění služeb pro konference pořádané zadavatelem 2020 - 2022
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s více dodavateli, přičemž předmětem plnění rámcové dohody je zajištění pronájmu konferenčních místností, technického a jiného vybavení a zajištění ubytování a cateringu pro konference a semináře pořádané zadavatelem včetně souvisejících služeb, a to v kterémkoli kraji / městě v ČR, ve ...
Poptávám místo na firemní školení
Dobrý den, plánujeme firemní akci pro našeho klienta se školením pro cca 15 lidí na 2 dny. Prosím dejte mi vědět orientační nacenění (cena za noc/1os, cena za pronájem školícího salonku na 1 den, orientační nacenění snínadne, coffebreake, obed, večeře/1os). Zatím nemáme upřesnění na termín. Prosím, dejte mi vědět, jak moc jste vytížení a které ...
Organizační zajištění Podnikatelského projektu roku, Seminářů, Workshopů, Monitorovacích výborů
Předmětem veřejné zakázky je organizační zajištění Podnikatelského projektu roku, Seminářů, Workshopů, Konferencí, Monitorovacích výborů a Kulatých stolů/odborných diskuzí včetně pronájmu prostor a organizačního zajištění, cateringu, a dle specifikované potřeby rovněž také tlumočení, ubytování, dopravy, on-line streamu/záznamu, výzdoby a ostatních ...
Rezervace a koordinace ubytovacích kapacit v souvislosti s předsednictvím ČR v Radě EU
Předmětem tohoto zadávacího řízení na uzavření Rámcové dohody je časově omezené (od 01. 07. 2022 do 31. 12. 2022) pořízení a zajištění dostatečného počtu konkrétně specifikovaných ubytovacích kapacit (hotelových pokojů) pro delegace, resp. jednotlivé delegáty v souvislosti s CZ PRES 2022. Zadavatel požaduje poskytnutí ubytovacích, hotelových ...
Parlamentní dimenze českého předsednictví v Radě EU ve 2. polovině roku 2022
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění konferenčních prostor, parkovacích kapacit, cateringu, služeb informačních technologií, kyberbezpečnosti a personální zabezpečení meziparlamentních konferencí souvisejících s českým předsednictvím v Radě EU ve 2. polovině roku 2022.
Organizačné, technické a marketingové zabezpečenie medzinárodných konferencií
Predmetom zákazky je organizačné, technické a marketingové zabezpečenie medzinárodných konferencií organizovaných v rámci Slovenského predsedníctva k Stratégii EÚ pre dunajský región, a to: - Jednodňová tematická konferencia Inovácie a digitalizácia (22.09.2021) - Jednodňová tematická konferencia Adaptácia na zmenu klímy: Výzvy a príležitosti ...