Poptáváme cejchování silniční mostové váhy
Dobrý den, prosím o cenovou nabídku na cejchování silniční mostové váhy 60t, ve Městě Nové Strašecí.
Zavedenie systému riadenia ISO 27001 – externý certifikačný audit
Predmetom bude záväzok poskytovateľa nestranne zistiť, či objednávateľ v súlade so žiadosťou o certifikáciu informačnej bezpečnosti spĺňa podmienky a kritériá normy ISO/IEC 27001:2013 pre získanie certifikátu informačnej bezpečnosti a v prípade kladného výsledku sa poskytovateľ zaväzuje vydať objednávateľovi certifikát zhody (ďalej ako ...
Certifikace integrovaného systému managementu
Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem na provedení certifikace integrovaného systému managementu.
Poskytování služeb při vydávání kvalifikovaných a komerčních certifikátů
Předmětem plnění veřejné zakázky je vydávání kvalifikovaných a komerčních certifikátů a dodávky kvalifikovaných prostředků pro vytváření kvalifikovaných elektronických podpisů a kvalifikovaných elektronických pečetí pro centrálního zadavatele a organizační složky resortu Ministertsva spravedlnosti.
Poptávám zpracování a podání užitného vzoru a patentu z oboru fyziky
Poptávám zpracování a podání užitného vzoru a patentu z oboru fyziky, příp. chemie a 3D tisku, k projektu TAČR, podklady máme. Ppodání nejlépe ještě v srpnu 2022, EU užitný vzor do 12/2022.
Generálna oprava evakuačnej siete AirTep
Predmetom zákazky je generálna oprava evakuačnej siete AirTep (ďalej ako AirTep alebo produkt) je nevyhnutná na opätovné vydanie certifikátu o letovej spôsobilosti s platnosťou ďalších 5 rokov alebo na 1000 nových cyklov pre potreby Hasičského a záchranného zboru.
Certifikácia lesov podľa schémy SFCS-PEFC
Predmetom zákazky je vykonanie auditov v certifikačnej schéme PEFC podľa technických dokumentov Slovenského systému certifikácie lesov (TD SFCS 1002:2014, TD SFCS 1003:2014 a TD SFCS 1005:2014 a ich neskorších revízií) na území Slovenskej republiky v štyroch vytvorených regiónoch (Stred, Sever, Východ a Západ) na jeden certifikačný cyklus 5 rokov.
Služby pro ALTESE s.r.o.
Předmětem zakázky je ověřit technické specifikace a požadavky na varné kotle a pánve, včetně provedení zkoušek pro LVD, EMC a RoHS (tj. certifikaci celých nových výrobkových řad produktů společnosti ALTESE s.r.o. Půjde o zkoušky výrobků podle platných norem ČSN, norem EU a jejich certifikaci. Požadovaným výstupem zakázky jsou protokoly o ...
Poptávám ověření certifikace
Poptávám ověření certifikace Numer :EU-ISCC-CERT. de 105-81889608.
Príprava na certifikáciu ISO v rámci organizácie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Predmetom zákazky je príprava na certifikáciu ISO 14001, ISO 50001 a ISO 9001 v rámci organizácie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja.
Poskytování služeb certifikační autority EET
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služby certifikační autority EET sestávající z vydávání nekvalifikovaných podpisových certifikátů pro vzájemnou komunikaci technických zařízení, dále zneplatňování certifikátů, provozu webového rozhraní pro správu certifikátů podle požadavků zadavatele a technické podpory uživatelů (dále jen „Služby ...
Rámcová smlouva rozborové úkoly k řešení problematických oblastí
Předmětem veřejné zakázky bude poskytování Služeb související s aktualizací stěžejní normy ve stavebnictví, které mají vliv na nasazení nových stavebních materiálů a postupů, případně zavést normy nové, které jsou pro dosažení klimatické neutrality stavebnictví potřeba. Pro první rok trvání Rámcové smlouvy se zejména jedná o tyto dílčí projekty: ...
Rámcová dohoda na komplexní zajištění certifikačních služeb
Předmětem této VZ je komplexní zajištění certifikačních služeb vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
Certifikácia lesov podľa schémy FSC na OZ Prešov, OZ Žarnovica a OZ Sobrance
Vykonanie auditov v certifikačnej schéme FSC na OZ Prešov, OZ Žarnovica a OZ Sobrance na jeden certifikačný cyklus 5 rokov. Audity a certifikáty sú riešené samostatne pre jednotlivé odštepné závody.
Poptávám poradenství při zavádění nového výrobku na trh
Dobrý den, rád bych uvedl na trh nový výrobek na zkoušení těsnosti motorů - minikompresor s regulací tlaku a podtlaku (-0,5-1 bar). Nevím jestli je třeba nějakého schvalování, certifikace atd. Dokážete mi s tím pomoci? Zdravím M.Černý
Poskytnutí kvalifikované služby ověřování platnosti kvalifikovaných elektronických podpisů a pečetí
Předmětem veřejné zakázky je dodání služby, a to kvalifikované služby ověřování platnosti kvalifikovaných elektronických podpisů a pečetí a časových razítek.
High pressure testing of ultrasonic meters
Cílem veřejné zakázky je zajištění metrologických činností vysokotlakého testování ultrazvukových plynoměrů.
Zajištění procesu certifikace adiktologických služeb
Předmětem plnění veřejné zakázky je organizačně technické zajištění procesu certifikace odborné způsobilosti adiktologických služeb. Certifikace odborné způsobilosti adiktologických služeb je posouzení a formální uznání, že poskytovatel adiktologických služeb odpovídá stanoveným odborným kritériím způsobilosti pro poskytování adiktologických ...
Zajištění certifikačního procesu adiktologických služeb
Předmětem plnění veřejné zakázky je organizačně technické zajištění procesu certifikace odborné způsobilosti adiktologických služeb. Certifikace odborné způsobilosti adiktologických služeb je posouzení a formální uznání, že poskytovatel adiktologických služeb odpovídá stanoveným odborným kritériím způsobilosti pro poskytování adiktologických ...
Maintenance licencí CITRIX 2020 – 2022
Předmětem veřejné zakázky je poskytování maintenance licencí Citrix v rámci programu Customer Success Services (CSS) Select. Zadavatel má tyto produkty zakoupené v licenčním modelu CCU (Concurent User). Název produktů: Počet licencí: Citrix Virtual Apps Premium ...
Vykonanie skúšok 4 typov nákladných železničných vozňov
Predmetom zákazky sú skúšky a certifikácia 2 typov nákladných železničných vozňov. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Poskytování služeb při vydávání kvalifikovaných a komerčních certifikátů
Předmětem této veřejné zakázky je závazek dodavatele poskytovat pro zadavatele a Úřad práce České republiky, služby při vydávání kvalifikovaných a komerčních certifikátů. Ověřování elektronického podpisu (CPV: 79132100-9) Datová média (CPV: 32582000-6)
Komplexní zajištění certifikačních služeb
Předmětem veřejné zakázky (dále též jen „VZ“) je zajištění vydávání kvalifikovaných a komerčních certifikátů a dalších služeb souvisejících s poskytováním certifikačních služeb pro potřeby zadavatele a to plně v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách ...
Zabezpečenie registračnej dokumentácie k novej liekovej forme
Verejný obstarávateľ má záujem na dodaní kompletnej dokumentácie k procesu registrácie novej liekovej formy.
Opravy a kalibrácia váh
Vykonanie kontroly, opráv, nastavenia (justáže), kalibrácie a prípravy na metrologické overenie určeného meradla - nápravových váh EVOCAR 2000R podľa zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.