Poskytování odborné zdravotní neodkladné péče v oblasti města Sušice a Modravy 2015
Zajištění služby RLP a RZP v oblasti města Sušice, zajištění služby RZP v oblasti Modravy.
Zajištění lékařské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství na území kraje
Předmětem veřejné zakázky je zajištění lékařské pohotovostní služby pro města Tachov, Bor, Planá, Sušice, Plzeň a jejich spádová území a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství pro město Plzeň a jeho spádové území v roce 2015 až 2017. Zakázka je rozdělena na části. V případě LPS na území města Tachov a Bor je předmětem zakázky zajištění LPS ...
Zajištění lékařské pohotovostní služby v oboru chirurgie pro město Planá a jeho spádové území
Předmětem veřejné zakázky je zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby (dále také jen „LPS“) v oboru chirurgie pro město Planá a jeho spádové území v roce 2015. Lékařskou pohotovostní službou se rozumí ambulantní péče poskytovaná pacientům v případech náhlé změny zdravotního stavu nebo zhoršení průběhu onemocnění vzniklého v době mimo ...
Zabezpečenie medicínskych služieb - sledovanie a vyhodnocovanie zdravotného stavu pacientov
Predmetom obstarania je dodávka služieb v rámci ktorej dodávateľ administratívne a finančne zabezpečí výber zdravotníckych zariadení ktoré sa budú podieľať na klinickej štúdií predmetom ktorej bude selekcia vhodných diabetických pacientov na monitorovanie prostredníctvom telemedicínskych služieb a ich priebežné sledovanie prostredníctvom ...
Zajištění provozu lékařské zubní pohotovosti pro děti a dorost na území m.č. Praha 10
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění zdravotní služby typu pohotovostní a neodkladné stomatologické péče pro děti a dorost na území městské části Praha 10, tj. bude zajištěna akutní zdravotní péče v oboru zubní lékařství/stomatologie pro děti a dorost v nezbytném rozsahu, a to zejména v případech náhlé změny zdravotního stavu, ...
Zajištění provozu lékařské zubní pohotovosti pro děti a dorost na území m.č. Praha 10
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění zdravotní služby typu pohotovostní a neodkladné stomatologické péče pro děti a dorost na území městské části Praha 10, tj. bude zajištěna akutní zdravotní péče v oboru zubní lékařství/stomatologie pro děti a dorost v nezbytném rozsahu, a to zejména v případech náhlé změny zdravotního stavu, ...
Poptávám hydrocolon terapie
Poptávám Hydrocolon terapie v Přerově nebo okolí.
ZZS ZK - Poskytování přednemocniční neodkladné péče
Předmětem veřejné zakázky je poskytování přednemocniční neodkladné péče ve výjezdových skupinách RLP nebo RV v souladu se zákonem č. 374/2011 Sb. v platném znění lékaři dodavatele splňujícími právními předpisy a zadávací dokumentací stanovené podmínky odborné způsobilosti.
Zajištění provozování protialkoholní záchytné stanice na území Plzeňského kraje
Předmětem veřejné zakázky je zajištění provozování protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice na území Plzeňského kraje v roce 2015 a 2016.
Zajištění provozu lékařské zubní pohotovosti pro děti a dorost na území m.č. Praha 10
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění zdravotní služby typu pohotovostní a neodkladné stomatologické péče pro děti a dorost na území městské části Praha 10, tj. bude zajištěna akutní zdravotní péče v oboru zubní lékařství/stomatologie pro děti a dorost v nezbytném rozsahu, a to zejména v případech náhlé změny zdravotního stavu, ...
Zajištění lékařské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství
Předmětem veřejné zakázky je zajištění lékařské pohotovostní služby pro města Tachov, Bor, Planá, Sušice, Plzeň a jejich spádová území a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství pro město Plzeň a jeho spádové území v roce 2015 až 2017. Zakázka je rozdělena na části. V případě LPS na území města Tachov a Bor je předmětem zakázky zajištění LPS ...
Hledám rehabilitační cvičení pro seniora s postižením
Poptávám ambulantní rehabilitaci a rehabilitační cvičení pro těžce pohyblivého seniora na vozíčku, s těžkou artrózou. Doprovod zajištěn, uvítám alespoň částečnou akceptaci úhrady od VZP atp. V okolí cca 35 km od Prahy 5 -Zbraslav.
