Dodávky kontejnerů pro výdej AdBlue na ČS EuroOil
Dodávka a montáž včetně zprovoznění kontejnerového zařízení pro výdej AdBlue, kapaliny, chemicky vysoce čistého vodního roztoku močoviny v kvalitě dle normy DIN 70070.
Rekonstrukce čerpací stanice - Farma Božice s.r.o.
Jde o realizaci rekonstrukce čerpací stanice zahrnující dodávky technologie a jednoduché stavební úpravy v objektu čerpací stanice včetně rozvodny, která tvoří součást stavebního objektu ČS..
Dodávka technologie kontejnerové ČS PHM - Servisní centrum Hluboká n.V.
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka samoobslužné kontejnerové čerpací stanice s nadzemní nádrží pohonných hmot, charakteru certifikovaného výrobku ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., směrnice EU č. 2014/34/EC a platných norem ČSN 650202 a ČSN 736060, s kapacitou nádrže 2x10 m3, jednostranným výdejním stojanem na benzín a naftu s hadicemi ...
Dodávka dobíjecích stanic pro E.ON páteřní síť
Předmětem zadávacího řízení je uzavření Rámcové dohody (dále jen „Rámcová dohoda“) se třemi vybranými účastníky. Předmětem této Rámcové dohody budou dodávky rychlodobíjecích stanic včetně instalace na vybudovaný základ (stavební příprava bude předmětem samostatné zakázky), připojení a uvedení do provozu, včetně připojení do backendu Zadavatele ...
Dodávka technologie kontejnerové ČS PHM - Servisní centrum Hluboká n.V.
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka samoobslužné kontejnerové čerpací stanice s nadzemní nádrží pohonných hmot, charakteru certifikovaného výrobku ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., směrnice EU č. 2014/34/EC a platných norem ČSN 650202 a ČSN 736060, s kapacitou nádrže 2x10 m3, jednostranným výdejním stojanem na benzín a naftu s hadicemi ...
Výstavba vodíkových plnicích stanic
Zadavatel zamýšlí uvést na český trh novou ekologickou pohonnou hmotu – vodík. V rámci tohoto projektu připravuje výstavbu tří pilotních výdejních míst na stávajících čerpacích stanicích pohonných hmot v Praze, Litvínově a Brně. Cílem projektu je rozšířit využívání vodíkové technologie v České republice.
Opravy a technické prehliadky čerpacích staníc
Vykonanie technických prehliadok, opráv čerpacích staníc, výmena výdajných stojanov a tankovacích automatov na nádržiach pohonných hmôt.
Výstavba vodíkových plnicích stanic
Zadavatel zamýšlí uvést na český trh novou ekologickou pohonnou hmotu – vodík. V rámci tohoto projektu připravuje výstavbu tří pilotních výdejních míst na stávajících čerpacích stanicích pohonných hmot v Praze, Litvínově a Brně. Cílem projektu je rozšířit využívání vodíkové technologie v České republice.
Poptáváme dodavatele pohonných hmot
Nově vznikající firma poptává dodavatele pohonných hmot v rámci celé ČR. Počet vozidel bude vzrůstající, začínající na cca 5 000 vozidel, do půl roku předpoklad 10 000 a více. Hledáme komplexní služby, kvalitní paliva, myčky, obchody. Dlouhodobá spolupráce a vzájemná propagace samozřejmostí.
Poptávám autodíl
Poptávám autodíl na vůz značky Ford transit r.v.1999 2.5 td 84.6 kw, DSA1191 05293B060AA 8720B060AA, čerpadlo Lucas epic. Děkuji.
Lány - vodovod, splašková kanalizace
novostavba splaškové kanalizace (dl. cca 2 979,97 m), vodovodního řadu (dl. cca 3 611,95 m), výtlaku (dl. cca 626,9 m) a čerpací stanice a nové el. přípojky pro čerpací stanici, provedení části vodovodních a kanalizačních přípojek po veřejném prostranství (96 kusů kanalizačních a 97 kusů vodovodních)
Lány - vodovod, splašková kanalizace
novostavba splaškové kanalizace (dl. cca 2 979,97 m), vodovodního řadu (dl. cca 3 611,95 m), výtlaku (dl. cca 626,9 m) a čerpací stanice a nové el. přípojky pro čerpací stanici, provedení části vodovodních a kanalizačních přípojek po veřejném prostranství (96 kusů kanalizačních a 97 kusů vodovodních)
Poptávám dálniční známky
Poptávám dálniční známky Rakouska, Slovinska a pro Chorvatsko, dále elektronické krabičky pri průjezd mýtnými branami. Děkuji.
Poptáváme čerpacích stanice tlakové kanalizace
Dobrý den, poptáváme u Vás 10ks čerpacích stanic tlakové kanalizace DN 800 v následující specifikaci: - Jako nepřípustný způsob kotvení spouštěcího zařízení do dna je myšleno provedení vrtáním otvorů do dna šachty. Ostatní nedestruktivní způsoby přichycení jsou přípustné. Přípustné je rovněž provedení bez upevnění ke dnu. - Snímání hladiny bude ...
Poptávám kontrolu technologie čerpací stanice
Dobrý den,prosím o cenovou nabídku na pravidelnou kontrolu technologie na naší čerpací stanici. Máme rozbitý pneuměřič, ak žádám o opravu. Děkuji Davidová
Splašková kanalizace v obci Železná
Předmětem veřejné zakázky je stavba splaškové gravitační kanalizace včetně dvou veřejných čerpacích stanic. Stavba zahrnuje též elektropřípojky pro veřejné ČS. Splašky v obci Železná budou odváděny výtlakem na stávající ČOV Chyňava. Výtlak na ČOV bude procházet obcí Libečov (správní obvod Chyňava) a splašky z Libečova budou do výtlaku zaústěny ...
Rodinné domy Kalinkovo, inžinierske siete a komunikácie, verejná splašková kanalizácia
Predmetom zákazky je : - uskutočnenie stavebných prác a dodávok stavby verejnej splaškovej kanalizácie a čerpacej stanice pre rodinné domy na pozemkoch CKN parcelné číslo 239/4-239/29, katastrálne územie Kalinkovo v rozsahu podľa výkazu výmer a projektovej dokumentácie v súlade s právoplatným stavebným povolením, za účelom odvedenia splaškových ...
Výkon servisní činnosti, údržby a periodické činnosti na technologii čerpacích stanic EuroOil
Předmětem této zakázky je uzavření rámcové smlouvy o dílo (dále též jen „smlouva“) mezi zadavatelem a jedním uchazečem dané části zakázky, na základě které budou zadavatelem zadávány jednotlivé dílčí zakázky, jejichž předmětem bude služba ze strany uchazeče spočívající ve výkonu servisní činnosti, údržby a periodické činnosti na technologii ...
Výkon servisní činnosti, údržby a periodické činnosti na technologii čerpacích stanic EuroOil
Předmětem této zakázky je uzavření rámcové smlouvy o dílo (dále též jen „smlouva“) mezi zadavatelem a jedním uchazečem, na základě které budou zadavatelem zadávány jednotlivé dílčí zakázky, jejichž předmětem bude služba ze strany uchazeče spočívající ve výkonu servisní činnosti, údržby a periodické činnosti na technologii čerpacích stanic ...
Poptávám dálniční známky do Rakouska a Slovinska
Poptávám dálniční známky do Rakouska a Slovinska.Prosím cenové nabídky.
Motorová nafta
Predmetom obstarávanej zákazky je nákup a dodávka motorovej nafty pre vozidlá MHD
Poptávám dodavatele pohonných hmot
Poptávám pravidelného dodavatele pohonných hmot na čerpací stanici. Doba splatnosti 7 dní. Měsíční odběr cca 100000 litrů.
Motorová nafta
Predmetom zákazky sú dodávky motorovej nafty do nadzemnej nádrže PHM benkaloru v správe Technických služieb mesta Novej Bane vrátane dovozu na základe telefonických objednávok v celkovom ročnom množstve 60 000 litrov.
Doplňkové zásobování ČS a zákazníků zadavatele PHL
Předmětem zakázky je uzavření rámcové smlouvy s více dodavateli, na základě které budou zadány jednotlivé zakázky na zásobování čerpacích stanic a zákazníků zadavatele zejména pohonnými látkami v rozsahu, který není zadavatel schopen obstarat vlastními prostředky. Přepravovány budou zejména pohonné hmoty, které splňují charakteristiku nebezpečné ...
Motorová nafta 2013
Dodávka motorovej nafty do nadzemnej nádrže obstarávateľa v cca 12 dodávkach na základe tel. objednávky.