Dodávka přístrojů pro fyzikální medicínu a rehabilitaci opakované znovuvyhlášení částí 2 a 6
Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístrojů pro fyzikální medicínu a rehabilitaci. Veřejná zakázka je rozdělena do 2 částí. Část 2: Elektroultrazvukový přístroj typ I. Část 6: Diatermie Účastník může podat svou nabídku do kterékoliv části veřejné zakázky i do všech částí veřejné zakázky. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je ...
UZV sondy
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání šesti ultrazvukových sond. Součástí dodávky přístrojů je i kompletní instalace, montáž a uvedení do provozu včetně instruktáže. Veřejná zakázka (VZ) je rozdělená na 4 samostatné části: Část 1 VZ - Lineární ultrazvuková sonda Část 2 VZ - Lineární ultrazvuková sonda II Část 3 VZ - Jícnová ...
Dodávka CT vč. následného servisu
Předmětem této VZ je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu požadovaného zdravotnického prostředku CT skeneru v sídle zadavatele (tj. oddělení radiodiagnostiky v I. nadzemním podlaží v budově /pavilonu F), a následného full servisu po dobu 8 let ode dne uplynutí záruky.
Digitálny RTG systém
Predmetom zákazky je dodanie digitálneho RTG systému v počte 1 ks. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovanej technickej špecifikácie je uvedené v časti "B.1 Opis predmetu zákazky".
Systém pro katetrizační léčbu trikuspidální chlopně pomocí svorky cípů chlopně transvenózním přístup
Systém pro katetrizační léčbu trikuspidální chlopně pomocí svorky cípů chlopně transvenózním přístupem na bijícím srdci určený pro léčbu významné trikuspidální regurgitace u pacientů, kteří nejsou vhodní pro kardiochirurgickou operaci.
Systém pro transkatetrovou implantaci mitrální chlopně apikálním přístupem na bijícím srdci
Systém pro transkatetrovou implantaci mitrální chlopně apikálním přístupem na bijícím srdci určený pro léčbu významné mitrální regurgitace u pacientů, kteří nejsou vhodní pro kardiochirurgickou operaci nebo katetrizační léčbu pomocí mitrální svorky.
Generátor s hybridní technologií
Předmětem veřejné zakázky je: • Dodávka 1 kusu generátoru s hybridní technologií a odsávačky chirurgického kouře dle minimálních technických požadavků zadavatele. Musí jít o nové nerepasované přístroje a zařízení. • Uzavření Rámcové kupní smlouvy na dodávku zdravotnického spotřebního materiálu ke generátoru a odsávačce na dobu ...
Infuzní technika
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nové infuzní techniky pro centrální urgentní příjem Orlickoústecké nemocnice včetně uzavření smlouvy na provádění pozáručních bezpečnostně technických kontrol po dobu 8 let. Součástí předmětu plnění jsou dodávky spotřebního materiálu, infuzních setů kompatibilních s nabízenou infuzní technikou po dobu 10 ...
Vozidlo RLP
Predmetom zákazky je dodanie technického a materiálneho vybavenia záchrannej zdravotnej služby Fakultnej nemocnice AGEL Skalica a.s. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je obsiahnutá v súťažnych podkladoch a ich prílohách.
Materiálno technické vybavenie pre COVID19 - Medicínske prístroje a zariadenia
1. Predmetom zákazky je dodanie tovaru - medicínskych prístrojov a zariadení a poskytnutie s tým súvisiacich služieb (ďalej len "predmet zákazky"). 2. Predmet zákazky je rozdelený na deväť samostatných častí. 3. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Prílohu č. B.1 súťažných podkladov.
FN Hradec Králové - Ultrazvukové diagnostické přístroje včetně zajištění pozáručních činností
Předmětem veřejné zakázky je dodávka celkem 9 ks ultrazvukových diagnostických přístrojů včetně jejich příslušenství (vč. sond), které budou využity jako náhrada za stávající zdravotnické prostředky. Součástí předmětu plnění je dále pro dodané ZP zajištění pozáručních činností na dobu neurčitou.
