Doplnenie komplexného monitorovacieho systému pre pacientov v akútnom stave
Doplnenie komplexného monitorovacieho systému pre pacientov v akútnom stave vrátane súvisiacich služieb (KAIM, urgent) pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Angiografický systém s príslušenstvom pre invazívnu kardiológiu - Optický koherentný tomograf
Predmetom zákazky je dodanie 1 ks optického koherentného tomografu pre potreby Kardiocentra Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov. Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný a nerepasovaný, v bezchybnom stave a musí zodpovedať všetkým požiadavkám platných právnych predpisov Slovenskej republiky pre účely používania v ...
Spinálna plne-endoskopická 4K zostava s príslušenstvom vrátane súvisiacich služieb
Spinálna plne-endoskopická 4K zostava s príslušenstvom vrátane súvisiacich služieb pre potreby Neurochirurgickej kliniky SZU Súčasťou predmetu zákazky sú súvisiace služby: -dodanie prístrojovej techniky na určené miesto, -inštalácia, -funkčná skúška, -protokolárne prevzatie a odovzdanie prístrojovej techniky, -odovzdanie ...
Dočasná epikardiálna stimulačná elektróda TME
Dočasné stimulačné elektródy na stimuláciu srdca s možnosťou bipolárnej stimulácie pri použití jednej elektródy s príslušenstvom. Podrobný opis predmetu zákazky, tvorí časť súťažných podkladov B.2 Opis predmetu zákazky.
Vrtáky kuličkové k vrtačce Midas Rex
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky vrtáků kuličkových k vrtačce Midas Rex.
Ventilátory pro invazivní i neinvazivní UPV
Předmětem plnění je dodávka pěti nových nepoužitých ventilátorů pro invazivní i neinvazivní UPV a čtyř nových nepoužitých transportních ventilátorů, včetně souvisejícího vybavení a příslušenství. Součástí plnění je doprava, instalace, zaškolení obsluhy a bezplatný záruční servis.
Sterilizační kontejnery COS - instrumentárium COS
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nové, dosud nepoužité zdravotnické techniky: instrumentária COS vč. sterilizačních kontejnerů COS a zajištění záručního servisu v délce 24 měsíců.
Dodávky SZM - Dodávky Elektrofyziologie VI. ablačních katetrů pro 3D mapování a ablaci
Předmětem této veřejné zakázky jsou opakované dodávky speciálního zdravotnického materiálu (SZM) v souladu se zákonem o zdravotnických prostředcích v platném znění (dále jen „Zákon o zdravotnických prostředcích“), a to ablačních katetrů vč. příslušenství sloužících k mapování srdečních arytmií, potřebných k léčbě pacientů s poruchami srdečního ...
Sterilizátory pro Oblastní nemocnici Jičín
Předmětem veřejné zakázky je dodání, instalace a kompletní uvedení do provozu 2 ks parních 73l sterilizátorů, 1 ks parního 160l sterilizátoru a 1 ks horkovzdušného 222l sterilizátoru, to vše pro nové prostory novostavby pavilonu „A“ Oblastní nemocnice Jičín („ONJ“). Součástí předmětu veřejné zakázky je též poskytování bezplatného komplexního ...
Mycí a dezinfekční automat laboratorního skla pro Oblastní nemocnici Jičín
Předmětem veřejné zakázky (VZ) je dodání, instalace a kompletní uvedení do provozu 1 ks mycího a dezinfekčního automatu laboratorního skla pro nové prostory novostavby pavilonu „A“ Oblastní nemocnice Jičín (ONJ). Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky s požadovanými minimálními technickými parametry je uvedena v Příloze č. 1 Zadávacích ...
ReactEU-98-KV_Monitorovací systém + centrála (OARIM)
Předmět veřejné zakázky „ReactEU-98-KV_Monitorovací systém + centrála (OARIM)“ zahrnuje dodávku 4 ks monitorů vitálních funkcí, 4 ks multiparametrických modulů a 1 ks centrálního monitoru pro KKN, nemocnici v Karlových Varech.
REACT-EU 98 - Skiaskopické RTG přístroje s C-ramenem pro Krajskou zdravotní, a.s.
Předmětem této veřejné zakázky je dodání nových zdravotnických prostředků přístrojového charakteru - dvou kusů RTG přístrojů na zdravotnické pracoviště Krajské zdravotní, a.s., spolu s odpovídajícím příslušenstvím. Pozáruční servis na dobu 96 měsíců.
Odborná údržba mycích, dezinfekčních a sterilizačních přístrojů polních nemocnic Agentury vojenského zdravotnictví
Předmětem plnění VZ je provedení odborné údržby mycích, dezinfekčních a sterilizačních přístrojů polních nemocnic Agentury vojenského zdravotnictví dle přiložené zadávací dokumentace, čj, MO 269270/2023-551200.
Dodávky spotřebního materiálu, nitrodřeňových hřebů a šroubů na zlomeniny proximálního humeru
Předmětem plnění VZ jsou průběžné dodávky veškerého spotřebního materiálu pro osteosyntézu dvou až čtyř úlomkových zlomenin horního konce pažní kosti pro krátký hřeb a dále pro osteosyntézu příčných, krátkých šikmých a spirálních zlomenin diafýzy pažní kosti pro dlouhý hřeb. Více viz zadávací podmínky.
Odborná údržba obecných zdravotnických prostředků polních nemocnic Agentury vojenského zdravotnictví
Předmětem plnění VZ je provedení odborná údržba obecných zdravotnických prostředků polních nemocnic Agentury vojenského zdravotnictví II. dle přiložené zadávací dokumentace, čj. MO 252659/2023-551200.
REACT-EU 98 - Operační světla - Most, Rumburk
Předmětem této veřejné zakázky je dodání stropních operačních svítidel pro Nemocnici Most, o.z. a Nemocnici Rumburk, spolu s odpovídajícím příslušenstvím.
Pořízení vybavení pro nemocnici Rychnov nad Kněžnou I.
Předmětem této veřejné zakázky, kterou zadavatel rozdělil na 5 částí, je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických přístrojů a zařízení s cílem vybavení (modernizace a obnovy) pracoviště nemocnice Oblastní nemocnice Náchod a.s. souborem zdravotnických prostředků přístrojového charakteru.
REACT EU - vybavení centrální sterilizace
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a servis: • první část veřejné zakázky - 2 ks prokládacích parních sterilizátorů, • druhá část veřejné zakázky - 3 ks prokládacích mycích a desinfekčních automatů vč. příslušenství s kapacitou každý 10-12 DIN sít
Monitorovací systém
Předmětem plnění je dodávka nových nepoužitých monitorovacích systémů pro oddělení intenzivní péče Nemocnice Jihlava, včetně souvisejícího vybavení a příslušenství. Součástí plnění je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy a bezplatný záruční servis.
Defibrilátor s monitorací
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nové, dosud nepoužité zdravotnické techniky: 7 ks defibrilátorů s monitorací včetně příslušenství a zajištění záručního servisu v délce 24 měsíců.
Operační svítidla
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických prostředků_7 ks operačních svítidel pro použití na centrálních operačních sálech zadavatele. Součástí předmětu plnění je doprava do sídla zadavatele, montáž - uvedení do provozu a provedení potřebných zkoušek k uvedení do ...
Elektrokardiografické přístroje
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka zdravotnických prostředků_28 ks elektrokardiografických přístrojů. Součástí předmětu plnění je doprava do sídla zadavatele, montáž - uvedení do provozu a provedení potřebných zkoušek k uvedení do provozu dle platné legislativy, instruktáž obsluhy v souladu s platnou ...
Přístroje 2022 - II.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka Hybridní gama kamery SPECT/CT se dvěma plně digitálními detektory (1ADC/1 PMT) a s integrovaným plně diagnostickým CT zařízením pro transmisní korekci atenuace a pro pořizování CT obrazů za účelem obrazové fúze a lokalizace a diagnostických CT obrazů, zejména pro kardiologii a onkologii, s výpočetním systémem, ...
Dynamický nákupní systém na dodávky lůžek, matrací, stolků a evakuačních podložek 2023 - 2026
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v rámci DNS jsou dodávky nemocničních a pečovatelských lůžek, matrací, nočních nebo jídelních stolků a evakuačních podložek, dle potřeb pověřujících zadavatelů. Nemocniční a pečovatelská lůžka, matrace, pacientské stolky a evakuační podložky budou nové, dříve nepoužívané. Předmět, technické podmínky, ...
Zdravotnické přístroje pro Stodská nemocnice, a.s. - ostatní technika - část 1 - kontejnery
dodávka 9 ks kontejnerů na operační nástroje a 3 ks sít do kontejnerů