Léčivé přípravky s obsahem dimethyl-fumarátu
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem dimethyl-fumarátu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb účastníků společného zadávání.
Léčivé přípravky s obsahem antithymocytárního imunoglobulinu
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem antithymocytárního imunoglobulinu po dobu 2 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
Lieky ATC skupiny B02BD02
Lieky ATC skupiny B02BD02
Dodávky léčivých přípravků dle ATC skupiny J05AR18
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků dle anatomicko-terapeuticko-chemických skupin tzv. ATC skupina J05AR18 - EMTRICITABIN, TENOFOVIR-ALAFENAMID, ELVITEGRAVIR A KOBICISTAT pro Nemocnici České Budějovice, a.s.
FN Motol - Dodávky enterální výživy II
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky enterální výživy, a to po dobu 48 měsíců dle Přílohy č. 1 Kupní smlouvy – Seznam zboží s jednotkovými cenami
Léčivé přípravky s obsahem ATB, ATC skupiny J01 a J02
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky antibiotik po dobu 3 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
Léčivé přípravky s obsahem antineovaskularizačních látek
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem antineovaskularizačních látek po dobu 4 let dle aktuálních potřeb účastníků společného zadávání.
Idelalisibum III
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky léčivých přípravků (dále také „zboží“) dle potřeb zadavatele na dobu 2 let.
Léčivé přípravky s obsahem účinné látky Ranibizumab
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky Ranibizumab 10 MG/ML po dobu 2 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Specifikace požadovaných léčivých přípravků je uvedena dále v ZD a v příloze č. 2 ZD – Cenová nabídka.
Dasatinibum
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky léčivých přípravků (dále také „zboží“) dle potřeb zadavatele na dobu 4 let.
Léčivé přípravky s obsahem účinné látky Ustekinumab
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky Ustekinumab 130 MG a 90 MG po dobu 2 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Specifikace požadovaných léčivých přípravků je uvedena dále v ZD a v příloze č. 2 ZD – Cenová nabídka.
FN Motol – TRASTUZUMAB EMTANSIN
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou TRASTUZUMAB EMTANSIN, a to po dobu 48 měsíců
Dodávky léčivých přípravků dle ATC skupiny L01XC13 - PERTUZUMAB pro Nemocnici České Budějovice, a.s.
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků dle anatomicko-terapeuticko-chemických skupin tzv. ATC skupina L01XC13 - PERTUZUMAB pro nemocnici České Budějovice, a.s.
FN Motol – NADROPARIN
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou NADROPARIN, a to po dobu 48 měsíců.
Lieky ATC skupiny B02BD08
Lieky ATC skupiny B02BD08.
FN Motol - VANDETANIB III
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou VANDETANIB pro potřeby FN Motol, a to po dobu 24 měsíců.
Poskytování služby distribuce léčiv pro Jihočeské nemocnice, a.s.
Předmětem Rámcové dohody je stanovení rámcových podmínek , za kterých budou vybraní dodavatelé poskytovat jednotlivým nemocnicím Jihočeského kraje službu distribuce zboží pro průběžnou dodávku léčivých přípravků, zdravotnických prostředků a dalšího zboží obvykle prodávaného v lékárnách, které nemocnice Jihočeského kraje pořizují od vybraných ...
Dodávka léčivých přípravků dle ATC skupiny L01XE26 - KABOZANTINIB pro Nemocnici České Budějovice
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků dle anatomicko-terapeuticko-chemických skupin tzv. ATC skupina L01XE26 - KABOZANTINIB pro Nemocnici České Budějovice, a.s.
Léčivé přípravky s obsahem subkutánních a intramuskulárních imunoglobulinů II
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem subkutánních a intramuskulárních imunoglobulinů po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
Všeobecné antiinfekčné lieky
Všeobecné antiinfekčné lieky pre potreby FNsP Žilina.
FN Motol - Alemtuzumab III
Předmětem plnění této veřejné zakázky je průběžná dodávka léčivého přípravku ALEMTUZUMAB, pro potřeby FN Motol.
Lieky a liečivá
Predmetom zákazky je dodávka liekov a liečiv pre potreby verejného obstarávateľa.
Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou ANTIBIOTIKUM CEFALOSPORINOVÉ ŘADY a KARBAPENEMY
Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek léčivých přípravků s účinnou látkou ANTIBIOTIKA CEFALOSPORINOVÉ ŘADY A KARBAPENEMY (dále jen „léčivé přípravky“) pro potřeby Krajské zdravotní, a.s., jako poskytovatele zdravotních služeb (nikoliv pro potřeby dalšího prodeje/výdeje), včetně jejich přímého závozu do lékáren v jednotlivých ...
Antivirotika k léčbě infekce HCV 2019
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňující požadavky SÚKL
Dodávka léčivých přípravků k léčbě HIV
Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek léčivých přípravků k léčbě HIV (dále jen „léčivé přípravky“) pro potřeby Krajské zdravotní, a.s., jako poskytovatele zdravotních služeb (nikoliv pro potřeby dalšího prodeje/výdeje), včetně jejich přímého závozu do lékáren v jednotlivých odštěpných závodech Krajské zdravotní, a.s., uvedených ...