Externí administrátor pro projekt Pražský voucher na inovační projekty
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je poskytnutí služeb, v rámci kterých bude Administrátor v průběhu realizace projektu Pražský voucher na inovační projekty a projektu Specializované vouchery (dále jen projekt) zajišťovat věcnou a finanční administraci celého projektu, odborné vzdělávání realizačního týmu a ...
Posudzovanie zdravotnej a psychickej spôsobilosti osôb
Posudzovanie zdravotnej a psychickej spôsobilosti zamestnancov Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. zabezpečujúcich dopravu na dráhach v zmysle zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 514/2009 Z.z, vyhlášky 245/2010 Z. z., vyhlášky 205/2010 Z. z. formou vstupných, periodických a mimoriadnych lekárskych prehliadok, vstupných a mimoriadnych ...
ZZS ZK – Poskytování přednemocniční neodkladné péče 2017
Předmětem veřejné zakázky je poskytování přednemocniční neodkladné péče ve výjezdových skupinách záchranné služby RLP nebo RV v souladu se zákonem č. 374/2011 Sb. v platném znění lékaři dodavatele splňujícími právními předpisy a zadávací dokumentací stanovené podmínky odborné způsobilosti.
Kondiční pobyty zaměstnanců pro rok 2018
Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění kondičních pobytů pro zaměstnance zadavatele pro rok 2018 v rozsahu dle níže uvedené specifikace a členění v zařízeních na území České republiky a Slovenské republiky. Kondičním pobytem se rozumí preventivně ozdravný program lázeňského typu se zajištěným ubytováním a stravováním ve smyslu níže ...
Pracovná zdravotná služba
Predmetom verejného obstarávania je: je poskytovanie pracovnej zdravotnej služby (ďalej iba ako PZS) v súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej zákon č. 124/2006 Z. z.), v súlade s Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 208/2014 Z. z. o ...
Zajištění lékařské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství
Předmětem veřejné zakázky je zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby (dále také jen „LPS“) a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství na území Plzeňského kraje v roce 2018 až 2020. Lékařskou pohotovostní službou se rozumí ambulantní péče poskytovaná pacientům v případech náhlé změny zdravotního stavu nebo zhoršení průběhu onemocnění ...
Přepravní služby
Předmětem veřejné zakázky je zajištění dopravních a přepravních zdravotnických služeb pro společnost Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje, dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování v platném znění a dle vyhlášky č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a ...
Poptávám kosmetický zákrok
Poptávám lifting obličeje pomocí speciálních nití.
Poskytování pracovnělékařských služeb
Předmět plnění veřejné zakázky je průběžné poskytování komplexní pracovnělékařské služby („PLS“) státním zaměstnancům zadavatele v souladu se zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, vyhláškou č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče a dalšími právními předpisy, dále zajištění dohledu na ...
Poptávám stomatologické služby
Poptávám stomatologické služby.
Zajištění lékařské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění zdravotní péče pacientům na území statutárního města Ostravy po ukončení ordinačních hodin praktických lékařů pro děti a dorost, všeobecných praktických lékařů a zubních lékařů v případech náhlé změny zdravotního stavu nebo zhoršení průběhu onemocnění, kdy se nejedná o případy vyžadující neodkladnou ...
Hledám sponzory na zaplacení kurzu do Indie
Hledám sponzory na zaplacení kurzu do Indie - jako lékařka foniatrie a ORL nabízím celoroční VIP péči v této oblasti! Jsem lékařka foniatrie a ORL. Dělám klasickou i alternativní medicínu. Kromě jiného pracuji i s léčivou energií. Jsem dikšadávající. lékařka foniatrie a ORL Dávám požehnání na blízko i na dálku. Na uzdravení zdravotního stavu, na ...
Hledám dětského stomatologa
Sháním stomatologa nebo stomatoložku, který by vzal do ošetřování dětskou pacientku z Ostravy - Poruby.
Doplňkové preventivní zdravotnické programy – formou rekondiční relaxační péče
Předmětem veřejné zakázky je zajištění doplňkových preventivních zdravotnických programů na podporu zdravého způsobu života a zdraví pojištěnců ČPZP formou rekondiční relaxační péče.
Zajištění rehabilitačně rekondičních aktivit v rámci zdravotnických preventivních programů 2.
Předmětem veřejné zakázky je realizace preventivních rehabilitačně rekondičních pobytů pro dospělé pojištěnce ČPZP pracující na pracovištích se zvýšenou psychickou a fyzickou námahou zaměstnané v organizacích, se kterými ČPZP uzavře smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na pobyt.
Zajištění rehabilitačně rekondičních aktivit v rámci zdravotnických preventivních programů 3.
Předmětem veřejné zakázky je realizace preventivních rehabilitačně rekondičních pobytů pro dospělé pojištěnce ČPZP pracující na pracovištích se zvýšenou psychickou a fyzickou námahou zaměstnané v organizacích, se kterými ČPZP uzavře smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na pobyt.
Rehabilitačně rekondiční aktivity 1.
Předmětem veřejné zakázky je realizace preventivních rehabilitačně rekondičních pobytů pro dospělé pojištěnce ČPZP pracující na pracovištích se zvýšenou psychickou a fyzickou námahou zaměstnané v organizacích, se kterými ČPZP uzavře smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na pobyt.
Poskytování dopravních a přepravních zdravotnických služeb
Předmětem veřejné zakázky je zajištění dopravních a přepravních zdravotnických služeb pro FN Plzeň, které nejsou hrazeny smluvními zdravotními pojišťovnami (ZP) dle Zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování v platném znění a Vyhlášky č. 92/2012, Příloha č. 6 – Požadavky na technické a věcné vybavení ...
Poptávám plastickou operaci horních víček
Poptávám operaci horních víček. Děkuji.
Poptávám masérské služby
Poptávám olejovou masáž těla, Zlín a okolí. Prosím kontaktujte mě.
Zubní ošetření, Švýcarsko
Chtěl bych 2x kovové keramické korunky s lokální anestezií plus na horní řezák nechat udělat 1 plombu, prosím o cenovou nabídku a jestli by to bylo možné ihned. S přátelským pozdravem
Poptávám pomoc při odvykání kouření
Hledám pomoc při odvykání kouření. Nedaří se mi přestat, prosím o pomoc. Děkuji.
Poptávám odvoz sanitním vozem
Poptávám odvoz sanitkou pro syna, který byl na operaci kyčle v Praze Vršovicích. Děkuji, Štěpová Anna, Dobříš 1240.
Poptávám léčbu křečových žil radiofrekvenční sondou
Poptávám léčbu křečových žil radiofrekvenční sondou.