Hledáme regionální partnery pro nábor studentů

Hledáme regionální partnery pro nábor studentů

Hledáme regionální partnery pro nábor studentů i cizojazyčných z celé ČR, SR a vedení vlastní regionální pobočky výukového centra.
Cílová skupina studentů jsou zájemci o dostudování nedokončeného VŠ studia, zaměstnanci státní správy, kteří si musí doplnit VŠ vzdělání, další časově vytížení zájemci. Studium probíhá převážně online, což je velice atraktivní pro zájemce, celoroční nábor studentů výhodou. Perspektivní pracovní prostředí a velmi vysoké ohodnocení.
Poptávka byla vložena dne:
26.09.2016 09:37

Platnost poptávky:
26.10.2016 09:13

Kontaktní osoba:
Mezinárodní Ekonomický Institut

Kontaktní email:

Telefon:
+420 603 841 001

Okres:
Karlovy Vary

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Pomaturitní tříleté denní i dálkové studium – obor sociální práce a pedagogika

Pomaturitní tříleté denní i dálkové studium – obor sociální práce a pedagogika

Blíží se období, kdy by jste se měli rozhodnout kam po maturitě? Jakou školu si zvolit? Rádi by jste se v budoucnu ucházeli o práci v sociální sféře? Přihlaste se na tříleté pomaturitní studium na Vyšší odborné škole sociální v Ostravě. Vybrat si můžete ze studijních oborů sociální práce a sociální pedagogika. Studium je zakončené zkouškou z cizího jazyka, zkouškou z odborných předmětů a obhajobou absolventské práce. Absolvent získává vyšší odborné vzdělání s titulem DiS. – Diplomovaný specialista v oboru Sociální práce a sociální pedagogika a také Europass. V rámci studia se zaměřujeme na praktickou výuku, odborné stáže a exkurze, odbornou praxi, přednášky, semináře, projekty, znakovou češtinu. Vzdělávací program sociální práce: - forma vzdělání – dálkové, denní, kombinované a distanční forma Vzdělávací program sociální pedagogika: - forma vzdělání – denní a dálková Oba obory nabízejí vysoké uplatnění na trhu práce. Více informací o studiu, o jednotlivých oborech a předmětech se dozvíte na našich webových stránkách.


Přijímací řízení na VOŠE bez zkoušek - studium na Vyšší odborné škole ekonomické

Přijímací řízení na VOŠE bez zkoušek - studium na Vyšší odborné škole ekonomické

Pokud se zajímáte o studium v oboru ekonomie a nevzali Vás na vysokou školu, využijte možnost rozšířit si vzdělání na Vyšší odborné škole ekonomické Zlín. Přijímací řízení na VOŠE je bez zkoušek, pořadí uchazečů je stanoveno podle průměrného prospěchu. Přijímáme uchazeče pro rok 2021/2022. Přihlášky můžete podat do 31. května 2021. Do druhého kola se můžete přihlásit do 6. srpna 2021. Připravují se i další kola přijímacího řízení. Jde o tříletý pomaturitní program, studium je denní, dálkové studium v současné době nenabízíme. Dva ekonomické obory: - Marketing pro střední stupeň řízení - Účetnictví a finanční řízení. Pokud jste se rozhodli pro studium u nás, zašlete nám vyplněnou přihlášku, spolu s ní i stručný životopis a úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení a vysvědčení ze 4. ročníku střední školy, nebo posledního ročníku nástavbového studia.


