FNKV - Diagnostika a přístrojové vybavení pro vyšetřování infekčních markerů na Transfuzním oddělení
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou kompletní dodávky diagnostik včetně kalibračního, kontrolního a navazujícího spotřebního materiálu a bezplatné zápůjčky dvou kusů stejných plně automatických uzavřených analyzátorů k vyšetřování infekčních markerů v krvi.
FNKV - Systém pro katetrovou implantaci aortální chlopně (TAVI)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky setů pro katetrovou implantaci aortální chlopně podle specifikace obsažené v zadávací dokumentaci pro III. Interní-kardiologickou kliniku zadavatele dle jeho aktuálních požadavků. Veřejná zakázka je rozdělena do tří částí ve smyslu ustanovení § 35 ZZVZ.
echokardiografický USG systém s príslušenstvom
Obstaráva sa Echokardiografický USG systém s príslušenstvom v počte 1 ks. Určený na vyšetrenie detí od novorodencov po dovŕšený vek 18 rokov.
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na vodiace katétre
Špeciálny zdravotnícky materiál nevyhnutný v liečbe pacientov s ischemickou chorobou srdca transkatétrovou technikou.4.2Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B.2 Opis predmetu zákazky.
Set pro operativu páteře s příslušenstvím
Předmětem plnění je dodávka nových 2 souborů setů Interlaminární a Transforaminální s požadovaným příslušenstvím a vybavením nutným pro instalaci, uvedení do provozu a bezproblémový provoz, poskytování záručních a pozáručních servisních služeb k dodanému setu a dodávky spotřebního zdravotnického materiálu.
Neurointervence I - Radiodiagnostika
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek neurointervencí I - Radiodiagnostika pro Nemocnici Na Homolce.
Lineární UZ videogastroskop
Dodávka lineárního UZ videogastroskopu a zabezpečení jeho záručního a pozáručního servisu po dobu 8 let.
Zdravotnické stany
Dodávka 3 typů stanú v souhrnném počtu 31 kusů.
Dodávka simulátorů pro urgentní medicínu LF OU
Předmětem veřejné zakázky je dodávka simulátorů pro urgentní medicínu pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) s názvem Simulační centrum "Cvičná nemocnice" s reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013366. Výčet požadovaného plnění včetně specifikace a množství ...
Elektroforéza proteinů OKB 2020 včetně výpůjčky analyzátorů
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky reagencií, spotřebního, provozního a veškerého dalšího materiálu pro elektroforézu proteinů a současně výpůjčka analyzátorů, která je platná po dobu platnosti smlouvy o dodávkách diagnostik, spotřebního, provozního a veškerého dalšího materiálu pro elektroforézu proteinů
Autorizovaný servis u přístrojů, nástrojů a technického zařízení obchodní značky Olympus
Předmětem veřejné zakázky je provádění servisu a oprav u přístrojů, nástrojů a technického zařízení obchodní značky OLYMPUS (dále jen přístroj), po dobu 4 let od podpisu smlouvy.
FN Motol -  Infuzní soupravy pro systém Mini Rythmic PN+
Předmětem plnění jsou průběžné dodávky infuzních souprav pro systém Mini Rythmic PN+, které jsou s tímto systémem kompatibilní dle Přílohy č. 1 Kupní smlouvy-Seznam zboží s jednotkovými cenami, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Dodávka modelů pro urgentní medicínu LF OU
Předmětem veřejné zakázky je dodávka modelů pro urgentní medicínu pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) s názvem Simulační centrum "Cvičná nemocnice" s reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013366. Výčet požadovaného plnění včetně specifikace a množství je ...
FN Motol -  Nitrooční čočky 2020
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky nitroočních čoček pro potřeby Oční kliniky dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol
Přístrojové vybavení pro Hematologicko-transfúzní oddělení NPK, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení pro hematologicko-transfúzní oddělení zadavatele. Veřejná zakázka je rozdělena na 6 částí, kdy dodavatel podává pro každou část veřejné zakázky samostatnou nabídku, přičemž může podat nabídku do všech částí zadávacího řízení nebo případně pouze do jedné či více částí zadávacího řízení ...
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s.  Věže III.
Laparoskopická sestava se 4K rozlišením I.(Nemocnice Děčín, Chirurgické oddělení)
Dodávky ZP-IVD- souprav pro expresní molekulární diagnostiku respiračních patogenů
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky originálních reagencií a firemního provozního spotřebního materiálu pro zajištění expresní molekulární diagnostiky respiračních patogenů. Nedílnou součástí zakázky součásti předmětu plnění je bezplatná zápůjčka přístroje ( nový nebo repasovaný) pro automatické vyhodnocování molekulární diagnostiky.
Endoskopická věž pro urologickou ambulanci
1) Předmětem veřejné zakázky je dodávka endoskopické věže a jejího příslušenství dle specifikace a za podmínek uvedených v příloze č. 2 (Vzor kupní smlouvy) a č. 5 (DICOM Conformance Statement).
FN Motol - Dodávky duálních terapeutických koronárních stentů pro Kardiologickou kliniku
Předmětem plnění veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení jsou dodávky lékových duálních terapeutických koronárních stentů pro Kardiologickou kliniku UK 2. LF a FN Motol. Smlouva bude uzavřena na dobu 48 měsíců.
Ultrazvukový přístroj
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu echokardiografu včetně dvou sond pro jednotku intenzivní péče Kliniky kardiovaskulární chirurgie zadavatele.
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - Monitory životních funkcí II.
Předmětem této veřejné zakázky je dodání nových zdravotnických prostředků spolu s odpovídajícím příslušenstvím.
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - Infúzní technika II.
Předmětem této veřejné zakázky je dodání nových zdravotnických prostředků spolu s odpovídajícím příslušenstvím.
RTG mobilný prístroj s C ramenom s plochým detektorom
Predmetom zákazky je dodávka , inštalácia a komplexný záručný servis ( vrátane servisnej podpory) po dobu 48 mesiacov ;od doby inštalácie RTG prístroja s C ramenom s plochým detektorom.
Vybavenie centra simulátorovej a virtuálnej medicíny
Predmetom zákazky je dodanie medicínskeho zdravotníckeho vybavenia pre modernizáciu vzdelávacích metód v procese výučby študentov UPJŠ LF s využitím najmodernejších technológii. Predmet zákazky rieši dodanie, umiestnenie, montáž simulátorov, modelov a príslušenstva pre potreby plnohodnotného vzdelávania v lekárskych študijných programoch na UPJŠ ...