Predaj a distribúcia diaľničných nálepiek
Predmetom zákazky je zabezpečenie predaja a distribúcie diaľničných nálepiek (ďalej len nálepiek), ktorými sa preukazuje zaplatenie úhrady na roky 2013 a 2014 za užívanie pozemných komunikácií v súlade s § 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v mene a na účet verejného ...
Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji - sociální rehabilitace pobytová
Předmětem veřejné zakázky je poskytování sociálních služeb - sociální rehabilitace pobytová dle § 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Veřejná zakázka je rozdělena na části dle regionů (bývalých okresů) Středočeského kraje, kde budou tyto služby poskytovány.
Výrobce veřejných toalet hledá odběratele
2008564 Italská firma specializovaná na elektrická zařízení a na výrobu veřejných toalet nabízí své schopnosti pro výrobní činnost a subdodávky. Firma, která obvykle spolupracuje s místními orgány v případě velkých akcí, hledá nové zákazníky, nejraději pracující v komunálním podniku, městském mobiliáři nebo veřejných službách. Zadavatel tohoto ...
Poptávám prodej budovy
Mám zájem o budovu (bývalé kulturní středisko), které se renovuje na hlavním náměstí v Police nad Metují, Česká republika. Mohli byste mi prosím sdělit, kde mohu obdržet informace o bytech k pronájmu/prodeji v této budově? Děkuji