LP ze skupiny anticholinergik 2022 - sdružený nákup
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňujících požadavky SÚKL
Nákup léčiv pro Hamzovu odbornou léčebnu
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léků a ostatních léčiv na základě aktuální potřeby zadavatele pro Hamzovu odbornou léčebnu. Podrobně viz.ZD
Dodávka léků - ENHERTU - L01FD04
Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léku ENHERTU - L01FD04.
Dodávka léků - LORVIQUA - L01ED05
Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léku LORVIQUA - L01ED05.
Dodávka léků - ERLEADA - L02BB05
Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léku ERLEADA - L02BB05.
Lieky ATC skupiny B02BD02
Lieky ATC skupiny B02BD02
Lieky ATC skupiny S01AA12
Predmetom zákazky je dodanie liekov skupiny S - liečiv pre zmyslové orgány pre potreby nemocničnej lekárne Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov. Predmet zákazky je rozdelený do 31 samostatných ucelených častí. Uchádzačovi sa umožňuje predložiť ponuku na jednu časť predmetu zákazky alebo na viacero častí predmetu zákazky, alebo ...
Radiofarmakum 223Radium-dichlorid
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky radiofarmaka 223Radium-dichloridu, a to po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Radiofarmakum musí mít platnou registraci SÚKL pro ČR.
Fyziologický roztok
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky fyziologických roztoků s léčivou látkou Chlorid sodný v plastových lahvích (část 1) a plastových vacích (část 2) pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha v souladu se zadávacími podmínkami.
LP s obsahem ruxolitinibu 2022  -  sdružený nákup
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňujících požadavky SÚKL s obsahem účinné látky ruxolitinib.
Léčivé přípravky s obsahem rituximabu 1400mg
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem rituximabu 1400mg po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
Léčivé přípravky s obsahem abirateronu
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem abirateronu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
Léčivé přípravky s obsahem irinotekanu
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem irinotekanu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb účastníků společného zadávání.
Léčivé přípravky s obsahem tisagenlekleucelu
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem tisagenlekleucelu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
Glukokortikoidy 2022
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňujících požadavky SÚKL
Dialyzační roztoky
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek dialyzačních roztoků pro Nemocnici Na Homolce, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti.
Lieky ATC skupiny B02BD04
Lieky ATC skupiny B02BD04
Lieky ATC skupiny B02BD11
Lieky ATC skupiny B02BD11
Léčivý přípravek ATC skupiny L04AA31 s účinnou látkou Teriflunomid
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dodávek léčivých přípravků ATC skupiny L04AA31 s účinnou látkou Teriflunomid po dobu 2 let.
FN Motol - Cemiplimab
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivého přípravku s účinnou látkou Cemiplimab.
LP s obsahem sufentanilu 2022  -  sdružený nákup
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňujících požadavky SÚKL s obsahem účinné látky sufentanil.
Léčivý přípravek ATC skupiny V08AB10 s účinnou látkou Jomeprol
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dodávek léčivých přípravků ATC skupiny V08AB10 s účinnou látkou Jomeprol po dobu 2 let.
Opioidní anestetika
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem opioidních anestetik po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
Léčivé přípravky s obsahem beta blokátorů
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem beta blokátorů po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
Léčivé přípravky s obsahem IMATINIBU
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků obsahující účinnou látku IMATINIB (ATC skupina L01EA01), a to v předpokládaném množství a skladbě dle technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci po dobu 24 měsíců..