Léčivé přípravky pro léčbu plicní fibrózy 2020
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků určených pro dlouhodobou léčbu plicní fibrózy na zdravotnických pracovištích FN Plzeň. Celkový předpokládaný rozsah dodávek je 968 balení léčivých přípravků. Dodávky předmětu plnění budou realizovány po dobu čtyř let od podpisu kupní smlouvy na základě výsledků ukončeného zadávacího ...
Léčivý přípravek ATC B02BB01 - léčiva s účinnou látkou LIDSKÝ FIBRINOGEN
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dodávek léčivých přípravků ATC B02BB01 - léčiva s účinnou látkou LIDSKÝ FIBRINOGEN (pro intravenózní podání) v souladu s kvalitativními a technickými požadavky zadavatele a se smluvními a ostatními podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci. Jedná se o zabezpečení průběžných dodávek ...
Dodávky léčivého přípravku s účinnou látkou Cerliponasa Alfa
Předmětem plnění jsou průběžné dodávky léčivého přípravku s účinnou látkou Cerliponasa Alfa, a to ve skladbě a předpokládaném množství uvedeném v Příloze č. 5 této zadávací dokumentace. V Příloze č. 5 je rovněž technická specifikace předmětu plnění. Předmět plnění veřejné zakázky je i vymezen závazným návrhem kupní smlouvy, která tvoří přílohu ...
Antihemorhagika II
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky antihemorhagik po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
Léčivé přípravky ATC skupiny L01X s obsahem eribulinu, olaparibu, lorlatinibu a abemaciclibu
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků ATC skupiny L01X* s obsahem eribulinu, olaparibu, lorlatinibu a abemaciclibu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
HVLP - Kardiaka - 6
Předmětem veřejné zakázky, resp. jejich jednotlivých částí, jsou opakované dodávky léčivých přípravků s obsahem léčivých látek dobutamin (ATC skupina C01CA07) a levosimendan (ATC skupina C01CX08) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky.
Enterální výživa II. 2020
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky enterální výživy splňující požadavky SÚKL s vlastnostmi uvedenými v zadávací dokumentaci.
Rámcová dohoda na dodávky Infuzních přípravků
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek léčivých přípravků infuzních roztoků pro Nemocnici Na Homolce a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti.
Radiofarmaka (2020-2022) 2. vyhlášení
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky 6 druhů léčivých přípravků dle specifikace uvedené v příloze č. 2 (Specifikace jednotlivých částí veřejné zakázky) a za podmínek dle přílohy č. 3a zadávací dokumentace pro části 1 - 5 veřejné zakázky a přílohy č. 3b zadávací dokumentace pro část 6 veřejné zakázky.
Distribuce léčiv a kosmetiky, Jemen
Je nám potěšením oznámit náš zájem o vaše výrobky a naši ochotu být vaším distributorem na území Jemenu pro dlouhodobou vzájemnou výhodnou obchodní spolupráci s vaší váženou společností. Distribuujeme léčiva, zdravotnická zařízení, kosmetiku a doplňky stravy v Rep. Jemenu od 90. let a rádi bychom přidali nějaké nové dodavatele a produkty do ...
Infuzní, irigační a oplachové roztoky pro Nemocnice Plzeňského kraje 2020 - 2. vyhlášení části 3
Předmětem plnění VZ jsou průběžné dodávky balancovaných infuzních roztoků, oplachových a irigačních roztoků pro potřeby jednotlivých nemocnic (zdravotnických zařízení) Plzeňského kraje, po dobu 48 měsíců a to dle specifikace a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách.
Dodávky Léčivé přípravky k léčbě diabetu INSULINY 2020
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků k léčbě diabetu - INSULINY po dobu 1 roku.
Dynamický nákupní systém - dodávky léčivých přípravků
Toto zadávací řízení se vztahuje k zavedení DNS dle ust. § 138 a násl. zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to DNS na dodávky léčivých přípravků. Více informací viz zadávací dokumentace.
Léčivé přípravky s obsahem účinné látky Magnesii Sulfas
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky MAGNESII SULFAS, v rozsahu dle potřeb zadavatele. Bližší specifikace je uvedena v příloze č. 2 této zadávací dokumentace (Specifikace předmětu veřejné zakázky).
Léčiva pro léčbu roztroušené sklerózy
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčiv pro léčbu roztroušené sklerózy po dobu 3 let.
Poptávám produkty na ustálení RS
Dobrý den, dcera má zatím nepotvrzenou roztroušenou sklerozu, po mozkové mrtvici 46l, poradíte mi prosím co máte na ustálení této nemoci? Děkuji Pokorná
Enterální výživa I. 2020
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky enterální výživy splňující požadavky SÚKL.
Dodávky radiofarmak NaF, FLT A FCh pro pozitronovou emisní tomografii pro NNH
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek radiofarmak pro Nemocnici Na Homolce.
Glekaprevir a pibrentasvir
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s léčivou látkou Glekaprevir a pibrentasvir pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha v souladu se zadávacími podmínkami.
Elbasvir a grazoprevir
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s léčivou látkou Elbasvir a grazoprevir pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha v souladu se zadávacími podmínkami.
Léčivé přípravky pro krev - kombinace koagulačních faktorů III
Předmětem veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, jsou opakované dodávky léčivých přípravků s obsahem léčivých látek ze skupiny koagulačních faktorů (ACT skupina B02BD01) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky.
ZUUL - očkovací látky 2021
postupná dodávka očkovacích látek (zboží) určených pro očkování fyzických osob (dospělých i dětí) v souladu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR číslo 537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem ve znění platném ke dni zahájení zadávacího řízení a dodávaných na jednotlivá pracoviště zadavatele uvedená v dílčí žádance. Rozsah očkovacích ...
FN Motol -  Antithrombin III
Předmětem plnění otevřené veřejné nadlimitní zakázky jsou průběžné dodávky léčivého přípravku s účinnou látkou Antithrombin III. Smlouva bude uzavřena na dobu 48 měsíců.
FN Motol -  Avelumab
Předmětem plnění otevřené veřejné nadlimitní zakázky jsou průběžné dodávky léčivého přípravku s účinnou látkou Avelumab. Smlouva bude uzavřena na dobu 48 měsíců.
Očkovacie látky proti kliešťovej encefalitíde pre dospelých
Predmetom zákazky je nákup očkovacích látok proti kliešťovej encefalitíde spolu s ich dodávkou do miesta plnenia v súlade s požiadavkami na ich odbornú manipuláciu.