Extrakorporálny litotryptor
Predmetom zákazky je dodanie Extrakorporálneho litotryptora podľa technickej špecifikácie, ktorá tvorí Prílohu A súťažných podkladov. Zostava extrakorporálneho litotryptora pozostáva z nasledovných častí: - generátor rázových vĺn - RTG prístroj s C-ramenom - zákrokový stôl - ovládací panel Verejný obstarávateľ požaduje dodanie zostavy ...
USG na operačné sály  typ č.1
Predmetom zákazky je dodávka nových nerepasovaných základných medicínskych zariadení potrebných pre komplexné zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, vrátane záruky na 24 mesiacov, ich dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na miesto dodania, vykonania skúšok/ skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky, prvého ...
Souprava sterilizačních kontejnerů pro Nemocnici Přerov
Předmětem této veřejné zakázky (VZ) je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu soupravu sterilizačních kontejnerů pro Nemocnici Přerov. Předmět plnění VZ je detailně v požadovaných technických parametrech vymezen v příloze č. 1 této zadávací dokumentace – Minimální technická specifikace, ...
Rampa zdrojová na operační sály
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka ramp zdrojových pro Urologickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze; blíže viz zadávací podmínky.
Souprava sterilizačních kontejnerů pro Nemocnici Prostějov
Předmětem této veřejné zakázky (VZ) je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu soupravu sterilizačních kontejnerů pro Nemocnici Prostějov. Předmět plnění VZ je detailně v požadovaných technických parametrech vymezen v příloze č. 1 této zadávací dokumentace – Minimální technická specifikace, ...
Systém mitrálních svorek pro katetrizační korekci mitrální regurgitace
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky Systému mitrálních svorek pro katetrizační korekci mitrální regurgitace
Přístroj pro jícnovou manometrii
Předmětem této veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je právní závazek vybraného dodavatele (tj. vybraného účastníka tohoto zadávacího řízení, kterého zadavatel vybral k uzavření smlouvy) řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu požadovaného zdravotnického prostředku, který je detailně popsán v požadovaných technických parametrech a ...
Dodávky diagnostik, spotřebního materiálu, kalibračních a kontrolních materiálů pro analyzátor Liaison XL
Jedná se o dodávku diagnostik, spotřebního materiálu, kalibračních a kontrolních materiálů pro plně automatický imunoalanalytický analyzátor Liaison XL, který je ve vlastnictví NCB
Ultrazvukové přístroje na Urologickou kliniku - opakovaná
• Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka ultrazvukových přístrojů pro urologickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, vstupní validace, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích (dále jen zákona č. 268/2014 ...
Sterilizátory pro Nemocnici Prostějov
Předmětem této veřejné zakázky (VZ) je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu 2 ks parních sterilizátorů a 1 ks plazmového sterilizátoru pro Nemocnici Prostějov. Předmět plnění VZ je detailně v požadovaných technických parametrech vymezen v příloze č. 1 a č. 2 zadávací dokumentace – ...
Gamasonda pro Nemocnici Prostějov
Předmětem této veřejné zakázky (VZ) je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu 1 ks gamasondy pro Nemocnici Prostějov. Předmět plnění VZ je detailně v požadovaných technických parametrech vymezen v příloze č. 1 zadávací dokumentace – Minimální technická specifikace, která je v elektronické ...
Operační pojízdné RTG – C rameno pro Nemocnici Prostějov
Předmětem této veřejné zakázky (VZ) je právní závazek vybraného dodavatele ( řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu 1 ks operačního pojízdného RTG – C ramena pro Nemocnici Prostějov. Předmět plnění VZ je detailně v požadovaných technických parametrech vymezen v příloze č. 1 zadávací dokumentace – Minimální technická ...
Traumatologické implantáty
Předmětem zadávacího řízení jsou opakované a průběžné dodávky spotřebního materiálu – traumatologických implantátů (dále také „zboží“) pro Kliniku dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště dospělého věku, Jihlavská 20, 625 00 Brno. včetně výpůjčky sad nástrojů a sad implantáttů po dobu platnosti smlouvy na ...
2 ks mycí a dezinfekční automat pro Nemocnici Prostějov
Předmětem této veřejné zakázky (VZ) je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu 2 ks mycích a dezinfekčních automatů pro Nemocnici Prostějov. Předmět plnění VZ je detailně v požadovaných technických parametrech vymezen v příloze č. 1 této zadávací dokumentace – Minimální technická ...
Ultrazvukový přístroj pro vyšetření prsů
• Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je dodávka ultrazvukového přístroje pro vyšetření prsů pro Radiodiagnostickou kliniku VFN a 1.LF UK - Centrum diagnostiky chorob prsu – V. Polaka Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN), včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, vstupní validace, provedení instruktáže dle ...
Ultrazvuky pro Nemocnici Prostějov
1 ks ultrazvuk anesteziologický a 1 ks ultrazvuk operační pro diagnostiku metastáz. Předmět plnění VZ je detailně v požadovaných technických parametrech vymezen v příloze č. 1 a č. 2 zadávací dokumentace – "Minimální technická specifikace", které jsou volně dostupné na profilu zadavatele.
Vyhřívané lůžko pro novorozence - opakovaná
• Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je dodávka vyhřívaného lůžka pro novorozence pro Gynekologicko-porodnickou kliniku, Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN), včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, vstupní validace, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických ...
Systém výpočetní tomografie
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka nového (nikoliv repasovaného) zdravotnického prostředku – 1 ks systému výpočetní tomografie včetně provádění záručního a pozáručního autorizovaného servisního zabezpečení. Podrobný popis předmětu zakázky obsahuje zadávací dokumentace.
Operační vrtačky pro Nemocnici Přerov
Předmětem této veřejné zakázky (VZ) je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku a uvedení do provozu 2 ks chirurgických vrtaček a 8 ks vrtaček pro ortopedii v Nemocnici Přerov. Předmět plnění VZ je detailně v požadovaných technických parametrech vymezen v příloze č. 1 a č. 2 zadávací dokumentace – Minimální technická ...
Dodávka implantabilních kardiostimulátorů (pacemaker)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek implantabilních kardiostimulátorů (pacemaker) pro Nemocnici Na Homolce
Pozáručný servis zariadenia CT SOMAT Definition AS Plus
Pozáručný servis zariadenia CT SOMAT Definition AS Plus
Operační světla
Předmětem veřejné zakázky je dodávka operačních světel a provedení souvisejících dodávek a služeb dle specifikace a za podmínek uvedených v příloze č. 3 zadávací dokumentace (vzor kupní smlouvy).
Pořízení CT přístroje
Předmětem zakázky je dodávka jednoho kusu CT přístroje, jehož podrobná specifikace je uvedena v příloze č. 1 návrhu kupní smlouvy, která je jako příloha č. 3 nedílnou součástí zadávací dokumentace. Součástí předmětu plnění je rovněž poskytování záručního servisu po dobu 6 let od předání a převzetí přístroje a pozáručního servisu po dobu 4 let od ...
FN Motol – Ultrazvukové bezdrátové disektory s příslušenstvím
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky ultrazvukových bezdrátových disektorů včetně jejich příslušenství dle Přílohy č. 1 Kupní smlouvy – Seznam zboží s jednotkovými cenami.
EKG III
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks přístroje EKG pro Porodnicko – gynekologickou kliniku Fakultní nemocnice Olomouc