React - EU - Modernizace Nemocnice Strakonice, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je modernizace přístrojového vybavení Modernizace Nemocnice Strakonice, a.s. v rámci projektu v rámci projektu s názvem React - EU - Modernizace Nemocnice Strakonice, a.s. a registračním číslem CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016308. Předmět veřejné zakázky je rozdělený na čtyři (4) samostatné části.
Hemodynamický monitor včetně příslušenství
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nových souborů zdravotnické technologie - 2 ks hemodynamických monitorů (dále jen "ZT") , včetně poskytování záručních a pozáručních servisních služeb bez náhradních dílů. Součástí předmětu plnění dále jsou průběžné dodávky spotřebního zdravotnického materiálu (dále jen "SZM") k dodané ZT. Bližší ...
FZV/UPOL - přístroj pro měření a analýzu chůze
Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu přístroje pro měření a analýzu chůze, pro praktickou výuku studentů Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci, v rámci projektu „Zkvalitnění studijního prostředí“, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013296, v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Rekonstrukce a modernizace vybavení akutní péče Masarykovy nemocnice Rakovník - RDG vybavení
Předmětem veřejné zakázky je: 1.dodávka a instalace nového, nepoužitého a nerepasovaného Mobilního skiaskopického RTG přístroje s C-ramenem a digitálním plochým detektorem, 1 ks; 2.dodávka a instalace nového, nepoužitého a nerepasovaného Multidetektorového CT, 1 ks; 3. dodávka a instalace nové, nepoužité a nerepasované Magnetické ...
Modernizace operačních sálů a výměna operačního technologického komplementu Pavilonu A
Předmětem veřejné zakázky je výběr nejvhodnější nabídky na dodávku volně stojící zdravotnické techniky, a to Endoskopické věže pro arthroskopické výkony ve 4K rozlišení, Laparoskopické věže 4K s ICG diagnostikou a Laparoskopické věže 4K.
Operační mikroskop
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks nového neurochirurgického operačního mikroskopu poslední generace s kompletní výbavou pro intraoperační fluorescenční metody splňujícího technickou specifikaci uvedenou v příloze č. 2 ZP Formuláři technické specifikace. Zadavatel jako součást plnění rovněž požaduje poskytování záručního servisu po ...
Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem - vybavení
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž lékařské přístrojové techniky (dále jen „přístroje“) podle SPECIFIKACE a smlouvy, a sjednání podmínek pro provádění servisních služeb po skončení záruční doby podle přílohy č. 3 smlouvy.
Ultrazvukové přístroje pro ARO
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka nových zdravotnických prostředků_ultrazvukových přístrojů pro použití na anesteziologicko_resuscitačním oddělení včetně dopravy, instalace a záručního servisního zabezpečení. Veřejná zakázka je rozdělena na 3 části ve smyslu ustanovení § 101 zákona, účastníci jsou ...
Nákup digitálního mamografického přístroje - opakované řízení
Předmětem je dodávka nového (nepoužitého, nerepasovaného) kompletu mamografického přístroje včetně příslušenství a diagnostické stanice, který v plném rozsahu naplňuje požadavky na poskytování diagnostických a screeningových vyšetření a disponuje rozšiřitelností v pozdější době o diagnostické zobrazovací postupy 3D Tomosyntéza a sterotaktické ...
Pořízení přístrojové techniky a vybavení pro onkologické pacienty - II
Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 3 části v souladu s ustanovením § 35 ZZVZ, a to: ČÁST 1: Mobilní RTG přístroj (interní číslo VZ: 2022_027_01_00), ČÁST 2: Mobilní RTG přístroj s C-ramenem (interní číslo VZ: 2022_027_02_00), ČÁST 3: RTG skiagrafie (interní číslo VZ: 2022_027_03_00). Podrobná technická specifikace je uvedena v příloze č. 1 ...
Kardiostimulátory biventrikulární s TVI pro I.IK
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky implantabilních biventrikulárních kardiostimulátorů s implementovaným snímačem hemodynamické kontraktility a monitoraci změn objemu pravé komory pomocí kontinuálního intrakardiálního měření transvalvulární impedance (TVI) v kombinaci s druhým senzorem frekvenční modulace, doplněné záznamníkem ...
