Analýza rizik vlivu zdrojů kontaminace v katastru městysu Křižanov na podzemní a povrchové vody
Předmětem veřejné zakázky jsou průzkumné práce a analýza rizik provozů a skládky na území městyse Křižanov a v jeho okolí potenciálně ovlivňující kvalitu podzemní a povrchové vody starou ekologickou zátěží.
Poptáváme validaci čistých prostor
Hledáme dodavatele, který by nám provedl validaci čistého prostoru. V naší firmě provozujeme čisté prostory ISO CLASS 8 – třída D. Velikost čistého prostoru 220 m2. Prosím o cenovou nabídku na provedení validace čistého prostoru v rozsahu: A) Měření čistého prostoru v rozsahu Operační kvalifikace (OQ) 1) měření čistoty vzduchu a stanovení ...
Poptávám laboratorní rozbor spodní vody
Poptávám rozbor spodní vody, zda se jedná o vodu kojeneckou, což se domnívám, že by bylo reálné.
Operativní chemická kontrola
Účelem Kontroly prováděné v rámci této veřejné zakázky je monitorování chemických a radiochemických parametrů a kondicionačních prostředků pro optimální řízení chemických režimů k zajištění bezpečné a spolehlivé výroby, minimalizování vlivu provozu na stav a životnost zařízení a také minimalizování vlivu provozu JE na zátěž životního prostředí ...