Preprava biologického materiálu
Predmetom zákazky je preprava biologického materiálu určeného na diagnostikovanie, z jednotlivých pracovísk verejného obstarávateľa a od ostatných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v rámci spádového územia, ako aj mimo plánované pásma. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe, v opise predmetu zákazky.
Nemocničné služby pre OR PZ v Spišskej Novej Vsi
Poskytovanie nemocničných služieb mimo verejného zdravotného poistenia pre potreby Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi na územnom teritóriu okresu Spišská Nová Ves a Gelnica. Ide o zdravotnícke služby v súvislosti s vydaním písomného vyjadrenia o zdravotnom stave osôb pred umiestnením do cely policajného zaistenia, osôb ...
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby na pracoviskách VšZP, a.s.
Predmetom zákazky je poskytovanie pracovnej zdravotnej služby (ďalej len PZS) pre verejného obstarávateľa ako zamestnávateľa v jeho pracoviskách rozmiestnených na celom území SR pre všetkých jeho zamestnancov v súlade s ustanoveniami zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
Nemocničné služby
Poskytovanie nemocničných služieb mimo verejného zdravotného poistenia pre potreby Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi na územnom teritóriu okresu Spišská Nová Ves a Gelnica. Ide o zdravotnícke služby v súvislosti s vydaním písomného vyjadrenia o zdravotnom stave osôb pred umiestnením do cely policajného zaistenia, osôb ...
Vodná záchranná a zdravotná služba
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb vodnej záchrannej a zdravotnej služby počas letnej sezóny 2023 Zákazka je rozdelená na časti. časť č. 1 Záchranná zdravotná služba pre umelé vodné plochy v správe STARZ LK Lamač, Pod násypom 5, Bratislava LK Rosnička, Sch.Trnavského 2/c, Bratislava LK Tehelné pole, Odbojárov 7, Bratislava LK ...
Nemocničné služby
Nemocničné služby pre potreby útvarov Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach na územnom teritóriu okresu Košice okolie. Poskytovanie nemocničných služieb mimo verejného zdravotného poistenia. Ide o zdravotnícke služby v súvislosti s vydaním písomného vyjadrenia o zdravotnom stave osôb pred umiestnením do cely policajného zaistenia, ...
Zajištění pracovně lékařských služeb
Předmětem veřejné zakázky je zajištění pracovně lékařských služeb, zejména provádění zdravotních prohlídek v režimu pracovně lékařských služeb a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci, pravidelná analýza rizik na pracovištích, hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na ...
Zdravotná starostlivosť - služba anesteziológa
Zdravotná starostlivosť - služba anesteziológa . Predpokladaná hodnota zákazky je stanovená na obdobie 24mesiacov.
Zdravotní zabezpečení sportovních reprezentantů a vrcholových sportovních akcí
Předmětem veřejné zakázky je uzavření (i) smlouvy o poskytování služeb zdravotního zabezpečení sportovních reprezentantů ČOV, tj. sportovní reprezentace České republiky, zahrnující reprezentační sportovce připravující se na vrcholné sportovní akce a (ii) smlouvy o poskytování služeb administrace zdravotních služeb při účasti sportovních ...
ZZS ZK - Poskytování přednemocniční neodkladné péče 2022
Předmětem veřejné zakázky je poskytování přednemocniční neodkladné péče ve výjezdových skupinách záchranné služby RLP nebo RV v souladu se zákonem č. 374/2011 Sb. v platném znění lékaři dodavatele splňujícími právními předpisy a zadávací dokumentací stanovené podmínky odborné způsobilosti.
Zajištění lékařské pohotovostní služby na území okresu Ostrava-město
Předmětem veřejné zakázky je zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby pro dospělé, lékařské pohotovostní služby pro děti a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství. Dle § 110 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), kraj odpovídá za organizaci a zajištění lékařské ...
Zajištění provozování protialkoholní záchytné stanice na území plzeňského kraje v letech 2023 - 2024
Předmětem veřejné zakázky je zajištění nepřetržitého poskytování záchytné služby v protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanici ve smyslu ust. § 89a a násl. zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro území celého Plzeňského kraje v letech 2023 - 2024. Předpokládaná hodnota je stanovena za ...
