Centrála a monitory
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 8 ks pacientských monitorů životních funkcí a 1 centrální monitorovací stanice včetně příslušenství a zajištění záručního servisu.
Obnova přístrojového vybavení pracovišť urgentní péče Mulačovy nemocnice
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nových, nepoužitých, nerepasovaných přístrojů a systémů: 1. Digitální RTG přístroj s C-ramenem pro peroperační zobrazování, 1 ks; Digitální mobilní RTG skiagrafický přístroj, 1 ks; Skiagrafický přístroj s přímou digitalizací, 1ks; 2. Skiagraficko-skiaskopické pracoviště s C-ramenem, 1 ...
Multifunkční robotický systém pro endoskopické operování
Předmětem zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 1 ks multifunkčního robotického systému pro endoskopické operování včetně plného servisu po ukončení záruky na dobu 8 let. Podrobnosti viz zadávací dokumentace, která je zveřejněná na profilu zadavatele.
ReactEU-98-KV - Digitální skiagrafie + digitální mobilní RTG
Předmět veřejné zakázky „ReactEU-98-KV_Digitální skiagrafie + digitální mobilní RTG“ zahrnuje dodávku 1 ks digitální skiagrafie a 2 ks digitálních mobilních RTG pro KKN, nemocnici v Karlových Varech. Předmět zakázky zahrnuje rovněž poskytování záručního servisu po dobu 24 měsíců a pozáruční kompletní servis po dobu 60 měsíců.
Zdravotnícke vybavenie
Predmetom zákazky je dodávka zdravotníckeho vybavenie pre Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n. o. Dolný Smokovec v nasledovnom rozsahu: Časť 1 - Bronchoskop Časť 2 - Difustik - prístroj na meranie transferfaktoru Časť 3 - 12 zvodový EKG Časť 4 - Kalibračná pumpa Časť 5 - Prenosný spirometer Časť 6 - POCT-PCR prístroje ...
Tromboelastometr automatický
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka tromboelastometru automatického do Pardubické nemocnice včetně uvedení do provozu.
Operačný stôl pre chirurgický telemanipulátor pre miniinvazívnu chirurgiu
Predmetom zákazky je dodávka operačného stola pre chirurgický telemanipulátor pre miniinvazívnu chirurgiu pre Univerzitnú nemocnicu Martin vrátane dopravy na miesto určenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky, odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného zariadenia, návodu na obsluhu v slovenskom/českom jazyku, kompletnej užívateľskej ...
Komplexný telemedicínsky systém pre možnosť vzdialeného monitorovania pacientov
Predmetom zákazky je realizácia senzorického systému, orientovaného na monitorovanie fyziologických faktorov. Tento systém je výsledkom vedecko-výskumnej činnosti a intelektuálnym vlastníctvom partnerov projektu Výskum a rozvoj telemedicínskych riešení na podporu boja proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19 a znižovaní jej negatívnych ...
Systém nositeľných zariadení schopných vzájomnej detekcie
Predmetom zákazky je realizácia senzorického systému, orientovaného na monitorovanie fyziologických a epidemiologických faktorov. Tento systém je výsledkom vedecko-výskumnej činnosti a intelektuálnym vlastníctvom partnerov projektu Výskum a vývoj telemedicínskeho systému na podporu monitorovania možného šírenia ochorenia COVID-19 s cieľom rozvoja ...
Echokardiografické prístroje - 2ks
Predmetom zákazky je dodávka echokardiografických prístrojov 2ks (prístroje zadefinované v časti C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov v bode 2 položka č. 2.1 a č. 2.2) vrátane dopravy na miesto určenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky, odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaných prístrojov, návodov na obsluhu v slovenskom/českom ...
Laparoskop
Predmetom tejto zákazky je dodávka a montáž zdravotníckej technológie pre pracovisko nového pôrodného sálu NsP Považská Bystrica. Požadované zariadenia musia byť schválené na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a musí vyhovovať platným medzinárodným normám, STN, všeobecne záväzným právnym predpisom. Súčasťou ...
REACT EU 98 - Odsavač zplodin
• Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks přístroje pro odsávání zplodin vč. příslušenství. • Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen i závazným návrhem kupní smlouvy, která tvoří přílohu zadávacích podmínek č. 2. • Přístrojové vybavení je pořizováno v rámci 98. Výzvy Integrovaného regionálního operačního programu z projektu VFN ...
Systém na vibrační proprioceptivní stimulace akutních imobilních pacientů vč. příslušenství
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks vibračního stimulačního systému vč. příslušenství určeného pro neurorehabilitaci akutních imobilních pacientů-přístroj pro aplikace fokálních vibrací na horní i dolní končetiny/pro senzomotorickou stimulaci pomocí cílených vibrací (dále také jen „systém“ nebo „ZT“) ,včetně poskytování záručních a ...
Inkubátory
Předmětem veřejné zakázky je dodávka tří kusů inkubátorů včetně matrací pro Krajskou nemocnici T. Bati, a. s., jejich montáž, instalace, zprovoznění a s tím související činnosti včetně bezplatného záručního servisu.
Myčka endoskopů, sušící skříň
Předmětem veřejné zakázky je dodávka myčky endoskopů (1 kus) a sušící a skladovací skříně pro flexibilní endoskopy (1 kus) pro Krajskou nemocnici T. Bati, a. s., jejich montáž, instalace, zprovoznění a s tím související činnosti včetně bezplatného záručního servisu.
Sterilizační kontejnery II
Dodávka sterilizačních kontejnerů pro centrální sterilizaci a jednotlivé operační sály Fakultní nemocnice Bulovka, dodávka základního příslušenství ke sterilizačním kontejnerům vč. zajištění záručního a pozáručního servisu.
Elektrokoagulační jednotky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka tří kusů elektrokoagulačních jednotek včetně příslušenství pro Krajskou nemocnici T. Bati, a. s., jejich montáž, instalace, zprovoznění a s tím související činnosti včetně bezplatného záručního servisu.
Nástroje chirurgické pro kliniky FNOL VI
Předmětem veřejné zakázky je jednorázová dodávka chirurgických nástrojů pro Fakultní nemocnici Olomouc.
Přístroje 2022 - infektologie II - část 2: Vany
Zvedák 2ks Hygienická vana do 180 kg 2ks
Rámcová smlouva k zajištění servisu a údržby na přístrojích Olympus
Předmětem veřejné zakázky na služby je zajištění komplexního pozáručního servisu a odborné údržby přístrojů (zdravotnické techniky) Olympus a příslušenství specifikovaných v příloze č. 3 (Seznam přístrojů), která je nedílnou součástí této zadávací dokumentace a smlouvy (dále jen „přístroj“) dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 o ...
Thorakoskopický systém
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 kompletu thorakoskopického systému pro Krajskou nemocnici T. Bati, a. s., jeho montáž, instalace, zprovoznění a s tím související činnosti včetně bezplatného záručního servisu.