Pneuservis
Predmetom zákazky je poskytovanie kompletných služieb pneuservisu osobných a nákladných motorových vozidiel a pracovných strojov verejného obstarávateľa. Súčasťou zákazky je tiež kompletný pneuservis záhradnej techniky riderov, benzínových kosačiek a traktorových kosačiek rôznych značiek (Husqvarna, Kubota, John Deere, Stiga, Starjet a iné) a ...
Pneuservis
Predmetom zákazky je poskytovanie kompletných služieb pneuservisu osobných a nákladných motorových vozidiel, pracovných strojov a záhradnej techniky - riderov, kosačiek rôznych značiek a traktora Major CL 80. Kompletný pneuservis motorových vozidiel, pracovných strojov a záhradnej techniky zahŕňa najmä, prezúvanie pneumatík, demontáž a montáž ...
Zabezpečenie služieb pneuservisu pre nákladné a osobné vozidlá
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb pneuservisu, dodávka nákladných, osobných pneumatík a diskov kolies ako i uskladnenie pneumatík pre vozidlá verejného obstarávateľa. Súčasťou predmetu zákazky je aj sezónne prezúvanie osobných pneumatík, prezúvanie pneumatík podľa ich opotrebenia alebo v prípade poškodenia pneumatík a / alebo diskov.
Poskytování pneuservisních služeb pro Skupinu ČEZ
Předmětem veřejné zakázky je poskytování pneuservisních služeb včetně průběžných dodávek pneumatik pro vozový park Skupiny ČEZ sloužící k provádění jednotlivých činností vykonávaných zadavatelem v následujících kategoriích: • Pneumatiky pro osobní automobily; • Pneumatiky pro automobily 4×4 a automobily typu VAN; • Pneuservisní služby pro ...
Pneuservisní práce vozidel SSOK - VZ část 5, VZ část 7
Předmětem veřejné zakázky je provádění pneuservisních prací včetně náhradních dílů na vozidlech SSOK - pro nákladní automobily, pracovní stroje a traktory, dle požadavků zadavatele. Veřejná zakázka je rozdělena na části.
Služby údržby pneumatík
Predmetom zákazky sú služby spojené s údržbou pneumatík.
Pneuservisní práce vozidel SSOK
Předmětem veřejné zakázky je provádění pneuservisních prací včetně náhradních dílů na vozidlech SSOK - pro nákladní automobily, pracovní stroje a traktory, dle požadavků zadavatele. Veřejná zakázka je rozdělena na části.
Zabezpečenie služieb pneuservisu pre nákladné a osobné vozidlá
Predmetom zákazky je poskytovanie pneuservisných služieb, dodávka nákladných, osobných pneumatík a diskov kolies ako i uskladnenie pneumatík pre vozidlá verejného obstarávateľa. Ide aj o sezónne prezúvanie osobných pneumatík, o prezúvanie pneumatík podľa ich opotrebenia alebo v prípade poškodenia pneumatík a/alebo diskov.
Servis a opravy vozidel pro MPO a SpS MPO
Předmětem VZ je zajištění servisních služeb a oprav osobních motorových vozidel pro MPO a SpS MPO včetně služeb pneuservisu. Jedná se o pravidelný periodický servis vozidel, opravy vozidel jak záruční, tak i pozáruční, opravy po havárii včetně vyřízení pojistné události, ME + STK. Služby pneuservisu zahrnují dodávku nových pneumatik dle požadavků ...
Dodávky pneumatik a zajištění servisních činností pro osobní automobily v ČEPRO, a,.s,., 2021 - 2025
Předmět plnění je stanoven jako dodávka v předpokládaném množství celkem 2424 kusů nových pneumatik pro osobní automobilky, včetně zajištění servisních služeb, spojených s výměnou pneumatik a asistenčních služeb.
Záruční a pozáruční servis vozidel ZZS KVK 2021-2024
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody dle § 131 ZZVZ mezi zadavatelem a jedním účastníkem zadávacího řízení, na základě které bude zadávána veřejná zakázka na služby záručního a pozáručního servisu vozidel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje. Předmětem plnění veřejné zakázky ...
Poskytování služeb protektorování pneumatik
Poskytování služeb protektorování pneumatik používaných na vozidlech městské hromadné dopravy provozovaných Zadavatelem. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Poskytování služeb pneuservisu - opakovaná
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění pneuservisních prací na vozidlech zadavatele, a to včetně dodávky nových pneumatik a rovněž uskladnění pneumatik; blíže viz zadávací podmínky.
