Hledáme výrobce sušené plné krve

Hledáme výrobce sušené plné krve

Hledáme výrobce sušené plné krve, drůbeží nebo vepřové, určené ke krmným účelům. Jedná se o zpracovatelské závody živočišných produktů III. kategorie, jejichž provoz je pod stálou kontrolou příslušné státní veterinární správy a produkuje živočišné výrobky v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002.

(záznamy 1/1 z 1)  strana 1 / 1