Komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním leteniek
Predmetom zákazky je komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním leteniek a k tomu prislúchajúcich doplnkových služieb spojených s tuzemskými a zahraničnými pracovnými cestami zamestnancov SLOVAKIA TRAVEL na obdobie 48 mesiacov. Poskytnutie služieb predmetu zákazky sa bude plniť v dohodnutom rozsahu, kvalite a termínoch podľa ...
Poptávám vyřízení turistického víza
Poptávám vyřízení turistického víza. Potřebuji vyřídit turistické vízum do USA pro - rodinného příslušníka trvalý pobyt v ČR, oficiálně partner člena EU z ČR, pracuje v ČR Bude cestovat společně se mnou jako s příslušníkem ČR. Prosím odpovědět pouze E mail nebo watsap, jelikož jsem nyní v zahraničí. Děkuji Tuma
Poskytování služeb v oblasti zajišťování zahraničních pracovních cest
Předmětem plnění veřejné zakázky zadávané na základě rámcové dohody budou služby na zajištění služeb v oblasti zahraničních pracovních cest (dále jen „ZPC“) - zejména zajišťování letenek, jízdenek, ubytování pro zaměstnance zadavatele, půjčení vozidla, případně vyřízení víz.
Zabezpečenie nákupu leteniek a súvisiacich služieb pre potreby SHMÚ v roku 2023 II
Predmetom zákazky je komplexné a operatívne zabezpečenie jednosmerných a/alebo spiatočných leteniek podľa požiadaviek verejného obstarávateľa a to: -zabezpečenie leteniek na zahraničné pracovné cesty v ekonomickej triede, -zabezpečenie zmien v rezerváciách leteniek, -zabezpečovanie stornovania leteniek a informačné služby/komunikácia ohľadne ...
Kondiční pobyty zaměstnanců pro rok 2023
Komplexní zajištění kondičních pobytů pro zaměstnance zadavatele pro rok 2023 v rozsahu specifikace a členění ve čtyřech zařízeních na území České republiky.
Cestovní služby spojené s vysláním delegací, orgánů, poslanců a zaměstnanců Poslanecké sněmovny
Předmětem zadávacího řízení je výběr 3 účastníků rámcové dohody, kteří budou na základě dílčích veřejných zakázek, zadávaných postupem bez obnovení soutěže zajišťovat nákup a rezervaci letenek a vlakových či autobusových jízdenek a popř. i trajektové dopravy a dále i s tím související služby, a to ve vztahu ke služebním cestám poslanců Poslanecké ...
Výběr dodavatele letenek a služeb s tím spojených
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody podle § 131 a násl. ZZVZ mezi zadavatelem a jedním účastníkem zadávacího řízení na dobu určitou 36 měsíců, jejímž předmětem je zajištění letenek pro pracovní/služební cesty zaměstnanců zadavatele za oficiální publikované tarify jednotlivých leteckých společností s využitím všech speciálních ...
Zahraniční stáže pedagogických pracovníků Pardubického kraje - Dánsko II
Předmětem plnění je kompletní organizace pětidenní odborné zahraniční stáže pořádané zadavatelem v Dánsku pro středoškolské pedagogické pracovníky, tj. zejména zjištění dopravy z ČR do místa ubytování v Dánsku a zpět (v případě autobusové či vlakové dopravy bude doprava zajištěna z Pardubic do Dánska a zpět, letecká doprava bude zajištěna z ...
Zahraniční stáže pedagogických pracovníků Pardubického kraje - Itálie
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní organizace odborné zahraniční stáže pořádané zadavatelem pro středoškolské pedagogické pracovníky v Itálii za účelem profesního rozvoje středoškolských pedagogických pracovníků a za účelem rozvoje jejich pedagogických kompetenci při práci s žáky vedoucí k eliminaci předčasného ukončení školní docházky. ...
Zahraniční stáž pedagogických pracovníků Pardubického kraje - Finsko II
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní organizace pětidenní odborné zahraniční stáže pořádané zadavatelem ve Finsku pro středoškolské pedagogické pracovníky za účelem profesního rozvoje středoškolských pedagogických pracovníků a za účelem rozvoje jejich pedagogických kompetencí při práci s žáky vedoucí k eliminaci předčasného ukončení ...
Rámcová dohoda na zajištění letenek, ubytování a poskytování souvisejících služeb
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na poskytování cestovních služeb, zejména pak zajišťování letenek, ubytování, jízdenek a poskytování dalších souvisejících služeb dodavatele dle požadavků objednatele.
Ozdravně léčebné pobyty dětí s doprovodem 2022/2025
Předmětem veřejné zakázky je zajištění 14denních ozdravně léčebných pobytů na území České republiky pro děti s respiračními obtížemi - pojištěnce České průmyslové zdravotní pojišťovny ve věku od 3 do 6 let včetně s doprovodem, včetně dopravy a stravy pro účastníky pobytů.
