HVLP – Imunoglobuliny SCIG II. - HIZENTRA
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky humánních imunoglobulinů k s.c. aplikaci (SCIG) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích (primární imunodeficience a poruchou tvorby protilátek a hypogamaglobulinémie).
Léčivé přípravky s obsahem účinné látky Panitumumab
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky Panitumumab 20 MG/ML po dobu 2 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Specifikace požadovaných léčivých přípravků je uvedena dále v ZD a v příloze číslo 2 ZD – Cenová nabídka.
Léčivé přípravky s obsahem účinné látky Pazopanib
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky Pazopanib 400 MG po dobu 2 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Specifikace požadovaných léčivých přípravků je uvedena dále v ZD a v příloze číslo 2 ZD – Cenová nabídka.
Fingolimod 2019
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky léčivých přípravků dle potřeb zadavatele.
Idelalisibum II
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky léčivých přípravků (dále také „zboží“) dle potřeb zadavatele.
FN Motol - DEXMEDETOMIDIN - HYDROCHLORID
Předmětem plnění otevřené veřejné nadlimitní zakázky jsou průběžné dodávky léčiva DEXMEDETOMIDIN – HYDROCHLORID. Kupní smlouva bude uzavřena na dobu 48 měsíců.
HVLP – Antibakteriální látky pro systémové použití VI
Předmětem veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, jsou opakované dodávky léčivých přípravků obsahující antimikrobiální látky z různých ATC skupin pro léčbu pacientů ve schválených indikacích.
Léčivé přípravky s obsahem účinné látky Trastuzumab emtansin
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky Trastuzumab emtansin 100 mg a 160 mg (dále jen „léčivé přípravky“, „LP“ nebo také „zboží“) po dobu 2 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Specifikace požadovaných léčivých přípravků je uvedena dále v této ZD a v příloze č. 2 ZD – Cenová nabídka.
Dodávky humánních léčivých přípravků VI
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků pro potřeby lékárny Ústavu pro péči o matku a dítě v souladu se zadávacími podmínkami.
Imunosupresiva selektivní antithymocytární imunoglobulin II
Předmětem veřejné zakázky jsou opakované dodávky léčivých přípravků antithymocytárního imunoglobulinu pro léčbu hospitalizovaných pacientů ve schválených indikacích.
FN Motol – PEMBROLIZUMAB 100 MG
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou PEMBROLIZUMAB 100 MG, a to po dobu 48 měsíců dle Přílohy č. 1 Kupní smlouvy – Seznam zboží s jednotkovou cenou, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Léčivé přípravky s obsahem antibiotik IV
1. Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků po dobu 1 roku. 2. Dodávky jsou specifikovány a další požadavky jsou uvedeny v Příloze č. 2 - Specifikace jednotlivých částí, Příloze č. 3.1 až 3.15 - Cenová nabídka.
Léčivé přípravky pro zažívací trakt a metabolismus Ocaliva
Předmětem veřejné zakázky jsou opakované dodávky léčivých přípravků s obsahem léčivé látky acidum obeticholicum (ATC skupina A05AA04) pro léčbu ambulantních pacientů ve schválených indikacích.
FN Motol - GEMTUZUMAB OZOGAMICIN
Předmětem plnění otevřené veřejné nadlimitní zakázky jsou průběžné dodávky léčiva GEMTUZUMAB OZOGAMICIN. Kupní smlouva bude uzavřena na dobu 48 měsíců.
Léčivé přípravky s obsahem účinné látky Bevacizumab
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky Bevacizumab 25 MG/ML po dobu 2 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Specifikace požadovaných léčivých přípravků je uvedena dále v ZD a v příloze číslo 2 ZD – Cenová nabídka.
Dodávky dialyzačních koncentrátů pro hemodialýzu II
1. Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky dialyzačních koncentrátů po dobu 1 roku. 2. Dodávky jsou specifikovány a další požadavky jsou uvedeny v Příloze č. 2 - Cenová nabídka, Příloze č. 3 - Technická specifikace.
Glecaprevirum a Pibrentasvirum
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky léčivých přípravků (dále také „zboží“) dle potřeb zadavatele.
Parenterální výživa pro Jihočeské nemocnice
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky různých druhů léčivých přípravků pro parenterální výživu pro potřeby jednotlivých Jihočeských nemocnic, po dobu 2 let, a to dle specifikace a požadavků zadavatele.
Dodávka léčivých přípravků pro ÚHKT – KOVALTRY II.
Předmětem plnění jsou průběžné dodávky léčivých přípravků, a to ve skladbě a předpokládaném množství uvedeném v zadávací dokumentaci.
Dodávka léčivých přípravků pro ÚHKT – FLEBOGAMMA II.
Předmětem plnění jsou průběžné dodávky léčivých přípravků, a to ve skladbě a předpokládaném množství uvedeném v zadávací dokumentaci.
Dodávky léčivých přípravků dle ATC skupiny S01LA05 - AFLIBERCEPT pro Nemocnici České Budějovice, a.s
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků dle anatomicko-terapeuticko-chemických skupin tzv. ATC skupina S01LA05 - AFLIBERCEPT pro Nemocnici České Budějovice, a.s.
Dodávka léčivých přípravků pro ÚHKT – OCPLEX II.
Předmětem plnění jsou průběžné dodávky léčivých přípravků, a to ve skladbě a předpokládaném množství uvedeném v zadávací dokumentaci.
Dodávky diagnostického injekčního roztoku s účinnou látkou Fluorocholin
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky diagnostického injekčního roztoku s účinnou látkou Fluorocholin-(18F); blíže viz zadávací podmínky.
FN Motol - GANCIKLOVIR I
Předmětem plnění této veřejné zakázky, a to po dobu 48 měsíců dle Přílohy č. 1 Kupní smlouvy – Seznam zboží s jednotkovou cenou, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami je dodávka léčivého přípravku Gancikloviru.
Oftalmologiká pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Predmetom zákazky je dodávka liekov: " Oftalmologiká pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta BanskáBystrica č. 853/2019 vrátane dodania na miesto určenia". Predmet zákazky je rozdelený na častí. Uchádzačovi sa umožňuje predložiť ponuku na celý predmet zákazky- na všetkých 41 častí, alebo len na 1 časť predmetu zákazky ...