Rehabilitační péče pro klienty Jedličkova ústavu v Liberci
Předmětem veřejné zakázky je stanovení léčebně-rehabilitačních plánů a jejich realizace u klientů pobytových služeb sociální péče poskytovaných příspěvkovou organizací Jedličkův ústav.
Zajištění sociální služby Sociální rehabilitace v Libereckém kraji
Předmětem veřejné zakázky je zajištění sociální služby „Sociální rehabilitace“ (dle § 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a § 35 Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) a zajištění její dostupnosti vybrané cílové skupině ...
Zajištění programu pro kulturní a sportovní vyžití
Předmětem plnění je zprostředkování zvýhodněných volnočasových aktivit pro zaměstnance zadavatele v oblasti tělovýchovy, sportu a wellness. Využití volnočasových aktivit bude dodavatelem zajištěno u smluvních partnerů, kteří budou nabízet uvedené volnočasové aktivity v jednotlivých provozovnách s možností každodenního čerpání.
Zajištění sociální služby - Sociální rehabilitace v Libereckém kraji
Předmětem veřejné zakázky je zajištění sociální služby „Sociální rehabilitace“ (dle § 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a § 35 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) a zajištění její dostupnosti vybrané cílové skupině ...
Poptávám rehabilitační péči
Poptávám rehabilitační péči.
Doplňkové preventivní zdravotnické programy – formou rekondiční relaxační péče pro období 2019-2020
Předmětem zakázky je zajištění doplňkových preventivních zdravotnických programů na podporu zdravého způsobu života a zdraví pojištěnců zadavatele formou rekondiční relaxační péče.
Rehabilitačně rekondiční aktivity ambulantní formou 2018-2021
Předmětem veřejné zakázky je zajištění rehabilitačně rekondičních aktivit v rámci zdravotnických preventivních programů ambulantní formou v období čtyř let 2018-2021 pro zaměstnance organizací-pojištěnce ČPZP (dále jen ambulantní rehabilitačně rekondiční péče) zaměstnané na pracovištích se zvýšeným fyzickým a psychickým zatížením, v organizacích, ...
Kondiční pobyty zaměstnanců pro rok 2018
Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění kondičních pobytů pro zaměstnance zadavatele pro rok 2018 v rozsahu dle níže uvedené specifikace a členění v zařízeních na území České republiky a Slovenské republiky. Kondičním pobytem se rozumí preventivně ozdravný program lázeňského typu se zajištěným ubytováním a stravováním ve smyslu níže ...
Doplňkové preventivní zdravotnické programy – formou rekondiční relaxační péče
Předmětem veřejné zakázky je zajištění doplňkových preventivních zdravotnických programů na podporu zdravého způsobu života a zdraví pojištěnců ČPZP formou rekondiční relaxační péče.
Zajištění rehabilitačně rekondičních aktivit v rámci zdravotnických preventivních programů 2.
Předmětem veřejné zakázky je realizace preventivních rehabilitačně rekondičních pobytů pro dospělé pojištěnce ČPZP pracující na pracovištích se zvýšenou psychickou a fyzickou námahou zaměstnané v organizacích, se kterými ČPZP uzavře smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na pobyt.
Zajištění rehabilitačně rekondičních aktivit v rámci zdravotnických preventivních programů 3.
Předmětem veřejné zakázky je realizace preventivních rehabilitačně rekondičních pobytů pro dospělé pojištěnce ČPZP pracující na pracovištích se zvýšenou psychickou a fyzickou námahou zaměstnané v organizacích, se kterými ČPZP uzavře smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na pobyt.
Rehabilitačně rekondiční aktivity 1.
Předmětem veřejné zakázky je realizace preventivních rehabilitačně rekondičních pobytů pro dospělé pojištěnce ČPZP pracující na pracovištích se zvýšenou psychickou a fyzickou námahou zaměstnané v organizacích, se kterými ČPZP uzavře smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na pobyt.
Poptávám masérské služby
Poptávám olejovou masáž těla, Zlín a okolí. Prosím kontaktujte mě.
Poptávám odlehčovací pobyt pro seniory
Poptávám odlehčovací pobyt pro seniory - Středočeský kraj - 15.7.-8.8.2016.
Poptávám služby rehabilitačního ústavu
Poptávám služby rehabilitačního ústavu, který rehabilituje pacienty s Guillain Barré syndromem. Děkuji.
Poptávám rehabilitační pobyt
Poptávám rehabilitační pobyt po TEP kyčle, převoz z lůžka na lůžko. Děkuji.
Rekondično - liečebné a kúpeľné pobyty so štátnou dotáciou
Predmetom verejného obstarávania je poskytnutie rekondično - liečebných, kúpeľných pobytov so štátnou dotáciou pre seniorov v priebehu 4 rokov (od 1. 1. 2016 do 31.12. 2019), v počte cca 6 000 pobytov/ rok, v počte 20-45 osôb/turnus Kúpeľné pobyty v trvaní 7 dní/6nocí zahŕňajú poskytnutie nasledovných služieb: ubytovanie v dvojposteľových ...
Poptávám rehabilitační léčbu fyzikální metodou rázové vlny
Poptávám rehabilitační léčbu fyzikální metodou rázové vlny. Děkuji.
Rekondičné pobyty pre zamestnancov ŽSR
Predmetom zákazky je poskytovanie rekondičných pobytov v zariadeniach v súlade s § 11 Zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhláškou č. 148/2010 Z. z. Ministerstva zdravotníctva SR o podrobnostiach o účele, obsahu a rámcových programoch ...
Poptávám rekreační wellness pobyt
Dobrý den, poptávám rekreační wellness pobyt pro dvě osoby, s jídlem, v termínu 5-7. 6. 2015 v ČR. Děkuji.
Výměna dat zdravotnických zařízení se zdravotnickou záchrannou službou
Předmětem plnění veřejné zakázky je vytvoření komunikační platformy pro integrované bezpečnostní centrum neodkladné zdravotní péče, umožňující výměnu informací mezi zdravotnickou záchrannou službou a spolupracujícími zdravotnickými zřízeními, minimálně v regionu kraje, specifikace a implementace „emergentního datového setu“ (EDS), komunikační a ...
Sociálně terapeutické dílny v Plzeňském kraji (4. vyhlášení)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění poskytování vybrané sociální služby (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) a zajištění její dostupnosti osobám sociálně vyloučeným nebo ...
Dostupnost sociální služby sociální rehabilitace v Olomouckém kraji
Zajištění poskytování sociální služby sociální rehabilitace vymezené v § 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona č. 108/2006 Sb.“), v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších ...
Hledám rehabilitační cvičení pro seniora s postižením
Poptávám ambulantní rehabilitaci a rehabilitační cvičení pro těžce pohyblivého seniora na vozíčku, s těžkou artrózou. Doprovod zajištěn, uvítám alespoň částečnou akceptaci úhrady od VZP atp. V okolí cca 35 km od Prahy 5 -Zbraslav.