Studium na střední škole - Obchodní akademie otevírá 4 zaměření středoškolského studia

Studium na střední škole - Obchodní akademie otevírá 4 zaměření středoškolského studia

Volba oboru středoškolského studia je důležitým mezníkem v životě. Pro žáky ZŠ, kterým je blízký studijní obor obchodní akademie, je skvělou možností studium na střední škole - Obchodní akademie Tomáše Bati ve Zlíně, protože umožňuje žákům zvolit si své studijní zaměření z oblasti financí, ekonomiky, cestovního ruchu nebo mezinárodního obchodu. Maturitní obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie. Ve školním roce 2021/2022 se otevřou 4 třídy. Zaměření: - finance a daně - podniková ekonomika - cestovní ruch - mezinárodní obchod. Historie střední školy sahá až do 30. let minulého století. Za dobu své existence zde úspěšně zakončilo studium téměř 12 000 absolventů. Po úspěšném složení maturitní zkoušky zde mohou žáci také pokračovat ve studiu na vyšší odborné škole v oboru Účetnictví a finanční řízení nebo Marketing pro střední stupeň řízení. Absolventi školy nachází uplatnění v malých a středních podnicích, ale i ve velkých akciových společnostech, veřejné správě i peněžních ústavech.


Univerzální obor Obchodní akademie zaměřující se na ekonomické a finanční studium

Univerzální obor Obchodní akademie zaměřující se na ekonomické a finanční studium

Baví Vás na základní škole matematika a občanská výchova? Přemýšlíte o dalším studiu a o budoucí práci? Pokud se chcete orientovat v ekonomice či podnikatelské sféře, pojďte studovat univerzální obor Obchodní akademie v Ostravě – Mariánských Horách. Tento obor obchodně-podnikatelského směru připraví své žáky pro práci v soukromých podnicích, v bankovním sektoru, ve společnostech s vazbami na zahraničí atd. Během studia se žáci seznámí i se systémem POHODA, který se využívá v účetnictví, dále žáci zvládnout propojit praktické ekonomické zkušenosti s využitím IT. Uplatnění studenti najdou v oblastech ekonomiky, finančnictví, účetnictví, pojišťovnictví i v marketingu. Výuka se zaměřuje i na studium dvou cizích jazyků. Studenti jsou perfektně připraveni na další studium na vysoké škole s ekonomickým zaměřením.


Janáčkova akademie múzických umění v Brně, bakalářský a magisterský studijní program

Janáčkova akademie múzických umění v Brně, bakalářský a magisterský studijní program

Představujeme Vám Janáčkovu akademii múzických umění v Brně, která připravuje své studenty v řadě oblastí zejména dramatických a hudebních umění. Janáčkova akademie múzických umění je moderní otevřenou vysokou školou, která v mnoha oblastech dosahuje špičkové úrovně. V České republice svým významným uměleckým vkladem přispívá ke kvalitě, kultivaci a dalšímu vývoji hudebního a dramatického umění. Na JAMU působí řada národně i mezinárodně renomovaných pedagogů a každoročně zde hostují desítky vynikajících zahraničních umělců, kteří výrazně přispívají k inovacím výuky. Objevili jste v sobě mimořádný herecký talent a chcete ho opravdu zúročit? Máte smysl pro dramatickou tvorbu nebo scénografii? Pak Janáčkova akademie múzických umění v Brně je tím správným podporovatel a učitelem.


Obchodní akademie Zlín zve na den otevřených dveří - informace o studiu pro uchazeče

Obchodní akademie Zlín zve na den otevřených dveří - informace o studiu pro uchazeče

Nevíte jakým směrem se vydat po základní škole? Přijďte se podívat na Obchodní akademii Tomáše Bati Zlín. Pro všechny uchazeče, žáky ZŠ a jejich rodiče pořádáme den otevřených dveří na naší škole. Rádi Vás přivítáme 20. - 21. 11. 2020 nebo 27. 1. 2021: - nabídneme Vám orientační přehled toho, co je pro Vás připraveno - poskytneme Vám informace o studiu pro uchazeče, vše o studijních oborech i možnostech, které studium na OATB nabízí - získáte více informací o přípravných kurzech k přijímacím zkouškám z matematiky a Českého jazyka - umožníme vám vyzkoušet si přijímací zkoušky z MAT a CJL nanečisto s jejich okamžitým vyhodnocením a doporučením pro následující přípravu na ostré testy. - připraven je pro Vás také doprovodný program. Přijďte se k nám poradit a prohlédnout prostory školy. Srdečně Vás zveme na dny otevřených dveří na OATB.