Kaleidoskop podnikového vzdělávání II. - Jazykové vzdělávání
Jedná se o veřejnou zakázku na služby. Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexního vzdělávání pro zaměstnance společností, které jsou členy Okresní hospodářské komory Liberec, formou kurzů připravených na míru, a to v oblasti jazykového vzdělávání. V rámci veřejné zakázky dojde k proškolení cca 25000 osobohodin (60 minut).
Zajištění pravidelné skupinové a individuální výuky anglického jazyka pro zaměstnance zadavatele
Předmětem plnění je zajištění pravidelné skupinové a individuální výuky anglického jazyka pro zaměstnance zadavatele v prostorách Fakultní nemocnice Ostrava.
Jazykové vzdělávání zaměstnanců a externích zákazníků ŘLP ČR, s.p.
Předmětem plnění je poskytování služeb jazykového vzdělávání anglického jazyka (dále jen „AJ“) v odborné letecké, obchodní, technické, právní a všeobecné AJ kvalifikovanými lektory pro zaměstnance ŘLP ČR, s. p. a externí klienty zadavatele v rámci zadavatelem specifikovaných kurzů.
Výuka cizích jazyků
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění výuky jazyků pro pracovníky zadavatele při splnění následujících požadavků zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky. Splnění požadavků bude zadavatel posuzovat v rámci posuzování nabídek.
Zajištění vzdělávání pro členy AOBP
Zajištění vzdělávání formou poskytnutí otevřených a uzavřených kurzů, školení či seminářů (dále souhrnně označováno jen jako „kurzy“) vybraným účastníkem zadávacího řízení partnerům zadavatele. Předmětem veřejné zakázky jsou také veškeré další služby spočívající v organizačním zajištění vzdělávacích služeb. Vzdělávání bude poskytnuto v ...
Jazykové vzdelávacie aktivity
Predmetom tejto zákazky je zabezpečenie jazykového vzdelávania sudcov, prokurátorov a justičných zamestnancov v odbornej právnickej terminológii v anglickom a francúzskom jazyku, krátkodobých a dlhodobých zahraničných stáží, konferencií a tlmočníckych a prekladateľských služieb počas odborného vzdelávania. Podrobný opis predmetu zákazky sa ...
Zajištění jazykové výuky anglického, německého, francouzského, ruského a českého jazyka
Předmětem plnění veřejné zakázky s názvem „Zajištění jazykové výuky anglického, německého, francouzského, ruského a českého jazyka" je poskytování služeb, které spočívají v zajištění výuky anglického, německého, francouzského, ruského a českého jazyka zaměstnancům Ministerstva dopravy a zaměstnancům Agentury GSA – European GNSS Agency s cílem ...
Poptávám doučování německého jazyka
Hledáme od září doučování NJ u nás doma,pro 3-4 osoby.Všichni jsme začátečníci,bydlíme ve Vojkovicích okres Karlovy Vary.
Jazykové vzdělávání zaměstnanců MŠMT
Předmětem veřejné zakázky je realizace skupinové a individuální výuky angličtiny, němčiny a francouzštiny.Pravidelné odborné semestrální kurzy budou organizovány v rozsahu 1x týdně 90 minut pro každou skupinu či zaměstnance (v případě individuální výuky), tj. 2 vyučovací hodiny v rozsahu 45 minut. Odborné kurzy anglického, francouzského a ...
Zajištění jazykové výuky pro zaměstnance Ministerstva zemědělství pro období září 2018 – srpen 2021
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění a provádění výuky anglického (AJ), německého (NJ), francouzského (FJ), ruského (RJ), španělského (ŠpJ) a italského (IJ) jazyka pro zaměstnance Ministerstva zemědělství.
Vzdělávání členů Jihočeské hospodářské komory  – odborné kurzy
Předmětem zakázky je zajištění komplexního vzdělávání pro zaměstnance společností, které jsou členy Jihočeské hospodářské komory. Komplexní vzdělávání bude realizováno formou kurzů, které budou zajištěny dodavatelem vzdělávacích služeb, a to jak formou firemních, tak otevřených kurzů. Předmětem veřejné zakázky jsou také služby spočívající v ...
Vzdělávání dospělých, Německo
Vážené dámy a pánové! Zajímal by mě český kurz poblíž Chebu. Před 10 lety jsem studoval 3 semestry Lidové univerzity pro vzdělávání dospělých v Německu. Takže nejsem začátečník. Děkuji za vaši pomoc Heinz Schmidkonz
Vzdělávání členů Jihočeské hospodářské komory – jazykové kurzy
Jedná se o veřejnou zakázku na služby. Předmětem zakázky je zajištění jazykového vzdělávání pro zaměstnance společností, které jsou členy Jihočeské hospodářské komory. Účelem této zakázky je zajištění realizace projektu zadavatele s názvem „Vzdělávání zaměstnanců členských firem Jihočeské hospodářské komory“. Celkový uvažovaný počet zaměstnanců ...
