Dodávka přístrojů pro intervenční radiologii včetně spotřebního materiálu a pozáručního servisu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů, záruční servis včetně uzavření servisní smlouvy pro zajištění pozáručního servisu a zřízení konsignačního skladu s průběžnými dodávkami spotřebního materiálu. Nabízené přístroje musí splňovat minimální technické parametry uvedené v technické specifikaci. Veřejná zakázka je rozdělena ...
Oxymap
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks oxymapu pro Oční kliniku, Pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice, Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno. Součástí předmětu plnění je poskytování servisních služeb k přístroji na základě servisní smlouvy.
Mobilné pojazdné a kompaktné digitálne C rameno
Predmetom zákazky je dodávka nerepasovaného mobilného pojazdného a kompaktného digitálneho C ramena. Súčasťou predmetu zákazky sú aj služby súvisiace s inštaláciou a dopravou na miesto určenia (spojená s vykládkou tovaru a likvidáciou obalov). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane technických špecifikácií, je uvedené v prílohe č. 1 ...
Stropné statívy
Predmetom zákazky je dodanie stropných statívov pre oddelenie operačných sál a centrálnej sterilizácie FNsP J. A. Reimana Prešov v počte 2 ks. Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný a nerepasovaný, v bezchybnom stave a musí zodpovedať všetkým platným právnym predpisom Slovenskej republiky. Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je doprava predmetu ...
Angiografické systémy s příslušenstvím a stavebními úpravami
Předmětem veřejné zakázky je obnova 2 kardioangiografických systémů včetně hardwarového a softwarového příslušenství, dalších pro provoz nutných komponent a modulů a dále realizace nutných stavebních úprav pro instalaci systémů na I. Interní kliniku - kardiologickou FN Olomouc.
Chemodezinfektor videobronchoskopů II
Předmětem zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 1ks prokládacího chemodezinfektoru videobronchoskopů pro Kliniku plicních nemocí a tuberkulózy Fakultní nemocnice Olomouc.
Dodávka endoskopů
Dodávka HD+ videogastroskopu, 2 ks HD+ videokolonoskopu a HD+ ultrazvukového lineárního gastroskopu k doplnění stávajícího endoskopického pracoviště.
Laparoskopická věž 4K s modulem ICG
Předmětem zadávacího řízení je: - dodávka 1 ks laparoskopické věže včetně příslušenství pro Chirurgickou kliniku, Fakultní nemocnice Brno, pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice, Jihlavská 20, 625 00 Brno, - dodávky jednorázového spotřebního materiálu dle potřeb zadavatele na základě rámcové kupní smlouvy uzavřené na dobu 4 let, - dodávky ...
VN Brno - obměna a nákup zdravotechniky pro odborná oddělení - 2021
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž zdravotnické přístrojové techniky (dále jen „přístroje“) podle SPECIFIKACE, a sjednání podmínek pro provádění servisních služeb po skončení záruční doby.
Telemetrické a holterovské monitorování znovuvyhlášení spiroergometrický systém
Předmětem veřejné zakázky je dodávka spiroergometrického systému pro Interní oddělení Svitavské nemocnice.
Zdravotnícke technológie pre vozidlá ZZS
Predmetom zákazky je dodanie zdravotníckej technológie pre vozidlá ZZS
Dodávka a instalace RTG digitálního skiagrafického přístroje včetně pozáručního servisu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace RTG digitálního skiagrafického přístroje včetně uzavření servisní smlouvy pro zajištění pozáručního servisu na dobu neurčitou. Nabízený přístroj musí splňovat minimální technické parametry uvedené v technické specifikaci.
Navigační systém pro neurochirurgické pracoviště
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka navigačního systému pro neurochirurgické pracoviště včetně příslušenství dle minimálních technických požadavků zadavatele. Musí jít o nový nerepasovaný přístroj a zařízení. Součástí dodávky přístrojů je i kompletní instalace, montáž a uvedení do provozu včetně instruktáže.
FN Motol - Dodávky implantabilních epizodních záznamníků EKG včetně příslušenství II
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky implantabilních epizodních záznamníků EKG včetně příslušenství pro FN Motol.
Implantabilní kardiovertry - defibrilátory
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek implantabilních kardiovertrů - defibrilátorů pro Nemocnici Na Homolce.
Operační mikroskop 2 ks - opakovaná
• Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je dodávka 2 ks operačních mikroskopů pro Oční kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. • Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen i závazným návrhem kupní smlouvy, která tvoří přílohu zadávacích podmínek.
PET/CT a SPECT/CT včetně pozáručního servisu, stavebních úprav
Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvouhlavé SPECT/CT gamakamery včetně příslušenství (předpokládaný termín instalace podzim 2021), dodávka PET/CT včetně příslušenství (předpokládaný termín instalace léto 2022) a dodávka dvouhlavé SPECT/CT gamakamery včetně příslušenství (předpokládaný termín instalace léto 2023) vč. zajištění pozáručního ...
Pořízení transportních plicních ventilátorů 2021
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 8 ks transportních plicních ventilátorů pro umělou plicní ventilaci (dále jen „ventilátory“) vč. příslušenství do sanitních vozidel ZZS LK, poskytování bezplatného servisu a bezpečnostně technických kontrol po dobu záruční lhůty a instruktáž obsluhy osobou k tomu oprávněnou.
FN Hradec Králové - Obnova flexibilních videoendoskopů
Předmětem veřejné zakázky je zajištění minimálně stávajícího rozsahu gastro a kolonoskopických vyšetření a ošetření na II. gastroenterologické klinice zadavatele prostřednictvím obměny stávajících zdravotnických prostředků, které jsou již na hranici / za hranicí své životnosti (každý z obměňovaných ZP je starší 10 let). Dále je předmětem plnění ...
Pořízení přístrojového vybavení I., část 2
Předmět plnění této veřejné zakázky je součástí projektu spolufinancovaného ze strukturálních fondů REACT-EU prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), výzvy č. 98 „Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby“. Předmětem veřejné zakázky je dodávka a ...
Zdravotní technika pro resuscitační/intenzivní péči a anestezii pro LF OU
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotní techniky pro resuscitační/intenzivní péči a anestezii pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, dále „OP VVV“, Simulační centrum "Cvičná nemocnice" s reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/ 0013366.
Servis a odborná údržba RTG
Předmětem plnění veřejné zakázky je pozáruční servis a odborná údržba zdravotnických RTG přístrojů a příslušenství umístěných na pracovištích Všeobecné fakultní nemocnice v Praze na dobu neurčitou dle ostatních zadávacích podmínek.
Dodávka ultrazvukových přístrojů
Předmětem zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu ultrazvukových přístrojů pro diagnostiku a/nebo intervence pro Nemocnice AGEL v Přerově, Prostějově a Šternberku. Podrobnosti viz zadávací dokumentace.
Prístrojová technika pre urologické oddelenie – RTG prístroj s C ramenom
Predmetom zákazky je dodanie 1 ks RTG prístroja s C ramenom pre urologické oddelenie FNsP J. A. Reimana Prešov. Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný a nerepasovaný, v bezchybnom stave a zodpovedať všetkým platným právnym predpisom Slovenskej republiky. Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je doprava predmetu zákazky do dohodnutého miesta ...
Monitory životních funkcí
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 13 ks monitorů životních funkcí. Součástí plnění veřejné zakázky je rovněž uvedení přístrojů do provozu (včetně případné montáže), zaškolení obsluhy a provádění bezpečnostně technických kontrol po dobu trvání záruky za jakost.