Pronájem prostor a občerstvení, část pro rok 2020 - odborné semináře
Předmětem zakázky je zajištění pronájmu prostor a občerstvení pro realizaci odborných seminářů.
Služby eventových agentur a komplexní zajištění BTL aktivit
Veřejná zakázka je rozdělena na 9 částí - 8 částí pro zajištění služeb eventových agentur a 1 část na komplexní zajištění BTL aktivit. Na základě této veřejné zakázky budou uzavřeny rámcové dohody s délkou trvání 6 let, pro 1. a 9. část se třemi vybranými dodavateli a 2. - 8. část každá s jedním dodavatelem. V rámci veřejné zakázky zadavatel ...
Technicko-organizačné zabezpečenie seminárov a workshopov
Predmetom je zabezpečenie podujatí, workshopov a seminárov pre Operačný program Kvalita životného prostredia, Nadnárodný program LIFE a Finančný mechanizmus EHP a Finančný mechanizmus Nórskeho kráľovstva. Konkrétne typy podujatí reflektujú na požiadavky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ako organizátora. Podujatia sú nastavené ...
Technicko-organizačné zabezpečenie Ministerskej rady OBSE 2019
Predmetom zákazky je komplexné technicko-organizačné zabezpečenie Ministerskej rady Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) v roku 2019 (MiR 2019) v zmysle požiadaviek vypracovaných Sekretariátom OBSE - Logistical and Administrative Aspects relating to Ministerial Council Meetings. Povinnosť zabezpečiť MiR 2019 vyplýva z ...
Příprava a organizační zajištění XVIII. Kongresu CECC
služby a dodávky spojené s uspořádáním XVIII. Kongresu Konference evropských ústavních soudů
Organizační zajištění Podnikatelského projektu roku, Seminářů, Workshopů, Monitorovacích výborů
Předmětem veřejné zakázky je organizační zajištění Podnikatelského projektu roku, Seminářů, Workshopů, Konferencí a Monitorovacích výborů, včetně pronájmu prostor a organizačního zajištění, cateringu, a dle specifikované potřeby rovněž také tlumočení, ubytování, dopravy, výzdoby a ostatních produkčních služeb tak, aby byla zajištěna maximální ...
Realizace odborných seminářů
Zadavatel realizuje projekt s názvem „Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173, spolufinancovaného z Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Cílem projektu je přispět k profesionalizaci, vyšší kvalitě a dalšímu rozvoji státní služby. Svým obsahem ...
Ubytování a stravování při závodech SP 2019 v moderním pětiboji
Předmětem veřejné zakázky je zajištění ubytování a stravování (snídaně, večeře) pro závodníky, realizační týmy, technické delegáty a rozhodčí v hotelu při závodech světového poháru (SP) v moderním pětiboji a pronájem meetingového prostoru.
Zajištění stravovacích, ubytovacích a konferenčních služeb - Rámcová dohoda
Zajištění stravovacích, ubytovacích a konferenčních služeb
Poptávám pořádání eventu pro lékárníky
Hledám nabídku pro pořádání Eventu pro lékárníky na leden 2019 (24.1.2019) se spaním pro cca 150 osob, včetně parkování. - ubytování pro 100- 150 osob. - konferenční místnost - 150 osob, uspořádání škola. - prostor před konferenční místností pro stánky výrobců - foyer - výstavní prostory - technika: flipchart, plátno, dataprojektor, ...
Zajištění jednání Řídícího výboru PISA a Výkonného výboru PISA v Praze
Předmětem této zakázky je zajištění pronájmu prostor a občerstvení pro účastníky mezinárodního jednání v termínu 4. až 7. listopadu 2018.
Uspořádání XLII. ATCM a XXII. CEP v ČR v roce 2019
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní organizace vícedenního zasedání XLII. Konzultativního shromáždění smluvních stran Smlouvy o Antarktidě a XXII. zasedání Výboru pro ochranu životního prostředí v České republice v roce 2019 (dále jen „ATCM nebo shromáždění“ a „CEP“).
Poptávám pronájem školící místnosti v Olomouci
Poptávám pronájem školící místnosti na 22.4. 2018 v čase 13-18h pro 18 lidí v Olomouci. Kalkulace: - místnost na 5h - zapůjčení projektoru na 5h - flipchart - stoly přizpůsobeny do tvaru U - počet židlí přizpůsoben počtu účastníků - označení místnosti. Občerstvení: - káva, čaj, minerálky. Bylo by možné, aby náš lektor donesl ovoce ...
Realizace konferencí / Realizace odborných seminářů
Zadavatel stanoví, že v souladu s ustanovením § 35 ZZVZ je Veřejná zakázka rozdělena na 2 části: Část 1: Realizace konferencí - poskytnutí služeb, které spočívají v zabezpečení realizace celkem tří (3) konferencí (podrobněji viz popis část 1) Část 2: Realizace odborných seminářů - je poskytnutí služeb, které spočívají v zajištění realizace ...
