Realizácia workshopu s civilnými mediátormi v Banskej Bystrici v rámci projektu MSSR
Predmetom zákazky je zrealizovanie workshopu s civilnými mediátormi za účelom interaktívneho sprostredkovania dobrej praxe mediátorov, ktorí poskytovali mediačné služby v rámci projektu. Súčasťou workshopu bude taktiež oboznámenie mediátorov s výsledkami projektu, navrhovanými zmenami legislatívy, odporúčanými postupmi, vytvorenými v rámci ...
Zabezpečenie ubytovania, stravy a konferenčných priestorov v rámci organizácie školenia
Predmetom zákazky je zabezpečenie ubytovania, stravy a konferenčných priestorov v rámci organizácie školenia Kľúč k udržateľnému podnikaniu v termíne 7.6.-10.6.2023.
Konferencie, prezentácie a pracovné stretnutia
V zmysle napĺňania cieľov a z nich vyplývajúcich akčných plánov SLOVAKIA TRAVEL je organizovanie prezentačných a odborných podujatí (odborných konferencií a pracovných stretnutí, tlačových konferencií, prezentácií, B2C podujatí pre verejnosť, a iných podujatí) kľúčovým marketingovým nástrojom pre oslovenie slovenskej odbornej a širokej verejnosti, ...
Zabezpečenie služieb pre podujatie NP PKSD
Služba 1 podujatie v rozsahu 2 dní. Realizácia je plánovaná na základe písomne objednávky a následnej fakturácie. Viď. Príloha č.1 - Opis predmetu zákazky.
Škola v prírode 4. ročník ZŠ
Predmetom zákazky je zabezpečenie školy v prírode pre žiakov 4. ročníka ZŠ. Bližšie informácie sú uvedené v dokumentoch zákazky.
Zabezpečenie výročnej porady
Predmetom zákazky sú ubytovacie, stravovacie služby, zabezpečenie rokovacích miestností s vybavením na troj-dňovom podujatí výročnej porade, ktorá sa uskutoční v pracovných dňoch v termíne medzi 05.06.2023 a 14.07.2023 pre maximálne 75 účastníkov Podrobný opis je uvedený v Prílohe č. 1 výzvy.
Prenájom konferenčných priestorov a organizačno-technické zabezpečenie podujatia COINTT 2023
Predmetom zákazky je priestorové, technické, organizačné, stravovacie, ubytovacie a personálne zabezpečenie dvojdňovej konferencie COINTT 2023 v priestoroch konferenčného hotela v rámci lokality Bratislava.
Zabezpečenie ubytovania, stravy a konferenčných priestorov v rámci organizácie vzdelávacej aktivity
Predmetom zákazky je zabezpečenie ubytovania, stravy a konferenčných priestorov v rámci organizácie vzdelávacej aktivity Stretnutie s regionálnou sieťou NIVaM v termíne 15.5.-17.5.2023.
Zabezpečenie ubytovania, stravy a konferenčných priestorov v rámci organizácie školenia školiteľov
Predmetom zákazky je zabezpečenie ubytovania, stravy a konferenčných priestorov v rámci organizácie školenia školiteľov v termíne 18.5.-21.5.2023.
Zabezpečenie ubytovania, stravy a konferenčných priestorov v rámci organizácie pracovnej porady
Predmetom zákazky je zabezpečenie ubytovania, stravy a konferenčných priestorov v rámci organizácie pracovnej porady NP POP, NP POP II v termíne 17.5.-19.5.2023.
Pracovné stretnutie širšieho tímu národného projektu Kvalita sociálnych služieb
Predmetom zákazky je zabezpečenie podujatia podľa podrobnej špecifikácie predmetu zákazky uvedenej v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky.
Zabezpečenie služieb pre podujatia v Trenčíne 01
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb pre podujatia v Trenčíne. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky
Prenájom priestorov na komplexné zabezpečenie podujatia a služby spojené s prenájmom 2023
Predmetom zákazky je komplexné priestorové zabezpečenie realizácie podujatia Cena za vedu a techniku, ktoré sa koná dňa 10. 11. 2023. Podujatie je zároveň aj televíznou produkciou (televíznou výrobou) a pod priestorovým zabezpečením sa rozumie poskytnutie prenajímateľa nájomcovi za odplatu priestory podľa špecifických požiadaviek, a to ...
