Poptávám autodíl

Poptávám autodíl

Poptávám autodíl na vůz značky Ford transit r.v.1999 2.5 td 84.6 kw, DSA1191 05293B060AA 8720B060AA, čerpadlo Lucas epic. Děkuji.

Lány - vodovod, splašková kanalizace

Lány - vodovod, splašková kanalizace

novostavba splaškové kanalizace (dl. cca 2 979,97 m), vodovodního řadu (dl. cca 3 611,95 m), výtlaku (dl. cca 626,9 m) a čerpací stanice a nové el. přípojky pro čerpací stanici, provedení části vodovodních a kanalizačních přípojek po veřejném prostranství (96 kusů kanalizačních a 97 kusů vodovodních)

Lány - vodovod, splašková kanalizace

Lány - vodovod, splašková kanalizace

novostavba splaškové kanalizace (dl. cca 2 979,97 m), vodovodního řadu (dl. cca 3 611,95 m), výtlaku (dl. cca 626,9 m) a čerpací stanice a nové el. přípojky pro čerpací stanici, provedení části vodovodních a kanalizačních přípojek po veřejném prostranství (96 kusů kanalizačních a 97 kusů vodovodních)

Poptávám dálniční známky

Poptávám dálniční známky

Poptávám dálniční známky Rakouska, Slovinska a pro Chorvatsko, dále elektronické krabičky pri průjezd mýtnými branami. Děkuji.

Poptáváme čerpacích stanice tlakové kanalizace

Poptáváme čerpacích stanice tlakové kanalizace

Dobrý den, poptáváme u Vás 10ks čerpacích stanic tlakové kanalizace DN 800 v následující specifikaci: - Jako nepřípustný způsob kotvení spouštěcího zařízení do dna je myšleno provedení vrtáním otvorů do dna šachty. Ostatní nedestruktivní způsoby přichycení jsou přípustné. Přípustné je rovněž provedení bez upevnění ke dnu. - Snímání hladiny bude ...

Poptávám kontrolu technologie čerpací stanice

Poptávám kontrolu technologie čerpací stanice

Dobrý den,prosím o cenovou nabídku na pravidelnou kontrolu technologie na naší čerpací stanici. Máme rozbitý pneuměřič, ak žádám o opravu. Děkuji Davidová

Splašková kanalizace v obci Železná

Splašková kanalizace v obci Železná

Předmětem veřejné zakázky je stavba splaškové gravitační kanalizace včetně dvou veřejných čerpacích stanic. Stavba zahrnuje též elektropřípojky pro veřejné ČS. Splašky v obci Železná budou odváděny výtlakem na stávající ČOV Chyňava. Výtlak na ČOV bude procházet obcí Libečov (správní obvod Chyňava) a splašky z Libečova budou do výtlaku zaústěny ...

Rodinné domy Kalinkovo, inžinierske siete a komunikácie, verejná splašková kanalizácia

Rodinné domy Kalinkovo, inžinierske siete a komunikácie, verejná splašková kanalizácia

Predmetom zákazky je : - uskutočnenie stavebných prác a dodávok stavby verejnej splaškovej kanalizácie a čerpacej stanice pre rodinné domy na pozemkoch CKN parcelné číslo 239/4-239/29, katastrálne územie Kalinkovo v rozsahu podľa výkazu výmer a projektovej dokumentácie v súlade s právoplatným stavebným povolením, za účelom odvedenia splaškových ...

Výkon servisní činnosti, údržby a periodické činnosti na technologii čerpacích stanic EuroOil

Výkon servisní činnosti, údržby a periodické činnosti na technologii čerpacích stanic EuroOil

Předmětem této zakázky je uzavření rámcové smlouvy o dílo (dále též jen „smlouva“) mezi zadavatelem a jedním uchazečem dané části zakázky, na základě které budou zadavatelem zadávány jednotlivé dílčí zakázky, jejichž předmětem bude služba ze strany uchazeče spočívající ve výkonu servisní činnosti, údržby a periodické činnosti na technologii ...

Výkon servisní činnosti, údržby a periodické činnosti na technologii čerpacích stanic EuroOil

Výkon servisní činnosti, údržby a periodické činnosti na technologii čerpacích stanic EuroOil

Předmětem této zakázky je uzavření rámcové smlouvy o dílo (dále též jen „smlouva“) mezi zadavatelem a jedním uchazečem, na základě které budou zadavatelem zadávány jednotlivé dílčí zakázky, jejichž předmětem bude služba ze strany uchazeče spočívající ve výkonu servisní činnosti, údržby a periodické činnosti na technologii čerpacích stanic ...

Poptávám dálniční známky do Rakouska a Slovinska

Poptávám dálniční známky do Rakouska a Slovinska

Poptávám dálniční známky do Rakouska a Slovinska.Prosím cenové nabídky.

