Léčivé přípravky s obsahem antibiotik VII
1. Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem antibiotik po dobu 1 roku. 2. Dodávky jsou specifikovány a další požadavky jsou uvedeny v Příloze č. 2 - Specifikace jednotlivých částí, Příloze č. 3.1 až 3.10 - Cenová nabídka.
Léčivé přípravky s obsahem účinné látky Ruxolitinib-fosfát
Předmětem VZ jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky Ruxolitinib-fosfát 5 MG, 15 MG a 20 MG po dobu 2 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Specifikace požadovaných léčivých přípravků je uvedena v ZD a v příloze č. 2 ZD - cenová nabídka.
Léčivé přípravky s obsahem účinné látky Lidský fibrinogen
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem léčivé látky Lidský fibrinogen po dobu dvou let.
Léčivé přípravky s obsahem účinné látky DENOSUMAB
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem léčivé látky DENOSUMAB o síle 120 mg po dobu 2 let.
Léčivé přípravky s obsahem antibiotik V
1. Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem antibiotik po dobu 1 roku. 2. Dodávky jsou specifikovány a další požadavky jsou uvedeny v Příloze č. 2 - Specifikace jednotlivých částí, Příloze č. 3.1 až 3.17 - Cenová nabídka.
Léčivé přípravky s obsahem účinné látky ROMIPLOSTIM
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky ROMIPLOSTIM o síle 250 MCG po dobu 2 let.
LP s obsahem albuminu 5% 250ml
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem albuminu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
Dodávka  léků - Inhalační anestetika - N01AB07, N01AB08
Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léků - INHALAČNÍ ANESTETIKA - N01AB07, N01AB08 a bezplatné zapůjčení příslušných odpařovačů (blíže zadávací dokumentace).
Léčivé přípravky s obsahem antibiotik VI
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem antibiotik po dobu 1 roku. Dodávky jsou specifikovány a další požadavky jsou uvedeny v Příloze č. 2 Specifikace jednotlivých částí, Příloze č. 3.1 až 3.8 Rozdělení veřejné zakázky na části Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením zákona rozdělena na 8 částí podle ...
Lieky a liečivá 2020
Predmetom zákazky je dodávka liekov a liečiv pre potreby verejného obstarávateľa.
Přípravky pro léčbu onkologických onemocnění
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky přípravků pro léčbu onkologických onemocnění po dobu 3 let. Veřejná zakázka je rozdělená na 6 části.
Inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru alfa
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky přípravků - Inhibitory TNF-alfa pro stávající pacienty a nově zařazené po dobu 2 let. Veřejná zakázka je rozdělená na 9 části.
LP z ATC B02B -  jiná hemostatika 2020
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňující požadavky SÚKL
Dodávka léků - ROACTEMRA - L04AC07
Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léku ROACTEMRA - L04AC07.
Antikoagulancia 2020
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňující požadavky SÚKL
FN Motol - Triptorelin
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou léčivé přípravky s účinnou látkou Triptorelin, v lékové formě jako prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi s prodlouženým uvolňováním, ATC: L02AE04.
FN Motol - Dexmedetomidin
Předmětem plnění této veřejné zakázky je léčivý přípravek s účinnou látkou Dexmedetomidin, v lékové formě INF CNC SOL, ATC: N05CM18.
Dodávka léků - STIVARGA - L01XE21
Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léku STIVARGA - L01XE21.
Dodávka léků - PLEGRIDY - L03AB13
Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léku PLEGRIDY - L03AB13.
FN Motol - Enoxaparin
Předmětem plnění této veřejné zakázky je léčivý přípravek s účinnou látkou Enoxaparin, v lékové formě jako injekční roztok INJ SOL, ATC: B01AB05.
Léčiva pro Hamzovu odbornou léčebnu na 2020-2022
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léků a ostatních léčiv na základě aktuální potřeby zadavatele pro Hamzovu odbornou léčebnu. Podrobně viz.ZD
FN Motol - Meropenem
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou léčivé přípravky s účinnou látkou Meropenem ve formě prášku pro injekční/infuzní roztok, ATC: J01DH02.
Léčivý přípravek ATC skupiny V08AB10 s účinnou látkou Jomeprol
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dodávek léčivých přípravků ATC skupiny V08AB10 léčiva s účinnou látkou Jomeprol. Jedná se o zabezpečení průběžných dodávek předmětu plnění do místa plnění, po dobu 2 let, na základě aktuálních potřeb jednotlivých pracovišť zadavatele.
Dodávka léků - JEVTANA - L01CD04
Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léku JEVTANA - L01CD04.
Dodávka léků - ENBREL - L04AB01
Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léku ENBREL - L04AB01