Poskytování pracovnělékařských služeb
Předmětem Veřejné zakázky je poskytování pracovnělékařských služeb dle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném znění, a to především: a) hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví na jednotlivých pracovištích, b) provádění pracovnělékařských prohlídek a hodnocení ...
Zajištění provozu lékařské a lékárenské pohotovostní služby pro občany městské části Praha 11
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění provozu lékařské služby pro dospělé a lékárenské pohotovostní služby pro občany městské části Praha 11. Bližší specifikace předmětu této veřejné zakázky jsou obsahem příloh příslušné zadávací dokumentace.
Zajištění stálé lékařské služby na LKPR
Předmětem této Veřejné zakázky je provádění činností tzv. Stálé lékařské služby a poskytování doplňkových služeb na Zadavatelem vymezeném území mezinárodního letiště Praha/Ruzyně (dále jen „LKPR“). Stálá lékařská služba je nepřetržitou službou poskytující návštěvníkům LKPR, zaměstnancům Zadavatele, zaměstnancům subjektů působících na LKPR, ...
Zajištění provozu lékařské služby první pomoci pro dospělé a pohotovostní lékárenské služby
Předmětem této veřejné zakázky na služby je organizační, provozní a personální zajištění lékařské pohotovostní služby pro dospělé (dále jen „LSPP") v souladu s právními předpisy pro občany městské části Praha 5. LSPP zahrnuje ambulantní lékařské pohotovostní služby péče pro dospělé občany městské části Praha 5, v návaznosti na služby a organizaci ...
Pracovnělékařské služby pro zaměstnance hl. m. Prahy zařazených do Městské policie hl. m. Prahy
Provádění pracovnělékařských služeb pro zaměstnance hl. m. Prahy zařazených do Městské policie hl. m. Prahy po dobu 4 let, bude uzavřena rámcová smlouva s jedním uchazečem. Předmětem plnění veřejné zakázky podle je provádění pracovnělékařských služeb pro zaměstnance hl. m. Prahy zařazených do Městské policie hl. m. Prahy. Předmět plnění se v ...
Zajištění provozu lékařské služby první pomoci pro dospělé a lékařské služby první pomoci pro děti
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění lékařské pohotovostní služby pro dospělé a pro děti (dále jen „LSPP“) pro občany městské části Praha 10 ve smyslu § 110 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách). Jedná se o organizační, provozní a personální zajištění ...
Poskytování pracovnělékařských služeb pro zaměstnance České pošty s.p.
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování a zajišťování pracovnělékařských služeb pro uchazeče o zaměstnání a zaměstnance České pošty, s.p. v rozsahu platné legislativy (dále také i „PLS“) ve spádových místech pracoviště zaměstnance. PLS bude zahrnovat provádění lékařských prohlídek a dalších úkonů v rámci zajišťování PLS (tj. zejména ...
Lékařská služba první pomoci pro letiště Praha/Ruzyně
Výběr poskytovatele pohotovosti pro zajištění lékařské služby první pomoci pro zaměstnance zadavatele, cestující veřejnost, návštěvníky a zaměstnance subjektů působících na letišti Praha/Ruzyně v nepřetržitém provozu 24 hodin na dobu 4 let.
Pracovnělékařské služby pro zaměstnance České pošty, s.p.
Poskytování a zajišťování pracovnělékařských služeb pro uchazeče o zaměstnání a zaměstnance České pošty, s.p. v rozsahu platné legislativy (dále také i „PLS“) ve spádových místech pracoviště zaměstnance. PLS bude zahrnovat provádění lékařských prohlídek a dalších úkonů v rámci zajišťování PLS (tj. zejména poradenská činnost, dohled na ...
Zajištění pracovnělékařských služeb pro zaměstnance České pošty, s.p.
Poskytování a zajišťování pracovnělékařských služeb pro uchazeče o zaměstnání a zaměstnance České pošty, s.p. v rozsahu platné legislativy (dále také i „PLS“) ve spádových místech pracoviště zaměstnance. PLS bude zahrnovat provádění lékařských prohlídek a dalších úkonů v rámci zajišťování PLS (tj. zejména poradenská činnost, dohled na ...
Zajištění pracovnělékařských služeb pro zaměstnance České pošty, s.p.
Poskytování a zajišťování pracovnělékařských služeb pro uchazeče o zaměstnání a zaměstnance České pošty, s.p. v rozsahu platné legislativy (dále také i „PLS“) ve spádových místech pracoviště zaměstnance. PLS bude zahrnovat provádění lékařských prohlídek a dalších úkonů v rámci zajišťování PLS (tj. zejména poradenská činnost, dohled na ...
Zajištění pracovnělékařských služeb pro zaměstnance České pošty, s.p.
Poskytování a zajišťování pracovnělékařských služeb pro uchazeče o zaměstnání a zaměstnance České pošty, s.p. v rozsahu platné legislativy (dále také i „PLS“) ve spádových místech pracoviště zaměstnance. PLS bude zahrnovat provádění lékařských prohlídek a dalších úkonů v rámci zajišťování PLS (tj. zejména poradenská činnost, dohled na ...
Poskytování pracovnělékařských služeb
Předmětem plnění veřejné zakázky je průběžné poskytování komplexní pracovnělékařské služby zaměstnancům zadavatele (vstupní, preventivní/periodické, mimořádné a výstupní prohlídky, zajištění dohledu na pracovištích a poradenství atd.) a další zdravotnické služby, které nejsou součástí PLS. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 1 vybraným ...
Poskytování pracovnělékařských služeb zaměstnancům společnosti České dráhy, a.s.
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování pracovnělékařských služeb (dále jen PLS) zaměstnancům společnosti České dráhy, a.s. v rozsahu vyžadovaném právními předpisy ( zejména §§ 53 – 60 zákona č.373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, vyhláškou MD č. 101/1995 Sb. kterou se vydává řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování ...
Poskytování pracovnělékařských služeb zaměstnancům společnosti České dráhy, a.s.
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování pracovnělékařských služeb (dále jen PLS) zaměstnancům společnosti České dráhy, a.s. v rozsahu vyžadovaném právními předpisy ( zejména §§ 53 – 60 zákona č.373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, vyhláškou MD č. 101/1995 Sb. kterou se vydává řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování ...
Zajištění závodní preventivní péče pro zaměstnance České pošty, s.p.
Poskytování a zajištění závodní preventivní péče pro všechny zaměstnance České pošty, s.p. na území České republiky (zajištění ZPP pro cca 35 830 zaměstnanců). Veřejná zakázka je rozdělena na 7 částí dle regionů – část A) – G). Dodavatel je oprávněn podat nabídku pro jednu, více nebo všechny části.
Zajištění závodní preventivní péče pro zaměstnance České pošty, s.p.
Poskytování a zajištění závodní preventivní péče pro všechny zaměstnance České pošty, s.p. na území České republiky (zajištění ZPP pro cca 35 830 zaměstnanců). Veřejná zakázka je rozdělena na 7 částí dle regionů – část A) – G). Dodavatel je oprávněn podat nabídku pro jednu, více nebo všechny části.