FN Motol - Dupilumab II
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s účinnými látkami Dupilumab.
FN Motol -  Ipilimumab II
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou Ipilimumab.
Dodávky léků - Upadacitinib - L04AA44
Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek, zadávaných na základě rámcové kupní smlouvy, bude dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou Upadacitinib, název RINVOQ - L04AA44 pro léčbu pacientů ve schválených indikacích.
FN Motol - Dupilumab II
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s účinnými látkami Dupilumab
Antidiabetika - insuliny a kombinace II. - Apidra, Toujeo
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků s obsahem léčivých látek z ATC skupin A10AB06, A10AE04 pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky.
Léčivé přípravky pro kardiovaskulární systém XII.  - Iloprost
Předmětem veřejné zakázky jsou opakované dodávky léčivých přípravků z ATC skupiny B01AC11 s obsahem léčivé látky ILOPROST pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky.
Vodorozpustné nízkoosmolární a isoosmolární nefrotropní rtg-kontrastní látky
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky kontrastních látek splňující požadavky SÚKL
Antibakteriální látky pro systémové použití XII.
Předmětem veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, jsou opakované dodávky léčivých přípravků obsahující léčivé látky cefepim, piperacilin - tazobaktam a ciprofloxacin (ACT skupiny J01DE01, J01CR05, J01MA02) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky.
FN Motol - IVAKAFTOR TEZAKAFTOR II.
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivého přípravku s účinnou látkou IVAKAFTOR TEZAKAFTOR.
FN Motol -  Apremilast
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou Apremilast.
LP z ATC L02BA 2020
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňující požadavky SÚKL
L01A Alkylační látky 2020
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňující požadavky SÚKL
Benepali-stávající pacienti
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky léčivých přípravků dle potřeb zadavatele.
Humira - stávající pacienti
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky léčivých přípravků dle potřeb zadavatele.
Cladribin
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky léčivých přípravků dle potřeb zadavatele.
Cytostatika I
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky cytostatik po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
Antivirotika II
Předmětem zadávacího řízení je v každé části uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky léčivých přípravků dle potřeb zadavatele.
Léčivé přípravky s obsahem pertuzumabu a trastuzumabu emtansinu
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem pertuzumabu a trastuzumabu emtansinu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
FN Motol -  Lidský fibrinogen
Předmětem plnění otevřené veřejné nadlimitní zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou lidský fibrinogen. Smlouva bude uzavřena na dobu 48 měsíců.
FN Motol - Lidský inhibitor C1 - Esterasy
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivého přípravku s účinnou látkou Lidský inhibitor C1 - Esterasy.
Nukleosidy a nukleotidy 2020
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňující požadavky SÚKL
Léčivé přípravky s obsahem inzulinů a antidiabetik
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem inzulinů a antidiabetik po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
Léčivý přípravek ATC J05AP57, léčiva s účinnou látkou GLEKAPREVIR (GLECAPREVIRUM) a PIBRENTASVIR
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dodávek léčivých přípravků ATC J05AP57, léčiva s účinnou látkou GLEKAPREVIR (GLECAPREVIRUM) a PIBRENTASVIR (PIBRENTASVIRUM) v souladu s kvalitativními a technickými požadavky zadavatele a se smluvními a ostatními podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci. Jedná se o zabezpečení ...
Extrakty alergenů 2020
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňující požadavky SÚKL
Ropeginterferon alfa-2b
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky léčivých přípravků dle potřeb zadavatele.