Zajištění jazykových kurzů II
Předmětem je zajištění výuky následujících cizích jazyků: anglický jazyk, německý jazyk pro blíže předem neurčené množství studentů z řad členů zadavatele, tj. zaměstnanců dopravních společností působících v silniční dopravě, které zadavatel sdružuje.
Jazykové vzdělávání zaměstnanců API
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy o poskytování jazykových služeb mezi zadavatelem a dodavatelem na dobu určitou, na jejímž základě bude poskytována výuka cizích jazyků zaměstnancům zadavatele formou individuální nebo skupinové výuky a podpůrných služeb.
Zajištění dodavatele jazykové výuky zaměstnanců
Poskytování jazykových služeb mezi zadavatelem a dodavatelem na dobu určitou, na jejímž základě bude poskytována výuka cizích jazyků zaměstnancům zadavatele formou individuální nebo skupinové výuky, příprava, realizace jazykových testů a souvisejících služeb jak jsou tyto služby specifikovány v zadávací dokumentaci a závazném textu rámcové smlouvy.
Zajištění komplexního vzdělávání zaměstnanců zapojených členských organizací
Předmětem tohoto výběrového řízení je vzdělávání zaměstnanců v jednotlivých společnostech (členů Sdružení), v níže uvedených dovednostech a odborných kurzech. Jedná se o tyto okruhy: 1. Manažerské a měkké dovednosti; 2. Obecné IT; 3. Účetní a ekonomické kurzy; 4. Technické a jiné odborné kurzy; 5. Cizí jazyky. Jednotlivé kurzy, respektive ...
Vzdělávání k rozvoji
Předmětem tohoto výběrového řízení je vzdělávání zaměstnanců v jednotlivých společnostech (členů klastru), v níže uvedených dovednostech a odborných kurzech. Jedná se o tyto okruhy: 1. Manažerské a měkké dovednosti 2. Obecné IT 3. Technické a jiné odborné kurzy 4. Účetní, ekonomické a právní kurzy 5. Cizí jazyky Veškeré podrobnosti o ...
Jazykové vzdělávání pro zaměstnance Státního zemědělského intervenčního fondu
Předmětem veřejné zakázky je zajištění a provádění výuky cizích jazyků pro zaměstnance zadavatele ve skupinových a individuálních kurzech, cílem zakázky je zvýšení jazykových kompetencí zaměstnanců zadavatele se zaměřením na praktické využití jazyka v profesním kontextu a příprava na standardizované jazykové zkoušky. Zajištěno bude studium ...
Vzdělávání zaměstnanců členských firem OHK Přerov
Zadavatel vyhlásil Veřejnou zakázku na služby v režimu otevřeného nadlimitního řízení s názvem „Vzdělávání zaměstnanců členských firem OHK Přerov“. Zadavatel rozdělil zadávací řízení na následující části: Část 1 - Měkké a manažerské dovednosti Část 2 - Obecné IT kurzy Část 3 - Odborné kurzy Část 4 - Jazykové ...
Vzdělávání členů Jihočeské hospodářské komory
Jedná se o veřejnou zakázku na služby. Předmětem zakázky je zajištění komplexního vzdělávání pro zaměstnance společností, které jsou členy Jihočeské hospodářské komory. Účelem této zakázky je zajištění realizace projektu zadavatele s názvem „Vzdělávání zaměstnanců členských firem Jihočeské hospodářské komory“, který je spolufinancován z finančních ...
Zajištění vzdělávání pro Společenstvo kominíků ČR v letech 2017 - 2020
Předmětem veřejné podlimitní zakázky na služby je zajištění výuky (Obecné IT, Měkké a manažerské dovednosti, Jazykové vzdělávání, Účetní ekonomické a právní kurzy, kurz Technické a jiné odborné vzdělávání, kurz Obsluha manipulačního vozíku a kurz Práce ve výškách) pro Společenstvo kominíků ČR v letech 2017 – 2020 po celé ČR v rámci projektu ...
Vzdělávání členů Regionální hospodářské komory Brno
V rámci celého projektu zadavatel předpokládá realizaci cca 300 kurzů o počtu maximálně 12 osob na jednom kurzu, celkem cca 500 školících dnů, přičemž tato veřejná zakázka se bude týkat poměrné části projektu a zadavatel tak předpokládá realizaci cca 236 kurzů o počtu maximálně 12 osob na jednom kurzu, celkem cca 400 školících dnů. Uváděné počty ...
Zajištění jazykových kurzů
Předmětem je zajištění výuky následujících cizích jazyků: anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, španělský jazyk, italský jazyk pro blíže předem neurčené množství studentů z řad členů zadavatele.
Zajišťování kurzů češtiny pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou
Předmětem plnění je zajištění poskytování bezplatné výuky českého jazyka pro až 2000 osob s udělenou mezinárodní ochranou formou azylu nebo doplňkové ochrany ročně v rámci naplňování státního integračního programu v zařízeních Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra i mimo tato zařízení a spolupracovat s generálním poskytovatelem ...