Konference předsedů parlamentů členských zemí Evropské unie - organizační a technické zabezpečení
Předmětem veřejné zakázky je zajištění kompletního organizačního a technického zabezpečení Konference předsedů parlamentů členských zemí Evropské unie („Konference“ nebo „Akce“) ve dnech 24. - 25. dubna 2023, která se uskuteční v prostorách Kongresového centra Praha (zajištění prostor pro konání akce bude řešeno samostatnou nájemní smlouvou ...
Poptávám ubytování pro cyklisty
Poptávám ubytování pro 19 cyklistů na 3 noci srpen 2023 s min. 5 ložnicemi.
Cestovní služby spojené s vysláním delegací, orgánů, poslanců a zaměstnanců Poslanecké sněmovny
Předmětem zadávacího řízení je výběr 3 účastníků rámcové dohody, kteří budou na základě dílčích veřejných zakázek, zadávaných postupem bez obnovení soutěže zajišťovat nákup a rezervaci letenek a vlakových či autobusových jízdenek a popř. i trajektové dopravy a dále i s tím související služby, a to ve vztahu ke služebním cestám poslanců Poslanecké ...
Výběr dodavatele letenek a služeb s tím spojených
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody podle § 131 a násl. ZZVZ mezi zadavatelem a jedním účastníkem zadávacího řízení na dobu určitou 36 měsíců, jejímž předmětem je zajištění letenek pro pracovní/služební cesty zaměstnanců zadavatele za oficiální publikované tarify jednotlivých leteckých společností s využitím všech speciálních ...
Zahraniční stáže pedagogických pracovníků Pardubického kraje - Dánsko II
Předmětem plnění je kompletní organizace pětidenní odborné zahraniční stáže pořádané zadavatelem v Dánsku pro středoškolské pedagogické pracovníky, tj. zejména zjištění dopravy z ČR do místa ubytování v Dánsku a zpět (v případě autobusové či vlakové dopravy bude doprava zajištěna z Pardubic do Dánska a zpět, letecká doprava bude zajištěna z ...
Konference CZEDUCON 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky se pro účely této veřejné zakázky rozumí dodávka služeb v následujících rozsahu: zajištění pronájmu konferenčních místností, technického a jiného vybavení a zajištění ubytování a cateringu pro konferenci CZEDUCON 2022, pořádanou zadavatelem včetně souvisejících služeb (např. zajištění specifické techniky, ...
Zahraniční stáže pedagogických pracovníků Pardubického kraje - Itálie
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní organizace odborné zahraniční stáže pořádané zadavatelem pro středoškolské pedagogické pracovníky v Itálii za účelem profesního rozvoje středoškolských pedagogických pracovníků a za účelem rozvoje jejich pedagogických kompetenci při práci s žáky vedoucí k eliminaci předčasného ukončení školní docházky. ...
Zahraniční stáž pedagogických pracovníků Pardubického kraje - Finsko II
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní organizace pětidenní odborné zahraniční stáže pořádané zadavatelem ve Finsku pro středoškolské pedagogické pracovníky za účelem profesního rozvoje středoškolských pedagogických pracovníků a za účelem rozvoje jejich pedagogických kompetencí při práci s žáky vedoucí k eliminaci předčasného ukončení ...
Poptávám ubytování v chatkách
Poptávám ubytování v chatkách. Jaká by byla cena za 2 chatky na 5 dní?
Rámcová dohoda na zajištění letenek, ubytování a poskytování souvisejících služeb
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na poskytování cestovních služeb, zejména pak zajišťování letenek, ubytování, jízdenek a poskytování dalších souvisejících služeb dodavatele dle požadavků objednatele.
Podpora kongresového turismu v Praze
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb souvisejících s podporou a rozvojem kongresového turismu pro destinaci hl. m. Praha, zejména zajištění kampaní kandidatur destinace, vyvíjení činnosti k získání kongresů, konferencí a incentivních pobytů pro destinaci a v pomoci při realizaci výše uvedeného.
Uzavření Rámcové dohody na zajištění služeb pro konference pořádané zadavatelem 2020 - 2022
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s více dodavateli, přičemž předmětem plnění rámcové dohody je zajištění pronájmu konferenčních místností, technického a jiného vybavení a zajištění ubytování a cateringu pro konference a semináře pořádané zadavatelem včetně souvisejících služeb, a to v kterémkoli kraji / městě v ČR, ve ...
Ozdravně léčebné pobyty dětí s doprovodem 2022/2025
Předmětem veřejné zakázky je zajištění 14denních ozdravně léčebných pobytů na území České republiky pro děti s respiračními obtížemi - pojištěnce České průmyslové zdravotní pojišťovny ve věku od 3 do 6 let včetně s doprovodem, včetně dopravy a stravy pro účastníky pobytů.
