Komplexné zabezpečenie stávok hazardných hier a nelotériových produktov

Komplexné zabezpečenie stávok hazardných hier a nelotériových produktov

Predmetom zákazky Komplexné zabezpečenie stávok hazardných hier a nelotériových produktov sú služby v rozsahu uvedenom v technickej špecifikácii predmetu zákazky a podľa podmienok zmluvy. Službami (ďalej len Služba) sa myslí komplexné zabezpečenie systému Hazardných hier a zabezpečenie prevádzky Produktov poskytovaných Prevádzkami alebo Integrovanými prevádzkovateľmi. Zabezpečenie prevádzky Produktov zahŕňa najmä, nie však výlučne, poskytnutie služieb súvisiacich s Technickým zariadením Prevádzok pre potreby prevádzkovania Produktov vrátane systémového a telekomunikačného prepojenia na informačný systém Objednávateľa, s tým súvisiaceho Spotrebného materiálu a zabezpečenie servisu Terminálov Prevádzok. Objednávateľ zároveň požaduje zabezpečenie komplexného manažmentu Transakcií a operácií uskutočňovaných prostredníctvom Terminálov Prevádzok alebo koncových zariadení Integrovaných prevádzkovateľov.
Veřejná zakázka vložena:
03.10.2018 07:51

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zakázce

Zadavatel:
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.

Originální záznam:

Platnost veřejné zakázky:
16.11.2018 10:00

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.

Kontaktní osoba:
Ing. Oľga Markovičová

Zadavatel telefon:
+421 911 796 737

Zadavatel email:

Zadavatel web:
http://www.tipos.sk

Slovník veřejné zakázky (CPV)

92350000-9
Prevádzka hazardných hier a stávkových kancelárií

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky