Anestetiká
Anestetiká
Jiné hormony předního laloku hypofýzy a analoga 2023 - sdružený nákup
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňujících požadavky SÚKL.
Všeobecné antiinfekčné látky na systémové použitie
Predmetom zákazky je pravidelná dodávka antibiotík do Liptovskej nemocnice s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši.
CYTOSTATIKÁ - Antineoplastické činidlá pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou
Predmetom zákazky sú "CYTOSTATIKÁ - Antineoplastické činidlá pre potreby FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. RVO/2758/2022obstarávateľom požadovanej špecifikácie, vrátane dodania na miesto určenia. Predmet zákazky je rozdelený na častí. Uchádzačovi sa umožňuje predložiť ponuku na celý predmet zákazky - na všetkých 66 častí, alebo len na ...
Onasemnogenum abeparvovecum
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky léčivých přípravků dle potřeb zadavatele.
Onasemnogén abeparvovek
Liek je určený pre pacientov s 5q spinálnou muskulárnou atrofiou (SMA) s bialelickou mutáciou v géne SMNI a klinicky diagnostikovanou SMA I. typu pre pacientov s 5q SMA bialelickou mutáciou v géne SMNI a až do 3 kópií génu SMN2.
Fyziologický roztok plastová lahev
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky fyziologických roztoků s léčivou látkou Chlorid sodný v plastových lahvích pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha v souladu se zadávacími podmínkami.
Sondová enterální výživa - nutričně kompletní vysokoproteinová tekutá výživa s obsahem vlákniny
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky sondové enterální výživy - nutričně kompletní vysokoproteinová tekutá výživa s obsahem vlákniny pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha v souladu se zadávacími podmínkami.
Sondová enterální výživa - nutričně kompletní vysokoenergetická tekutá výživa s obsahem vlákniny
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky sondové enterální výživy - nutričně kompletní vysokoenergetická tekutá výživa s obsahem vlákniny pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha v souladu se zadávacími podmínkami.
Sondová enterální výživa - nutričně kompletní enterální výživa
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky sondové enterální výživy - nutričně kompletní enterální výživa na bázi hydrolyzované syrovátkové bílkoviny vhodná pro pacienty s poruchami trávení pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha v souladu se zadávacími podmínkami.
Sondová enterální výživa - nutričně kompletní tekutá výživa s obsahem vlákniny
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky sondové enterální výživy - nutričně kompletní tekutá výživa s obsahem vlákniny pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha v souladu se zadávacími podmínkami.
Sondová enterální výživa - nutričně kompletní tekutá výživa určená k dietnímu postupu
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky sondové enterální výživy - nutričně kompletní tekutá výživa určená k dietnímu postupu u pacientů s hyperglykémií a/nebo s diabetem pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha v souladu se zadávacími podmínkami.
Sondová enterální výživa - nutričně kompletní vysokoenergetická tekutá výživa
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky sondové enterální výživy - nutričně kompletní vysokoenergetická tekutá výživa určená k dietnímu postupu u pacientů s hyperglykémií a/nebo s diabetem pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha v souladu se zadávacími podmínkami.
Antiinfektiva - společné zadávání
Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou plynulé dodávky léčivých přípravků „Antiinfektiva“, na základě Rámcových smluv o obchodní spolupráci, které budou uzavřeny mezi jednotlivými zadavateli, osobami zúčastněnými na společném zadávání a vybraným dodavatelem dle potřeb jednotlivých zadavatelů po dobu 24 měsíců od podpisu příslušné Rámcové smlouvy o ...
Atezolizumab
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky léčivých přípravků dle potřeb zadavatele
FN Motol - Dynamický nákupní systém na dodávky enterální výživy
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému budou dodávky enterální výživy určené ke spotřebě pacienty Fakultní nemocnice v Motole.
Dodávky léků - ROACTEMRA 162 PEP 2023
Předmětem plnění jsou průběžné dodávky dle Přílohy č. 1 Kupní smlouvy_ Cenová nabídka, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami jsou dodávky léčivého přípravku s účinnou látkou Tocilizumab, název Roactemra - L04AC07.
Dodávky léků - ENBREL 2023
Předmětem plnění jsou průběžné dodávky dle Přílohy č. 1 Kupní smlouvy_Cenová nabídka, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami jsou dodávky léčivého přípravku Enbrel - L04AB01.
Dodávky léků - REMSIMA 2023
Předmětem plnění jsou průběžné dodávky dle Přílohy č. 1 Kupní smlouvy_Cenová nabídka, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami jsou dodávky léčivého přípravku Remsima - L04AB02.
Parenterální výživa VI. 2023
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků ze skupiny infuzních roztoků pro parenterální výživu splňujících požadavky SÚKL
Parenterální výživa VII. 2023
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků ze skupiny infuzních roztoků pro parenterální výživu splňujících požadavky SÚKL
Radiofarmaka 18F-Fluorocholin
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky radiofarmaka 18F-Fluorocholin pro humánní vyšetření metodou PET/CT, ve formě injekčního roztoku (pro i.v. podání) s objemovou aktivitou v rozsahu od 0,1 do 3 GBq/ml k referenčnímu času z objednávky, v jedné lahvičce o objemu 10 ml, (umožňující opakovaný odběr roztoku), po dobu 4 let dle aktuálních potřeb ...
FN Motol - Remdesivir II
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivého přípravku s účinnou látkou Remdesivir.
Léčivé přípravky s obsahem axitinibu
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem axitinibu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
Léčivé přípravky s obsahem alteplasy
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem alteplasy po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.