Dodávky pneumatik a zajištění servisních činností pro nákladní automobily v ČEPRO, a.s., 2021 - 2025
Předmětem veřejné zakázky je dodávka pneumatik pro nákladní automobily v min. předpokládaném množství 870 kusů pneumatik v sedmi různých specifikacích, součástí plnění je zajištění a poskytování nákladních servisních služeb, spojených s výměnou pneumatik, tj. asistenční služby výjezdu při defektu pneumatik/ky) a také uskladnění a odprodej ...
Poskytování služeb pneuservisu
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění pneuservisních prací na vozidlech zadavatele, a to včetně dodávky nových pneumatik a rovněž uskladnění pneumatik; blíže viz zadávací podmínky.
Dodávka pneumatik pro ZZS JčK na rok 2021
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky zimních a letních pneumatik včetně přezutí pneumatik (všechny úkony, které jsou potřeba k řádné jízdě na pozemních komunikacích, např. vyvážení pneumatik), uskladnění pneumatik u některých částí plnění, pro vozy Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje. Při přechodu na letní a zimní ...
Dodávky pneumatik pro Skupinu ČEZ
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky pneumatik a souvisejících služeb pro Skupinu ČEZ ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění ...
Oprava a údržba služebních vozidel TSK hl. m. Prahy a.s.
Předmětem této veřejné zakázky jsou opravy, údržba a servis služebních vozidel zadavatele, a to včetně karosářských prací, povinných servisních prohlídek, výměny nových pneumatik apod. v závislosti na jeho potřebách. V případě, že servisní a/nebo opravárenský úkon nebude možno provést ,,na počkání“, tj. do 1 hodiny od převzetí vozidla, bude ...
Pneumatiky nové na osobné motorové vozidla a komplexné zabezpečenie pneuservisných výkonov
Predmetom zákazky je dodávka pneumatík na osobné motorové vozidlá, nákladné a iné vozidlá a komplexné zabezpečenie pneuservisných výkonov spojených s dodávkou pneumatík. Zákazka je rozdelená na 2 časti: Časť č. 1 Pneumatiky nové na osobné motorové vozidla a komplexné zabezpečenie pneuservisných výkonov spojených s dodávkou ...
Poskytovanie služieb pozáručných opráv a údržby služobných osobných motorových vozidiel
Poskytovanie služieb pozáručných opráv a údržby služobných osobných motorových vozidiel: - vykonávanie predpísanej údržby po odjazdení predpísaného počtu prevádzkových jednotiek (servisné a garančné prehliadky), - opravy motorov, ich skupín a podskupín, - klampiarske práce a opravy karosérii, - lakovnícke práce, - opravy a výmeny skiel, - ...
Pneumatiky pre osobné motorové vozidlá, SÚV, ľahké úžitkové vozidlá a motocykle
Predmetom tejto zákazky je dodávanie pneumatík, duší a ochranných vložiek do ráfikov pneumatík. Súčasťou predmetu zákazky je aj zabezpečenie spätného zberu odpadových pneumatík v súlade s platnou legislatívou vzťahujúcou sa na odpady a nakladanie s nimi podľa podmienok rámcovej dohody.
Nákup pneumatík a poskytovanie služieb pneuservisu
Predmetom zákazky je: - dodanie letných a zimných pneumatík na osobné, nákladné a špeciálne motorové vozidlá verejného obstarávateľa na miesto určenia v predpokladanom množstve, ktoré je uvedené v tabuľke č. 1, na obdobie troch rokov (vrátane naloženia a vyloženia tovaru v rámci dopravných prostriedkov zabezpečených dodávateľom), - dodanie ...
Servisné prehliadky, údržba a opravy nákladných motorových vozidiel, návesov a minibusu
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb Servisné prehliadky, údržba a opravy nákladných motorových vozidiel, návesov a minibusu vo vlastníctve JAVYS, a.s. v rozsahu : servis, príprava vozidiel na pravidelné technické kontroly STK, EK, STK ADR, opravy pneumatík defektov, obmena poškodených pneumatík NMV výkon vyzutie/obutie pneumatiky na disk, ...
Výběr poskytovatele servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel ČRo
Předmětem této veřejné zakázky je provádění komplexního záručního a pozáručního servisu, pneuservisu, údržby, oprav po dopravních nehodách a zajištění STK včetně emisí vozidel v majetku Českého rozhlasu, a to na území celé České republiky. Záručním a pozáručním servisem jsou míněny zejména pravidelné servisní prohlídky stanovené výrobcem na ...
Záruční a pozáruční servis vozidel ZZS KVK
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je záruční a pozáruční servis a údržba vozidel vč. pneuservisu a dodání požadovaných pneumatik pro vozidla Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, po dobu 3 let ode dne uzavření rámcové smlouvy o dílo, v rozsahu specifikovaném přílohou č. 2 Výzvy.