FN Motol - Risankizumab II
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivého přípravku s účinnou látkou Risankizumab.
Léčivé přípravky s obsahem antibiotik II
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem antibiotik II. po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
Zajištění komplexní dodávky a distribuce léčivých přípravků obsahujících očkovací látky
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění komplexní dodávky a distribuce léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro pravidelná očkování na období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2025, ve smyslu vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů, podle antigenního složení očkovacích látek ...
Léčivé přípravky s obsahem kyseliny ursodeoxycholové a kyseliny obeticholové
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem kyseliny ursodeoxycholové a kyseliny obeticholové, po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
Dodávky očkovací látky proti virové hepatitidě B k provedení zvláštního očkování
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na dodávky očkovacích látek k provedení zvláštního očkování fyzických osob pro roky 2021 - 2023 proti virové hepatitidě typu B v souladu s vyhláškou č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů. Součástí plnění je i zajištění ...
LP s obsahem Nivolumabu 2021
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňujících požadavky SÚKL s obsahem účinné látky nivolumab.
Antivirotika k léčbě infekce HCV II. 2021
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňujících požadavky SÚKL.
Dodávky léčivých přípravků pro kardiovaskulární systém - společné zadávání
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou plynulé dodávky léčivých přípravků pro kardiovaskulární systém níže uvedené specifikace na základě Smluv o obchodní spolupráci, které budou uzavřeny mezi jednotlivými zadavateli - osobami zúčastněnými na společném zadávání, dle níže uvedené identifikace, a vybraným dodavatelem dle potřeb jednotlivých ...
Léčivý přípravek s obsahem dexmedetomidinu
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem dexmedetomidinu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
Brodalumab
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s léčivou látkou Brodalumab pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha a Vojenské nemocnice Olomouc v souladu se zadávacími podmínkami.
Lamivudin a dolutegravir
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s léčivou látkou Lamivudin a dolutegravir pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha v souladu se zadávacími podmínkami.
Kyselina aminolevulová
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s léčivou látkou Kyselina aminolevulová pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha v souladu se zadávacími podmínkami.
Inhibitory protonové pumpy a LP s obsahem rivaroxabanu
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňujících požadavky SÚKL
Antivirotika k léčbě infekce HCV 2021
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňujících požadavky SÚKL
FN Motol - Brentuximab Vedotin
Dodávky LP s účinnou látkou Brentuximab Vedotin.
Anagrelid
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky léčivých přípravků (dále také „zboží“) dle potřeb zadavatele.
Dodávka léčiva - Altepláza, ampicilin a sulbaktam, klaritromycin; parenterální
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků, dle aktuální potřeby zadavatele, v souladu se ZD a technickou specifikací, po dobu 4 let od účinnosti kupní smlouvy, nebo do vyčerpání hodnoty vzešlé z výběrového řízení.
LP s obsahem epoprostenolu 2021
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňujících požadavky SÚKL s obsahem účinné látky epoprostenol
Vitamín D - Calcitriol I
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků obsahujících léčivou látku Calcitriol (ATC skupina A11CC04) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky.
FN Motol - Ivakaftor 75 mg, Tezakaftor 50 mg, Elexakaftor 100 mg
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivého přípravku s účinnými látkami Ivakaftor 75mg, Tezakaftor 50mg, Elexakaftor 100mg.
Cytostatika 2021-II
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků určených pro terapii zhoubných onemocnění v celkovém předpokládaném objemu 327 540 jednotlivých dávek léčivých přípravků. Přípravky jsou určeny pro poskytování zdravotní péče na zdravotnických pracovištích FN Plzeň. Dodávky předmětu plnění budou realizovány po dobu tří let od podpisu ...
Selektivní imunosupresiva - Vedolizumab IV
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků pro subkutánní podání (s. c.) s obsahem monoklonální protilátky VEDOLIZUMAB (ATC skupina L04AA33) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky.
Léčivé přípravky 2021-II
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků určených pro terapii závažných chronických onemocnění v celkovém předpokládaném objemu 68 416 jednotlivých dávek léčivých přípravků. Přípravky jsou určeny pro poskytování zdravotní péče na zdravotnických pracovištích FN Plzeň. Dodávky předmětu plnění budou realizovány po dobu čtyř let od ...
Očkovací látky 2021 - 2023 - II
Předmětem veřejné zakázky zadávaných na základě rámcové dohody jsou průběžné dodávky očkovacích látek pro zabezpečení vakcinace příslušníků rezortu MO.
Antibakteriální látky pro systémové použití XV
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků obsahující antimikrobiální látky z různých ATC skupin antibiotik (J01AA12, J01XB01, J01FA09, J01DH51, J01DH02) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky.