Poptávám lékařské služby
Poptávám lékařské vyšetření. Dobry den, mám podezření u syna (6 let) na ADHD. Bylo by možné soukromé vyšetření? Žijeme v Londýně a v Praze budeme týden od 8. srpna. Česky umí, ale samozřejmě ne na úrovni 6 letého díky tomu, že vyrůstá v zahraničí a ještě je celkově opožděný v mluvení. S pozdravem Petra
Poptávám lékařský zákrok
Poptávám lékařský zákrok. Dobrý den, zeptám se kolik stojí operace hemoroidů leasrem a jestli bych měla nárok na finanční příspěvek, když mám plicní arteriální hypertenzi a chronickou žilní nedostatečnost. Děkuje Jana Brabencová.
Poskytování pracovnělékařských služeb
Předmětem Veřejné zakázky je poskytování pracovnělékařských služeb dle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném znění, a to především: a) hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví na jednotlivých pracovištích, b) provádění pracovnělékařských prohlídek a hodnocení ...
Poptávám plastickou operaci
Poptávám plastickou operaci. Modelace prsou po dvou dětěch a totalní hysterektomii.Prsa větší velikosti ,značná ochablost.
Poptávám lékařské služby
Chci se zeptat jestli je možné si u vás nechat udělat sportovní prohlídku. Konkrétně se mi jedná o prohlídku na zimní plavání. Děkuji Aleš Kváča.
Preventívne krvné testy
Predmetom zákazky sú preventívne krvné testy špeciálne zamerané pre ženy, mužov a identifikovanie potravinovej intolerancie. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v RÁMCOVEJ DOHODE o poskytovaní preventívnych služieb ktorá tvorí prílohu č. 2 týchto súťažných podkladov.
Zriadenie a prevádzka veľkokapacitných očkovacích centier na území Banskobystrického kraja
Predmetom zákazky je: -zabezpečenie očkovania občanov a profesionálnej observácie zdravotníckymi pracovníkmi (zadefinovaným: lekár, sestra, zdravotnícky asistent) pri očkovaní proti ochoreniu SARS-CoV-2 vo veľkokapacitných očkovacích centrách a prípadné zabezpečenie poskytnutia urgentnej zdravotnej starostlivosti, a to v zmysle uvedenej ...
Technologický celek čistých prostor
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka technologického celku čistých prostor, který se skládá z prostor pro přípravu lidských tkání a buněk a léčivých přípravků moderní terapie a dále dodávky klíčového technologického vybavení podle projektové dokumentace.
Zabezpečenie observácie vykonávanej zdravotníckymi pracovníkmi po očkovaní
Predmetom zákazky je zabezpečenie observácie vykonávanej zdravotníckymi pracovníkmi po očkovaní v očkovacích centrách a zabezpečenie výjazdovej očkovacej služby pre región BSK.
Poptávám lékařské služby
Hledám kliniku k akutní výměně kyčelního kloubu pro pacienta po infarktu, s velkými bolestmi, s nadváhou. Kardiolog operaci označuje za velmi naléhavou. Bez operace a nemožnosti pohybu a rehabilitace za život ohrožující. Prosím o pomoc.
Časný záchyt tyreopatií v těhotenství
Veřejná zakázka je rozdělena na 3 samostatné části, a to dle uskupení krajů do větších celků, a tedy oblastí (Oblast 1, 2 a 6), ve kterých se nepodařilo uzavřít smlouvu z důvodu vyloučení účastníků v rámci zadávacího řízení realizovaném pod evidenčním číslem zakázky Z2020-021957, zadavatel vybere celkem maximálně 3 gynekologická zdravotnická ...
Zajištění prohlídek těl zemřelých na území Jihočeského kraje mimo zdravotnické zařízení
Předmětem plnění zakázky je zajištění prohlídek těl zemřelých na území Jihočeského kraje mimo zdravotnické zařízení v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o ZS“) a v rozsahu a souladu se zadávacími ...
Pracovná zdravotná služba
Predmetom verejného obstarávania je poskytovanie pracovnej zdravotnej služby (ďalej len PZS) podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanoveniami zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a ...
