Zvětšení prsou, Německo
Dobrý den, provádíte operace zvětšení prsou? Jaké jsou přibližné celkové náklady a kolik času to zabere? Děkuji, Gordina Maria
Zajištění lékařské pohotovostní služby v oboru chirurgie pro území okresu Tachov na rok 2015-2016
Předmětem veřejné zakázky je zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby (dále také jen „LPS“) v oboru chirurgie pro území okresu Tachov v roce 2015 a 2016, konkrétně v období od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016, tj. na 12 měsíců. Lékařskou pohotovostní službou se rozumí ambulantní péče poskytovaná pacientům v případech náhlé změny zdravotního ...
Bělení zubů, Rakousko
Měla bych dotaz k bělení zubů, jaké by byly náklady? A jakou metodu používáte? S pozdravem Julia Kraft
Poptávám rekreační wellness pobyt
Dobrý den, poptávám rekreační wellness pobyt pro dvě osoby, s jídlem, v termínu 5-7. 6. 2015 v ČR. Děkuji.
Poptávám stomatologické služby
Poptávám zhotovení zubních implantátů a současně i celého horního patra se zuby.
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti v Domove pri kríži
Predmetom zákazky je: 1.poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti obyvateľom Domova pri kríži v zariadení pre seniorov v Bratislave, 2.zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti minimálne piatimi (5) sestrami, ktoré spĺňajú podmienky na výkon povolania podľa ...
Služby MRI pre potreby aplikovaného výskumu FaF UK
Služby MRI pre potreby aplikovaného výskumu FaF UK
Zajištění přednemocniční péče na výjezdové základně Řevnice
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění činnosti jedné pozemní výjezdové skupiny podle § 14 zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotnické záchranné službě“), výjezdovou skupinou, a to na výjezdové základně Řevnice podle platného plánu plošného pokrytí.
Zajištění přednemocniční péče na výjezdové základně Řevnice
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění činnosti jedné pozemní výjezdové skupiny podle § 14 zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotnické záchranné službě“), výjezdovou skupinou, a to na výjezdové základně Řevnice podle platného plánu plošného pokrytí.
Zajištění prohlídek těl zemřelých na území MSK v letech 2015 a 2016 II.
Předmětem plnění je zajištění prohlídek těl zemřelých za účelem zjištění smrti osoby, pravděpodobného data a času úmrtí, pravděpodobné příčiny úmrtí a určení, zda bude provedena pitva, a to u osob zemřelých na území Moravskoslezského kraje. Dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování ...
Poptávám služby estetické chirurgie
Dobrý den, poptávám úpravu očních víček. Děkuji.
Pracovná zdravotná služba pre pracoviská Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s.
Odborná poradenská služba pre VšZP v oblasti ochrany zdravia pri práci vykonávaná formou zdravotného dohľadu podľa zákona č. 204/2014 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007. Odborné poradenstvo pri tvorbe zdravého pracovného prostredia a pracovných podmienok, na pracoviskách VšZP v záujme ...
Výměna dat zdravotnických zařízení se zdravotnickou záchrannou službou
Předmětem plnění veřejné zakázky je vytvoření komunikační platformy pro integrované bezpečnostní centrum neodkladné zdravotní péče, umožňující výměnu informací mezi zdravotnickou záchrannou službou a spolupracujícími zdravotnickými zřízeními, minimálně v regionu kraje, specifikace a implementace „emergentního datového setu“ (EDS), komunikační a ...
Zajištění prohlídek těl zemřelých na území MSK v letech 2015 a 2016
Předmětem plnění je zajištění prohlídek těl zemřelých za účelem zjištění smrti osoby, pravděpodobného data a času úmrtí, pravděpodobné příčiny úmrtí a určení, zda bude provedena pitva, a to u osob zemřelých na území Moravskoslezského kraje. Dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování ...
Zajištění prohlídek těl zemřelých na území MSK v letech 2015 a 2016
Předmětem plnění je zajištění prohlídek těl zemřelých za účelem zjištění smrti osoby, pravděpodobného data a času úmrtí, pravděpodobné příčiny úmrtí a určení, zda bude provedena pitva, a to u osob zemřelých na území Moravskoslezského kraje. Dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování ...
Zajištění přednemocniční péče na výjezdové základně Řevnice
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění činnosti jedné pozemní výjezdové skupiny podle § 14 zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotnické záchranné službě“), výjezdovou skupinou, a to na výjezdové základně Řevnice podle platného plánu plošného pokrytí,
Poptávám specializovanou lékařskou péči
Dobrý den, hledám v Praze léčbu hemoroidů bez operace, hrazenou zdrav. pojišťovnou MV ČR. Děkuji
Pilotní ověřování sítě služeb v Pardubickém kraji – rámcová smlouva II.
Předmětem plnění veřejné zakázky je pilotní ověření sítě služeb v Pardubickém kraji. Výstupem veřejné zakázky bude v praxi ověřený systém fungování sítě služeb pro ohrožené děti a rodiny. Předmětem tohoto zadávacího řízení je tedy výběr poskytovatelů dále specifikovaných služeb v rámci Pardubického kraje. S ohledem na charakter a zaměření služeb ...
Pilotní ověřování sítě služeb v Karlovarském kraji – rámcová smlouva II.
Předmětem plnění veřejné zakázky je pilotní ověření sítě služeb v Karlovarském kraji. Výstupem veřejné zakázky bude v praxi ověřený systém fungování sítě služeb pro ohrožené děti a rodiny. Předmětem tohoto zadávacího řízení je tedy výběr poskytovatelů dále specifikovaných služeb v rámci Karlovarského kraje. S ohledem na charakter a zaměření ...
Pracovná zdravotná služba pre UK v Bratislave
Predmetom zákazky je poskytovanie pracovnej zdravotnej služby (ďalej iba ako PZS) pre UK v Bratislave v súlade so zákonom č. 204/2014 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v ...
Výber poskytovateľa pracovnej zdravotnej služby
Predmetom zákazky je výber poskytovateľa Pracovnej zdravotnej služby (ďalej PZS), ktorý je zameraný na činnosti týkajúce sa dohľadu nad pracovnými podmienkami zamestnancov a posudzovanie ich zdravotnej spôsobilosti na prácu na základe výkonu lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ...
Pilotní ověřování sítě služeb v Pardubickém kraji – rámcová smlouva II.
Předmětem plnění veřejné zakázky je pilotní ověření sítě služeb v Pardubickém kraji. Výstupem veřejné zakázky bude v praxi ověřený systém fungování sítě služeb pro ohrožené děti a rodiny. Předmětem tohoto zadávacího řízení je tedy výběr poskytovatelů dále specifikovaných služeb v rámci Pardubického kraje. S ohledem na charakter a zaměření služeb ...
Pilotní ověřování sítě služeb v Karlovarském kraji – rámcová smlouva II.
Předmětem plnění veřejné zakázky je pilotní ověření sítě služeb v Karlovarském kraji. Výstupem veřejné zakázky bude v praxi ověřený systém fungování sítě služeb pro ohrožené děti a rodiny. Předmětem tohoto zadávacího řízení je tedy výběr poskytovatelů dále specifikovaných služeb v rámci Karlovarského kraje. S ohledem na charakter a zaměření ...
Sociálně terapeutické dílny v Plzeňském kraji (4. vyhlášení)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění poskytování vybrané sociální služby (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) a zajištění její dostupnosti osobám sociálně vyloučeným nebo ...