Zajištění prohlídek těl osob zemřelých mimo zdravotnická zařízení na území Kraje Vysočina
Předmětem veřejné zakázky je zajištění prohlídek těl osob zemřelých mimo zdravotnická zařízení na území Kraje Vysočina v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“). Bližší podrobnosti a požadavky vztahující se ...
Pracovná zdravotná služba 2022 - 2024
Predmetom zákazky je zabezpečenie výkonu pracovnej zdravotnej služby (PZS) v podmienkach Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a. s. podľa Zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov, Vyhlášky č.208/2014 Z. z. o podrobnostiach, o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení ...
Zajištění prohlídek těl osob zemřelých mimo zdravotnická zařízení na území Zlínského kraje
Předmětem veřejné zakázky je zajištění prohlídek těl osob zemřelých mimo zdravotnická zařízení na území Zlínského kraje v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“). Bližší podrobnosti a požadavky vztahující ...
Pracovná zdravotná služba
Predmetom verejného obstarávania je poskytovanie pracovnej zdravotnej služby (ďalej len PZS) podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanoveniami zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a ...
Pracovná zdravotná služba
Predmetom zákazky je obstaranie pracovnej zdravotnej služby. Bližšia špecifikácia sa nachádza v časti B.2 Opis predmetu zákazky a v Prílohe č. 4 Rozsah pracovnej zdravotnej služby v súťažných podkladoch.
Zajištění provozu lékařské a lékárenské pohotovostní služby pro občany městské části Praha 11
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění provozu lékařské služby pro dospělé a lékárenské pohotovostní služby pro občany městské části Praha 11. Bližší specifikace předmětu této veřejné zakázky jsou obsahem příloh příslušné zadávací dokumentace.
Zajištění stálé lékařské služby na LKPR
Předmětem této Veřejné zakázky je provádění činností tzv. Stálé lékařské služby a poskytování doplňkových služeb na Zadavatelem vymezeném území mezinárodního letiště Praha/Ruzyně (dále jen „LKPR“). Stálá lékařská služba je nepřetržitou službou poskytující návštěvníkům LKPR, zaměstnancům Zadavatele, zaměstnancům subjektů působících na LKPR, ...
Hledáme praktického lékaře pro dospělé, obec Hora Svatého Šebestiána
Poptáváme praktického lékaře pro dospělé pro obec Hora Svatého Šebestiána, okres Chomutov, Ústecký kraj. Ordinace je částečně vybavena.
Pracovná zdravotná služba v medicínskej oblasti
Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať pre objednávateľa v jeho 1700 objektoch pre celkom 13 200 zamestnancov objednávateľa medicínske činnosti pracovnej zdravotnej služby v rozsahu: a)vykonávanie vstupných, periodických, mimoriadnych a výstupných lekárskych preventívnych prehliadok zamestnancov vo vzťahu k práci na účel posudzovania zdravotnej ...
Pracovná zdravotná služba
Pracovná zdravotná služba vykonáva všetky činnosti definované zákonom Národnej rady SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 208/2014 Z.z. o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej ...
Pracovná zdravotná služba
Predmetom zákazky je poskytovanie pracovnej zdravotnej služby v podmienkach Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a.s. podľa Zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov, Vyhlášky č.208/2014 Z. z. o podrobnostiach, o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ...
Pracovná zdravotná služba
Predmetom zákazky je poskytovanie pracovnej zdravotnej služby v podmienkach Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a.s. podľa Zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov, Vyhlášky č.208/2014 Z. z. o podrobnostiach, o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ...
Pracovná zdravotná služba
Predmetom zákazky je poskytovanie pracovnej zdravotnej služby v podmienkach Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a.s. podľa Zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov, Vyhlášky č.208/2014 Z. z. o podrobnostiach, o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ...
Bratislavský samosprávny kraj
Organizátor bude zabezpečovať vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel vrátane prepravy prehliadajúcich lekárov na miesto vykonu prehliadky mŕtveho tela a späť na území samosprávneho kraja. (Bratislavsky, Trnavsky, Trenčiansky, Nitriansky, Žilinsky, Banskobystricky, Prešovsky, Košicky). Verejny obstarávateľ uzatvorí samostatnú zmluvu na každy ...
Poskytování pracovně lékařských služeb
Předmět plnění veřejné zakázky je průběžné poskytování komplexní pracovnělékařské služby (dále také jen „PLS“) (státním) zaměstnancům zadavatele v souladu se zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, ve ...
