Zdravotní zabezpečení sportovních reprezentantů a vrcholných sportovních akcí
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o poskytování služeb zdravotního zabezpečení sportovních reprezentantů ČOV, tj. sportovní reprezentace České republiky, zahrnující reprezentační sportovce připravující se na vrcholné sportovní akce a najmenované skrze subjekty sdružené ve spolku Český olympijský výbor, a smlouvy o poskytování služeb ...
Zabezpečenie vykonávania prehliadok mŕtvych tiel mimo zdravotníckych zariadení
Organizátor bude zabezpečovať vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel mimo zdravotníckych zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti vrátane prepravy prehliadajúcich lekárov na miesto vykonu prehliadky mŕtveho tela a späť na území jednotlivych samosprávnych krajov (Bratislavský, Trenčiansky, Nitriansky, Žilinský, Banskobystrický, Prešovský, ...
Zabezpečenie vykonávania prehliadok mŕtvych tiel mimo zdravotníckych zariadení
Organizátor bude zabezpečovať vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel mimo zdravotníckych zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti vrátane prepravy prehliadajúcich lekárov na miesto vykonu prehliadky mŕtveho tela a späť na území jednotlivych samosprávnych krajov (Bratislavský, Trnavský Trenčiansky, Nitriansky, Žilinský, ...
Pracovná zdravotná služba v medicínskej oblasti
Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať pre objednávateľa v jeho 1700 objektoch pre celkom 13 200 zamestnancov objednávateľa medicínske činnosti pracovnej zdravotnej služby v rozsahu: a)vykonávanie vstupných, periodických, mimoriadnych a výstupných lekárskych preventívnych prehliadok zamestnancov vo vzťahu k práci na účel posudzovania zdravotnej ...
Zajištění prohlídek těl zemřelých na území MSK v letech 2019 a 2020
Předmětem veřejné zakázky je zajištění plnění zákonných povinností Moravskoslezského kraje, které mu vyplývají z ustanovení § 110 odst. 1 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o zajištění prohlídek těl zemřelých za účelem zjištění smrti osoby, pravděpodobného ...
Poptávám služby plastické chirurgie
Hledám v Brně, či poblíž mého bydliště plast.chirurga, který provádí operaci (browlifting). Domnívám se, že je lepší vést řez u okraje vlasů a pozvednout tím kůži v koutcích očí, než řezat přímo v oblasti očí. Za fundovanou odpověď předem děkuji. H.P.
Zabezpečenie vykonávania prehliadok mŕtvych tiel vrátane prepravy prehliadajúcich lekárov na miesto
Zabezpečenie vykonávania prehliadok mŕtvych tiel mimo zdravotníckych zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti vrátane prepravy prehliadajúcich lekárov na miesto výkonu prehliadky mŕtveho tela a späť na území Banskobystrického samosprávneho kraja.
Pracovná zdravotná služba
Zabezpečenie činnosti pracovnou zdravotnou službou pre cca 1010 zamestnancov. Požaduje sa ponuka komplexných služieb poskytovaných pracovnou zdravotnou službou v súlade s platnou legislatívou, najmä príslušných ustanovení zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v platnom znení.
Poptávám nákup zavedené oční ordinace i s klienty
Poptávám odkup zavedené oční ordinace s.r.o i s klienty. Okres Teplice .
Pracovná zdravotná služba
Predmetom zákazky je poskytovanie pracovnej zdravotnej služby v podmienkach Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a.s. podľa Zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov, Vyhlášky č.208/2014 Z. z. o podrobnostiach, o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ...
Bratislavský samosprávny kraj
Organizátor bude zabezpečovať vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel vrátane prepravy prehliadajúcich lekárov na miesto výkonu prehliadky mŕtveho tela a späť na území samosprávneho kraja. (Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Žilinský, Banskobystrický, Prešovský, Košický). Verejný obstarávateľ uzatvorí samostatnú zmluvu na každy ...
Externí administrátor pro projekt Pražský voucher na inovační projekty
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je poskytnutí služeb, v rámci kterých bude Administrátor v průběhu realizace projektu Pražský voucher na inovační projekty a projektu Specializované vouchery (dále jen projekt) zajišťovat věcnou a finanční administraci celého projektu, odborné vzdělávání realizačního týmu a ...
Posudzovanie zdravotnej a psychickej spôsobilosti osôb
Posudzovanie zdravotnej a psychickej spôsobilosti zamestnancov Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. zabezpečujúcich dopravu na dráhach v zmysle zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 514/2009 Z.z, vyhlášky 245/2010 Z. z., vyhlášky 205/2010 Z. z. formou vstupných, periodických a mimoriadnych lekárskych prehliadok, vstupných a mimoriadnych ...
ZZS ZK – Poskytování přednemocniční neodkladné péče 2017
Předmětem veřejné zakázky je poskytování přednemocniční neodkladné péče ve výjezdových skupinách záchranné služby RLP nebo RV v souladu se zákonem č. 374/2011 Sb. v platném znění lékaři dodavatele splňujícími právními předpisy a zadávací dokumentací stanovené podmínky odborné způsobilosti.
Pracovná zdravotná služba
Predmetom verejného obstarávania je: je poskytovanie pracovnej zdravotnej služby (ďalej iba ako PZS) v súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej zákon č. 124/2006 Z. z.), v súlade s Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 208/2014 Z. z. o ...
Přepravní služby
Předmětem veřejné zakázky je zajištění dopravních a přepravních zdravotnických služeb pro společnost Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje, dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování v platném znění a dle vyhlášky č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a ...
Poskytování pracovnělékařských služeb
Předmět plnění veřejné zakázky je průběžné poskytování komplexní pracovnělékařské služby („PLS“) státním zaměstnancům zadavatele v souladu se zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, vyhláškou č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče a dalšími právními předpisy, dále zajištění dohledu na ...
Zajištění lékařské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění zdravotní péče pacientům na území statutárního města Ostravy po ukončení ordinačních hodin praktických lékařů pro děti a dorost, všeobecných praktických lékařů a zubních lékařů v případech náhlé změny zdravotního stavu nebo zhoršení průběhu onemocnění, kdy se nejedná o případy vyžadující neodkladnou ...
Hledám sponzory na zaplacení kurzu do Indie
Hledám sponzory na zaplacení kurzu do Indie - jako lékařka foniatrie a ORL nabízím celoroční VIP péči v této oblasti! Jsem lékařka foniatrie a ORL. Dělám klasickou i alternativní medicínu. Kromě jiného pracuji i s léčivou energií. Jsem dikšadávající. lékařka foniatrie a ORL Dávám požehnání na blízko i na dálku. Na uzdravení zdravotního stavu, na ...
Poskytování dopravních a přepravních zdravotnických služeb
Předmětem veřejné zakázky je zajištění dopravních a přepravních zdravotnických služeb pro FN Plzeň, které nejsou hrazeny smluvními zdravotními pojišťovnami (ZP) dle Zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování v platném znění a Vyhlášky č. 92/2012, Příloha č. 6 – Požadavky na technické a věcné vybavení ...
Poptávám pomoc při odvykání kouření
Hledám pomoc při odvykání kouření. Nedaří se mi přestat, prosím o pomoc. Děkuji.
Poptávám odvoz sanitním vozem
Poptávám odvoz sanitkou pro syna, který byl na operaci kyčle v Praze Vršovicích. Děkuji, Štěpová Anna, Dobříš 1240.
Poptávám léčbu křečových žil radiofrekvenční sondou
Poptávám léčbu křečových žil radiofrekvenční sondou.
Zajištění prohlídek těl zemřelých na území MSK v letech 2017 a 2018
Předmětem plnění je zajištění prohlídek těl zemřelých za účelem zjištění smrti osoby, pravděpodobného data a času úmrtí, pravděpodobné příčiny úmrtí a určení zda bude provedena pitva, a to u osob zemřelých na území Moravskoslezského kraje. Dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování ...
Poskytování odborné zdravotní neodkladné péče v oblasti Přeštic 2017 - 2020
Zajištění poskytování přednemocniční neodkladné péče výjezdovou skupinou rychlé zdravotnické pomoci na části území Plzeňského kraje, kde je nutné zabezpečit dodržení dojezdové doby do 20 minut od přijetí pokynu k provedení výjezdu výjezdovou skupinou od zdravotnické záchranné služby v souladu se zákonem č. 374/2011 Sb. Zadavatel v dané lokalitě ...