Poptávám vyšetření na alergologii
Poptávám vyšetření na alergologii. Dobrý den, chtěla bych požádat o možnost na vyšetření 8-leté dcery na alergie. Na jaře měla ca 14 dní velký kašel, ale při kontrole u její dětské lékařky se nezjistila příčina, tedy nám paní doktorka vypsala žádanku. Snad není problém, že byla vypsána v červnu. Děkuji za odpověď Kapková
Poptávám lékařské služby
Poptávám lékařské vyšetření. Dobry den, mám podezření u syna (6 let) na ADHD. Bylo by možné soukromé vyšetření? Žijeme v Londýně a v Praze budeme týden od 8. srpna. Česky umí, ale samozřejmě ne na úrovni 6 letého díky tomu, že vyrůstá v zahraničí a ještě je celkově opožděný v mluvení. S pozdravem Petra
Poptávám lékařský zákrok
Poptávám lékařský zákrok. Dobrý den, zeptám se kolik stojí operace hemoroidů leasrem a jestli bych měla nárok na finanční příspěvek, když mám plicní arteriální hypertenzi a chronickou žilní nedostatečnost. Děkuje Jana Brabencová.
Poskytování dopravních a přepravních zdravotnických služeb
Předmětem veřejné zakázky je zajištění dopravních a přepravních zdravotnických služeb včetně infekčních a suspektních osob s onemocněním COVID-19 pro FN Plzeň, které nejsou hrazeny smluvními zdravotními pojišťovnami (ZP) dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování v platném znění a vyhlášky č. 92/2012, ...
Poptávám lékařské služby
Chci se zeptat jestli je možné si u vás nechat udělat sportovní prohlídku. Konkrétně se mi jedná o prohlídku na zimní plavání. Děkuji Aleš Kváča.
Služby duševného zdravia
Predmetom zákazky sú konzultácie s odborníkom v oblasti psychológie a psychiatrie. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v RÁMCOVEJ DOHODE ktorá tvorí prílohu č. 2 týchto súťažných podkladov.
Poptávám odborné lékařské vyšetření
Poptávám odborné lékařské vyšetření. Mám žádanku od obvodní lékařky na vyšetření osteo prosím o objednání.
Zabezpečenie výjazdovej očkovacej služby pre región BBSK
Predmetom zákazky je zabezpečenie očkovania občanov, (ktorí sa nemôžu dostaviť do veľkokapacitných očkovacích centier) prostredníctvom výjazdovej očkovacej služby - mobilného očkovacieho tímu. Očkovaní budú klienti pobytových zariadení sociálnych služieb, imobilní občania, občania so sťaženou mobilitou, seniori, príp. ďalšie organizované ...
Zajištění zdravotních služeb - prohlídek těl zemřelých na území Středočeského kraje
Předmětem plnění zakázky je zajištění zdravotních služeb - prohlídek těl zemřelých na území Středočeského kraje v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a o podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.
Zajištění prohlídek těl osob zemřelých mimo zdravotnická zařízení na území Zlínského kraje
Předmětem veřejné zakázky je zajištění prohlídek těl osob zemřelých mimo zdravotnická zařízení na území Zlínského kraje v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“). Bližší podrobnosti a požadavky vztahující ...
Časný záchyt tyreopatií v těhotenství
Veřejná zakázka je rozdělena na 3 samostatné části, a to dle uskupení krajů do větších celků, a tedy oblastí (Oblast 1, 2 a 6), ve kterých se nepodařilo uzavřít smlouvu z důvodu vyloučení účastníků v rámci zadávacího řízení realizovaném pod evidenčním číslem zakázky Z2020-021957, zadavatel vybere celkem maximálně 3 gynekologická zdravotnická ...
Služby spojené s vykonávaním prehliadok mŕtvych tiel v Bratislavskom samosprávnom kraji
Zabezpečovanie vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel mimo zdravotníckych zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti vrátane prepravy prehliadajúcich lekárov na miesto výkonu prehliadky mŕtveho tela a späť na území jednotlivých samosprávnych krajov (Bratislavský, Nitriansky, Trenčiansky, Banskobystrický, Žilinský, Prešovský a Košický).
ZZS ZK - Poskytování přednemocniční neodkladné péče 2021
Předmětem veřejné zakázky je poskytování přednemocniční neodkladné péče ve výjezdových skupinách záchranné služby RLP nebo RV v souladu se zákonem č. 374/2011 Sb. v platném znění lékaři dodavatele splňujícími právními předpisy a zadávací dokumentací stanovené podmínky odborné způsobilosti.