Pracovná zdravotná služba a lekárske preventívne prehliadky
Predmetom činnosti je zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby podľa § 26 zákona č. 124/2006 Z.z. z 2. februára 2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Podrobný opis v súťažných podkladoch.
Poptávám služby estetické chirurgie
Dobrý den, přála bych si odstranit obočí, permanentní make-up a zpevnit povadlý krk. Prosím o konzultaci. Stejskalová
Poptávám chirurgický zákrok v Praze
Poptávám inforce, kde se v Praze provádí operace vybočených palců (haluxů)
Poptávám terapii plazmovým generátorem
Poptávám ošetření plazmovým generátorem. Nejblíže k Sokolovu
ZZS ZK - Poskytování přednemocniční neodkladné péče
Předmětem veřejné zakázky je poskytování přednemocniční neodkladné péče ve výjezdových skupinách RLP nebo RV v souladu se zákonem č. 374/2011 Sb. v platném znění lékaři dodavatele splňujícími právními předpisy a zadávací dokumentací stanovené podmínky odborné způsobilosti.
Vodná záchranná služba na prírodnom kúpalisku Kuchajda
Predmetom zákazky je poskytovanie vodnej záchrannej služby (ďalej len VZS) počas letnej sezóny na prírodnom kúpalisku Kuchajda v Bratislave počas 234 kalendárnych dní (3 x 78 kalendárnych dní).
Rehabilitačné služby chránených dielní pre zamestnancov ZSSK CARGO na rok 2014
Predmetom zákazky je poskytnutie služby na zabezpečenie regeneračných a rehabilitačných služieb chránených dielní alebo chránených pracovísk pre zamestnancov ZSSK CARGO v rámci prevencie profesijného poškodenia zdravia. Za regeneračné a rehabilitačné služby sa považuje: masáž chrbta a šije v trvaní 30 minút; masáž celého tela v trvaní 60 minút; ...
Poptávám stomatologický zákrok
Poptávám stomatologický zákrok. Zajímala by mě cena implantátu včetně provadení veškeré práce.
Posudzovanie zdravotnej a psychickej spôsobilosti osôb
Predmetom zákazky je posudzovanie zdravotnej a psychickej spôsobilosti osôb vykonávajúcich dopravu na železničnej dráhe v zmysle zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 514/2009 Z.z, vyhlášky 245/2010 Z. z., vyhlášky 205/2010 Z. z. formou vstupných periodických a mimoriadnych lekárskych prehliadok a psychologických vyšetrení a ďalších druhov ...
Vodná záchranná služba na prírodnom kúpalisku Kuchajda
Predmetom zákazky je poskytovanie vodnej záchrannej služby (ďalej len VZS) počas letnej sezóny na prírodnom kúpalisku Kuchajda v Bratislave: - Počet stanovísk (veží): 3, - Počet osôb zabezpečujúcich výkon VZS počas každého dňa: štyria, z toho jedna osoba je na vystriedanie, - Požiadavky na osoby vykonávajúce VZS (plavčík): vek nad 18 rokov, ...
Zajištění provozu lékařské zubní pohotovosti pro děti a dorost na území m.č. Praha 10
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění zdravotní služby typu pohotovostní a neodkladné stomatologické péče pro děti a dorost na území městské části Praha 10, tj. bude zajištěna akutní zdravotní péče v oboru zubní lékařství/stomatologie pro děti a dorost v nezbytném rozsahu, a to zejména v případech náhlé změny zdravotního stavu, ...
Poskytování dopravních a přepravních zdravotnických služeb
Předmětem veřejné zakázky je zajištění dopravních a přepravních zdravotnických služeb pro FN Plzeň, které nejsou hrazeny smluvními zdravotními pojišťovnami (ZP) podle stanovených kódů dopravy po dobu 4 let. Standardní služby - typy převozů: 1) Pacienti v areálech a mezi areály FN – 24 hod. denně. 2) Infekční pacienti v areálech a mezi areály ...
Pracovná zdravotná služba – nemedicínska oblasť
PZS v nemedicínskej oblasti v rozsahu zakotvenom v ustanoveniach § 26 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. v spojení s ustanoveniami vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 292/2008 Z. z. o podrobnostiach o rozsahu a náplní výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú a o požiadavkách na ich ...