Předarchivní péče o dokumenty
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby v oblasti předarchivní péče o dokumenty zadavatele dle zákona o archivnictví a spisové službě. Předarchivní péče o dokumenty zahrnuje zejména zajištění vhodných prostor pro uložení dokumentů, které musí splňovat stavebně-technické, prostorové, bezpečnostní, materiální a personální podmínky pro péči o ...
Předarchivní péče o dokumenty
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby v oblasti předarchivní péče o dokumenty zadavatele dle zákona o archivnictví a spisové službě. Předarchivní péče o dokumenty zahrnuje zejména zajištění vhodných prostor pro uložení dokumentů, které musí splňovat stavebně-technické, prostorové, bezpečnostní, materiální a personální podmínky pro péči o ...
Archiv medicínských dat (nové vyhlášení)
Předmětem této veřejné zakázky je provozování systému pro pořizování a archivaci digitálních obrazových údajů pacientů (norma DICOM), zabezpečení plynulého a bezporuchového přenosu dat do místa zpracování a jejich následné archivování.
Archivace písemností
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb spojených s uložením písemností vzniklých z činnosti zadavatele, tj. jejich převzetí, převoz a uložení (skladování), zpracování a vedení elektronické evidence písemností, včetně zajištění on-line přístupu do elektronické evidence pro zadavatele, vyhledávání a zasílání písemností na pokyn zadavatele, ...
Poptávám knihu Příbramské hornické historky
Koupím knihu ,,Příbramské hornické historky 1.díl "
Poptávám knihy
Sháním 2 knihy od Vince Flynna a to Třetí volba a Nebezpečný plán a dále knihu od Leonarda Goldberga Smrtelné odhalení.
Sháním knihu o projektování komunikací
Poptávám knihu. Technické podmínky TP 135 Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích (1 výtisk)
Poptávám zahraniční odbornou literaturu
Mám zájem o dbornou knihu ze zahraničí (USA): název: The Bethesda system for reporting cervical cytology (nejnovější vydání) autoři: Diane Solomon, Ritu Nayar
Poptávám ruskou knihu v originále
Kniha Puškin : Evžen Oněgin v ruštině