Kondiční pobyty zaměstnanců pro rok 2023
Komplexní zajištění kondičních pobytů pro zaměstnance zadavatele pro rok 2023 v rozsahu specifikace a členění ve čtyřech zařízeních na území České republiky.
Rekondičné pobyty pre NOÚ
Predmetom zákazky je poskytovanie rekondičných pobytov s liečebným režimom v dĺžke 7 dní (šesť nocí) v súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 148/2010 Z.z. o podrobnostiach o účele, obsahu a rámcových programoch ...
Ozdravně léčebné pobyty dětí s doprovodem 2022/2025
Předmětem veřejné zakázky je zajištění 14denních ozdravně léčebných pobytů na území České republiky pro děti s respiračními obtížemi - pojištěnce České průmyslové zdravotní pojišťovny ve věku od 3 do 6 let včetně s doprovodem, včetně dopravy a stravy pro účastníky pobytů.
Kondiční pobyty zaměstnanců pro rok 2022
Komplexní zajištění kondičních pobytů pro zaměstnance Zadavatele pro rok 2022 v rozsahu specifikace dle ZD.
Rehabilitačně rekondiční aktivity 2022 až 2023 v rámci zdravotnických preventivních programů
Předmětem veřejné zakázky je poskytování rehabilitačně rekondičních aktivit v rámci zdravotnických preventivních programů pro zaměstnance společností (dále jen organizace), se kterými Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (dále ČPZP) uzavře trojstrannou dohodu o poskytnutí finančního příspěvku na úhradu rehabilitačně rekondičních pobytů. ...
Kondiční pobyty zaměstnanců pro rok 2021
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zajištění kondičních pobytů pro zaměstnance Zadavatele pro rok 2021, a to v rozsahu a v členění dle zadávací dokumentace, v zařízeních na území České republiky a Slovenské republiky. Kondičním pobytem se rozumí preventivně ozdravný program lázeňského typu se zajištěným ubytováním a stravováním ve ...
Poptávám zdravotnické služby
Poptávám sanatorium zaměřené na rehabilitaci a péči po mozkové nrtvici
Kondiční pobyty zaměstnanců pro rok 2020
Předmětem této veřejné zakázky na služby s názvem „Kondiční pobyty zaměstnanců pro rok 2020“ (dále jen „Veřejná zakázka“) je komplexní zajištění kondičních pobytů pro zaměstnance zadavatele pro rok 2020 v rozsahu dle níže uvedené specifikace a členění v zařízeních na území České republiky a Slovenské republiky. Kondičním pobytem se rozumí ...
Poptáváme lázeňský pobyt
Sháním lázeňský pobyt pro manželský pár nad 50 let, nejlépe zaměřený na bolest zad a pohybového ústrojí. Ideálně s vlastním výběrem procedur a vnitřním bazénem s celodenním přístupem. Polopenze, parkování, přístup k internetu. Termín nástupu mezi 26.10.2019 - 9.11.2019 (7-8 nocí).
Vysokohorské ozdravné pobyty pro děti na roky 2019 až 2021 a přímořský ozdravný pobyt pro děti
A) Vysokohorské Ozdravné pobyty bez doprovodu rodičů/zákonných zástupců a s doprovodem rodičů/zákonných zástupců. B) Přímořské Ozdravné pobyty bez doprovodu rodičů/zákonných zástupců.
Kondiční pobyty zaměstnanců pro rok 2019
Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění kondičních pobytů pro zaměstnance zadavatele pro rok 2019 v rozsahu dle níže uvedené specifikace a členění v zařízeních na území České republiky a Slovenské republiky. Kondičním pobytem se rozumí preventivně ozdravný program lázeňského typu se zajištěným ubytováním a stravováním ve smyslu níže ...
Zabezpečenie rekondičných pobytov pre dôchodcov
Predmetom zákazky je zabezpečenie rekondičných pobytov pre dôchodcov.
Ozdravně-léčebné pobyty dětí s doprovodem 2018 - 2021
Předmětem zakázky je zajištění 14 denních ozdravně léčebných pobytů dětí - pojištěnců ČPZP - ve věku od 3 do 6 let včetně s doprovodem, včetně dopravy a stravy. Doprovod bude tvořit dospělá osoba - příbuzný v řadě přímé, tj. rodiče nebo prarodiče, popř. osoba zplnomocněna rodičem; pojištěnec ČPZP. Podrobnější popis předmětu zakázky v zadávací ...