FN Motol - Zajištění oprav a servis přístrojů Philips
Zajištění oprav a servis přístrojů Philips
Zajištění ventilační podpory na vybraných klinikách včetně záručního servisu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks tryskového ventilátoru včetně příslušenství pro Plicní kliniku zadavatele, dodávka 1 ks transportního ventilátoru včetně příslušenství pro IV. interní hematologickou kliniku zadavatele a dodávka celkem 4 ks stacionárních ventilátorů vč. příslušenství pro Kardiochirurgickou kliniku zadavatele. Dále je ...
Výpočetní tomograf - CT
Předmětem této veřejné zakázky je: a)dodávka nového (nikoliv repasovaného) zdravotnického prostředku - 1 ks systému výpočetní tomografie b)provádění pozáručního autorizovaného servisního zabezpečení CT přístroje, a to minimálně periodických bezpečnostně technických kontrol včetně odborné preventivní
Dodávka a instalace endoskopické zdravotnické techniky včetně pozáručního servisu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů, záruční servis včetně uzavření servisní smlouvy pro zajištění pozáručního servisu a dodávky spotřebního materiálu (1.část). Nabízené přístroje musí splňovat minimální technické parametry uvedené v technické specifikaci, příloha č. 2 ZD.
Dodávky jednorázových flexibilních kryosond pro kryobiopsii při bronchoskopii
•Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky jednorázových flexibilních kryosond, které jsou indikovány pro kryobiopsii při bronchoskopii. Požadované kryosondy musí být plně kompatibilní s ERBECRYO 2. Předmět plnění veřejné zakázky (VZ) je i vymezen závazným návrhem smlouvy, která tvoří přílohu zadávacích podmínek.
Provázané monitorovací systémy NMB
Předmětem zakázky je dodávka provázaného monitorovacího systému skládajícího se z monitorů vitálních funkcí, transportních monitorů vitálních funkcí, centrálních stanic a telemetrických jednotek, jejichž specifikace je uvedena v Příloze č. 1 kupní smlouvy, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Součástí předmětu plnění je i pozáruční ...
Dodávka ventilátorů a anesteziologických přístrojů pro oddělení ARO Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 3 ks ventilátorů a 3 ks anesteziologických přístrojů a 1 ks transportního ventilátoru pro oddělení ARO Nemocnice Český Krumlov, a.s. dle požadavků zadavatele (dle zadávací dokumentace, vč. příloh a uvedení do řádného provozu, vč. předání veškeré dokumentace nezbytné k řádnému užívání předmětu veřejné ...
Spotrebný materiál pre prípravu 68Ga označených rádiofarmák
Predmetom zákazky je nákup a dodávka predmetu zmluvy: Spotrebný materiál pre prípravu 68Ga označených rádiofarmák. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
Ultrazvukový prístroj  pre rádiologické oddelenie NÚDCH
Predmetom zákazky je dodanie, montáž a zaškolenie personálu ultrazvukových prístrojov pre potreby NUDCH.
Izolátor pro přípravu radiofarmak PET
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 2 kusů stíněného izolátoru pro přípravu radiofarmak včetně příslušenství, kompatibilním s 68Ga generátorem a poloautomatickou dávkovačkou (µDDSA- Tema Sinergie) a s prostorem pro umístění syntetizační jednotky pro Kliniku nukleární medicíny, pracoviště PET/CT ve Fakultní ...
Aplikační křesla, multifunkční křesla
Předmětem veřejné zakázky je dodávka aplikačních a multifunkčních křesel v množství, dle specifikace a za podmínek uvedených v příloze 2 (Vzor kupní smlouvy) a dále poskytnutí a poskytování služeb v rozsahu a za podmínek uvedených v téže příloze.
PET/CT
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu nového PET/CT systému, a to včetně nutných instalačních úprav, technologického rozvaděče, dalších nutných technologií k provozu (např. chladící jednotka), a to dle minimálních technických podmínek, které jsou uvedeny v příloze č. 2 této zadávací dokumentace. Systém bude používán ...
Multidetektorový CT přístroj
Předmětem veřejné zakázky je dodávka multidetektorového CT přístroje dle specifikace a za podmínek uvedených v příloze 2 (Vzory smluv) a dále poskytnutí a poskytování služeb v rozsahu a za podmínek uvedených v téže příloze.