Motorová nafta

Motorová nafta

Predmetom obstarávanej zákazky je nákup a dodávka motorovej nafty pre vozidlá MHD

Poptávám dodavatele pohonných hmot

Poptávám dodavatele pohonných hmot

Poptávám pravidelného dodavatele pohonných hmot na čerpací stanici. Doba splatnosti 7 dní. Měsíční odběr cca 100000 litrů.

Motorová nafta

Motorová nafta

Predmetom zákazky sú dodávky motorovej nafty do nadzemnej nádrže PHM benkaloru v správe Technických služieb mesta Novej Bane vrátane dovozu na základe telefonických objednávok v celkovom ročnom množstve 60 000 litrov.

Doplňkové zásobování ČS a zákazníků zadavatele PHL

Doplňkové zásobování ČS a zákazníků zadavatele PHL

Předmětem zakázky je uzavření rámcové smlouvy s více dodavateli, na základě které budou zadány jednotlivé zakázky na zásobování čerpacích stanic a zákazníků zadavatele zejména pohonnými látkami v rozsahu, který není zadavatel schopen obstarat vlastními prostředky. Přepravovány budou zejména pohonné hmoty, které splňují charakteristiku nebezpečné ...

Motorová nafta 2013

Motorová nafta 2013

Dodávka motorovej nafty do nadzemnej nádrže obstarávateľa v cca 12 dodávkach na základe tel. objednávky.

Dodavatel nafty pro vozidla TSmP

Dodavatel nafty pro vozidla TSmP

Výběr organizace, která bude zajišťovat dodávky nafty pro vozidla TSmP. Předpokládaný odběr nafty za celou dobu plnění veřejné zakázky ve výši 255 000 litrů.

Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet ( ďalej len PHM)

Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet ( ďalej len PHM)

Bezhotovostný nákup pohonných hmôt – bezolovnatý automobilový benzín podľa normy STN EN 228 a motorová nafta podľa normy STN EN 590 do služobných motorových vozidiel verejného obstarávateľa prostredníctvom palivových platobných kariet uchádzača vo výdajných miestach uchádzača, resp. zmluvných partnerov uchádzača - čerpacích staniciach, ktoré ...

Motorová nafta

Motorová nafta

Dodávka motorovej nafty pre potreby organizačných jednotiek v pôsobnosti Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK). Dodanie tovaru – motorovej nafty vyhovujúcej STN EN 590 (ďalej aj ako „tovar“, „motorová nafta“) bude vrátane poskytovania súvisiacich služieb, t.j. dodávka tovaru autocisternami na jednotlivé miesta určenia, ...

Palmový olej, bionafta, Kamerun

Palmový olej, bionafta, Kamerun

Vlastním plantážní farmy banánových palem, které vyrábí rafinovaný palmový olej, bionaftu B 100. Hledám partnera k rozšíření podnikání. Jsme marketingoví konzultanti a skupina obchodních odborníků se sídlem v Kamerunu, působíme jako poradenský orgán pro podnikání v Kamerunu a státech CEMAC.

Nákup rafinérskych produktov v rámci komplexného palivového, mazivového, olejového hospodárstva

Nákup rafinérskych produktov v rámci komplexného palivového, mazivového, olejového hospodárstva

Nákup rafinérskych produktov v rámci komplexného palivového, mazivového, olejového a chladiaceho hospodárstva pre potreby Správy ciest ŽSK a jej organizačných jednotiek podľa súťažných podkladov. 1. Motorová nafta do nádrží vrátane dopravy - Predpokladaný objem nákupu je 250 000 litrov ročne. 2. Motorová nafta a automobilový benzín prostredníctvom ...

Dodávka motorové nafty

Dodávka motorové nafty

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka motorové nafty třídy B, D, F a tř.2 dle ČSN EN 590 a dodávka směsné motorové nafty SMN 30 dle ČSN 656508.

Tankování PHM prostřednictvím tankovacích karet - rámcová smlouva

Tankování PHM prostřednictvím tankovacích karet - rámcová smlouva

Hlavním předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka pohonných hmot pro vozový park zadavatele Povodí Ohře, státní podnik a to dle průběžné potřeby. Dodávka pohonných hmot bude probíhat prostřednictvím tankovacích (palivových) karet. Dalším předmětem plněním je poskytnutí vedlejších služeb prostřednictvím tankovací karty: mytí vozidel, nákup ...

Dodávka motorovej nafty

Dodávka motorovej nafty

Predmetom zákazky je dodávka motorovej nafty letnej a zimnej, vrátane dopravy na miesta dodania.

Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty pre Univerzitu Komenského v Bratislave

Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty pre Univerzitu Komenského v Bratislave

Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty pre Univerzitu Komenského v Bratislave, Rektorát a centrálne financované súčasti UK v sieti čerpacích staníc, ktoré umožňujú úhradu nakúpených pohonných hmôt na platobné karty vydané uchádzačom, na celom území Slovenska a v zahraničí (minimálne v Českej republike a v Maďarskej republike). ...

(záznamy 1/25 z 231)  strana 1 / 10