Rehabilitačně rekondiční aktivity 2018-2021 v rámci zdravotnických preventivních programů
Předmětem veřejné zakázky je poskytování rehabilitačně rekondičních aktivit v rámci zdravotnických preventivních programů pro zaměstnance organizací-pojištěnce ČPZP (dále též rehabilitačně rekondiční péče nebo pobyt) pojištěncům ČPZP zaměstnaným na pracovištích se zvýšeným fyzickým a psychickým zatížením, v organizacích, se kterými ČPZP uzavře ...
Rehabilitačně rekondiční aktivity 2018-2021 v rámci zdravotnických preventivních programů
Předmětem veřejné zakázky je poskytování rehabilitačně rekondičních aktivit v rámci zdravotnických preventivních programů pro zaměstnance organizací-pojištěnce ČPZP (dále též rehabilitačně rekondiční péče nebo pobyt) pojištěncům ČPZP zaměstnaným na pracovištích se zvýšeným fyzickým a psychickým zatížením, v organizacích, se kterými ČPZP uzavře ...
Rehabilitačně rekondiční aktivity 2018-2021 v rámci zdravotnických preventivních programů
Předmětem veřejné zakázky je poskytování rehabilitačně rekondičních aktivit v rámci zdravotnických preventivních programů pro zaměstnance organizací-pojištěnce ČPZP (dále též rehabilitačně rekondiční péče nebo pobyt) pojištěncům ČPZP zaměstnaným na pracovištích se zvýšeným fyzickým a psychickým zatížením, v organizacích, se kterými ČPZP uzavře ...
Realizace 14 denního ozdravného pobytu v oblasti, která není postižena smogovou situací
Zajištění 14 denního organizovaného pobytu žáků v oblasti, která není postižena smogovou situací 160 žáků a 25 dospělých včetně zajištění volnočasových aktivit.
Kondiční pobyty zaměstnanců pro rok 2018
Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění kondičních pobytů pro zaměstnance zadavatele pro rok 2018 v rozsahu dle níže uvedené specifikace a členění v zařízeních na území České republiky a Slovenské republiky. Kondičním pobytem se rozumí preventivně ozdravný program lázeňského typu se zajištěným ubytováním a stravováním ve smyslu níže ...
Rekondičné pobyty pre zamestnancov ŽSR
Predmetom zákazky je výber poskytovateľa rekondičných pobytov v kúpeľnom zariadení v súlade s § 11 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 148/2010 Z. z. Ministerstva zdravotníctva SR o podrobnostiach o účele, obsahu a rámcových ...
Ozdravně-léčebné vysokohorské pobyty 2018-2021
Předmětem zakázky je zajištění vysokohorských ozdravně léčebných pobytů pro 640 dětí, pojištěnců ČPZP, ve věku od 8 do 15 let včetně dopravy a stravy. Pobyty budou realizovány v letech 2018 – 2021, a to vždy ve čtyřech turnusech na každý rok v období červen - září. Děti budou mít v rámci ozdravně léčebných pobytů ucelený program prevence a podpory ...
Poptávám rehabilitační péči o pacienta po mozkové mrtvici
Poptávám rehabilitační péči o pacienta po mozkové mrtvici.
Tuzemské ozdravné pobyty a přímořské ozdravné pobyty dětí v roce 2018
Předmětem veřejné zakázky je zajištění: A) nepřetržitých čtyř (4) turnusů patnácti (15) denních tuzemských ozdravných pobytů pro 160 dětí v roce 2018 na území ČR, nejlépe v horské oblasti Beskyd, Šumavy nebo Krkonoš, po 40 dětech v jednom turnusu a B) nepřetržitých čtyř (4) turnusů patnácti (15) denních přímořských ozdravných pobytů pro 600 dětí ...
Poskytovanie rekondičných pobytov
Poskytovanie rekondično integračných a rehabilitačných pobytov pre dospelých klientov (diabetikov) s ťažkým zdravotným postihnutím
Léčebně ozdravné pobyty pro děti s chronickým onemocněním dýchacích cest ve vysokohorském prostředí
Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění a realizace 14denních vysokohorských léčebně-ozdravných pobytů (dále jen "LOP") pro děti – pojištěnce ZP MV ČR s chronickým onemocněnými dýchacích cest, na období let 2018 – 2021, včetně zajištění pedagogického a zdravotnického dozoru, léčebného programu a se zajištěním maximální bezpečnosti pro ...
Rehabilitačně rekondiční aktivity ambulantní formou
Předmětem veřejné zakázky je zajištění rehabilitačně rekondičních aktivit v rámci zdravotnických preventivních programů ambulantní formou pro zaměstnance organizací-pojištěnce ČPZP (dále jen ambulantní rehabilitačně rekondiční péče) pojištěncům ČPZP zaměstnaným na pracovištích se zvýšeným fyzickým a psychickým zatížením, v organizacích, se kterými ...