Zajištění provozování protialkoholní záchytné stanice na území plzeňského kraje v letech 2023 - 2024
Předmětem veřejné zakázky je zajištění nepřetržitého poskytování záchytné služby v protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanici ve smyslu ust. § 89a a násl. zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro území celého Plzeňského kraje v letech 2023 - 2024. Předpokládaná hodnota je stanovena za ...
Poskytování dopravních a přepravních zdravotnických služeb
Předmětem veřejné zakázky je zajištění dopravních a přepravních zdravotnických služeb včetně infekčních a suspektních osob s onemocněním COVID-19 pro FN Plzeň, které nejsou hrazeny smluvními zdravotními pojišťovnami (ZP) dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování v platném znění a vyhlášky č. 92/2012, ...
Poptávám služby ortodoncie
Prosím o nabídku komplet léčby - Neviditelnými rovnátky Invisalign (horní a spodní oblouk)
Zajištění dopravních a přepravních zdravotnických služeb osob s příznakem COVlD-19
Předmětem veřejné zakázky je zajištění dopravních a přepravních zdravotnických služeb infekčních a suspektních osob onemocněním COVID-19 pro FN Plzeň, které nejsou hrazeny smluvními zdravotními pojišťovnami (ZP) dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování v platném znění a vyhlášky č. 92/2012, příloha č. 6 — ...
Zajištění provozování protialkoholní záchytné stanice na území Plzeňského kraje v roce 2021 a 2022
Předmětem veřejné zakázky je zajištění nepřetržitého poskytování záchytné služby v protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanici ve smyslu ust. § 89a a násl. zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů pro území celého Plzeňského kraje v roce 2021 a 2022.
Zajištění lékařské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství
Předmětem veřejné zakázky je zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství na území Plzeňského kraje v roce 2021 až 2023. Lékařskou pohotovostní službou se rozumí ambulantní péče poskytovaná pacientům v případech náhlé změny zdravotního stavu nebo zhoršení průběhu onemocnění vzniklého v době mimo ...
Zajištění provozování protialkoholní záchytné stanice na území Plzeňského kraje v roce 2021 až 2022
Předmětem veřejné zakázky je zajištění nepřetržitého poskytování záchytné služby v protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanici ve smyslu ust. § 89a a násl. zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů pro území celého Plzeňského kraje v roce 2021 a 2022.
Zajištění lékařské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství
Předmětem veřejné zakázky je zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství na území Plzeňského kraje v roce 2021 až 2023. Lékařskou pohotovostní službou se rozumí ambulantní péče poskytovaná pacientům v případech náhlé změny zdravotního stavu nebo zhoršení průběhu onemocnění vzniklého v době mimo ...
Zajištění prohlídek těl zemřelých na území Plzeňského kraje pro rok 2021 až 2023
Předmětem veřejné zakázky je zajištění prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení na území Plzeňského kraje v roce 2021 až 2023 v souladu s ust. § 86 a násl. zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (dále také jen „zákon o zdravotních službách“), ve znění pozdějších předpisů, nepřetržitě, tj. 7 dní v ...
Poskytování odborné zdravotní neodkladné péče v oblasti Přeštic 2017 - 2020
Zajištění poskytování přednemocniční neodkladné péče výjezdovou skupinou rychlé zdravotnické pomoci na části území Plzeňského kraje, kde je nutné zabezpečit dodržení dojezdové doby do 20 minut od přijetí pokynu k provedení výjezdu výjezdovou skupinou od zdravotnické záchranné služby v souladu se zákonem č. 374/2011 Sb. Zadavatel v dané lokalitě ...
Poptávám lékařské vyšetření
Poptávám vyšetření cév. Mám problémy s nohama - žíly - tromby.
Zajištění prohlídek těl zemřelých na území Plzeňského kraje na rok 2016 - 2017
Zajistit prohlídky těl zemřelých v souladu s ust. § 86 a násl. zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, nepřetržitě, tj. 7 dní v týdnu a 24 hodin denně, u všech zemřelých na území Plzeňského kraje mimo zdravotnické zařízení, a to prostřednictvím lékařů se specializovanou ...
Zajištění lékařské pohotovostní služby v oboru chirurgie pro území okresu Tachov na rok 2015-2016
Předmětem veřejné zakázky je zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby (dále také jen „LPS“) v oboru chirurgie pro území okresu Tachov v roce 2015 a 2016, konkrétně v období od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016, tj. na 12 měsíců. Lékařskou pohotovostní službou se rozumí ambulantní péče poskytovaná pacientům v případech náhlé změny zdravotního ...