Poptávám místo na firemní školení
Dobrý den, plánujeme firemní akci pro našeho klienta se školením pro cca 15 lidí na 2 dny. Prosím dejte mi vědět orientační nacenění (cena za noc/1os, cena za pronájem školícího salonku na 1 den, orientační nacenění snínadne, coffebreake, obed, večeře/1os). Zatím nemáme upřesnění na termín. Prosím, dejte mi vědět, jak moc jste vytížení a které ...
Poptávám zájezd na Kubu
Poptávám pobyt na Kubě, Club Amigo Atlantico v době od 3.10-2022 do 30.10.2022.
Poptávám ubytování pro zaměstnance
Sháním ubytování pro 5 zaměstnanců (řidiči) - od 21.3.2022 do konce června 2022. Ubytování vždy na 4 noci od pondělí do pátku. V okolí Orlová +15km. Děkuji za nabídky.
Hry X. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2022 - ubytování a stravování
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění ubytování a stravování pro účastníky Her X. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2022 po dobu jejich trvání, tj. konání akce od 26. 6. - 1. 7. 2022.
Organizační zajištění Podnikatelského projektu roku, Seminářů, Workshopů, Monitorovacích výborů
Předmětem veřejné zakázky je organizační zajištění Podnikatelského projektu roku, Seminářů, Workshopů, Konferencí, Monitorovacích výborů a Kulatých stolů/odborných diskuzí včetně pronájmu prostor a organizačního zajištění, cateringu, a dle specifikované potřeby rovněž také tlumočení, ubytování, dopravy, on-line streamu/záznamu, výzdoby a ostatních ...
Zahraniční stáže pedagogických pracovníků Pardubického kraje
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní organizace zahraničních stáží pořádaných zadavatelem pro středoškolské pedagogické pracovníky ve Finsku, Dánsku, Nizozemsku, Polsku, Chorvatsku, Maďarsku a ve Slovinsku za účelem profesního rozvoje středoškolských pedagogických pracovníků a za účelem rozvoje jejich pedagogických kompetenci při práci s ...
Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu Golianova 68 v Nitre – Exkurzie II
Predmetom zákazky sú služby zabezpečenia exkurzií na základe schváleného nenávratného finančného príspevku pre projekt s názvom Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu Golianova 68 v Nitre, vrátane dopravy do sídla verejného obstarávateľa, v rozsahu podľa špecifikácie, ktorá je uvedená v prílohe č. 1 - Rozpočet a špecifikácia, v súlade s ...
Rezervace a koordinace ubytovacích kapacit v souvislosti s předsednictvím ČR v Radě EU v roce 2022
Zajištění ubytovacích kapacit pro akce konané na území ČR v souvislosti s předsednictvím ČR v Radě EU v roce 2022.
Rezervace a koordinace ubytovacích kapacit v souvislosti s předsednictvím ČR v Radě EU v roce 2022
Předmětem zadávacího řízení na uzavření Rámcové dohody je časově omezené (od 01. 07. 2022 do 31. 12. 2022) pořízení a zajištění dostatečného počtu konkrétně specifikovaných ubytovacích kapacit (hotelových pokojů) pro delegace, resp. jednotlivé delegáty v souvislosti s CZ PRES 2022. Centrální zadavatel požaduje poskytnutí ubytovacích, hotelových ...
Kondiční pobyty zaměstnanců pro rok 2022
Komplexní zajištění kondičních pobytů pro zaměstnance Zadavatele pro rok 2022 v rozsahu specifikace dle ZD.
Rezervace a koordinace ubytovacích kapacit v souvislosti s předsednictvím ČR v Radě EU
Předmětem tohoto zadávacího řízení na uzavření Rámcové dohody je časově omezené (od 01. 07. 2022 do 31. 12. 2022) pořízení a zajištění dostatečného počtu konkrétně specifikovaných ubytovacích kapacit (hotelových pokojů) pro delegace, resp. jednotlivé delegáty v souvislosti s CZ PRES 2022. Zadavatel požaduje poskytnutí ubytovacích, hotelových ...
Kurzy lyžování po nouzovém stavu v ČR
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby dopravy, ubytování, stravování, skipasu na opakujících se lyžařských výcvikových kurzech v zahraničí specifikovaných v jednotlivých smlouvách o poskytnutí služby. Zadavatel uzavře rámcovou dohodu s jedním účastníkem zadávacího řízení. Podmínky plnění jsou vymezeny v rámcové dohodě. Jednotlivé ...