Poskytování služeb certifikační autority EET
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služby certifikační autority EET sestávající z vydávání nekvalifikovaných podpisových certifikátů pro vzájemnou komunikaci technických zařízení, dále zneplatňování certifikátů, provozu webového rozhraní pro správu certifikátů podle požadavků zadavatele a technické podpory uživatelů (dále jen „Služby ...
Rámcová smlouva rozborové úkoly k řešení problematických oblastí
Předmětem veřejné zakázky bude poskytování Služeb související s aktualizací stěžejní normy ve stavebnictví, které mají vliv na nasazení nových stavebních materiálů a postupů, případně zavést normy nové, které jsou pro dosažení klimatické neutrality stavebnictví potřeba. Pro první rok trvání Rámcové smlouvy se zejména jedná o tyto dílčí projekty: ...
Rámcová dohoda na komplexní zajištění certifikačních služeb
Předmětem této VZ je komplexní zajištění certifikačních služeb vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
Certifikácia lesov podľa schémy FSC na OZ Prešov, OZ Žarnovica a OZ Sobrance
Vykonanie auditov v certifikačnej schéme FSC na OZ Prešov, OZ Žarnovica a OZ Sobrance na jeden certifikačný cyklus 5 rokov. Audity a certifikáty sú riešené samostatne pre jednotlivé odštepné závody.
Poptávám poradenství při zavádění nového výrobku na trh
Dobrý den, rád bych uvedl na trh nový výrobek na zkoušení těsnosti motorů - minikompresor s regulací tlaku a podtlaku (-0,5-1 bar). Nevím jestli je třeba nějakého schvalování, certifikace atd. Dokážete mi s tím pomoci? Zdravím M.Černý
Poskytnutí kvalifikované služby ověřování platnosti kvalifikovaných elektronických podpisů a pečetí
Předmětem veřejné zakázky je dodání služby, a to kvalifikované služby ověřování platnosti kvalifikovaných elektronických podpisů a pečetí a časových razítek.
High pressure testing of ultrasonic meters
Cílem veřejné zakázky je zajištění metrologických činností vysokotlakého testování ultrazvukových plynoměrů.
Zajištění procesu certifikace adiktologických služeb
Předmětem plnění veřejné zakázky je organizačně technické zajištění procesu certifikace odborné způsobilosti adiktologických služeb. Certifikace odborné způsobilosti adiktologických služeb je posouzení a formální uznání, že poskytovatel adiktologických služeb odpovídá stanoveným odborným kritériím způsobilosti pro poskytování adiktologických ...
Zajištění certifikačního procesu adiktologických služeb
Předmětem plnění veřejné zakázky je organizačně technické zajištění procesu certifikace odborné způsobilosti adiktologických služeb. Certifikace odborné způsobilosti adiktologických služeb je posouzení a formální uznání, že poskytovatel adiktologických služeb odpovídá stanoveným odborným kritériím způsobilosti pro poskytování adiktologických ...
Maintenance licencí CITRIX 2020 – 2022
Předmětem veřejné zakázky je poskytování maintenance licencí Citrix v rámci programu Customer Success Services (CSS) Select. Zadavatel má tyto produkty zakoupené v licenčním modelu CCU (Concurent User). Název produktů: Počet licencí: Citrix Virtual Apps Premium ...
Vykonanie skúšok 4 typov nákladných železničných vozňov
Predmetom zákazky sú skúšky a certifikácia 2 typov nákladných železničných vozňov. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Poskytování služeb při vydávání kvalifikovaných a komerčních certifikátů
Předmětem této veřejné zakázky je závazek dodavatele poskytovat pro zadavatele a Úřad práce České republiky, služby při vydávání kvalifikovaných a komerčních certifikátů. Ověřování elektronického podpisu (CPV: 79132100-9) Datová média (CPV: 32582000-6)
Komplexní zajištění certifikačních služeb
Předmětem veřejné zakázky (dále též jen „VZ“) je zajištění vydávání kvalifikovaných a komerčních certifikátů a dalších služeb souvisejících s poskytováním certifikačních služeb pro potřeby zadavatele a to plně v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách ...
Zabezpečenie registračnej dokumentácie k novej liekovej forme
Verejný obstarávateľ má záujem na dodaní kompletnej dokumentácie k procesu registrácie novej liekovej formy.
Opravy a kalibrácia váh
Vykonanie kontroly, opráv, nastavenia (justáže), kalibrácie a prípravy na metrologické overenie určeného meradla - nápravových váh EVOCAR 2000R podľa zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zabezpečenie registračnej dokumentácie k novej liekovej forme
Verejný obstarávateľ má záujem na dodaní kompletnej dokumentácie k procesu registrácie novej liekovej formy.
Poskytování služeb při vydávání kvalifikovaných a komerčních certifikátů
Předmětem této veřejné zakázky je závazek Dodavatele poskytovat pro Zadavatele a organizační složky resortu Ministerstva spravedlnosti, jejichž seznam je uveden v Příloze č. 1 Rámcové dohody ZD(Seznam organizačních složek resortu Ministerstva spravedlnosti), služby při vydávání kvalifikovaných a komerčních certifikátů (dále společně též jen jako ...
Zvýšenie štandardov výkonnosti a funkčnosti v spoločnosti Herb-Pharma Sk, s.r.o.
Predmet zákazky je rozdelený na tri časti a zahŕňa: Časť č.1: Certifikáciu systému manažérstva kvality podľa ISO 22716 Časť č. 2: Certifikáciu systému manažérstva kvality podľa ISO 13485 Časť č. 3: Posúdenie zhody definované smernicou rady č. 93/42/EHS
Kalibrace a ověřování měřidel
Předmětem veřejné zakázky je zajištění metrologických služeb spočívajících v ověřování a kalibraci měřidel v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů
Vyhodnocení a certifikace snímače pohybu dle Common criteria
Předmětem zakázky je výběr dodavatele, který provede vyhodnocení snímače pohybu dle Common criteria, zajistí jeho certifikaci spolu s podporou při přípravě související dokumentace. Projekt je podporován z OPPIK 2014 - 2020 – Inovace, reg. číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0010204. Přesná specifikace je dána technickou specifikací v ...
Odborné skúšky, prehliadky a opravy prostriedkov protiplynovej služby zaradených v HaZZ SR
Odborné prehliadky a skúšky prostriedkov protiplynovej služby vykonávaných v časových periódach a v rozsahu stanovenom výrobcom, kalibrácie (justáže) a odstraňovania porúch v rámci pozáručného servisu.
Rámcová dohoda na komplexní zajištění certifikačních služeb
Předmětem této VZ je komplexní zajištění certifikačních služeb vytvářejících důvěru pro elektronické transakce vydaných kvalifikovaným Poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické ...
Poskytování služeb při vydávání kvalifikovaných a komerčních certifikátů
Předmětem plnění veřejné zakázky je vydávání kvalifikovaných a komerčních certifikátů pro centrálního zadavatele a organizační složky resortu spravedlnosti dle Přílohy č. 1 zadávací dokumentace a dodávky kvalifikovaných prostředků pro vytváření elektronických podpisů a pro vytváření elektronických pečetí ve smyslu článku 29, resp. 39 nařízení ...
Certifikace, Německo
Hledáme akreditovanou certifikační společnost, která má zájem o spolupráci v neakreditovaných oborech DIN EN ISO. Působíme v Bulharsku a přinášíme asi 120 stávajících certifikovaných firem, protože naše dosavadní certifikační společnost ověřuje pouze akreditované obory. PS: Jazyk bulharský a německý.
Poptávám certifikaci výrobku
Naše firma Infinity power s.r.o chce uvést na trh EU nový produkt, který pochází s Ruska od společnosti Devar kids, jsme jejich oficiální zástupce na území České republiky. Výrobek 3D interaktivní omalovánky pro děti od 3 let, které fungují přes aplikace «devar kids» na smartphone, stáhnutí na App Store nebo Google Play a mají AR technologie: ...