Systémy pro uzavírání tepenných vstupů po perkutánních cévních výkonech
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky uzavíracích systémů, určených na uzavření místa punkce po perkutánních katetrizačních diagnostických a intervenčních výkonech.
Diagnostické katétry
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky angiografických diagnostických katétrů, k dispozici v různých velikostech (Fr.) a konfiguracích, v kombinaci autraumatického hrotu se splétaným nebo nesplétaným tělem.
Angiografický RTG komplet
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového RTG kompletu pro angiografie, včetně souvisejícího vybavení, pro oddělení zobrazovacích metod Nemocnice Jihlava. Součástí plnění je též bezplatný záruční servis a provádění povinných BTK.
ÚVN - VoFN Praha - Zdravotnická technika - část 2 - nákup, SN - nástroje, chirurgická síta II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zdravotnické techniky pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha. Zařízení musí být nové, nerepasované, nepoužité a musí splňovat veškeré technické parametry tak, jak jsou detailně vymezeny v zadávací dokumentaci,resp. dílčích zadávacích dokumentacích pro každou část VZ, ...
Širokoúhlá fundus kamera
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 1 kusu širokoúhlé fundus kamery s příslušenstvím pro Oční kliniku Fakultní nemocnice Olomouc.
Dodávka polohovatelných nemocničních lůžek s matracemi vč. příslušenství
a) Předmětem plnění 1. části VZ je dodávka až 125 kusů polohovatelných nemocničních lůžek s kovovými postranicemi a s matracemi vč. příslušenství. Součástí předmětu plnění bude mimo jiné také doprava, montáž a uvedení do provozuschopného stavu, zaškolení obsluhy, likvidace odpadů vzniklého při montáži a předání dokladů, které se k předmětnému ...
Elektrická impedanční tomografie plic pro Oblastní nemocnici Náchod
Předmětem veřejné zakázky je dodání, instalace a kompletní uvedení do provozu přístroje pro elektrickou impedanční tomografii plic (EIT) pro nové prostory Oblastní nemocnice Náchod. Součástí předmětu veřejné zakázky je též poskytování bezplatného komplexního záručního servisu a zajištění pozáručního servisu po dobu 5 let na základě smlouvy č. 2 o ...
Ortopedický navigační systém vč. postupných dodávek implantátů kolenního kloubu
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zdravotnické techniky „ortopedického navigačního systému“ pro potřeby ÚVN včetně kompletní instalace dodávaného zařízení, jakož i uvedení zařízení do provozu. Zařízení musí být nové, nerepasované, nepoužité a musí splňovat veškeré technické parametry tak, jak jsou detailně vymezeny v zadávací dokumentaci ...
Přístroje pro gastroenterologii
Předmětem VZ jsou dodávky: 1 ks videogastroskopu 4K a 1 ks procesoru 4K a 1 ks videokolonoskopu a 1 ks medicínského monitoru pro pracoviště gastroenterologických metod, vč. zajištění záručního a následného pozáručního servisu. Požadované přístroje umožňují vzhledem ke 4K zobrazovací metodě lepší charakterizaci časných nádorů zažívacího traktu či ...
Dodávky SZM - Dodávky endoskopických katétrů
Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, jsou opakované dodávky speciálního zdravotnického materiálu (SZM) v souladu se zákonem o zdravotnických prostředcích v platném znění (dále jen „Zákon o zdravotnických prostředcích“), a to jednorázových sterilních extrakčních balónků, dilatačně biliárních balónkových katétrů, ...
Inkubátor pro transport novorozenců s certifikací pro leteckou záchranou službu
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka inkubátoru pro transport novorozenců všech váhových i gestačních kategorií s možností rozšíření i o malé kojence, s certifikací pro LZS.
Jednorázové soupravy pro odběr plné krve s uchováváním a rozplněním transfuzních přípravků
Předmětem plnění jsou dodávky jednorázových krevních odběrových souprav pro odběr plné krve s deleukotizačním filtrem, s uchováváním a rozplněním transfuzních přípravků-spotřebního zdravotnického materiálu (dále jen „SZM“) a bezplatná výpůjčka zdravotnické techniky-2 kusů automatických krevních lisů (dále jen „ZT“), a to za účelem zajištění odběrů ...