FN Motol - Implantabilní porty II
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky implantabilních portů (dále jen „SZM“) pro FN Motol.
Operační a vyšetřovací stoly
Předmětem části 1 této zakázky je dodávka nového vybavení - 1ks stolu operačního s příslušenstvím do Oblastní nemocnice Jičín a.s. Předmětem části 2 této zakázky je dodávka nového vybavení - 1ks stolu zákrokového do Oblastní nemocnice Jičín a.s. Předmětem části 3 této zakázky je dodávka nového vybavení - 1ks stolu vyšetřovacího gynekologického s ...
FN Ostrava - Klinický informační systém
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a implementace Klinického informačního systému do prostřední FN Ostrava, včetně poskytování služeb pozáruční technické podpory dodaného řešení, a jeho rozvoj, rozšiřování počtu připojených lůžek a customizace, které spočívají v poskytování budoucích dodávek a služeb v zatím nespecifikovaném ...
Systém pro kvantitativní koronární analýzu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 1 ks systému pro kvantitativní koronární analýzu včetně příslušenství pro I. interní kliniku.
Cévní pouzdra - Radiologie II
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky cévních pouzder pro potřeby Fakultní nemocnice Hradec Králové na období 4 let.
Dodávky SZM - Dodávky aortálních stentgraftů
Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, jsou opakované dodávky speciálního zdravotnického materiálu (SZM) v souladu se zákonem o zdravotnických prostředcích v platném znění (dále jen „Zákon o zdravotnických prostředcích“), a to aortálních stentgraftů k léčbě pacientů na pracovišti intervenční radiologie. (dále jen ...
Skiagrafické RTG přístroje
Předmětem zadávacího řízení je: - dodávka 3 ks skiagrafického RTG přístroje s přímou digitalizací včetně příslušenství (dále také „Zboží“) pro Kliniku radiologie a nukleární medicíny Fakultní nemocnice Brno, pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice, Jihlavská 20, 625 00 Brno, - poskytování pozáručních servisních služeb k přístrojům na ...
Dopplerovský monitor průtoku krve
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 1 ks Dopplerovského monitoru průtoku krve včetně příslušenství pro Oddělení plastické a estetické chirurgie
Digitální RTG přístroj s C ramenem
Předmětem veřejné zakázky je dodávka digitálních RTG přístrojů s C ramenem pro operační sál 1, operační sál 2 a chirurgický operační sál.
Pořízení přístrojové techniky a vybavení pro onkologické pacienty - I
Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 4 části v souladu s ustanovením § 35 ZZVZ, a to: ČÁST 1: Mamograf (interní číslo VZ: 2022_025_01_00), ČÁST 2: MR (interní číslo VZ: 2022_025_02_00), ČÁST 3: MR narkotizační přístroj (interní číslo VZ: 2022_025_03_00), ČÁST 4: MR kompatibilní monitor SpO2 (interní číslo VZ: 2022_025_04_00). Podrobná ...
Monitorovací systém
Předmětem zadávacího řízení je: - dodávka monitorovacího systému (dále také „Zboží“) pro Kliniku infekčních chorob (KICH), Kliniku interní, geriatrie a praktického lékařství (KIGOPL) a Interní gastroenterologickou kliniku (IGEK), Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice, Jihlavská 20, 625 00 Brno, - poskytování ...
VZ Modernizace pracovišť v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, - Centrální monitoring II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nových (rok výroby 2020,2021,2022), nepoužitých přístrojů: Hemodynamický monitor 1 ks, Centrály a monitory 1+7 ks ARO, 1+6 ks Ortopedie JIP.
Obnova a modernizace vybavení operačních sálů FN Plzeň - 3 - Systém pro navigované operace páteře
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických přístrojů a zařízení (intraoperativního 3D RTG zobrazovacího a navigačního systému) včetně montáže, instalace, uvedení dodaných zařízení do provozu a instruktáže obsluhy, s cílem vybavení (modernizace) pracoviště centrálních operačních sálů souborem zdravotnických ...
FN Ostrava - Plicní ventilátor - transportní
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks plicních ventilátorů transportních s příslušenstvím. Předmětem plnění je rovněž poskytování záručních a pozáručních servisních služeb k dodaným plicním ventilátorům. Blíže viz Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je realizována v rámci výzvy: Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě ...