Program na podporu start upov a Schéma na podporu start upov (schéma pomoci de minimis)

Program na podporu start upov a Schéma na podporu start upov (schéma pomoci de minimis)

Predmetom Programu na podporu start upov (ďalej len program) a Schémy na podporu start upov (schéma pomoci de minimis) je poskytovanie pomoci formou poradenstva a podporných služieb a poskytovanie pomoci zameranej na podporu a rozvíjanie záujmu o podnikanie, podporu vstupu do podnikania a rozvoja inovačných aktivít záujemcov o podnikanie. Cieľom ...

Poradenské činnosti v Jihočeském kraji

Poradenské činnosti v Jihočeském kraji

Komplexní organizace a zajištění poradenských činností pro uchazeče a zájemce o zaměstnání za účelem zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů těchto osob pro volbu povolání, pro zprostředkování vhodného zaměstnání, pro volbu přípravy k práci osob se zdravotním postižením a při výběru vhodných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti v ...

Prevence - změna včas!

Prevence - změna včas!

Projekt je zaměřen na zvýšení zaměstnatelnosti a zaměstnanosti cílové skupiny, prostřednictvím efektivního a cíleného využití nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti. Cílovou skupinou jsou uchazeči o zaměstnání, kteří spadají do skupiny krátkodobě nezaměstnaných. Projekt je zaměřen především na prevenci dlouhodobé nezaměstnanosti v ...

Predaj a distribúcia diaľničných nálepiek

Predaj a distribúcia diaľničných nálepiek

Predmetom zákazky je zabezpečenie predaja a distribúcie diaľničných nálepiek (ďalej len nálepiek), ktorými sa preukazuje zaplatenie úhrady na roky 2013 a 2014 za užívanie pozemných komunikácií v súlade s § 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v mene a na účet verejného ...

Zabezpečenie služieb spojených so správou registratúrnych záznamov pre Nemocnicu s poliklinikou

Zabezpečenie služieb spojených so správou registratúrnych záznamov pre Nemocnicu s poliklinikou

Po transformácií Nemocnice s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. na akciovú spoločnosť je nevyhnutné zabezpečiť uloženie a správu živej registratúry, ktorej neuplynula lehota uloženia a nie je určená na skartáciu v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach ako aj zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti a službách ...

RESTART v Olomouckém kraji

RESTART v Olomouckém kraji

Projekt „RESTART v Olomouckém kraji“ je zaměřen na pomoc zaměstnancům, kteří jsou ve výpovědní lhůtě.Cíle projektu, jejichž naplnění je povinen zajistit uchazeč: -zřízení kontaktního místa uchazeče pro účastníky projektu – středisko Olomouc -zřízení hot-line informační linky, -zajištění publicity projektu, -schůzky se zaměstnavateli, -zřízení ...

PÁKISTÁN; Produkty obrany

PÁKISTÁN; Produkty obrany

Hledám firmy, které by mohly poskytovat podporu v produktech obrany mým zákazníkům v tomto regionu. Včetně podpory vzdušných, pozemních a námořních sil, bezpečnostních sil.

Přijmeme strojníka na traktorbagr, Opava

Přijmeme strojníka na traktorbagr, Opava

Hledáme nového schopného strojníka na traktorbagr TEREX. Praxe výhodou, nástup ihned. Opava.

Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji - sociální rehabilitace pobytová

Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji - sociální rehabilitace pobytová

Předmětem veřejné zakázky je poskytování sociálních služeb - sociální rehabilitace pobytová dle § 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Veřejná zakázka je rozdělena na části dle regionů (bývalých okresů) Středočeského kraje, kde budou tyto služby poskytovány.

INDIE; Imigrační úřad

INDIE; Imigrační úřad

Poptávám kontakt na imigrační úřad v České republice.

PÁKISTÁN; Imigrační poradenství

PÁKISTÁN; Imigrační poradenství

Poptávám imigrační poradenství pro evropské země.

Výrobce veřejných toalet hledá odběratele

Výrobce veřejných toalet hledá odběratele

2008564 Italská firma specializovaná na elektrická zařízení a na výrobu veřejných toalet nabízí své schopnosti pro výrobní činnost a subdodávky. Firma, která obvykle spolupracuje s místními orgány v případě velkých akcí, hledá nové zákazníky, nejraději pracující v komunálním podniku, městském mobiliáři nebo veřejných službách. Zadavatel tohoto ...

Poptávám kontakt na úřady práce

Poptávám kontakt na úřady práce

Poptávám v Česku Úřad práce, který je kontrolován vládou. Doposud jsem byl v hledání neúspěšný.

Sháníme normy pro výrobu informační tabule

Sháníme normy pro výrobu informační tabule

Jelikož máme poptávku na zhotovení informačních tabulí na nádraží, potřebujeme sehnat normu a vzorové listy pro tyto výrobky. Děkuji

Poptáváme statika pro stavební posudek RD

Poptáváme statika pro stavební posudek RD

Poptávám statika na posouzení stavu RD ve Šlapanicích. Spěchá, s možností shlédnutí 14. nebo 15.6.

Poptávám prodej budovy

Poptávám prodej budovy

Mám zájem o budovu (bývalé kulturní středisko), které se renovuje na hlavním náměstí v Police nad Metují, Česká republika. Mohli byste mi prosím sdělit, kde mohu obdržet informace o bytech k pronájmu/prodeji v této budově? Děkuji

(záznamy 1/16 z 16)  strana 1 / 1