Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou ANTIBIOTIKUM PENICILINOVÉ ŘADY
Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek léčivých přípravků s účinnou látkou ANTIBIOTIKUM PENICILINOVÉ ŘADY (dále jen „léčivé přípravky“) pro potřeby Krajské zdravotní, a.s., jako poskytovatele zdravotních služeb (nikoliv pro potřeby dalšího prodeje/výdeje), včetně jejich přímého závozu do lékáren v jednotlivých odštěpných ...
FN Motol -  BRIVARACETAM
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou BRIVARACETAM pro potřeby FN Motol.
Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou NOREPINEFRIN II
Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek léčivých přípravků s účinnou látkou NOREPINEFRIN (dále jen „léčivé přípravky“) pro potřeby Krajské zdravotní, a.s., jako poskytovatele zdravotních služeb (nikoliv pro potřeby dalšího prodeje/výdeje), včetně jejich přímého závozu do lékáren v jednotlivých odštěpných závodech Krajské ...
FN Motol – LEDIPASVIR/SOFOSBUVIR
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivého přípravku s účinnou látkou LEDIPASVIR/SOFOSBUVIR.
Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou REGORAFENIB
Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek léčivých přípravků s účinnou látkou REGORAFENIB (dále jen „léčivé přípravky“) pro potřeby Krajské zdravotní, a.s., jako poskytovatele zdravotních služeb (nikoliv pro potřeby dalšího prodeje/výdeje), včetně jejich přímého závozu do lékáren v jednotlivých odštěpných závodech Krajské ...
Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou SUNITINIB
Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek léčivých přípravků s účinnou látkou SUNITINIB (dále jen „léčivé přípravky“) pro potřeby Krajské zdravotní, a.s., jako poskytovatele zdravotních služeb (nikoliv pro potřeby dalšího prodeje/výdeje), včetně jejich přímého závozu do lékáren v jednotlivých odštěpných závodech Krajské zdravotní, ...
Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou TERIFLUNOMID II
Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek léčivých přípravků s účinnou látkou TERIFLUNOMID (dále jen „léčivé přípravky“) pro potřeby Krajské zdravotní, a.s., jako poskytovatele zdravotních služeb (nikoliv pro potřeby dalšího prodeje/výdeje), včetně jejich přímého závozu do lékáren v jednotlivých odštěpných závodech Krajské ...
FN Motol - Infliximab
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky originálního léčivého přípravků s účinnou látkou Infliximab pro potřeby Fakultní nemocnice v Motole.
Lieky pre pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Predmetom zákazky je dodávka LIEKOV pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 803/2019 v rozsahu ANTIANEMIKÁ Antianemické prípravky, SOLI A IONY NA PERORÁLNU A PARENTERÁLNU APLIKÁCIU (Minerálne doplnky), VAZODILATANCIA Liečivá pre srdcovocievny systém, HYPOTENZÍVA Antihypertenzíva, INFÚZNE ROZTOKY verejným ...
FN Motol - USTEKINUMAB
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčiva USTEKINUMAB.Smlouva bude uzavřena na dobu 48 měsíců.
Inhibitory proteinkináz 2019 I
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňující požadavky SÚKL
FN Motol - ANAKINRA
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivého přípravku s účinnou látkou ANAKINRA.
Afliberceptum - antineoplastika II
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky léčivých přípravků (dále také „zboží“) dle potřeb zadavatele.
Dinutuximab beta
Lieky s účinnými látkami Dinutuximab beta,Nusinersen, Alfa-agalzidáza, Alfa-alglukozidáza, Beta-agalzidáza, Galsulfáza, Idebenón, Idursulfáza, Imigluceráza.
Radiofarmakum 223Radium-dichlorid
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky radiofarmaka 223Radium-dichloridu, a to po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
Inhibitory interleukinu I. 2019
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňující požadavky SÚKL.
Léčiva s obsahem karfilzomibu
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňující požadavky SÚKL s účinnou látkou karfilzomib.
FN Motol - ATALUREN
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou ATALUREN pro potřeby FN Motol.
Inhibitory proteinkináz II. 2019
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňující požadavky SÚKL.
Léčivé přípravky s účinnou látkou PEGINTERFERON BETA-1A
Předmětem plnění jsou průběžné dodávky léčivého přípravku s účinnou látkou peginterferon beta – 1A, a to ve skladbě a předpokládaném množství uvedeném v příloze č. 6 této zadávací dokumentace.
Léčivé přípravky s obsahem intravenózních imunoglobulinů
1. Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků po dobu 4 let. 2. Dodávky jsou specifikovány a další požadavky jsou uvedeny v Příloze č. 2 - Specifikace, Příloze č. 3 - Cenová nabídka.
HVLP - Antirevmatika a protizánětlivé léky II. – Neodolpasse
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků Neodolpasse s obsahem léčivých látek diklofenak a orfenadrin (ATC skupina M03BC51) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích.
Carfilzomibum
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky léčivých přípravků (dále také „zboží“) dle potřeb zadavatele.
HVLP-Náhrady plazmy – želatinové přípravky II. - Gelofusin
Předmětem veřejné zakázky jsou opakované dodávky léčivých přípravků s obsahem s obsahem želatiny a minerálů Gelofusin pro léčbu pacientů ve schválených indikacích.
Léčivé přípravky pro kardiovaskulární systém VIII. - Opsumit
Předmětem veřejné zakázky jsou opakované dodávky léčivých přípravků s obsahem léčivé látky macitentat (ATC skupina C02KX04) pro léčbu hospitalizovaných pacientů ve schválených indikacích.