Poptávám zájezd na Kubu
Poptávám pobyt na Kubě, Club Amigo Atlantico v době od 3.10-2022 do 30.10.2022.
Zahraniční stáže pedagogických pracovníků Pardubického kraje
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní organizace zahraničních stáží pořádaných zadavatelem pro středoškolské pedagogické pracovníky ve Finsku, Dánsku, Nizozemsku, Polsku, Chorvatsku, Maďarsku a ve Slovinsku za účelem profesního rozvoje středoškolských pedagogických pracovníků a za účelem rozvoje jejich pedagogických kompetenci při práci s ...
Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu Golianova 68 v Nitre – Exkurzie II
Predmetom zákazky sú služby zabezpečenia exkurzií na základe schváleného nenávratného finančného príspevku pre projekt s názvom Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu Golianova 68 v Nitre, vrátane dopravy do sídla verejného obstarávateľa, v rozsahu podľa špecifikácie, ktorá je uvedená v prílohe č. 1 - Rozpočet a špecifikácia, v súlade s ...
Kondiční pobyty zaměstnanců pro rok 2022
Komplexní zajištění kondičních pobytů pro zaměstnance Zadavatele pro rok 2022 v rozsahu specifikace dle ZD.
Kurzy lyžování po nouzovém stavu v ČR
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby dopravy, ubytování, stravování, skipasu na opakujících se lyžařských výcvikových kurzech v zahraničí specifikovaných v jednotlivých smlouvách o poskytnutí služby. Zadavatel uzavře rámcovou dohodu s jedním účastníkem zadávacího řízení. Podmínky plnění jsou vymezeny v rámcové dohodě. Jednotlivé ...
Poskytování administrativních služeb
Předmětem plnění veřejné zakázky je sjednání Rámcové dohody obsahující smluvní podmínky pro plnění jednotlivých dílčích objednávek spočívajících v: a) zajišťování tuzemských i zahraničních cestovních, ubytovacích a dalších služeb pro zaměstnance Zadavatele, zejména: zajištění letecké, autobusové, vlakové či jiné přepravy osob, zajištění ...
Komplexní zajištění zahraničních cest MŠMT
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zajištění zahraničních cest MŠMT (tj. zajištění rezervace, nákupu letenek, jízdenek, ubytování a dalších požadovaných služeb k zabezpečení zahraničních služebních i pracovních cest zadavatele do všech zemí světa) včetně garance platební kartou vybraného dodavatele a zajištění kontaktní osoby pro ...
EYOF 2022_ Komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním leteniek
Predmetom zákazky je Komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním leteniek a k tomu prislúchajúcich doplnkových služieb spojených so zahraničnými pracovnými cestami zamestnancov EYOF 2022,n.o. ako aj osôb pre ktoré je povinný EYOF 2022,n.o. zabezpečiť dopravu vyplývajúcich zo záväzkov HOST CITY contrakt alebo iných zmluvných ...
Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu Golianova 68 v Nitre – Exkurzie
Predmetom zákazky sú služby zabezpečenia exkurzií na základe schváleného nenávratného finančného príspevku pre projekt s názvom Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu Golianova 68 v Nitre, vrátane dopravy do sídla verejného obstarávateľa, v rozsahu podľa špecifikácie, ktorá je uvedená v prílohe č. 1 - Rozpočet a špecifikácia, v súlade s ...
Poskytování služeb cestovního ruchu za účelem zajištění výjezdů státní reprezentace
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb cestovního ruchu za účelem zajištění výjezdů státní reprezentace pro Český svaz cyklistiky z.s. poskytovaných na základě rámcové smlouvy, resp. rámcových smluv, které budou uzavírány na následující části veřejné zakázky dle jednotlivých disciplín (silniční cyklistika, dráhová cyklistika, horská kola, ...
Zabezpečenie leteckej dopravy na pracovné/služobné cesty a súvisiacich služieb
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb pri zahraničných a tuzemských pracovných/služobných cestách do celého sveta, zabezpečenie a doručenie jednosmerných a/alebo spiatočných leteniek v kategóriách ekonomická alebo busines trieda alebo na základe jednotlivých požiadaviek /objednávok verejného ...
Zajištění cestovních služeb
Předmětem veřejné zakázky je zajištění cestovních služeb souvisejících se zahraničními služebními cestami zaměstnanců Ministerstva zemědělství. Poskytováním cestovních služeb se rozumí zejména rezervace, vystavení, nákup, dodání a případné změny nebo storna přepravních dokladů (zejména letenek a jízdenek), ubytování a doplňkových služeb za ...
Kondiční pobyty zaměstnanců pro rok 2021
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zajištění kondičních pobytů pro zaměstnance Zadavatele pro rok 2021, a to v rozsahu a v členění dle zadávací dokumentace, v zařízeních na území České republiky a Slovenské republiky. Kondičním pobytem se rozumí preventivně ozdravný program lázeňského typu se zajištěným ubytováním a stravováním ve ...