Mobilní technologická učebna, jih
Zajištění a komplexní realizace projektových dnů, které budou realizovány v k tomuto účelu určeném speciálním dopravním prostředku - v Mobilní učebně určené pro výuku přírodních věd a techniky. Přičemž projektové dny budou probíhat v krajích: Jihomoravský, Vysočina, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Středočeský kraj, hl. m. Praha.
Zřízení a provozování zařízení předškolní péče o děti zaměstnanců MZV ČR
Předmětem plnění této veřejné zakázky je komplexní služba zahrnující provozování firemní školky, vybudování a umístění objektu, ve kterém bude školka provozována, a pronájem tohoto objektu MZV. Objekt bude umístěn v areálu zadavatele na části pozemku 326/1, k.ú. Hradčany, Praha 1, se kterým přísluší hospodařit zadavateli. Zadavatel bude po dobu ...
Provozování předškolního zařízení pro děti zaměstnanců Fakultní nemocnice v Motole
Zajištění provozu předškolního zařízení jehož zřizovatelem není MŠMT, pro děti zaměstnanců zadavatele po stránce organizačně provozní, personální a metodické včetně vytvoření a naplňování Školního vzdělávacího programu v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.
Hledáme místo v mateřské škole nebo jeslích
Hledáme jesle nebo školku pro dítě ve věku 26 měsíců. Tedy Praha východ, Praha Újezd n. Lesy, Bechovice, Klánovice.
Rozvoj kapacit aktérů inkluzivního vzdělávání a pilotní provoz inkluzivní mateřské školy
Předmětem VZ je realizace tzv. „softové“ části projektu. Uchazeč bude ve spolupráci s partnerskou organizací/místním realizátorem Femeia si Copilul – Protectie si Sprijin (Woman and Child – Protection and Support, WCPS) realizovat výstupy, tak jak je podrobně specifikováno v Projektovém dokumentu. Bližší specifikace je uvedena v bodě 4 zadávací ...
PÁKISTÁN; Mezinárodní vzdělávání
Naše firma MULTIPLEX byla utvořena jako nezávislá organizace k podpoře mezinárodního vzdělávání s důrazem na studentské poradenství pro studium v zahraničí. Jsme registrováni pakistánskou vládou, sídlíme v Islamabádu. Multiplex spolupracuje s řadou světoznámých vzdělávacích institutů v Austrálii, Kanadě, Kypru, Irsku, Malajsii, Novém Zélandu, VB ...