Zajištění provozování protialkoholní záchytné stanice na území Plzeňského kraje v roce 2021 a 2022
Předmětem veřejné zakázky je zajištění nepřetržitého poskytování záchytné služby v protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanici ve smyslu ust. § 89a a násl. zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů pro území celého Plzeňského kraje v roce 2021 a 2022.
Zajištění provozu lékařské a lékárenské pohotovostní služby pro občany městské části Praha 11
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění provozu lékařské služby pro dospělé a lékárenské pohotovostní služby pro občany městské části Praha 11. Bližší specifikace předmětu této veřejné zakázky jsou obsahem příloh příslušné zadávací dokumentace.
Zajištění prohlídek těl zemřelých na území Moravskoslezského kraje
Předmětem veřejné zakázky je zajištění plnění zákonných povinností Moravskoslezského kraje, které mu vyplývají z ustanovení § 110 odst. 1 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o zajištění prohlídek těl zemřelých za účelem zjištění smrti osoby, pravděpodobného ...
Poptávám zdravotnické služby
Poptávám sanatorium zaměřené na rehabilitaci a péči po mozkové nrtvici
Testování COVID 19
Předmětem plnění veřejné zakázky je testování osob na přítomnost SARS CoV-2 formou vyšetření přímého průkazu infekce stěrem (metoda RT-PCR) v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen ve vzoru Rámcové dohody (dále jen „Dohoda“), který tvoří přílohu zadávací dokumentace. S vybraným dodavatelem bude ...
Vyhotovení popisů CT a RTG vyšetření pro Městskou nemocnici Čáslav
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spojené se zajištěním vyhotovování a zajišťování popisů, konzultace CT a RTG snímků a příslužby pro radiologické oddělení Městské nemocnice Čáslav po dobu 36 měsíců. Bližší požadavky zadavatele jsou uvedeny v Příloze č. 1 ZD v Krycím listě, a rovněž v Návrhu Smlouvy o poskytování služeb, který tvoří Přílohu ...
Zajištění provozování protialkoholní záchytné stanice na území Plzeňského kraje v roce 2021 až 2022
Předmětem veřejné zakázky je zajištění nepřetržitého poskytování záchytné služby v protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanici ve smyslu ust. § 89a a násl. zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů pro území celého Plzeňského kraje v roce 2021 a 2022.
Časný záchyt tyreopatií v těhotenství
Předmětem veřejné zakázky je zajištění screeningového procesu v gynekologických zdravotnických zařízeních s cílem otestovat možnosti zavedení systému plošného časného záchytu tyreopatií v těhotenství, který integruje informace o osobní a rodinné anamnéze, gynekologické a porodnické anamnéze, klinickém vyšetření a výsledky biochemických ...
Veřejná zakázka na výběr osteologických center
Předmětem veřejné zakázky je zajištění screeningového procesu včetně zajištění poskytování zdravotnických služeb blíže specifikovaných v přílohách č. 2 a 4 zadávací dokumentace
Poptáváme služby soudního znalce v oboru psychologie
Poptávka služeb soudního znalce v oboru psychologie pro vyhotovení posudku.
Zajištění stálé lékařské služby na LKPR
Předmětem této Veřejné zakázky je provádění činností tzv. Stálé lékařské služby a poskytování doplňkových služeb na Zadavatelem vymezeném území mezinárodního letiště Praha/Ruzyně (dále jen „LKPR“). Stálá lékařská služba je nepřetržitou službou poskytující návštěvníkům LKPR, zaměstnancům Zadavatele, zaměstnancům subjektů působících na LKPR, ...
Zajištění stálé lékařské služby na LKPR
Předmětem této Veřejné zakázky je provádění činností tzv. Stálé lékařské služby a poskytování doplňkových služeb na Zadavatelem vymezeném území mezinárodního letiště Praha/Ruzyně (dále jen „LKPR“). Stálá lékařská služba je nepřetržitou službou poskytující návštěvníkům LKPR, zaměstnancům Zadavatele, zaměstnancům subjektů působících na LKPR, ...