Výstavba vodíkových plnicích stanic
Zadavatel zamýšlí uvést na český trh novou ekologickou pohonnou hmotu – vodík. V rámci tohoto projektu připravuje výstavbu tří pilotních výdejních míst na stávajících čerpacích stanicích pohonných hmot v Praze, Litvínově a Brně. Cílem projektu je rozšířit využívání vodíkové technologie v České republice.
Opravy a technické prehliadky čerpacích staníc
Vykonanie technických prehliadok, opráv čerpacích staníc, výmena výdajných stojanov a tankovacích automatov na nádržiach pohonných hmôt.
Výstavba vodíkových plnicích stanic
Zadavatel zamýšlí uvést na český trh novou ekologickou pohonnou hmotu – vodík. V rámci tohoto projektu připravuje výstavbu tří pilotních výdejních míst na stávajících čerpacích stanicích pohonných hmot v Praze, Litvínově a Brně. Cílem projektu je rozšířit využívání vodíkové technologie v České republice.
Poptáváme dodavatele pohonných hmot
Nově vznikající firma poptává dodavatele pohonných hmot v rámci celé ČR. Počet vozidel bude vzrůstající, začínající na cca 5 000 vozidel, do půl roku předpoklad 10 000 a více. Hledáme komplexní služby, kvalitní paliva, myčky, obchody. Dlouhodobá spolupráce a vzájemná propagace samozřejmostí.
Poptávám autodíl
Poptávám autodíl na vůz značky Ford transit r.v.1999 2.5 td 84.6 kw, DSA1191 05293B060AA 8720B060AA, čerpadlo Lucas epic. Děkuji.
Lány - vodovod, splašková kanalizace
novostavba splaškové kanalizace (dl. cca 2 979,97 m), vodovodního řadu (dl. cca 3 611,95 m), výtlaku (dl. cca 626,9 m) a čerpací stanice a nové el. přípojky pro čerpací stanici, provedení části vodovodních a kanalizačních přípojek po veřejném prostranství (96 kusů kanalizačních a 97 kusů vodovodních)
Lány - vodovod, splašková kanalizace
novostavba splaškové kanalizace (dl. cca 2 979,97 m), vodovodního řadu (dl. cca 3 611,95 m), výtlaku (dl. cca 626,9 m) a čerpací stanice a nové el. přípojky pro čerpací stanici, provedení části vodovodních a kanalizačních přípojek po veřejném prostranství (96 kusů kanalizačních a 97 kusů vodovodních)
Poptávám dálniční známky
Poptávám dálniční známky Rakouska, Slovinska a pro Chorvatsko, dále elektronické krabičky pri průjezd mýtnými branami. Děkuji.
Poptáváme čerpacích stanice tlakové kanalizace
Dobrý den, poptáváme u Vás 10ks čerpacích stanic tlakové kanalizace DN 800 v následující specifikaci: - Jako nepřípustný způsob kotvení spouštěcího zařízení do dna je myšleno provedení vrtáním otvorů do dna šachty. Ostatní nedestruktivní způsoby přichycení jsou přípustné. Přípustné je rovněž provedení bez upevnění ke dnu. - Snímání hladiny bude ...
Poptávám kontrolu technologie čerpací stanice
Dobrý den,prosím o cenovou nabídku na pravidelnou kontrolu technologie na naší čerpací stanici. Máme rozbitý pneuměřič, ak žádám o opravu. Děkuji Davidová
Splašková kanalizace v obci Železná
Předmětem veřejné zakázky je stavba splaškové gravitační kanalizace včetně dvou veřejných čerpacích stanic. Stavba zahrnuje též elektropřípojky pro veřejné ČS. Splašky v obci Železná budou odváděny výtlakem na stávající ČOV Chyňava. Výtlak na ČOV bude procházet obcí Libečov (správní obvod Chyňava) a splašky z Libečova budou do výtlaku zaústěny ...
Rodinné domy Kalinkovo, inžinierske siete a komunikácie, verejná splašková kanalizácia
Predmetom zákazky je : - uskutočnenie stavebných prác a dodávok stavby verejnej splaškovej kanalizácie a čerpacej stanice pre rodinné domy na pozemkoch CKN parcelné číslo 239/4-239/29, katastrálne územie Kalinkovo v rozsahu podľa výkazu výmer a projektovej dokumentácie v súlade s právoplatným stavebným povolením, za účelom odvedenia splaškových ...