Zajištění služeb souvisejících s konáním akce ICHO 2018
Předmětem Veřejné zakázky bude zajištění služeb souvisejících s pořádáním Olympiády, a to za podmínek, v rozsahu a kvalitě stanovené v Příloze č. 1 (Smlouva o zajištění služeb v souvislosti s konáním akce s názvem „Mezinárodní chemická olympiáda 2018; dále jen „Smlouva“), v Příloze č. 2 (Definice a rozsah služeb) a Příloze č. 3 (Předběžný program ...
Space for all
Predmetom zákazky je organizácia eventov a workshopov v zmysle zadania a detailného popisu uvedeného v súťažných podkladoch. Uchádzač zabezpečí aj materiálno-technické zabezpečenie, personálne zabezpečenie, marketingové zabezpečenie v zmysle pokynov uvedených v súťažných podkladoch. Predmetom zákazky je aj materiálno-technické zabezpečenie ...
Dynamický nákupní systém pro technické a logistické zajištění standardních akcí
Předmětem zadávacího řízení je zavedení a užívání dynamického nákupního systému (dále jen „DNS“) pro zadávání dílčích veřejných zakázek na služby související se zajištěním standardních akcí, kterými se pro účely této veřejné zakázky rozumí zejména konference, mezinárodní konference, semináře, kulaté stoly, workshopy a akce obdobného charakteru ...
Zajištění vícedenních pobytů pro rodiny v rámci projektu Podporujeme hrdinství, které není vidět
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajistit vícedenní pobyty pro rodiny, které pečují o člověka se zdravotním postižením, včetně jejich evaluace. Poskytovatel zajistí jak organizačně technické zázemí (ubytování, strava, pronájem prostoru a technika pro výuku, apod.), tak personální zajištění pobytu dle zadání objednatele (smluvní zajištění ...
Zajištění ubytování, stravování a koordinace při ME 2017 v basketbale žen
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v zajištění kompletního ubytování a stravování a koordinace dopravy účastníků (jedná se o týmy, rozhodčí, pracovníky mezinárodní basketbalové federace, VIP hosty, zástupce médií a dobrovolníky) Mistrovství Evropy v basketbale žen, které se bude konat v červnu 2017 v Praze a Hradci ...
Organizační a technické zajištění jednání Řídicího orgánu OP VVV
Předmětem veřejné zakázky je organizační a technické zajištění výročních konferencí, monitorovacích výborů, seminářů, výjezdních zasedání a dalších akcí pro potřeby ŘO OP VVV včetně poskytnutí souvisejících služeb. blíže viz ZD
Konferenční služby pro výjezdní zasedání pracovníků Fakulty ekonomicko-správní
Předmětem plnění veřejné zakázky je pronájem prostor a vybavení a zajištění ubytovacích a stravovacích služeb pro výjezdní zasedání pracovníků FES ve dnech 9.-10.6.2016.
Príprava a organizačné zabezpečenie medzinárodnej konferencie 5. výročné fórum Stratégie EÚ
Príprava a organizačné zabezpečenie medzinárodnej konferencie 5. výročné fórum Stratégie EÚ pre dunajský región. Predmetom zákazky sú služby spojené s organizačným a technickým zabezpečením konferencie a cateringových služieb počas trvania konferencie v dňoch 3.11.-4.11.2016 v Bratislave.
Konferenční a stravovací služby pro konferenci IPOCC 2016
Předmětem plnění veřejné zakázky je pronájem prostor a zajištění stravovacích služeb pro mezinárodní konferenci IPOCC 2016 konanou ve dnech 13. - 14. 9. 2016.
Európske fórum cestovného ruchu 2016 (EFCR 2016)
Predmetom verejnej zákazky je zabezpečenie medzinárodnej konferencie Európske fórum cestovného ruchu 2016, ktorú Slovenská republika ako predsednícka krajina Rady Európskej únie spoluorganizuje s Európskou komisiou (EK) a predstavuje najvýznamnejšie európske podujatie v oblasti cestovného ruchu organizované príslušnou predsedníckou krajinou ...
Služby súvisiace s technicko-organizačným zabezpečením odborných podujatí a informačných podujatí
Predmetom tejto zákazky je poskytovanie komplexných služieb súvisiacich s technicko-organizačným zabezpečením min. ubytovacích služieb, stravovacích služieb, prenájmu priestorov, tlmočníckej a prezentačnej techniky, služieb súvisiacich s dopravou a ostatných služieb (doplnková technika a doplnkové služby) v rámci organizovaných odborných podujatí ...