Léčiva, Bulharsko
Jmenuji se Elitsa a kontaktuji vás z Abimed Bulharska. Společnost Abimed zabývající se paralelním dovozem a obchodem s farmaceutickými výrobky, založená profesionály s více než 15letými zkušenostmi v oboru farmacie. V současné době hledáme nové dodavatele pro sklady v ČR a SK pro náš paralelní dovoz. Pokud se zabýváte vývozem léčiv, je zde ...
Liečivá pre krv a krvotvorné orgány
Táto skupina liekov obsahuje liečivá na riedenie krvi, znižuje náchylnosť krvi na tvorbu krvných zrazenín. Rozpúšťajú krvné zrazeniny, ktoré sa vytvorili v krvných cievach. Stabilizujú cirkulujúci objem krvi, ako náhrada plazmy. Sú indikované na liečbu nedostatku železa, používajú sa na liečbu symptomatickej anémie spôsobenej ochorením ...
Léčivé přípravky pro muskuloskeletární systém 2021
Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek, zadávaných na základě rámcové kupní smlouvy pro jednotlivé části, bude dodávka léčivých přípravků pro muskuloskeletární systém pro zajištění léčby ambulantních a hospitalizovaných pacientů zadavatele.
Dodávka léků - GIOTRIF - L01EB03
Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léku GIOTRIF - L01EB03.
Léčivé přípravky s obsahem mesalazinu
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem mesalazinu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
Dodávka léků - OFEV - L01EX09
Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léku OFEV - L01EX09
Dodávka léků - XGEVA - M05BX04
Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léku XGEVA - M05BX04.
Léčivé přípravky s obsahem ravulizumabu a upadacitinibu
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem ravulizumabu a upadacitinibu, po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
Léčivé přípravky s obsahem pemetrexedu
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem pemetrexedu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Součástí plnění předmětu veřejné zakázky je dodávka zboží do místa plnění a veškeré ostatní činnosti účastníka, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu veřejné zakázky.
FN Motol - Olaparib
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s účinnými látkami Olaparib pro potřeby FN v Motole
FN Motol - Tofacitinib
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s účinnými látkami Tofacitinib pro potřeby FN v Motole
Žlučové kyseliny a deriváty 2021
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňujících požadavky SÚKL
Dodávka nízkoosmolárnych nefrotropných RTG - kontrastných látok
Predmetom zákazky je pravidelná dodávka nízkoosmolárnych nefrotropných RTG-kontrastných látok v rozsahu verejným obstarávateľom požadovanej špecifikácie. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch. Predmet zákazky je rozdelený na 3 časti. Uchádzačovi sa umožňuje predložiť ponuku na celý predmet zákazky - na všetky 3 ...
FN Motol - Levosimendan
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivého přípravku s účinnou látkou Levosimendan.
Poskytovanie lekárnickej služby
Zásobovanie Nemocnice pre obvinených a odsúdených a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Trenčíne požadovaným sortimentom hromadne vyrábanými liečivými prípravkami, individuálne požadovanými liečivými prípravkami, dezinfekčnými a infúznymi roztokmi a biochemickými testami podľa požiadaviek odberateľa.
FN Motol - Pegaspargasa
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivého přípravku s účinnou látkou Pegaspargasa.
Léčivý přípravek s obsahem defibrotidu
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem defibrotidu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
Dodávky léků - Rituximab 2021 (Rixathon)
Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek, zadávaných na základě rámcové kupní smlouvy, bude dodávka léčivého přípravku Rixathon - L01XC02 pro léčbu pacientů ve schválených indikacích.
Dodávka léčiv ATC skupin I/2021 CB
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků rozdělených do jednotlivých anatomicko-terapeuticko-chemických skupin (tzv. ATC skupin)
Dynamický nákupní systém dodávky léčivých přípravků
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky léčivých přípravků určených ke spotřebě na klinikách a odděleních Fakultní nemocnice Bulovka.
FN Motol - Evolokumab
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s účinnými látkami Evolokumab pro potřeby FN v Motole
FN Motol - Palbociklib
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s účinnými látkami Palbociklib pro potřeby FN v Motole
Dodávky léčivého přípravku - medicinálního kyslíku plynného
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivého přípravku, stlačeného plynného medicinálního kyslíku, a to 2 litrových lahvích odlehčených s integrovaným ventilem, 5 litrových tlakových lahvích odlehčených bez integrovaného ventilu a 10 litrových tlakových lahvích odlehčených s integrovaným ventilem, vč. nájmu tlakových lahví a ...
LP s obsahem pantoprazolu
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem pantoprazolu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
Dodávka léčiva - Epinefrin+artikain, anidulafungin, linezolid, vorikonazol, natrium methyprednisolon
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků, dle aktuální potřeby zadavatele, v souladu se ZD a technickou specifikací, po dobu 4 let od účinnosti kupní smlouvy, nebo do vyčerpání hodnoty vzešlé z výběrového řízení.