Provozování předškolního zařízení pro děti zaměstnanců Nemocnice Na Homolce
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je zajištění provozování předškolního zařízení poskytujícího předškolní vzdělávání pro děti zaměstnanců Nemocnice Na Homolce ve věku zpravidla od 3 do 6 let .
Poskytování služby péče o děti zaměstnanců Ministerstva spravedlnosti v dětské skupině
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služby péče o děti zaměstnanců Ministerstva spravedlnosti od 1 roku věku do zahájení povinné školní docházky v dětské skupině pro maximálně 10 dětí v sídle zadavatele s provozní dobou pondělí až pátek 7:30 až 17:30 hodin, mimo státní svátky či ostatní svátky. Vše v souladu se zákonem č. 247/2014 Sb., o ...
Zajištění předškolního vzdělávání pro děti zaměstnanců ÚVN a resortu MO
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění provozování Předškolního zařízení poskytujícího předškolní vzdělávání, jehož zřizovatelem není MŠMT, pro děti zaměstnanců zadavatele po stránce organizačně provozní, personální a metodické včetně vytvoření a naplňování Školního vzdělávacího programu v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro ...
Zajištění předškolního vzdělávání pro děti zaměstnanců ÚVN a resortu MO
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění provozování Předškolního zařízení poskytujícího předškolní vzdělávání, jehož zřizovatelem není MŠMT, pro děti zaměstnanců zadavatele po stránce organizačně provozní, personální a metodické včetně vytvoření a naplňování Školního vzdělávacího programu v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro ...
Provozování předškolního zařízení pro děti zaměstnanců Nemocnice Na Homolce
Zajištění provozování mateřské školy pro děti zaměstnanců Nemocnice Na Homolce.
Provozování předškolního zařízení pro děti zaměstnanců Nemocnice Na Homolce
Zajištění provozování mateřské školy pro děti zaměstnanců Nemocnice Na Homolce.
Zřízení a provozování zařízení předškolní péče o děti zaměstnanců MZV ČR
Předmětem plnění této veřejné zakázky je komplexní služba zahrnující provozování firemní školky, vybudování a umístění objektu, ve kterém bude školka provozována, a pronájem tohoto objektu MZV. Objekt bude umístěn v areálu zadavatele na části pozemku 326/1, k.ú. Hradčany, Praha 1, se kterým přísluší hospodařit zadavateli. Zadavatel bude po dobu ...
Provozování předškolního zařízení pro děti zaměstnanců Fakultní nemocnice v Motole
Zajištění provozu předškolního zařízení jehož zřizovatelem není MŠMT, pro děti zaměstnanců zadavatele po stránce organizačně provozní, personální a metodické včetně vytvoření a naplňování Školního vzdělávacího programu v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.
Hledáme místo v mateřské škole nebo jeslích
Hledáme jesle nebo školku pro dítě ve věku 26 měsíců. Tedy Praha východ, Praha Újezd n. Lesy, Bechovice, Klánovice.
Rozvoj kapacit aktérů inkluzivního vzdělávání a pilotní provoz inkluzivní mateřské školy
Předmětem VZ je realizace tzv. „softové“ části projektu. Uchazeč bude ve spolupráci s partnerskou organizací/místním realizátorem Femeia si Copilul – Protectie si Sprijin (Woman and Child – Protection and Support, WCPS) realizovat výstupy, tak jak je podrobně specifikováno v Projektovém dokumentu. Bližší specifikace je uvedena v bodě 4 zadávací ...
PÁKISTÁN; Mezinárodní vzdělávání
Naše firma MULTIPLEX byla utvořena jako nezávislá organizace k podpoře mezinárodního vzdělávání s důrazem na studentské poradenství pro studium v zahraničí. Jsme registrováni pakistánskou vládou, sídlíme v Islamabádu. Multiplex spolupracuje s řadou světoznámých vzdělávacích institutů v Austrálii, Kanadě, Kypru, Irsku, Malajsii, Novém Zélandu, VB ...