Zabezpečenie záverečnej konferencie NP TOS
Predmetom zákazky je zabezpečenie podujatia podľa podrobnej špecifikácie predmetu zákazky uvedenej v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky.
Zabezpečenie ubytovania, stravy a konferenčných priestorov v rámci organizácie konferencie
Predmetom zákazky je zabezpečenie ubytovania, stravy a konferenčných priestorov v rámci organizácie konferencie k implementačnému plánu rozvoja v termíne 25.4.-27.4.2023.
Zabezpečenie ubytovania, stravy a konferenčných priestorov v rámci organizácie vzdelávacej aktivity
Predmetom zákazky je zabezpečenie ubytovania, stravy a konferenčných priestorov v rámci organizácie vzdelávacej aktivity v Trnave v termíne 20.4.-23.4.2023.
Zabezpečenie ubytovania, stravy a konferenčných priestorov v rámci organizácie vzdelávacej aktivity
Predmetom zákazky je zabezpečenie ubytovania, stravy a konferenčných priestorov v rámci organizácie vzdelávacej aktivity II. Rákóczi Ferenc n. o. v termíne 13.-15.4. 2023.
Organizačné zabezpečenie Konferencie slovenských centier transferu technológií 2023
Predmetom zákazky je priestorové, technické, organizačné, stravovacie, ubytovacie a personálne zabezpečenie trojdňového podujatia Konferencia slovenských centier transferu technológií 2023 (ďalej len konferencia alebo podujatie).
Koordinačná porada sekcie riadenia projektov, 2. kvartál 2023
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb súvisiacich so zabezpečením Koordinačnej porady Sekcie riadenia projektov Ministerstva dopravy SR v termíne 2. až 3. mája 2023. Koordinačná porada sa uskutoční v niektorom z hotelov v okresoch Pezinok, Trnava, Dunajská Streda, Senec, Galanta, Komárno, Piešťany, Topoľčany. Zabezpečenie porady zahŕňa ...
Poptáváme realizaci firemní akce
Dobrý den, poptávám možnost uspořádání firemní akce pro cca 40 osob. Moje představa je venkovní posezení s grilováním. Předpokládaný termín pátek nebo sobota v polovině června.
Zabezpečení letecké přepravy a dalších služeb
Předmětem veřejné zakázky je zajištění zahraničních cest a návštěv pro zaměstnance rezortu Ministerstva obrany. Dále se jedná o zabezpečení mezinárodní letecké komerční přepravy a dalších služeb do všech světových destinací pro potřeby zajištění zahraničních cest a návštěv pro zaměstnance rezortu Ministerstva obrany v jednotlivých cestovních ...
Komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním leteniek
Predmetom zákazky je komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním leteniek a k tomu prislúchajúcich doplnkových služieb spojených s tuzemskými a zahraničnými pracovnými cestami zamestnancov SLOVAKIA TRAVEL na obdobie 48 mesiacov. Poskytnutie služieb predmetu zákazky sa bude plniť v dohodnutom rozsahu, kvalite a termínoch podľa ...
Zabezpečenie služieb pre podujatia v okrese Pezinok / Senec
Predmetom zákazky je zabezpečenie podujatí podľa podrobnej špecifikácie predmetu zákazky uvedenej v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky, 1.časť a 2. časť.
Zabezpečenie služieb pre podujatia v Prešove 02
Predmetom zákazky je zabezpečenie podujatí podľa podrobnej špecifikácie predmetu zákazky uvedenej v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky, 1.časť a 2. časť.
Ubytovacie služby v tuzemsku
Predmet tejto zákazky spočíva v poskytovaní ubytovacích služieb v hotelových zariadeniach a v apartmánových zariadeniach na území Slovenskej republiky, hlavne v Bratislave. Ide o poskytovanie ubytovacích služieb pre pracovníkov Slovenského národného divadla, pre jeho externých spolupracovníkov a pre hosťujúcich domácich i zahraničných umelcov, a ...