Výkon servisní činnosti, údržby a periodické činnosti na technologii čerpacích stanic EuroOil
Předmětem této zakázky je uzavření rámcové smlouvy o dílo (dále též jen „smlouva“) mezi zadavatelem a jedním uchazečem dané části zakázky, na základě které budou zadavatelem zadávány jednotlivé dílčí zakázky, jejichž předmětem bude služba ze strany uchazeče spočívající ve výkonu servisní činnosti, údržby a periodické činnosti na technologii ...
Výkon servisní činnosti, údržby a periodické činnosti na technologii čerpacích stanic EuroOil
Předmětem této zakázky je uzavření rámcové smlouvy o dílo (dále též jen „smlouva“) mezi zadavatelem a jedním uchazečem, na základě které budou zadavatelem zadávány jednotlivé dílčí zakázky, jejichž předmětem bude služba ze strany uchazeče spočívající ve výkonu servisní činnosti, údržby a periodické činnosti na technologii čerpacích stanic ...
Poptávám dálniční známky do Rakouska a Slovinska
Poptávám dálniční známky do Rakouska a Slovinska.Prosím cenové nabídky.
Motorová nafta
Predmetom obstarávanej zákazky je nákup a dodávka motorovej nafty pre vozidlá MHD
Poptávám dodavatele pohonných hmot
Poptávám pravidelného dodavatele pohonných hmot na čerpací stanici. Doba splatnosti 7 dní. Měsíční odběr cca 100000 litrů.
Motorová nafta
Predmetom zákazky sú dodávky motorovej nafty do nadzemnej nádrže PHM benkaloru v správe Technických služieb mesta Novej Bane vrátane dovozu na základe telefonických objednávok v celkovom ročnom množstve 60 000 litrov.
Doplňkové zásobování ČS a zákazníků zadavatele PHL
Předmětem zakázky je uzavření rámcové smlouvy s více dodavateli, na základě které budou zadány jednotlivé zakázky na zásobování čerpacích stanic a zákazníků zadavatele zejména pohonnými látkami v rozsahu, který není zadavatel schopen obstarat vlastními prostředky. Přepravovány budou zejména pohonné hmoty, které splňují charakteristiku nebezpečné ...
Motorová nafta 2013
Dodávka motorovej nafty do nadzemnej nádrže obstarávateľa v cca 12 dodávkach na základe tel. objednávky.
Dodavatel nafty pro vozidla TSmP
Výběr organizace, která bude zajišťovat dodávky nafty pro vozidla TSmP. Předpokládaný odběr nafty za celou dobu plnění veřejné zakázky ve výši 255 000 litrů.
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet ( ďalej len PHM)
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt – bezolovnatý automobilový benzín podľa normy STN EN 228 a motorová nafta podľa normy STN EN 590 do služobných motorových vozidiel verejného obstarávateľa prostredníctvom palivových platobných kariet uchádzača vo výdajných miestach uchádzača, resp. zmluvných partnerov uchádzača - čerpacích staniciach, ktoré ...
Motorová nafta
Dodávka motorovej nafty pre potreby organizačných jednotiek v pôsobnosti Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK). Dodanie tovaru – motorovej nafty vyhovujúcej STN EN 590 (ďalej aj ako „tovar“, „motorová nafta“) bude vrátane poskytovania súvisiacich služieb, t.j. dodávka tovaru autocisternami na jednotlivé miesta určenia, ...
Palmový olej, bionafta, Kamerun
Vlastním plantážní farmy banánových palem, které vyrábí rafinovaný palmový olej, bionaftu B 100. Hledám partnera k rozšíření podnikání. Jsme marketingoví konzultanti a skupina obchodních odborníků se sídlem v Kamerunu, působíme jako poradenský orgán pro podnikání v Kamerunu a státech CEMAC.
Nákup rafinérskych produktov v rámci komplexného palivového, mazivového, olejového hospodárstva
Nákup rafinérskych produktov v rámci komplexného palivového, mazivového, olejového a chladiaceho hospodárstva pre potreby Správy ciest ŽSK a jej organizačných jednotiek podľa súťažných podkladov. 1. Motorová nafta do nádrží vrátane dopravy - Predpokladaný objem nákupu je 250 000 litrov ročne. 2. Motorová nafta a automobilový benzín prostredníctvom ...