Infúzní technika a komunikační rozhraní
Předmětem veřejné zakázky je dodávka infúzní techniky pro pracoviště zadavatele, opakované průběžné dodávky spotřebního materiálu infúzních setů k dodané infúzní technice a poskytování pozáručního servisu dodané infúzní techniky a stávající infúzní techniky podle zadávací dokumentace.
FN Motol - Kyslíková průtoková čidla k plicním ventilátorům Hamilton Medical
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky kyslíkových průtokových čidel k plicním ventilátorům Hamilton Medical, které slouží k měření průtoku vzduchu u dětských a dospělých pacientů připojených na plicní ventilátory.
Infuzní technika pro Oblastní nemocnici Náchod II
Předmětem veřejné zakázky (VZ) je dodání, instalace a kompletní uvedení do provozu 39 ks infuzních pump, 91 lineárních dávkovačů, 20 ks dokovacích stanic s min. 4 pozicemi, a zároveň také softwarové aplikace, která umožňuje vzdálenou distribuci knihoven léčiv a monitoring přístrojového vybavení. To vše pro nové prostory Oblastní nemocnice Náchod ...
Dodávka přístrojů pro fyzikální medicínu a rehabilitaci znovuvyhlášení částí 2 a 6
Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístrojů pro fyzikální medicínu a rehabilitaci. Veřejná zakázka je rozdělena do 2 částí. Část 2: Elektroultrazvukový přístroj typ I. Část 6: Diatermie Účastník může podat svou nabídku do kterékoliv části veřejné zakázky i do všech částí veřejné zakázky. Podrobnější specifikace předmětu veřejné zakázky je ...
Flexibilní videoendoskopy
Předmětem veřejné zakázky je dodávka flexibilního videobronchoskopu pro Pardubickou nemocnici, sestavy 2 ks flexibilních videoduodenoskopů a endoskopické věže pro Chrudimskou nemocnici.
Laserový přístroj a set pro morcelaci a enukleaci prostaty
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 1 kusů laserového přístroje včetně příslušenství pro operativu prostaty a ledvinových kamenů a set pro morcelaci a enuklaci prostaty včetně příslušenství pro Urologickou kliniku Fakultní nemocnice Olomouc
FN Ostrava - Robotický operační systém s příslušenstvím
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového robotického operačního systému s příslušenstvím, včetně poskytování záručních a pozáručních servisních služeb vč. ND, tzv. „full servis“ po dobu 5 let. Součástí předmětu plnění jsou průběžné dodávky spotřebního zdravotnického materiálu.
Prenosné USG prístroje v počte 3 ks vrátane súvisiacich služieb
Ultrazvukové sonografické prístroje - projekt dokup, vrátane súvisiacich služieb pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica, ako súčasť projektu: Vybavenie FNsPBB pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečby pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou COVID-19 Predmetom zákazky pre časť č.2 je 10ks ...
USG gynekologické
Predmetom zákazky je dodávka nových nerepasovaných medicínskych zariadení používaných na zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečby pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou COVID-19, vrátane záruky na min. 24 mesiacov, ich dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na miesto dodania, vykonania skúšok/ skúšobnej prevádzky a uvedenie ...
Ultrazvukový prístroj pre potreby Rádiologickej kliniky
Predmetom zákazky je dodávka ultrazvukových prístrojov (prístroje zadefinované v časti C.Opis predmetu zákazky súťažných podkladov v bode 2 časti č. 1 a časti č. 2) vrátane dopravy na miesto určenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky, odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaných prístrojov, návodov na obsluhu v slovenskom/českom jazyku, ...
Sterilizátor pro Orlickoústeckou nemocnici
Předmětem veřejné zakázky je dodávka sterilizátoru pro COS Orlickoústecké nemocnice v souladu s technickými podmínkami a ostatními požadavky zadavatele.
LED zdroj světla pro endoskopii včetně poskytování záručního a pozáručního servisu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka příslušenství (LED zdroje světla) k laparoskopické věži pro Chirurgickou kliniku - traumatologii, kterou zadavatel vlastní. Součástí předmětu plnění je zároveň zajištění pozáručního servisu dodaného zboží, a to po dobu neurčitou.
Informační systém pro videomanagement operačních sálů Nemocnice České Budějovice, a.s.
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů, výpočetní techniky (hardware a software) a poskytnutí souvisejících odborných služeb (montáž, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy) za účelem vybudování řešení pro podporu a řízení procesů videomanagementu operačních sálů zadavatele včetně propojení jednotlivých ...