Sociálně terapeutické dílny v Plzeňském kraji (4. vyhlášení)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění poskytování vybrané sociální služby (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) a zajištění její dostupnosti osobám sociálně vyloučeným nebo ...
Poskytování odborné zdravotní neodkladné péče v oblasti města Sušice a Modravy 2015
Zajištění služby RLP a RZP v oblasti města Sušice, zajištění služby RZP v oblasti Modravy.
Zajištění lékařské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství na území kraje
Předmětem veřejné zakázky je zajištění lékařské pohotovostní služby pro města Tachov, Bor, Planá, Sušice, Plzeň a jejich spádová území a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství pro město Plzeň a jeho spádové území v roce 2015 až 2017. Zakázka je rozdělena na části. V případě LPS na území města Tachov a Bor je předmětem zakázky zajištění LPS ...
Zajištění lékařské pohotovostní služby v oboru chirurgie pro město Planá a jeho spádové území
Předmětem veřejné zakázky je zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby (dále také jen „LPS“) v oboru chirurgie pro město Planá a jeho spádové území v roce 2015. Lékařskou pohotovostní službou se rozumí ambulantní péče poskytovaná pacientům v případech náhlé změny zdravotního stavu nebo zhoršení průběhu onemocnění vzniklého v době mimo ...
Zajištění provozování protialkoholní záchytné stanice na území Plzeňského kraje
Předmětem veřejné zakázky je zajištění provozování protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice na území Plzeňského kraje v roce 2015 a 2016.
Zajištění lékařské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství
Předmětem veřejné zakázky je zajištění lékařské pohotovostní služby pro města Tachov, Bor, Planá, Sušice, Plzeň a jejich spádová území a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství pro město Plzeň a jeho spádové území v roce 2015 až 2017. Zakázka je rozdělena na části. V případě LPS na území města Tachov a Bor je předmětem zakázky zajištění LPS ...
Poskytování dopravních a přepravních zdravotnických služeb
Předmětem veřejné zakázky je zajištění dopravních a přepravních zdravotnických služeb pro FN Plzeň, které nejsou hrazeny smluvními zdravotními pojišťovnami (ZP) podle stanovených kódů dopravy po dobu 4 let. Standardní služby - typy převozů: 1) Pacienti v areálech a mezi areály FN – 24 hod. denně. 2) Infekční pacienti v areálech a mezi areály ...
Zajištění lékařské pohotovostní služby pro města Tachov, Bor, Planá, Sušice a jejich spádová území
Předmětem veřejné zakázky bude zajištění lékařské pohotovostní služby (LPS) pro města Tachov, Bor, Planá, Sušice a jejich spádová území v roce 2014. Zakázka je rozdělena na 5 částí. V případě LSP na území města Tachov a Bor je předmětem zakázky zajištění LPS pouze pro dospělé. U města Sušice se jedná mimo LPS pro dospělé i o zajištění LPS pro děti ...
Poskytování odborné zdravotní neodkladné péče v oblasti města Sušice 2014
Zajištění činnosti rychlé lékařské a rychlé záchranné pomoci v oblasti bez výjezdového stanoviště ZZS PK dodavatelským způsobem pro ZZS Plzeňského kraje z důvodu dodržení dojezdových časů a zajištění dostupnosti zdravotnické záchranné služby v této oblasti.
Poskytování odborné zdravotní neodkladné péče v oblasti Přeštic 2014 - 2016
Zajištění činnosti rychlé lékařské pomoci v oblasti bez výjezdového stanoviště ZZS PK dodavatelským způsobem pro ZZS Plzeňského kraje z důvodu dodržení dojezdových časů a zajištění dostupnosti zdravotnické záchranné služby v této oblasti.
Zajištění lékařské služby první pomoci stomatologické na území statutárního města Plzně
Předmětem veřejné zakázky je zajištění poskytování lékařské služby první pomoci (dále jen „LSPP“) stomatologické na území statutárního města Plzeň na rok 2012-2014. LSPP se rozumí poskytování ambulantní péče v nezbytném rozsahu, a to v případech náhlé změny zdravotního stavu či zhoršení průběhu onemocnění vzniklého v době mimo pravidelný provoz ...
Hledám dětskou logopedii
Hledám kliniku nebo schopného logopeda pro svého 8-letého syna. Má poruchu řeči-špatná výslovnost a hlavně zadrhává v řeči . V našem městě jsem pomoci nedosáhla. Pro odbornou pomoc jsem ochotna jet kamkoliv.