Provozování mezigeneračních komunitních center
Předmětem plnění veřejné zakázky je provozování mezigeneračních komunitních center v Plzni na Nové Hospodě a na Doubravce, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen vzorem Smlouvy, který tvoří přílohu zadávací dokumentace. Vybraný dodavatel je povinen uzavřít smlouvu o zajištění provozování ...
Pomoc chudým, Indie
Jsme společenská organizace, která se zabývá různými sociálními činnostmi, jako je sport a hry, výcvik jógy, knihy pro chudé studenty, oblečení pro chudé apod. Chceme společnosti pomáhat stále víc, pokud budeme mít nějakou pomoc ze světa. Podívejte se na náš facebook stránku 'OUR CLUB KHEYALI SANGHA'.
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Plzeňském kraji
Předmětem veřejné zakázky je zajištění poskytování vybrané sociální služby (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) a zajištění její dostupnosti osobám sociálně vyloučeným nebo ...
Nízkoprahová denní centra v Plzeňském kraji
Předmětem veřejné zakázky je zajištění poskytování vybrané sociální služby (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) a zajištění její dostupnosti osobám sociálně vyloučeným nebo ...
Sociálně terapeutické dílny v Plzeňském kraji
Předmětem veřejné zakázky je zajištění poskytování vybrané sociální služby (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) a zajištění její dostupnosti osobám sociálně vyloučeným nebo ...
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v Plzeňském kraji
Předmětem veřejné zakázky je zajištění poskytování vybrané sociální služby (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) a zajištění její dostupnosti osobám sociálně vyloučeným nebo ...
Podpora sociální integrace v Bruntále
Předmětem zadávacího řízení je poskytování vybraných sociálních služeb a poskytování fakultativních činností ve městě Bruntál. Předmětem zadávacího řízení jsou sociální služby poskytované na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, a dále v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ...
Hledám modelingové a herecké agentury
Dobrý den, máme doma 5 letou dceru která by se chtěla stát dětskou herečkou nebo modelkou.Proto pokládám tuto poptávku za příležitost tento dotaz uveřejnit.
BOTSWANA; Frančíza v motoristickém sportu
Hledám lukrativní frančízu v oblasti motoristického sportu a motocyklů nebo podnikatele v tomto oboru, který chce začít podnikat v Botswaně.
Hledáme odhadce z oboru numismatiky
Poptávám odhadce-znalce z oboru numismatiky na odhad bankovek
GHANA; Charitativní a humanitární organizace
Potřebujeme kontakty na charitativní a humanitární organizace z České republiky pro obdarování dětských domovů.
PÁKISTÁN; Akce požární techniky
Chtěl bych se dozvědět o připravovaných akcích ve vaší zemi týkajících se požární techniky.
Poptávám kontakty na fotbalové spolky
Hledám kontaktní údaje fotbalových spolků v Karlových Varech a nejbližším okolí.