J01AA12 tigecyklín pre parenterálne podanie
Predmetom zákazky je dodávka liečiv na systémové použitie ničiacich baktérie. Predmet zákazky je rozdelený do 32 samostatných ucelených častí. Uchádzač môže predložiť jednu ponuku na jednu ucelenú časť alebo jednu ponuku na viacero ucelených častí alebo jednu ponuku na celý predmet zákazky (časti č. 1 - č. 32). Verejný obstarávateľ si vyhradzuje ...
Selektivní imunosupresiva - Vedolizumab V
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků pro subkutánní podání (s. c.) s obsahem monoklonální protilátky VEDOLIZUMAB (ATC skupina L04AA33) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky.
FN Motol - Aflibercept
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivého přípravku s účinnou látkou Aflibercept pro potřeby Fakultní nemocnice v Motole
FN Motol - Nintedanib
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivého přípravku s účinnou látkou Nintedanib pro potřeby Fakultní nemocnice v Motole
Léčivé přípravky s obsahem antibiotik IX
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem antibiotik po dobu 1 roku. Dodávky jsou specifikovány a další požadavky jsou uvedeny v Příloze č. 2 - Specifikace jednotlivých částí, Příloze č. 3.1 až 3.18 - Cenová nabídka.
Dodávky léků Ixekizumab - TALTZ 2021
Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek , zadávaných na základě rámcové kupní smlouvy, bude dodávka léčivého přípravku TALTZ - L04AC13.
Jiná antiepileptika 2021
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňujících požadavky SÚKL
Dodávky infuzních a oplachových roztoků 2021
DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ PRO ÚČASTNÍKY: !!! Zadávací dokumentace včetně všech příloh je vložena do 1. části !!! …………………………………………………………………………………………… Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek infuzních a oplachových roztoků včetně jejich přímého závozu do lékáren v jednotlivých odštěpných závodech Krajské zdravotní, a.s.
Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou NADROPARIN 2021
Zajištění průběžných dodávek léčivých přípravků s účinnou látkou NADROPARIN pro potřeby Krajské zdravotní, a.s. včetně jejich přímého závozu do lékáren v jednotlivých odštěpných závodech Krajské zdravotní, a.s.
Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou FINGOLIMOD 2021
Zajištění průběžných dodávek léčivých přípravků s účinnou látkou FINGOLIMOD pro potřeby Krajské zdravotní, a.s. včetně jejich přímého závozu do lékáren v jednotlivých odštěpných závodech Krajské zdravotní, a.s.
Brolucizumab, Intravitreální podání
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky léčivých přípravků dle potřeb zadavatele
Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou PALIVIZUMAB
Zajištění průběžných dodávek léčivých přípravků s účinnou látkou PALIVIZUMAB pro potřeby Krajské zdravotní, a.s. včetně jejich přímého závozu do lékáren v jednotlivých odštěpných závodech Krajské zdravotní, a.s.
Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou NOREPINEFRIN 2021
Zajištění průběžných dodávek léčivých přípravků s účinnou látkou NOREPINEFRIN pro potřeby Krajské zdravotní, a.s. včetně jejich přímého závozu do lékáren v jednotlivých odštěpných závodech Krajské zdravotní, a.s.
Dodávky léčivých přípravků k léčbě hypercholesterolémie
DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ PRO ÚČASTNÍKY: !!! Zadávací dokumentace včetně všech příloh je vložena do 1. části !!! …………………………………………………………………………………………... Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek léčivých přípravků k léčbě hypercholesterolémie pro potřeby Krajské zdravotní, a.s. včetně jejich přímého závozu do lékáren v jednotlivých ...
Léčivé přípravky s obsahem účinné látky Pembrolizumab
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky Pembrolizumab o síle 25 MG/ML po dobu 2 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Specifikace požadovaného léčivého přípravku je uvedena dále v této ZD a v příloze č. 2 této ZD Cenová nabídka. Průběžné dodávky léčivých přípravků budou uskutečňovány na základě ...
Léčivé přípravky 2022 - 2023
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků 15 ATC skupin dle specifikace a za podmínek uvedených v přílohách č. 2 (Specifikace jednotlivých částí veřejné zakázky) a č. 3 (Vzor kupní smlouvy) zadávací dokumentace.
Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou ALTEPLASA 2021
Zajištění průběžných dodávek léčivých přípravků s účinnou látkou ALTEPLASA pro potřeby Krajské zdravotní, a.s. včetně jejich přímého závozu do lékáren v jednotlivých odštěpných závodech Krajské zdravotní, a.s.
Léčivé přípravky s obsahem účinné látky Vedolizumab
Předmětem VZ jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky Vedolizumab o síle 108 MG a 300 MG po dobu 2 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Specifikace požadovaného léčivého přípravku je uvedena dále v ZD a v příloze č. 2 ZD Cenová nabídka.
Léčivé přípravky s obsahem účinné látky Enzalutamid
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky Enzalutamid o síle 40 MG po dobu 2 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Specifikace požadovaného léčivého přípravku je uvedena dále v této ZD a v příloze č. 2 této ZD Cenová nabídka. Průběžné dodávky léčivých přípravků budou uskutečňovány na základě ...
Léčivé přípravky s obsahem účinné látky Ustekinumab
Předmětem VZ jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky Ustekinumab o síle 130 MG a 90 MG po dobu 2 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Specifikace požadovaného léčivého přípravku je uvedena dále v ZD a v příloze č. 2 ZD Cenová nabídka.
Léčivé přípravky s obsahem účinné látky Pazopanib-hydrochlorid
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky Pazopanib hydrochlorid o síle 400 MG po dobu 2 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Specifikace požadovaného léčivého přípravku je uvedena dále v této ZD a v příloze č. 2 této ZD Cenová nabídka.
LP s obsahem bosentanu 2021 - sdružený nákup
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňující požadavky SÚKL s obsahem účinné látky bosentan
Dodávky léků - Bosentan -Stayveer 2021
Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek , zadávaných na základě rámcové kupní smlouvy, bude dodávka léčivého přípravku Stayveer - C02KX01.
Rámcová dohoda na dodávky léčivých přípravků Imunosupresiva
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek léčivých přípravků imunosupresiva pro nemocniční lékárnu Nemocnice Na Homolce, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti.
Karfilzomib
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky léčivých přípravků dle potřeb zadavatele