Poskytování pracovnělékařských služeb
Předmět plnění veřejné zakázky je průběžné poskytování komplexní pracovnělékařské služby („PLS“) státním zaměstnancům zadavatele v souladu se zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, vyhláškou č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče a dalšími právními předpisy, dále zajištění dohledu na ...
Zajištění lékařské pohotovostní služby pro dospělé pro město Plzeň a jeho spádové území v roce 2017
Zajištění lékařské pohotovostní služby pro dospělé (dále také jen „LPS“) pro město Plzeň a jeho spádová území v roce 2017, a to na dvou pracovištích umístěných na území města. Z tohoto důvodu bude zakázka rozdělena na 2 části: část 1 – LPS pro městské obvody Plzeň 1 a Plzeň 3 a část 2 – LPS pro městské obvody Plzeň 2 a Plzeň 4. Lékařskou ...
Zajištění provozu lékařské služby první pomoci pro dospělé a pohotovostní lékárenské služby
Předmětem této veřejné zakázky na služby je organizační, provozní a personální zajištění lékařské pohotovostní služby pro dospělé (dále jen „LSPP") v souladu s právními předpisy pro občany městské části Praha 5. LSPP zahrnuje ambulantní lékařské pohotovostní služby péče pro dospělé občany městské části Praha 5, v návaznosti na služby a organizaci ...
Pracovnělékařské služby pro zaměstnance hl. m. Prahy zařazených do Městské policie hl. m. Prahy
Provádění pracovnělékařských služeb pro zaměstnance hl. m. Prahy zařazených do Městské policie hl. m. Prahy po dobu 4 let, bude uzavřena rámcová smlouva s jedním uchazečem. Předmětem plnění veřejné zakázky podle je provádění pracovnělékařských služeb pro zaměstnance hl. m. Prahy zařazených do Městské policie hl. m. Prahy. Předmět plnění se v ...
Pracovnělékařské služby pro zaměstnance České pošty, s.p. - Jižní Čechy
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování pracovnělékařských služeb pro uchazeče o zaměstnání a zaměstnance České pošty, s.p. v územním celku zadavatele Jižní Čechy v rozsahu platné legislativy (dále také i „PLS“) ve spádových místech pracoviště zaměstnance. PLS bude zahrnovat provádění lékařských prohlídek a dalších úkonů v rámci ...
Poptávám očkování proti pneumokokové infekci
Prosím o informaci, kde se mohu nechat očkovat proti pneumokokové infekci. Praktický lékař očkuje pouze proti chřipce. Jsem důchodkyně, alergička a nemám dobrou imunitu. Děkuji za odpověď.
Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestancov ZSSK CA
Predmetom zákazky je zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestnancov ZSSK CARGO vo vzťahu k posudzovaniu zdravotnej spôsobilosti osôb v zmysle zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 514/2009 Z. z. vyhlášky MDPT SR č. 245/2010 Z. z., vyhlášky MDPT SR č.205/2010 formou vstupných, periodických a mimoriadnych ...
Zajištění provozu lékařské služby první pomoci pro dospělé a lékařské služby první pomoci pro děti
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění lékařské pohotovostní služby pro dospělé a pro děti (dále jen „LSPP“) pro občany městské části Praha 10 ve smyslu § 110 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách). Jedná se o organizační, provozní a personální zajištění ...
Lékařská pohotovostní služba v oboru praktický lékař pro děti a dorost a pro dospělé
Předmětem Zakázky je uzavření smluv s jedním uchazečem na jednotlivé části zakázky. Dodavatelé, se kterými budou uzavřeny smlouvy, budou pro zadavatele zajišťovat činnosti spojené s organizací a poskytováním nevýjezdové zdravotní péče v rámci lékařské pohotovostní služby (dále také „LPS“). Předmět veřejné zakázky je rozdělen na dvě části a uchazeč ...
Lékařská pohotovostní služba pro dospělé ve městě Olomouci
Předmětem veřejné zakázky je zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby pro dospělé (dále jen „pohotovostní služba“) ve městě Olomouci. Pohotovostní služba je ambulantní péče poskytovaná pacientům v případě náhlé změny zdravotního stavu nebo zhoršení průběhu onemocnění v době mimo pravidelnou ordinační dobu ambulantních zdravotnických ...