Jiná imunostimulancia II. 2022
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňujících požadavky SÚKL
FN Motol - Privigen
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků Privigen s účinnou látkou Normální lidský imunoglobulin pro intravenózní podání.
Selektivní imunosupresiva - sirolimus I.
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky sirolimus (ATC skupina L04AA10) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky.
Léčivé přípravky s obsahem kladribinu a tofacitinibu II.
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem kladribinu a tofacitinibu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
Sodná sůl heparinu
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky léčivých přípravků dle potřeb zadavatele.
LP s obsahem adalimumabu 2022
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňujících požadavky SÚKL s obsahem účinné látky adalimumab
Lieky s účinnou látkou Belimumab 2022
Predmetom zákazky je dodávka liekov pre biologickú liečbu. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky a v časti B.2 Súťažných podkladov - Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.
Brentuximab vedotín
Predmetom zákazky je dodávka liekov a liečiv pre fázu VII. na obdobie 24 mesiacov. Súčasťou dodávky liekov a liečiv sú aj služby súvisiace s dopravou na miesto určenia (spojená s vykládkou tovaru, likvidáciou obalov). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane technických špecifikácií, je uvedené v prílohe č. 1 súťažných podkladov
Selektivní imunosupresiva - everolimus I.
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky everolimus (ATC skupina L04AA18) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky.
Injekční a oplachové roztoky
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek injekčních a oplachových roztoků pro nemocniční lékárnu Nemocnice Na Homolce, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti.
LP s obsahem imatinibu 2022
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňujících požadavky SÚKL s obsahem účinné látky imatinib
LP k léčbě plicní arteriální hypertenze (PAH) VII. -Riociguat
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky Riociguat (ATC skupina C02KX05) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky.
Selektivní imunosupresiva - Ustekinumab III.
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků s obsahem monoklonální protilátky Ustekinumab (ATC skupina L04AC05) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky.
Léčivé přípravky s obsahem infliximabu
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem infliximabu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
Antivirotika HCV - Sofosbuvir - Velpatasvir I.
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků s obsahem účinných látek Sofosbuvir - Velpatasvir (ATC skupina J05AP55) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky.
Selektivní Imunosupresiva - Vedolizumab IV.
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků s obsahem monoklonální protilátky Vedolizumab (ATC skupina L04AA33) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky. Léčivo bude pacientům aplikováno intravenózně.
Léčivé přípravky s obsahem kladribinu a tofacitinibu
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem kladribinu a tofacitinibu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
Lorlatinib
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky léčivých přípravků (dále také „zboží“) dle potřeb zadavatele. Dodavatel je povinen nabídnout léčivý přípravek výhradně v uvedené síle a formě. Dodavatel je povinen podat nabídku na léčivý přípravek registrovaný v souladu se zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění ...
Roztoky a spotřební materiál pro peritoneální dialýzu
průběžné dodávky různých typů roztoků pro dialýzu a souvisejícího spotřebního zdravotnického materiálu
Přímo působící antivirotika 2022
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňujících požadavky SÚKL
Dodávka léků - PAKLITAXEL VÁZANÝ NA ALBUMIN - L01CD01
Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivého přípravku s obsahem léčivé látky PAKLITAXEL VÁZANÝ NA ALBUMIN - L01CD01.
Dodávka léků - REBIF-L03AB07
Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léku REBIF - L03AB07.
Antibakteriální látky pro systémové použití XVIII
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků pro parenterální aplikaci s obsahem účinných látek SULFAMETHOXAZOL a TRIMETHOPRIM (ATC skupiny J01EE01) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky.
Dinutuximab Beta
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky léčivých přípravků dle potřeb zadavatele
Anestetika IV.
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky trimecain hydrochlorid pro lokální anestezii - parenterální podání (ATC skupiny N01BB), určené pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky.