High pressure testing of ultrasonic meters
Cílem veřejné zakázky je zajištění metrologických činností vysokotlakého testování ultrazvukových plynoměrů.
Zajištění procesu certifikace adiktologických služeb
Předmětem plnění veřejné zakázky je organizačně technické zajištění procesu certifikace odborné způsobilosti adiktologických služeb. Certifikace odborné způsobilosti adiktologických služeb je posouzení a formální uznání, že poskytovatel adiktologických služeb odpovídá stanoveným odborným kritériím způsobilosti pro poskytování adiktologických ...
Zajištění certifikačního procesu adiktologických služeb
Předmětem plnění veřejné zakázky je organizačně technické zajištění procesu certifikace odborné způsobilosti adiktologických služeb. Certifikace odborné způsobilosti adiktologických služeb je posouzení a formální uznání, že poskytovatel adiktologických služeb odpovídá stanoveným odborným kritériím způsobilosti pro poskytování adiktologických ...
Maintenance licencí CITRIX 2020 – 2022
Předmětem veřejné zakázky je poskytování maintenance licencí Citrix v rámci programu Customer Success Services (CSS) Select. Zadavatel má tyto produkty zakoupené v licenčním modelu CCU (Concurent User). Název produktů: Počet licencí: Citrix Virtual Apps Premium ...
Vykonanie skúšok 4 typov nákladných železničných vozňov
Predmetom zákazky sú skúšky a certifikácia 2 typov nákladných železničných vozňov. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Poskytování služeb při vydávání kvalifikovaných a komerčních certifikátů
Předmětem této veřejné zakázky je závazek dodavatele poskytovat pro zadavatele a Úřad práce České republiky, služby při vydávání kvalifikovaných a komerčních certifikátů. Ověřování elektronického podpisu (CPV: 79132100-9) Datová média (CPV: 32582000-6)
Komplexní zajištění certifikačních služeb
Předmětem veřejné zakázky (dále též jen „VZ“) je zajištění vydávání kvalifikovaných a komerčních certifikátů a dalších služeb souvisejících s poskytováním certifikačních služeb pro potřeby zadavatele a to plně v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách ...
Zabezpečenie registračnej dokumentácie k novej liekovej forme
Verejný obstarávateľ má záujem na dodaní kompletnej dokumentácie k procesu registrácie novej liekovej formy.
Opravy a kalibrácia váh
Vykonanie kontroly, opráv, nastavenia (justáže), kalibrácie a prípravy na metrologické overenie určeného meradla - nápravových váh EVOCAR 2000R podľa zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zabezpečenie registračnej dokumentácie k novej liekovej forme
Verejný obstarávateľ má záujem na dodaní kompletnej dokumentácie k procesu registrácie novej liekovej formy.
Poskytování služeb při vydávání kvalifikovaných a komerčních certifikátů
Předmětem této veřejné zakázky je závazek Dodavatele poskytovat pro Zadavatele a organizační složky resortu Ministerstva spravedlnosti, jejichž seznam je uveden v Příloze č. 1 Rámcové dohody ZD(Seznam organizačních složek resortu Ministerstva spravedlnosti), služby při vydávání kvalifikovaných a komerčních certifikátů (dále společně též jen jako ...
Zvýšenie štandardov výkonnosti a funkčnosti v spoločnosti Herb-Pharma Sk, s.r.o.
Predmet zákazky je rozdelený na tri časti a zahŕňa: Časť č.1: Certifikáciu systému manažérstva kvality podľa ISO 22716 Časť č. 2: Certifikáciu systému manažérstva kvality podľa ISO 13485 Časť č. 3: Posúdenie zhody definované smernicou rady č. 93/42/EHS
Kalibrace a ověřování měřidel
Předmětem veřejné zakázky je zajištění metrologických služeb spočívajících v ověřování a kalibraci měřidel v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů
Vyhodnocení a certifikace snímače pohybu dle Common criteria
Předmětem zakázky je výběr dodavatele, který provede vyhodnocení snímače pohybu dle Common criteria, zajistí jeho certifikaci spolu s podporou při přípravě související dokumentace. Projekt je podporován z OPPIK 2014 - 2020 – Inovace, reg. číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0010204. Přesná specifikace je dána technickou specifikací v ...
Odborné skúšky, prehliadky a opravy prostriedkov protiplynovej služby zaradených v HaZZ SR
Odborné prehliadky a skúšky prostriedkov protiplynovej služby vykonávaných v časových periódach a v rozsahu stanovenom výrobcom, kalibrácie (justáže) a odstraňovania porúch v rámci pozáručného servisu.
Rámcová dohoda na komplexní zajištění certifikačních služeb
Předmětem této VZ je komplexní zajištění certifikačních služeb vytvářejících důvěru pro elektronické transakce vydaných kvalifikovaným Poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické ...
Poskytování služeb při vydávání kvalifikovaných a komerčních certifikátů
Předmětem plnění veřejné zakázky je vydávání kvalifikovaných a komerčních certifikátů pro centrálního zadavatele a organizační složky resortu spravedlnosti dle Přílohy č. 1 zadávací dokumentace a dodávky kvalifikovaných prostředků pro vytváření elektronických podpisů a pro vytváření elektronických pečetí ve smyslu článku 29, resp. 39 nařízení ...
Certifikace, Německo
Hledáme akreditovanou certifikační společnost, která má zájem o spolupráci v neakreditovaných oborech DIN EN ISO. Působíme v Bulharsku a přinášíme asi 120 stávajících certifikovaných firem, protože naše dosavadní certifikační společnost ověřuje pouze akreditované obory. PS: Jazyk bulharský a německý.
Poptávám certifikaci výrobku
Naše firma Infinity power s.r.o chce uvést na trh EU nový produkt, který pochází s Ruska od společnosti Devar kids, jsme jejich oficiální zástupce na území České republiky. Výrobek 3D interaktivní omalovánky pro děti od 3 let, které fungují přes aplikace «devar kids» na smartphone, stáhnutí na App Store nebo Google Play a mají AR technologie: ...
Poptávám obnovu certifikátu USB tokenu
Poptávám obnovu certifikátu USB tokenu. Děkuji.
Poptáváme kalibraci měřidel
Hledáme dodavatele akreditované kalibrace našich měřidel typu: Detektory alkoholu Totální stanice Nivelační přístroje Teploměry elektronické Teploměry mechanické Váhy laboratorní - elektronické Váhy laboratorní - mechanické Tlakoměry deformační Vlhkoměry elektronické Posuvná měřidla Momentové klíče Žádám Vás o informaci, na které ...
Poptáváme atest měřicího přístroje, měrky svaru
Poptáváme cenovou nabídku na "atest měřidla" (kalibrační list?) na měrku svaru.
Poptávám atest na užitkovou keramiku
Poptávám potravinářský atest na užitkovou keramiku. Chemické a fyzikální zkoušky užitkové karemiky. Hledám laboratoř nebo firmu, která se zabývá atestací užitkové keramiky. Děkuji.
Zajištění certifikace OIML 49
Předmětem plnění zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v certifikaci produktů zadavatele normou OIML 49. V rámci zakázky bude proveden metrologický výkon podle zák. č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění, spočívající v posouzení shody dvou výrobků zadavatele (elektromagnetické průtokoměry označované jako MAGB1 a MAGX2) s normou OIML ...
Poptávám zpracování systému HACCP pro  řeznickou výrobu
Poptávám zpracování systému HACCP pro řeznickou výrobu, tzn. diagram výrobního procesu, jednotlivé technologické kroky, kritické meze, monitoring, nápravná opatření, stanovení nebezpečí, ovládacích opatření, stanovení kritických bodů, způsob vedení záznamů... Děkuji za nabídky. S pozdravem Ličman Libor.